Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
451ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹಳೆ ಕಪನೂರ) ಗುಲಬರ್ಗಾ
452ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಪನೂರ
453ಲಿಟ್ಲ ಫ್ಲಾವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ,ಬಗದಾದ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ)
454ಲಿಟ್ಲ ಫ್ಲಾವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಬಗದಾದ ಕಾಲೋನಿ
455ಕೋರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ) ಕಪನೂರ
456ಬಿಬಿಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ ಕಾಲೇ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಕಪನೂರ
457ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಕಾನ್ವೇಂಟ ಶಾಲೆ ರಾಮ ನಗರ
458ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಗರ (ಬಲ ಭಾಗ)
459ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಗರ (ಬಲ ಭಾಗ)
4510ಪೀರಬಂಗಾಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4511ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಪನೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4512ಯುನಿವರ್ಸಲ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಯರ ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ ಕಾಲೇಜ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4513ಯುನಿವರ್ಸಲ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಯರ ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ ಕಾಲೇಜ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4514ಜಡಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ ಹೈಯರ ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ, ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4515ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4516ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
4517ಜಡಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ ಹಯೈರ ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4518ಜಡಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ ಹಯೈರ ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4519ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಯು.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ಕಾರ್ಯಾಲಯ )ಶಹಾಬಜಾರ
4520ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟಾ ಶಾಖೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4521ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 2ನೇ ತರಗತಿ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋಣೆ ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟಾ ಶಾಖೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4522ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 2ನೇ (ಎಡ ಭಾಗ) ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟಾ ಶಾಖೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4523ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟಾ ಶಾಖೆ ಶಹಾಬಜಾರ
4524ಸಾಹಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)(ಬಲಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎದುರುಡೆ
4525ಸಾಹಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) (ಎಡಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎದುರುಡೆ
4526ಹುಸ್ಸೈನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬಲಭಾಗ) ರಿಂಗ ರೋಡ ಅಹ್ಮದ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ನಿಯರ ಆಳಂದ ನಾಕಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4527ಹುಸ್ಸೈನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಡಭಾಗ) ರಿಂಗ ರೋಡ ಅಹ್ಮದ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ನಿಯರ ಆಳಂದ ನಾಕಾ
4528ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ . ಪಿ.ಎಸ್‌. ಚೌದ್ರಿ, ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಾಲೇಜ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ
4529ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)(ಬಲಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ
4530ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)(ಎಡಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ
4531ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ
4532ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಶಹಾಬಜಾರ್
4533ಮಿಲೆನಿಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ
4534ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ
4535ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ
4536ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ
4537ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ (3ನೇ ತರಗತಿ) (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುಲಬರ್ಗಾ
4538ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ (3ನೇ ತರಗತಿ) (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುಲಬರ್ಗಾ
4539ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
4540ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
4541ಆಯೇಶಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಮಿಜ್ಬಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4542ಅಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಘಾಲೀಬ ಕಾಲೋನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ
4543ಅಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಘಾಲೀಬ ಕಾಲೋನಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚನಲ ಗೇಟ ಎಂಟ್ರಿ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4544ಜೀನಿಯಸ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಶೇಕ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4545ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ 6 ನೇಯ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಶಹಾಬಜಾರ
4546ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ (5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)ಶಾಹಾಬಜಾರ
4547ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ (5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)ಶಾಹಾಬಜಾರ
4548ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇಖ ರೋಜಾ ಶಹಾಬಜಾರ್(ಬಲಭಾಗ)
4549ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇಖ ರೋಜಾ (ಎಡ ಭಾಗ)
4550ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಶಹಾಬಜಾರ
4551ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶಿ ಸಹಸ್ರಾ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ
4552ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಶಹಾಬಜಾರ
4553ಮಹಾನಗರ ಸಭೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಹಾಬಜಾರ
4554ಮಹಾನಗರ ಸಭೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಹಾಬಜಾರ
