Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
441ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಭೀಮಳ್ಳಿ
442ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಭೀಮಳ್ಳಿ
443ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಭೀಮಳ್ಳಿ
444ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ
445ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ ಸೈಯದ್ ಚಿಂಚೋಳಿ
446ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟ ಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
447ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾ ನಪೂರ
448ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ
449ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತಾಜ ಸುಲ್ತಾ ನಪೂರ
4410ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ
4411ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ
4412ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೇರಿ ಭೋಸಗಾ (ಎಡ ಭಾಗ)
4413ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೇರಿ ಭೋಸಗಾ
4414ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಟ್ಟಣ
4415ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಪಟ್ಟಣ
4416ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಪಟ್ಟಣ
4417ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತಗುಂದಾ
4418ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ)
4419ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ)
4420ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ)
4421ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ)
4422ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ)
4423ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಜಾಫರಬಾದ
4424ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಫರಾಬಾದ
4425ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಫರಬಾದ
4426ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಂಗರ ಹನುಮಾನ ಏರಿಯಾ
4427ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ವೆಲಫೇರ ಸೊಸೈಟಿ ಭೋಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ,3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಆಳಂದ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ
4428ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ವೆಲಫೇರ ಸೊಸೈಟಿ ಭೋಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ,2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಆಳಂದ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ
4429ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಜೀಲಾನಾಬಾದ
4430ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ
4431ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ
4432ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೀರಾಪೂರ
4433ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ
4434ಹುಸೇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹುಸೇನ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಇಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ
4435ಹುಸೇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹುಸೇನ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಇಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ
4436ಹುಸೇನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹುಸೇನಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಎಕಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ
4437ಹುಸೇನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹುಸೇನಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಎಕಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ
4438ಹುಸೇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹುಸೇನ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಎಕಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೀರಾಪೂರ
4439ಹುಸೇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹುಸೇನ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಎಕಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಹೀರಾಪೂರ
4440ಗೌತಮ ವೇಲಫೇರ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ) ಹೊಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4441ಗೌತಮ ವೇಲಫೇರ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4442ಚೌಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಚೌಡೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4443ಚೌಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ
4444ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಾಜಿಪೂರ
4445ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03, ಎಂ ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಗಾಜಿಪೂರ
4446ಮಾಯಾ ಬಾಲ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗಾಜಿಪೂರ
4447ಮಾಯಾ ಬಾಲ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಾಜಿಪೂರ
4448ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಕ್ತಂಪೂರ
4449ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಾಟೀಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಪೂರ
4450ಮಾತೋಶ್ರೀ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜಿಪೂರ
4451ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೀರಾವರಿ ಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಂ.1 ಜಗತ ಗಾಜಿಪೂರ
4452ಗೋಧುತಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಸ್ ಬಿ ಟೆಂಪಲ ಆವರಣ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4453ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ( ಮಧ್ಯ ಹಾಲ್‌) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4454ಗೋಧುತಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಸ್ ಬಿ ಟೆಂಪಲ ಆವರಣ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4455ಮಹಾದೇವಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶರಣ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4456ಚೋಡಾಪುರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4457ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ
4458ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗಾಜರೆ ಹಾಸ್ಟಲ) ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4459ಸೆಂಟ ಥಾಮಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4460ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗಾಜರೆ ಹಾಸ್ಟಲ) ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4461ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4462ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಯು. ಕೆ. ಜಿ. ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4463ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಲ್. ಕೆ. ಜಿ. ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4464ವೀರತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣಿ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4465ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4466ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4467ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4468ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಉದನೂರ ರೋಡ, (ಬಲಭಾಗ)
4469ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಉದನೂರ ರೋಡ, (ಬಲಭಾಗ) ಮುಂಭಾಗ
4470ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಉದನೂರ ರೋಡ (ಎಡಭಾಗ)
4471ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ, ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ, (ಬಲಭಾಗ)
4472ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ, ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ, (ಎಡಭಾಗ)
4473ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಕಾ ಲೇ ಔಟ, ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಹಾಗೂ ಯು ಕೆ ಜಿ ಕೋಣೆ, (ಬಲಭಾಗ)
4474ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಕಾ ಲೇ ಔಟ, ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಹಾಗೂ ಯು ಕೆ ಜಿ ಕೋಣೆ, (ಎಡ ಭಾಗ)
4475ಡಾಮಿನೆಂಟ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿನಾಯಕ ಲೇ ಔಟ, ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ
4476ಡಾಮಿನೆಂಟ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿನಾಯಕ ಲೇ ಔಟ, ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ (ಬಲಭಾಗ)
