Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1751ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ-1, ಜರಗನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-01, Jaraganahalli
1752ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ-2, ಜರಗನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No- 2, Jaraganahalli
1753ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ -3, ಜರಗನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No -3, Jaraganahalli
1754ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ- 4, ಜರಗನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-4, Jaraganahalli
1755ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-5, ಜರಗನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-5, Jaraganahalli
1756ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-6, ಜರಗನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No- 6, Jaraganahalli
1757ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-1 ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್ , ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ.Vivekananda School New Building Room No-1, Rajiv Gandhi Road Jaraganahalli.
1758ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ,ರೂಂ ನಂ-2 ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್ , ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿVivekananda School, New Building Rom No-2, Naidu layout, Rajiv Gandhi Road, Jaraganahalli.
1759ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ,ರೂಂ ನಂ-3 ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್ , ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿVivekananda School, New Building Rom No-3, Naidu layout, Rajiv Gandhi Road, Jaraganahalli
17510ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ,ರೂಂ ನಂ-4 ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್ , ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿVivekananda School, New Building Rom No-4, Naidu layout, Rajiv Gandhi Road, Jaraganahalli
17511ದಿ ಅಕ್ಸಪರ್ಡ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ , ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ ,9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560078The Oxford BED Teacher Training Institute K R Layout, 9th cross, 6th Phase J P Nagar, Bangalore-560078
17512ದಿ ಅಕ್ಸಪರ್ಡ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ , ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ ,9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560078The Oxford BED Teacher Training Institute K R Layout, 9th cross, 6th Phase J P Nagar, Bangalore-560078
17513ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishul English School, J P Nagar, 6th Phase
17514ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishul English School,J P Nagar, 6th Phase
17515ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishula English School,J P Nagar, 6th Phase
17516ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishula English School,J P Nagar, 6th Phase
17517ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishula English School, J P Nagar, 6 th Phase
17518ರಾಯಲ್ ಶಾಲೆ , 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ , ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560078Royal School, 24th main road, 5th phase, J P Nagar, Bangalore-560078
17519ರಾಯಲ್ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ,5 ನೇಹಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು -560078Royal School, 24th main Road, J P Nagar, Bangalore-560078
17520ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾರಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೆ ಪಿ ನಗರ,5 ನೇಹಂತ.Govt. Lower School Sarakki Agrahara J P Nagar,5th Phase -560078
17521ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 , ರೊಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba Higher Primary School, Room No.1, Ropena Agrahara
17522ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 9 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂ ತ, ರೂಂ ನಂ 1 ,ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌.Lawrence English School,, 9th Main Road, 6 th Sector, Room No 1, HSR Layout.
17523ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 9 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂ ತ, ರೂಂ ನಂ 1 ,ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌.Lawrence English School,, 9th Main Road, 6 th Sector, Room No 1, HSR Layout.
17524ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba Higher Primary School,, Room No.2, Rupena Agrahara,
17525ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ( ರೌಂಡ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ),ರೂಂ ನಂ 1 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ Sadguru Sai Baba High School( Round Table High School), Room No 1 Rupena Agrahara
17526ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ( ರೌಂಡ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ),ರೂಂ ನಂ 2 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ Sadguru Sai Baba High School( Round Table High School),, Room No.2 , Rupena Agrahara
17527ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ( ರೌಂಡ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ),ರೂಂ ನಂ 3 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ Sadguru Sai Baba High School( Round Table High School), Room No.3 Agrahara
17528ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 , ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 1 , Agara
17529ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2 , ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 2, Agara
17530ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3 , ಅಗರGovt. Composite High School, Room No.3 , Agara
17531ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 4 , ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 4, Agara
17532ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 5, ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 5, Agara
17533ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1 ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School,11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st Sector
17534ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ,11 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌, 1 ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Jnana Shrushti School, 11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1Sector
17535ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,22 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School, 11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st Sector
17536ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,22 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School,11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st Sector
17537ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,22 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School,11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st sector
17538ಮಲ್ಟಿ ಪರ್‌ಪೋಸ್‌ ಹಾಲ್‌, ಸಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‌, ಹೆಚ್‌ ಅರ್‌ ಎಸ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌Multy Purpose Hall, C.C.W.D Quts, H.S.R Layout
17539ಮಲ್ಟಿ ಪರ್‌ಪೋಸ್‌ ಹಾಲ್‌ ಸಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‌, ಹೆಚ್‌ ಅರ್‌ ಎಸ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌Multi Purpose Hall, C.C.W.D Quts, H.S.R Layout
17540ಮಲ್ಟಿ ಪರ್‌ಪೋಸ್‌ ಹಾಲ್‌ ಸಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‌, ಹೆಚ್‌ ಅರ್‌ ಎಸ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌Multi Purpose Hall, C.C.W.D Quts, H.S.R Layout
17541ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಬ್ಬಲೂರುGovt. Higher Primary School,Ibbaluru
17542ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಬ್ಬಲೂರುGovt. Higher Primary School, Ibbaluru
17543ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಬ್ಬಲೂರುGovt. Higher Primary School,Ibbaluru
17544ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Parangipalya
17545ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Parangipalya
17546ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Parangipalya
17547ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ, 11 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Jnana Shrushti School, 11th Cross, 22nd Main Road, H,S,R 1st Sector
17548ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Jnana Shrushti School, 11th Cross, 22nd Main Road, H.S.R. 1st Sector
17549ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Jnana Shrushti School, 11th Cross, 22nd Main Road, H.S.R. 1st Sector
17550ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ.Reddy Janasanga High School, Rupena Agrahara.
