ಮತಗಟ್ಟೆ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Click on Assembly Constituencies to Know the Details of Both Level Officer's (BLOs)
Home
   
Hosted By   Copyright (c) 2017, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.