4477ಜವಾಹರ ಶಿಕ್ಪಣ ಸಂಸ್ಧೆ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಎನ್‌.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
4478ಜವಾಹರ ಶಿಕ್ಪಣ ಸಂಸ್ಧೆ ಯ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಎನ್ ಜಿ ಓ ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
4479ಜವಾಹರ ಶಿಕ್ಪಣ ಸಂಸ್ಧೆ ಯ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ)ಎನ್ ಜಿ ಓ ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
4480ಮದರ ಥೇರೇಸಾ ಇಂಗೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಗೋದು ತಾಯಿ ನಗರ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಗೋಧುತಾಯಿ ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
4481ಮದರ ಥೇರೇಸಾ ಇಂಗೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನೆಲ ಮಹಡಿ, 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಗೋಧುತಾಯಿ ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
4482ಮದರ ಥೇರೇಸಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರ (ಎಡ ಭಾಗ),ಗೋಧುತಾಯಿ ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
4483ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಸಿ ಐ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ,(ಎಡಭಾಗ)
4484ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಸಿ ಐ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ,(ಬಲಭಾಗ)
4485ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಿ ಐ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ)
4486ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಿ ಐ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, (ಬಲಭಾಗ)
4487ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
4488ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಕ್ತಿ ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
4489ಚಾಣುಕ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ (4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)
4490ಚಾಣುಕ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಾಂತಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4491ಚಾಣುಕ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಂತಿ ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4492ಶಾಹ ಜಿಲಾನಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4493ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ
4494ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4495ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4496ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4497ಡಾ.. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4498ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
4499ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44102ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44105ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೀರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44107ಅಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44108ಮಹಿಳೆ ವಸತಿ ಗೃಹ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44109ಮಹಿಳೆ ವಸತಿ ಗೃಹ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44110ಮಹಿಳೆ ವಸತಿ ಗೃಹ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44111ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಲಿಂದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44112ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಲಿಂದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44113ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಗೋಲ್ಲಾರ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲ (ಭಾಗ) ಜಗತ
44114ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೌಕರರ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ
44115ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಯ್ಯ ಲಾಲ ಮಾಲು ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾ.. ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ ಪತಕೆ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44116ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಯ್ಯ ಲಾಲ ಮಾಲು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾ.. ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ ಪತಕೆ ಮೇಮೋರಿಯಲ್‌, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44117ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44118ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44119ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44120ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಪ್ಯಾರಿ ಬಾಯಿ ಲಾಹೋಟಿ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮಂದಿರ, ವನಿತಾ ವಿಕಾಸ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44121ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44122ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬಾಪು ನಗರ ಹರಿಜನವಾಡಾ, ಜಗತ
44123ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮಹಿಳೆಯರ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಬಿ. ಟಿ.) (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಜಗತ
44124ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮಹಿಳೆಯರ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಬಿ. ಟಿ.) (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜಗತ
44125ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸುಂದರ ನಗರ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಜಗತ್ (ಬಲಭಾಗ)
44126ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ ಕೆ. ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಡಿ- ಬೋರ್ಡ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಜಗತ
44127ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಲಭಾಗ
44128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ
44129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಲಭಾಗ
44130ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಿಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಜಗತ್
44131ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಭೀಮ ನಗರ ಜಗತ್
44132ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಗತ
44133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೋಲಿಸ ಕಾಲೋನಿ ಜಗತ
44134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೋಲಿಸ ಕಾಲೋನಿ ಜಗತ (ಬಲಭಾಗ)
44135ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಬಲ ಭಾಗ)ಜಗತ
44136ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಎಡ ಭಾಗ)ಜಗತ
44137ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಜಗತ
44138ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ ಕೆ. ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಡಿ- ಬೋರ್ಡ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜಗತ
44139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜಯ ನಗರ ಜಗತ
44140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ರಾಜಾಪೂರ
44141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ರಾಜಾಪೂರ
44142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ,ರಾಜಾಪೂರ
44143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ,ರಾಜಾಪೂರ
44144ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ರಾಜಾಪೂರ ಕೋಣೆ ನಂ 1
44145ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ರಾಜಾಪೂರ ಕೋಣೆ ನಂ 2
44146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ರಾಜಾಪೂರ
44147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ರಾಜಾಪೂರ