17551ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Rupena Agrahara.
17552ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Rupena Agrahara
17553ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Rupena Agrahara
17554ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Rupena Agrahara.
17555ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Rupena Agrahara.
17556ರಾಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ,Rayal School, 24th Main Road, J P Nagar, 5th Phase,
17557ರಾಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ,Rayal School, 24th Main Road, J P Nagar, 5th Phase,
17558ರಾಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ,Rayal School, 24th Main Road, J.P. Nagar, 5th Phase,
17559ರಾಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ,Rayal School, 24th Main Road, J.P. Nagar, 5th Phase,
17560ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಸಿನಸ್ ಶಾಲೆ,(ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀ)ನಂ -119,17ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , 25 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 6 ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 1C M S Buisness School, 25th Main Road, J.P. Nagar,6th Phase,, Room No-01
17561ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಸಿನಸ್ ಶಾಲೆ,(ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀ)ನಂ -119,17ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , 25 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 6 ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 2C M S Buisness School, 25th Main Road, J.P. Nagar,6th Phase,, Room No-02
17562ಇಮೇಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಸಾರಕ್ಕಕೆರೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರImage English School, Sarakkakere, 5th Phase, J P Nagar.
17563ಮಾನಸ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಸಾರಕ್ಕಕೆರೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರManasa Vidya Kendra, Sarakkakere, 5th Phase, J P Nagar
17564ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Puttenahalli
17565ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Puttenahalli
17566ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Puttenahalli
17567ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17568ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17569ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17570ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17571ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17572ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17573ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿJyothi Kendriya Vidyalaya, Yalachenahalli
17574ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿJyothi Kendriya Vidyalaya, Yalachenahalli
17575ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿJyothi Kendriya Vidyalaya, Yalachenahalli
17576ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School, Puttenahalli
17577ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School,Puttenahalli
17578ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School,Puttenahalli
17579ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School,Puttenahalli
17580ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School, Puttenahalli
17581ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School, Puttenahalli
17582ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟಱ್‌್ಸ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Doresanipalya
17583ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟಱ್‌್ಸ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Doresanipalya
17584ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟಱ್‌್ಸ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Doresanipalya
17585ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊರೆಸಾನಿ ಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Room No, Doresanipalya
17586ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ ಎನ್‌.ಟಿ.ಎಂ. ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Room No, Doresanipalya
17587ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ ಎನ್‌.ಟಿ.ಎಂ. ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Room No, Doresanipalya
17588ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Room No, Doresanipalya
17589ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Room No, Doresanipalya
17590ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Bileekahalli Main Road Bileekahalli Bangalore-560076
17591ಎಂ .ಜಿ'ಸ್‌.ಸ್ಕೂಲ್‌, ಫಾರ್‌ ಎಕ್ಸಮ್‌್ಸ , ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM.G School, For Exelance Beleekahalli
17592ಎಮ್‌ ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಎಕ್ಸ್ಲೆನ್ಸ್ ,ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM.G School, For Exelance, Beleekahalli
17593ಎಮ್‌ ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಎಕ್ಸ್ಲೆನ್ಸ್ ,ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM.G School, For Exelance, Beleekahalli
17594ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Bileekahalli Main Road Bileekahalli Bangalore-560076
17595ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Bileekahalli Main Road Bileekahalli Bangalore-560076
17596ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Bileekahalli Main Road Bileekahalli Bangalore-560076
17597ಎಂ ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM G School of Excelence , Billekahalli
17598ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Bileekahalli Main Road Bileekahalli Bangalore-560076
17599ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Bileekahalli Main Road Bileekahalli Bangalore-560076
175100ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGnanaprakasham Higher Primary School,, Bileekahalli
175101ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGnanaprakasham Higher Primary School, Bileekahalli
175102ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGnanaprakasham Higher Primary School, Bileekahalli
