Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹುಲಕುಂದ
182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹುಲಕುಂದ
183ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಕುಂದ
184ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಹುಲಕುಂದ
185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕುನ್ನಾಳ
186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕುನ್ನಾಳ
187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ
188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ
189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿಖುರ್ದ
1810ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಮಕೇರಿ
1811ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೊಟಿ
1812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸಕೊಟಿ
1813ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ( ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ) ಹೊಸಕೊಟಿ
1814ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಕೋಟಿ
1815ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ
1816ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ
1817ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ
1818ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಭಾಗೋಜಿಕೊಪ್ಪ
1819ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಭಾಗೋಜಿಕೊಪ್ಪ
1820ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್
1821ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್
1822ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್
1823ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್
1824ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾಮನಕೊಪ್ಪ ಹೊಸೂರು
1825ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಿಜಗುಪ್ಪಿ
1826ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕುಳ್ಳುರ
1827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕುಳ್ಳುರ
1828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬೀಡಕಿ
1829ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಚಗಾಂವ
1830ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದಪುಡಿ
1831ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ
1832ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪೂರ
1833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ
1834ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ
1835ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಾಡಿಬಾವಿ ಸಾಲಾಪೂರ ಎಲ್.ಟಿ
1836ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಾಡಿಬಾವಿ
1837ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಾಡಿಭಾಂವಿ ತಾಂಡೆ (ಶಿವನಕೋಟೆ)
1838ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಾಗನೂರ
1839ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸೋಮಾಪೂರ (ನಾಗನೂರ ಎಲ್.ಟಿ)
1840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಟಕುರ್ಕಿ
1841ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಟಕುರ್ಕಿ
1842ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬಟಕುರ್ಕಿ
1843ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚೇತನ ನಗರ (ಬಟಕುರ್ಕಿ ಎಲ್.ಟಿ)
1844ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ನಂದಿಹಾಳ
1845ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ನಂದಿಹಾಳ
1846ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಾಪೂರ
1847ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಾಪೂರ ಡಿ.ಎಲ್.ಟಿ
1848ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಎಸ್.ಎ
1849ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ
1850ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೂದನೂರ
1851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ (ಬೂದನೂರ)
1852ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೆ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
1853ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮನಕೊಪ್ಪ
1854ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಕದಾಂಪೂರ (ಸಾಲಹಳ್ಳಿ)
1855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಶಿದ್ನಾಳ
1856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿದ್ನಾಳ
1857ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೋಟಗಟ್ಟಿ
1858ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೆ.ಚಂದರಗಿ
1859ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೆ.ಚಂದರಗಿ
1860ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೆ.ಚಂದರಗಿ
1861ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗುದಗೊಪ್ಪ
1862ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಎಂ.ಚಂದರಗಿ
1863ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಬಾಗ ಎಂ ಚಂದರಗಿ
1864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುರಕಟ್ನಾಳ
1865ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕಟಕೋಳ
1866ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ ಕಟಕೋಳ
1867ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ
1868ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ ಕಟಕೋಳ
1869ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟಕೋಳ
1870ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟಕೋಳ
1871ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟಕೋಳ
1872ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬಜಾರ ಹತ್ತಿರ ಕಟಕೋಳ
1873ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಬಾಗ ಬಜಾರ ಹತ್ತಿರ ಕಟಕೋಳ
1874ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕಟಕೋಳ
1875ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ ಕಟಕೋಳ
1876ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಬಲಭಾಗ ಕಟಕೋಳ
1877ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಎಡಭಾಗ ಕಟಕೋಳ
1878ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗೊಡಚಿ
1879ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ ಗೊಡಚಿ
1880ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಡಚಿ
1881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ನರಸಾಪೂರ
1882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನರಸಾಪೂರ
1883ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬನ್ನೂರ
1884ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಬನ್ನೂರ ಎಲ್.ಟಿ (ಸರಕೋಟಿ ದೆವಾಪೂರ )
1885ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬನ್ನೂರ ಎಲ್.ಟಿ ( ಸರಕೋಟಿ ದೆವಾಪೂರ)
1886ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಓಬಳಾಪೂರ
1887ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಓಬಳಾಪೂರ
1888ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪೂರ ಡಿ.ಎಲ್.ಟಿ
1889ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಟಿ (ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ )
1890ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪೂರ ಆರ್.ಎಲ್.ಟಿ ನಂ.1
1891ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆನೆಗುದ್ದಿ
1892ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಡ
1893ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಡ ಎಸ್.ಎಲ್.ಟಿ
1894ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಡ ಡಿ.ಎಲ್.ಟಿ (ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ)
1895ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಣಮಾಪೂರ
1896ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಮತಾರ
1897ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಂ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
1898ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಂ ಖಾನಾಪೂರ
1899ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುದಕವಿ
18100ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದಕವಿ
18101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಂ ಕಲ್ಲಾಪೂರ
18102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮುದೇನೂರ
18103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುದೇನೂರ
18104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಲಗತ್ತಿ
18105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹಲಗತ್ತಿ
18106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಹಲಗತ್ತಿ
18107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯಭಾಗ ಆರಿಬೆಂಚಿ
18108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರಿಬೆಂಚಿ ಎಲ್,ಟಿ (ದುರ್ಗಾ ನಗರ)
18109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ತುರನೂರ
18110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ತುರನೂರ
18111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಂಕನವಾಡಿ
18112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸುನ್ನಾಳ
18113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸುನ್ನಾಳ
18114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯಭಾಗ ಹಾಲೋಳ್ಳಿ
18115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಂಬದಿಯ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಲಮೂರ
18116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಚಿಲಮೂರ
18117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಬಾಗ ಚಿಲಮೂರ