44148ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಾಶ್ರೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44149ವೀರಮ್ಮಾ ಗಂಗಾಶ್ರೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44150ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುಲಾಬೌಡಿ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44151ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಐವಾನ-ಎ-ಶಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44152ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಐವಾನ-ಎ-ಶಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44153ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ ಐವಾನ -ಎ-ಶಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44154ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಛೇರಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಛೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ ಏರಿಯಾ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44155ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಎಸ್‌.ಸಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಂಪೌಂಡ ಏರಿಯಾ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44156ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣರವರ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44157ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣರವರ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44158ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್‌ ಡಿಪೊ.ನಂ.1 ಕೆ.ಎಸ್‌. ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ., ಎಮ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ. ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ (ಬಲಭಾಗ)ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44159ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್‌ ಡಿಪೊ.ನಂ.1 ಎದುರುಗಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ., ಎಮ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ. ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ. (ಎಡಭಾಗ)ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ
44160ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ಆರ್‌. ಟಿ. ಸಿ. ಬಸ್‌ ಡಿಪೋ ನಂ.1ರ ಎದುರುಗಡೆ , ಎಂ.ಎಸ್‌.ಕೆ.ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ. ಬಲಭಾಗ
44161ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ಆರ್‌. ಟಿ. ಸಿ. ಬಸ್‌ ಡಿಪೋ ನಂ.1ರ ಎದುರುಗಡೆ , ಎಂ.ಎಸ್‌.ಕೆ.ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ. ಎಡಭಾಗ
44162ಕಾರ್ಯನಿವಾರ್ಹಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44163ಕಾರ್ಯನಿವಾರ್ಹಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಬಲಭಾಗ
44165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಎಡ ಭಾಗ
44166ಪ್ರೇರಣಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44167ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್‌ ಜಿ ಓ ಕಾಲೋನಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44168ಲುಕಮಾನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗಾಬರೇ ಲೇ ಔಟ
44169ಲುಕಮಾನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗಾಬರೇ ಲೇ ಔಟ
44170ಶಾಕೈನಾ ಬಾಪಿಸ್ಟ ಅಕೆಡಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಪಿ ಎನ್ ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ, ನವ ಜೀವನ ನಗರ, ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿರಸ್ತೆ,
44171ಶಾಕೈನಾ ಬಾಪಿಸ್ಟ ಅಕೆಡಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಿ. ಆಯಂಡ್‌ ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ, ನವಜೀವನ ನಗರ, ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿರಸ್ತೆ, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ
44172ಎಮ್‌.ಜಿ.ಎಲ್‌. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ) ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ
44173ಎಮ್‌.ಜಿ.ಎಲ್‌. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ
44174ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಜೈ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ
44175ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾರಫೈಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44176ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾರಫೈಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44177ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಾರಫೈಲ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44178ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಾರಫೈಲ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44179ಮಲ್ಟಿ ರೋಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಹಮೀದ ಲೇಔಟ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44180ಅಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾಜ ಕಾಲೋನಿ (6 ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ)
44181ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ ಬಿ.ಎಡ್‌ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44182ಆಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾಜ ಕಾಲೋನಿ ( 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ)
44183ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44184ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
44185ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
44186ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
44187ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ (3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)
44188ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44189ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44191ಅಲ್‌ - ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ
44192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ
44193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಟನೂರ (ಡಿ)
44194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಟನೂರ (ಡಿ)
44195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಟನೂರ (ಡಿ)
44196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಜಯ ನಗರ
44197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಜಯ ನಗರ
44198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಜಯ ನಗರ
44199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳವಂತಗಿ (ಕೆ)
44200ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ್‌
44201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ್‌
44202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ)
44203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ)
44204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಕಾಡನಾಳ
44205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಾ
44206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಮಳನಿ
44207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಕೆ)
44208ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಳ್ಳೂರ
44209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ
44210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ
44211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ
44212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)
44213ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ
44214ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಉದನೂರ
44215ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಉದನೂರ
44216ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಂದಿಕೂರ
44217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ನಂದಿಕೂರ
44218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ ಜೈಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ ನಂದಿಕೂರ
44219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತನೂರ
44220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಡಣಿ
44221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಡಣಿ
44222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಪಾಣೆಗಾಂವ
44223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪಾಣೆಗಾಂವ
44224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಬಬಲಾದ ಎಸ್‌.
44225ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಹಬಜಾರ
44226ದಯಾನಂದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಹಬಜಾರ
44227ದಯಾನಂದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಹಬಜಾರ
44228ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮಕ್ತಾಂಪೂರ
44229ಶ್ರೀ ಜೀವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಳಿಕಟ್ಟಾ ಮಕ್ತಾಂಪೂರ
44230ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಕ್ತಾಂಪೂರ
44231ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ತಂಪೂರ
44232ಸರ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಸಂತ್ರಾಸ ವಾಡಿ
44233ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕುಸನೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಜಾಪೂರ
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.