4555ಏಕಲವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ (3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4556ಏಕಲವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ (3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4557ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾನಮೇಂಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಗೂಕುಲ ನಗರ ಫಿಲ್ಟರ ಬೇಡ ಜಿ.ಡಿ.ಎ. ಲೇಔಟ
4558ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾನಮೇಂಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಗೂಕುಲ ನಗರ ಫಿಲ್ಟರ ಬೇಡ ಜಿ.ಡಿ.ಎ. ಲೇಔಟ
4559ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭೀಯಂತರರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕ.ನಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳೀ ಫಿಲ್ಟರ ಬೆಡ್‌ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4560ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭೀಯಂತರರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕ.ನಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳೀ ಫಿಲ್ಟರ ಬೆಡ್‌ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4561ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಜೀವ ನಗರ
4562ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ (ಎಡಭಾಗ)
4563ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ (ಎಡಭಾಗ)
4564ತಾಜ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ (ಬಲಭಾಗ)
4565ತಾಜ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ (ಬಲಭಾಗ)
4566ಚೇತಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
4567ಚೇತಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
4568ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಯು.ಬಿ.ಎಸ್‌. ಪಿ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ
4569ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದೇವಾಜಿ ನಾಯಕ್‌ ಶಾಲೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ
4570ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನೆಹರು ಗಂಜ
4571ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನೆಹರು ಗಂಜ
4572ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನೆಹರು ಗಂಜ
4573ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂದಿ ಕಾಲೋನಿ 9 ರಿಂದ 10 ನೇಯ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ನೆಹರು ಗಂಜ
4574ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂದಿ ಕಾಲೋನಿ 4ನೇಯ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ನೆಹರು ಗಂಜ
4575ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
4576ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
4577ಕೆ. ಸಿ. ಟಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
4578ಸರಿಕಾರಿ ಮುಸ್ಲೀಮ ರೇಸಿಡೇನ್ಸಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ ಚಾಂದ ಬೀಬೀ ಬಿಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬುಲಂದ ಪರ್ವೇಜ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
4579ಆಜಾದ ಹಿಂದ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
4580ಆಜಾದ ಹಿಂದ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
4581ಸನ್‌ ರೈಜ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದಪೂರ ರಸ್ತೆ ರೋಜಾ
4582ಸನ್‌ ರೈಜ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದಪೂರ ರಸ್ತೆ ರೋಜಾ
4583ವಿಜಡಮ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಶನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಹ್ಮದ ನಗರ, ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ, ಆಜಾದಪೂರ ರಸ್ತೆ ರೋಜಾ
4584ವಿಜಡಮ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಶನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಹ್ಮದ ನಗರ, ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ, ಆಜಾದಪೂರ ರಸ್ತೆ ರೋಜಾ
4585ಬ್ರೈಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಕ್ಕಾ ಕಾಲೋನಿ
4586ಬ್ರೈಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಕ್ಕಾ ಕಾಲೋನಿ
4587ಜಾಸಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲಶನ-ಎ-ಅರಫಾತ ಕಾಲೋನಿ ರಹೇಮತ ನಗರ
4588ಜಾಸಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲಶನ-ಎ-ಅರಫಾತ ಕಾಲೋನಿ ರಹೇಮತ ನಗರ
4589ಲೀಮ್ರಾ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಕ್ಕಾ ಕಾಲೋನಿ (ಪೂರ್ವ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ)ರೋಜಾ
4590ಫಾತೀಮಾ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂರಾನಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರೋಜಾ
4591ಕ್ರಿಸೆಂಟ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
4592ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ)ರೋಜಾ
4593ಮುಸ್ಲಿಂ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲೋನಿ
4594ಮಾಡಲ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ ಡೇಫೋಡೈಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆ.ಜಿ.ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ (ಬಲ ಭಾಗ)
4595ಮಾಡಲ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ ಡೇಫೋಡೈಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆ.ಜಿ.ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)
4596ಬೀಬೀ ರಜಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
4597ಬೀಬೀ ರಜಾ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
4598ಮೆಕ್ಕಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಟಾಂಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ
4599ಖಾಜಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ರೋಜಾ (ಬಿ) ಪಾಯನ
45100ಖಾಜಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ರೋಜಾ (ಬಿ) ಪಾಯನ
45101ಖಾಜಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ರೋಜಾ (ಬಿ) ಪಾಯನ
45102ಖಾಜಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ರೋಜಾ
45103ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45104ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45105ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜ ಕಾಲೋನಿ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45107ಅಲ್‌ - ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ) ಗುಲಬರ್ಗಾ
45108ಅಲ್‌ - ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ)
45109ರಾಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಒಕ್ಕಲಗೇರಾ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45110ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ)
45111ಜವಾಹರ ಇ- ಹಿಂದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಲಭಾಗ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45112ಜವಾಹರ ಇ- ಹಿಂದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಲಭಾಗ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45113ಜವಾಹರ ಇ- ಹಿಂದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಎಡಭಾಗ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45114ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ
45115ನಗರೇಶ್ವರ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆ ನೆಹರು ಗಂಜ (ಬಲ ಭಾಗ)