175103ಶಾಂತಿ ನೀಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿShanthi Nikethan School, Near Someshwara Temple Bileekahalli
175104ಶಾಂತಿ ನೀಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿShanthi Nikethan School, Near Someshwara Temple Bileekahalli
175105ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ , ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿShanthi Nikethan School, Near Someshwara Temple Bileekahalli
175106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Highery Primery School ,Beside Someshwara Temple Bilekahalli
175107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Highery Primery School ,Beside Someshwara Temple Bilekahalli
175108ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಾಲವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಐ ಐ ಎಮ್‌ ಅವರಣದ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Primary School , Balavadi Center, Behind I I M Compound, Bileekahalli
175109ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಾಲವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಐ ಐ ಎಮ್‌ ಅವರಣದ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Primary School , Balavadi Center, Behind I I M Compound, Bileekahalli
175110ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿAnganavadi Near CMC office , Billekahalli
175111ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿAnganavadi Near CMC office , Billekahalli
175112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Billekahalli
175113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Billekahalli
175114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School,New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School,New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175119ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿPrimery Health Centre Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175122ಡಾಕ್ಟರ್ .ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಸಮುದಾಯ ) ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿDr.B.R. Ambedkar(Comunity )Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175123ಡಾಕ್ಟರ್ .ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಸಮುದಾಯ ) ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿDr.B.R. Ambedkar(Comunity )Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175124ನ್ಯೂ ಅರವಿಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿNew Arvind Memorial School, Manjunatha Nagar Kodichikkenahalli
175125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಿನ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt.Model Primery School. Madina Nagar, Bommanahalli
175126ಇಲ್ಮಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, 112,113, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮದೀನ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿilma International School,112.113.14th cross Madeena Nagara Bommanahalli
175127ಇಲ್ಮಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, 112,113, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮದೀನ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿilma International School,112.113.14th cross Madeena Nagara Bommanahalli
175128ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Bommanahalli
175129ಲಾರೆನ್‌್ಸ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School, 9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175130ಲಾರೆನ್‌್ಸ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School,9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175131ಲಾರೆನ್‌್ಸ ಆಂಗ ಶಾಲೆ, 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School, 9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175132ಲಾರೆನ್‌್ಸ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School,9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175133ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Model Primary School, Bommanahalli
175134ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Model Primary School, Bommanahalli
175135ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿSt. Joseph English School, Behind BBMP Office Bommanahalli
175136ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿRoyal Convent School, Bommanahalli
175137ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ವಿರಾಟ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency english School, Virata Nagar. Bommanahalli
175138ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ವಿರಾಟ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency english School, Virata Nagar. Bommanahalli
175139ನ್ಯೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ವಿರಾಟ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿNew Francis High School, Virata Nagar Bommanahalli
175140ನ್ಯೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ವಿರಾಟ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿNew Francis High School, Virata Nagar Bommanahalli
175141ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School, Mangammanapalya
175142ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School,Mangammanapalya
175143ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School,Mangammanapalya
175144ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School, Mangammanapalya
175145ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಿನ ನಗರ ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Madina Nagar Mangammanapalya
175146ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಿನ ನಗರ ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Madina Nagar Mangammanapalya
175147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮದಿನನಗರ ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Madina Nagar Mangammanapalya
175148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದಿನನಗರ ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯGovt . Urdu Higher Primary School Madina Nagar Mangammanapalya
175149ಶುಭೋಧಿನಿ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯShubhodini School, Mangammanapalya
175150ಶುಭೋಧಿನಿ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯShubhodini School, Mangammanapalya