18118ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿರನಗುಡಿ
18119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ತೋರಣಗಟ್ಟಿ
18120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ತೋರಣಗಟ್ಟಿ
18121ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ತೋರಣಗಟ್ಟಿ
18122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಜ್ಜಿನಕೊಪ್ಪ
18123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪದಮಂಡಿ
18124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಚುಂಚನೂರ
18125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಚುಂಚನೂರ
18126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಚುಂಚನೂರ
18127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಚುಂಚನೂರ
18128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಹಣಮಸಾಗರ
18129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಣಮಸಾಗರ
18130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೆ,ಜುನಿಪೇಟ
18131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸರ್ವಾಪೂರ
18132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಖಾನಪೇಟ
18133ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ ಹಳೇತೊರಗಲ್ಲ
18134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೇತೊರಗಲ್ಲ
18135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರಾಮಾಪೂರ
18136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರಂಕಲಕೊಪ್ಪ
18137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ರಾಮದುರ್ಗ
18138ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿ ರಾಮದುರ್ಗ
18139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18141ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶ್ಯವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಲಕಿಯರ ನೂತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18142ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶ್ಯವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಲಕಿಯರ ನೂತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18143ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಬಲಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18144ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಎಡಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18145ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಲಕಿರಿಯ ನೂತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18146ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಲಕಿರಿಯ ನೂತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18147ಸರಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟೇಲ ರಾಮದುರ್ಗ
18148ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಡಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18149ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಲಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18150ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ ರಾಮದುರ್ಗ
18151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಯಾನಂ ಪೇಠ ರಾಮದುರ್ಗ
18152ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಾನಂ ಪೇಠ ರಾಮದುರ್ಗ
18153ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಕಛೇರಿ ಚಾಂಬರಗೇಟ ರಾಮದುರ್ಗ
18154ಹಳೇ ಸರಕಾರಿ ಪೋಲಿಸ ಗೇಟ ಸಂಕಮ್ಮನಗುಡಿ ಎದುರಿಗೆ ರಾಮದುರ್ಗ
18155ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18156ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18157ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರದ ಎಡಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18158ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರದ ಬಲಭಾಗ
18159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ.ಬಲಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ.ಎಡಭಾಗ ರಾಮದುರ್ಗ
18161(ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಬಲಭಾಗ ಎಂ.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ ರಾಮದುರ್ಗ
18162(ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ)ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಎಡಭಾಗ ಎಂ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ ರಾಮದುರ್ಗ
18163ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಭಾಗ್ಯನಗರ ರಾಮದುರ್ಗ
18164ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಭಾಗ್ಯನಗರ ರಾಮದುರ್ಗ
18165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಬಲಭಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ ಯಾರ್ಡಹತ್ತಿರ ರಾಮದುರ್ಗ
18166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ಎಡಭಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ ಯಾರ್ಡಹತ್ತಿರ ರಾಮದುರ್ಗ
18167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಅಂಬೇಡಕರ ನಗರ ರಾಮದುರ್ಗ
18168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಅಂಬೇಡಕರ ನಗರ ರಾಮದುರ್ಗ
18169ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಸಭಾ ಭವನ ರಾಮದುರ್ಗ
18170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಿಲಬನೂರ
18171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇಡಗಲ್ಲ
18172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಾಳ
18173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೇರಿ
18174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ
18175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮೂಲಂಗಿ
18176ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಗೊಣ್ಣಾಗರ
18177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೊಣ್ಣಾಗರ
18178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹುಲಿಗೊಪ್ಪ
18179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಘಟಕನೂರ
18180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚಿ
18181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಿಂಚಖಂಡಿ
18182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದೊಡಮಂಗಡಿ
18183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೊಣಗನೂರ
18184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೋಚಬಾಳ
18185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬೋಚಬಾಳ
18186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಗನೂರ
18187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ
18188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮುಳ್ಳುರ
18189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಮುಳ್ಳುರ
18190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಲಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ
18191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಲಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ
18192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ
18193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲೂರ
18194ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸುರೇಬಾನ
18195ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಸುರೇಬಾನ
18196ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸುರೇಬಾನ
18197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೇವಡಿಕೊಪ್ಪ
18198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮನಿಹಾಳ
18199ಶ್ರಿ ಫಲಹಾರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಎಡಭಾಗ ಮನಿಹಾಳ
18200ಶ್ರಿ ಫಲಹಾರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮೂಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಮನಿಹಾಳ
18201ಶ್ರಿ ಫಲಹಾರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಲಭಾಗ ಮನಿಹಾಳ
18202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮನಿಹಾಳ
18203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆತ್ಮಾನಂದ ನಗರ
18204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಹಂಪಿಹೊಳಿ
18205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹಂಪಿಹೊಳಿ
18206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾರಡಗಿ
18207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕತಡಸಿ
18208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೆನ್ನೂರ
18209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸಂಗಳ
18210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಸಂಗಳ
18211ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಅವರಾದಿ
18212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಅವರಾದಿ
18213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶಿವಪೇಠ
18214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕಿತ್ತೂರ
18215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕಿತ್ತೂರ
18216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ
18217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ
18218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುದೇನಕೊಪ್ಪ
18219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕಲಹಾಳ
18220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಲಹಾಳ
18221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ
18222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಡಚಮ್ಮನಗರ
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.