45116ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ ನೆಹರು ಗಂಜ
45117ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
45118ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಯ್ಯರ ವಾಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
45119ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ (ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ)
45120ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಮಮ ಶಾಲೆ ಕಬಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಜಾರ
45121ವಜೀರ್‌ ಪಾಶಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ
45122ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ
45123ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶಹಾಬಜಾರ ವೃತ್ತ
45124ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶಹಾಬಜಾರ ವೃತ್ತ
45125ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ
45126ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ
45127ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಜಾರ (ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ)
45128ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಅಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಜಾರ
45129ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾರಾವ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ(ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)
45130ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾರಾವ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ(ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)
45131ಅಬ್ರನ ಹೇಲ್ತ ಸಂಟರ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಐಪಿಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ (ಎಡ ಭಾಗ)
45132ಅಬ್ರನ ಹೇಲ್ತ ಸಂಟರ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಐಪಿಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ (ಎಡ ಭಾಗ)
45133ಭೀಷ್ಮ ಶಿಕ್ಪಣ ಸಂಸ್ಧೆ ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಾತೇ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
45134ಭೀಷ್ಮ ಶಿಕ್ಪಣ ಸಂಸ್ಧೆ ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಾತೇ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
45135ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಬಾಳಿ ಲೇಔಟ (ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್) ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45136ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಬಾಳಿ ಲೇಔಟ (ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್) ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45137ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಲಾಲಗೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)
45138ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಲಾಲಗೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
45139ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೇರೂರ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೋಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ)
45140ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೇರೂರ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೋಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡಭಾಗ)
45141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
45142ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಬಾಡ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಬಜಾರ
45143ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಕೊರಿಮಠ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
45144ಜೀವ ಮಿಮಾ ನಿಗಮ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆ ಆಸೀಫ್ ಗಂಜ
45145ಲಯನ್ಸ ಕ್ಲಬ್‌ ಪ್ರಕಾಶ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಆಸೀಫ ಗಂಜ
45146ಶಾಬ್ದಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಬ್ದಿ ಕಂಪೌಂಡ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಎ) (ಬಲಭಾಗ)
45147ಶಾಬ್ದಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಬ್ದಿ ಕಂಪೌಂಡ (ಎಡಭಾಗ)ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಎ)
45148ಅಲ್‌ ಫರಾ ರಾಷ್ಟೀಯ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಎ)
45149ಅಲ್ ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಟಲಿ ಆಲಾವಾ ಮೊಮೀನಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ,
45150ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ ಮೇಮೊರಿಯಲ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ದೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸದರ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಎ)
45151ಅಲ ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಟ್ಲಿ ಅಲವಾ ಮೋಮಿನಪೂರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ
45152ಅಲ್ ಪೈಜೇನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಳಿಕಟ್ಟಾ ವಕ್ಕಲಗೇರಾ ಮಿಜಗುರಿ
45153ಶ್ರೀಹಿಂಗುಲಾಂಬಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭವಾನಿ ನಗರ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45154ಫಾತಿಮ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಟ್ಟೆವಾಡಿ
45155ಫಾತಿಮ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಟ್ಟೆವಾಡಿ
45156ಮೊಹಮದಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕುಲಬಾನಿ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
45157ಅಲ್ ಫೈಜೇನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಳಿಕಟ್ಟಾ ವಕ್ಕಲಗೇರಾ ಮಿಜಗುರಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ
45158ಅಲ್‌ - ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಖೂನಿ ಅಲ್ವಾ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45159ಅಲ್ ಫೈಜೇನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಳಿಕಟ್ಟಾ ವಕ್ಕಲಗೇರಾ ಮಿಜಗುರಿ
45160ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ ಮೇಮೊರಿಯಲ್‌ಶಿಕ್ಪಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸದರ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಮಹಡಿ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಗೊಲಾ ಚೌಕ
45162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಮಹಡಿ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಗೊಲಾ ಚೌಕ
45163ಜವಾರ-ಇ-ಹಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45164ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಿ ಅಂಬರಕಟ್ಟಾ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಜಗುರಿ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ನಿಯರ ಮಿಸ್ಕಿನ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45166ಗುಲಷಾನ ಇ ಅರಫತ ಶಾಲೆ ದರ್ಗಾ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45167ಗುಲಷಾನ ಇ ಅರಫತ ಶಾಲೆ ದರ್ಗಾ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಿಸ್ಕೀನ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ
45169ದರ ಇ ಅರಕಂ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಮಿಜಗುರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45170ದೀನಿಯಾ ಮದರಸಾ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45171ದೀನಿಯಾ ಮದರಸಾ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಹಜ ಕಮೀಟಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45172ಅಲ್ ಅಮೀನ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ
45173ಅಲ್ ಅಮೀನ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ
45174ಕ್ರೇಸೆಂಟ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45175ಟಿನ್ನಿ ಪರ್ಲಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
45176ಗೋಲ್ಡ ರೋಸ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ)ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
45177ಸರಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಶಾಲೆ, ಬುಲಂದ ಪರ್ವೆಜ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ (ಎಡಭಾಗ)
45178ಸರಿಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ ಬೀಬಿ ಬಿಇಡ್ ಕಾಲೇಜ ಬುಲಂದ ಫರ್ವೆಜ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ(ಬಲಭಾಗ)
45179ಸಿಟಿ ಅಡೆಕಾಮಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ (ಬಲಭಾಗ) ಝಂ ಝಂ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45180ಸಿಟಿ ಅಡೆಕಾಮಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ (ಎಡಭಾಗ) ಝಂ ಝಂ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45181ಟಿನ್ನಿ ಪರ್ಲ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45182ಟಿನ್ನಿ ಪರ್ಲ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45183ಎ.ಎನ್‌.ಅಂಬಲಗಿ ಮೋಮೋರಿಯಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ನೂರಾನಿ ಮೋಹಲ್ಲಾ ರೋಜಾ
45184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ ಹತ್ತಿರ ಮಹೇಬೂಬ ನಗರ
45185ಮದಿನಾ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ರೋಜಾ
45186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೋಜಾ ಟೈನ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ)
45187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೋಜಾ ಟೈನ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ)
45188ನಶೇಮನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ
45189ನಶೀಮನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ರೋಜಾ
45190ನಶೀಮನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ)ರೋಜಾ
45191ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಆರ್ದಶ ನಗರ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45192ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಆರ್ದಶ ನಗರ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45193ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೇಡಂ ರೋಡ ಜಗತ
45194ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೇಡಂ ರೋಡ ಜಗತ
45195ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೇಡಂ ರೋಡ ಜಗತ
45196ಸಹಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಗತ
45197ಸಹಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಗತ
45198ಸಹಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಗತ
45199ಸಹಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಗತ
45200ಸಹಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಗತ
45201ಕೋ- ಆಪರೇಟಿವ್‌ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ,
45202ಕೋ- ಆಪರೇಟಿವ್‌ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ,
45203ಕನ್ನಡ ಕಾನವೆಂಟ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂ. 26 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45204ಕನ್ನಡ ಕಾನವೆಂಟ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45205ಸ್ಮಾರ್ಟ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯೆಸ್ ಶಾಲೆ ಮನಸಫದರ ಲೇಔಟ, ಎಂ.ಜಿ ರೋಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ
45206ಸುಭಾಷ ಮೇಮೂರಿಯಲ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಎಮ್‌.ಬಿ. ನಗರ
45207ಕನ್ನಡ ಕಾನವೆಂಟ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕೋಣೆ ಸಂ. 34 ಸೆಲ್ಲರ ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45208ಸ್ಮಾರ್ಟ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯೇಸ್ ಶಾಲೆ ಮನಸಫದರ ಲೇಔಟ, ಎಂ.ಜಿ ರೋಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ
45209ಹಮೀದ ಪ್ಯಾರೆ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜ ಖಾನಾಪೂರ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ರೋಜಾ ತೈನ ಪಾಚಾಪೂರ
45211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೋಜಾ ತೈನ್‌ (5ನೇ ತರಗತಿ) ಪಾಚಾಪೂರಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45212ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು (3ನೇ ತರಗತಿ) ಪಾಚಾಪೂರ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45213ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಚಾಪೂರ ರೋಜಾ
45214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಬೀಂಡ್ ನಿಯರ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ ಯೇದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ
45215ನ್ಯಾಷನಲ ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಜ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಯು. ಕೆ. ಜಿ. ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ (ಬಿ) ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ)
45216ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಜ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್‌. ಕೆ. ಜಿ. ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಎ)
45217ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಜ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಎ)
45218ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಪ್ತಗುಂಬಜ
45219ಸೈಯದ ಅಕ್ಬರ ಹುಸೇನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45220ಅಲ್‌-ಅಮೀನ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45221ಡಿವೈನ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಕ್ತಂಪೂರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
45222ಡಿವೈನ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಂತ್ರಾಸ ವಾಡಿ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45223ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಮಕ್ತಂಪೂರ
45224ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಮಕ್ತಂಪೂರ
45225ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಎಮ್‌.ಬಿ. ನಗರ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45226ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಮ್‌.ಬಿ. ನಗರ ಮಕ್ತಂಪೂರ
45227ಲುಕಮಾನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಜಗತ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ)
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.