175151ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯNew Carmel Public High School, Mangammana Palya
175152ಸನ್ ಸೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಐ ಟಿ ಐ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯSunshine English Public School, ITI Layouy, Hosa Palya
175153ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಬಾಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿSt. Joseph English School,Behind BBMP office Bommanahalli
175154ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಬಾಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿSt. Joseph English School,Behind BBMP office Bommanahalli
175155ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ವಿರಾಟನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency English School Viratanagar Bommanahalli
175156ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ವಿರಾಟನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency English School Viratanagar Bommanahalli
175157ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ವಿರಾಟನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency English School Viratanagar Bommanahalli
175158ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ವಿರಾಟನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency English School Viratanagar Bommanahalli
175159ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ , ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿRoyal Convent School, Bommanahalli
175160ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ , ರೂಂ ನಂ -01 ಹೊಂಗಸಂದ್ರBhagyalakshmi Convent, Kaveri Nagar, Hongasandra
175161ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ , ರೂಂ ನಂ -01 ಹೊಂಗಸಂದ್ರBhagyalakshmi Convent, Kaveri Nagar, Hongasandra
175162ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ , ರೂಂ ನಂ -02 ಹೊಂಗಸಂದ್ರBhagyalakshmi Convent, Kaveri Nagar, Hongasandra
175163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School , Yallukunte
175164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School , Yallukunte
175165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School, Yallukunte
175166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School , Yallukunte
175167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School , Yallukunte
175168ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯNew Carmel Public High School, Mangammana Palya
175169ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯNew Carmel Public High School, Mangammana Palya
175170ನ್ಯೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸ ಪಾಳ್ಯNew Wisdom Modern School, 3rd Cross Hosapalya
175171ನ್ಯೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸ ಪಾಳ್ಯNew Wisdom Modern School, 3rd Cross Hosapalya
175172ನ್ಯೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸ ಪಾಳ್ಯNew Wisdom Modern School, 3rd Cross Hosapalya
175173ನ್ಯೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸ ಪಾಳ್ಯNew Wisdom Modern School, 3rd Cross Hosapalya
175174ನ್ಯೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸ ಪಾಳ್ಯNew Wisdom Modern School, 3rd Cross Hosapalya
175175ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ,Chinmayya Vidya mandir, Somasundara palya,
175176ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ,Chinmayya Vidya mandir, Somasundara palya,
175177ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ,Chinmayya Vidya Manidr Somasunder Palya
175178ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ,Chinmayya Vidya Manidr Somasunder Palya
175179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Somasundrapalya
175180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Somasundrapalya
175181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School Somasundrapalya
175182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School Somasundrapalya
175183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School Somasundrapalya
175184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School , Bandepalya, Room No-1
175185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -2Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No-2
175186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ ,ರೂಂ ನಂ.3Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.3
175187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ ,ರೂಂ ನಂ.3Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.3
175188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.4Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.4
175189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.4Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.4
175190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.5Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.5
175191ವಿ ಇ ಎಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ , ರೂಂ ನಂ-1V E S Convent Garvebhavi Palya, Room No-1
175192ವಿ ಇ ಎಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ,ರೂಂ ನಂ -2V E S Convent Garvebhavi Palya, Room No -2
175193ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ , ರೂಂ ನಂ -04 ಹೊಂಗಸಂದ್ರBhagyalakshmi Convent, Kaveri Nagar, Hongasandra Room No-04
175194ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ , ರೂಂ ನಂ -04 ಹೊಂಗಸಂದ್ರBhagyalakshmi Convent, Kaveri Nagar, Hongasandra Room No-04
175195ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ , ರೂಂ ನಂ -05 ಹೊಂಗಸಂದ್ರBhagyalakshmi Convent, Kaveri Nagar, Hongasandra Room No-05
175196ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ , ರೂಂ ನಂ -05 ಹೊಂಗಸಂದ್ರBhagyalakshmi Convent, Kaveri Nagar, Hongasandra Room No-05
175197ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -3Govt. Model Primary School, 8th Cross, Hongasandra,New Building, Room No-3
175198ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -3Govt. Model Primary School, 8th Cross, Hongasandra,New Building, Room No-3
175199ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -4Govt. Model Primary School, 8th Cross, Hongasandra, New Building, Room No-4
175200ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -4Govt. Model Primary School, 8th Cross, Hongasandra, New Building, Room No-4
175201ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -5Govt. Model Primary School , 8th Cross, Hongasandra, New Building, Room No-5
175202ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -6Govt. Model Primary School, 8th Cross, Hongasandra, New Building, Room No-6
175203ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -6Govt. Model Primary School, 8th Cross, Hongasandra, New Building, Room No-6
175204ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -7Govt. Model Primary School, 8th Cross, Hongasandra ,New Building, Room No-7
175205ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -8Govt. Model Primary School, 8th Cross, Hongasandra,New Building, Room No-8
175206ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ , ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -1Govt, Primary School 8th Cross Hongasandra, Old Buliding, Room No-1
175207ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-2Govt, Primary School, 8th Cross, Hongasandra, Old Buliding, Room No-2
175208ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-3Govt, Primary School, 8th Cross Hongasandra, Old Buliding, Room No-3
175209ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ-1Adarsha High School , Hongasandra, Room No-1
175210ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -2Adarsha High School , Hongasandra, Room No-2
175211ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -1Gnana Bharathi English School, Garvebhavi Road, Hongasandra, Room No -1
175212ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -1Gnana Bharathi English School, Garvebhavi Road, Hongasandra, Room No -1
175213ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -2Gnana Bharathi English School, Garvebhavi Road, Hongasandra, Room No-2
175214ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -2Gnana Bharathi English School, Garvebhavi Road, Hongasandra, Room No-2
175215ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 3Gnana Bharathi English School , Garvebhavi Road, Hongasandra Room No3
175216ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 4Gnana Bharathi English School, Garvebhavi Road, Hongasandra Room No4
175217ನ್ಯೂ ನೋಬೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿNew Nobal English School, Lakshmi Layout, Puttenahalli
175218ನ್ಯೂ ನೋಬೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿNew Nobal English School, Lakshmi Layout, Puttenahalli
175219ನ್ಯೂ ನೋಬೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿNew Nobal English School, Lakshmi Layout, Puttenahalli
175220ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradhana Shcool , Arakere I I M P Q
175221ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradhana Shcool , Arakere I I M P Q
175222ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradana School, Arakere I I M P Q
175223ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradana School, Arakere I I M P Q
175224ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಕೆರೆGovt Kannada Higher Primary School New Building Arakere
175225ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ಅರಕೆರೆGovt. Kannada Higher Primary School,New Building, Arakere
175226ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅರಕೆರೆGovt. Kannada Higher Primary School,New Building Arakere
175227ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅರಕೆರೆGovt. Kannada Higher Primary School,New Building Arakere
175228ಡಯಾನ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆDayana Memorial English Convent High School, Arakere
175229ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School Arakere
175230ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175231ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175232ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175233ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175234ಜೆ ಪಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಂತಿಕೇತನ ಬಡಾವಣಿ ಅರಕೆರೆJ P Vidhya Kendra, Shanthinikyathana Layout, Arakere
175235ಜೆ ಪಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಂತಿಕೇತನ ಬಡಾವಣಿ ಅರಕೆರೆJ P Vidhya Kendra, Shanthinikyathana Layout, Arakere
175236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School., Old Buliding Devarachikkanahalli,
175237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School., Old Buliding Devarachikkanahalli,
175238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Old Buliding Devarachikkanahalli,
175239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Old Buliding Devarachikkanahalli,
175240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, New Buliding Devarachikkanahalli
175241ನ್ಯೂ ಅರವಿಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿNew Arvind Memorial School, Manjunatha Nagar, Kodichikkanahalli
175242ನ್ಯೂ ಅರವಿಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿNew Arvind Memorial School, Manjunatha Nagar, Kodichikkanahalli
175243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School.New Building, Devarachikkanahalli,
175244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, New Buliding Devarachikkanahalli
175245ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಂಗಸಂದ್ರAdarsha High School, Hongasandra
175246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, New Buliding Devarachikkanahalli
175247ಆಕ್‌್ಸಫರ್ಡ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 1Oxford Public School, Hongasandra Room NO 1
175248ಆಕ್‌್ಸಫರ್ಡ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 1Oxford Public School, Hongasandra Room NO 1
175249ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೊಂಗಸಂದ್ರVidya Jyoti High School,16th cross Hongasandra
175250ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೊಂಗಸಂದ್ರVidya Jyoti High School,16th cross Hongasandra
175251ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೊಂಗಸಂದ್ರVidya Jyoti High School,16th cross Hongasandra
175252ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೊಂಗಸಂದ್ರVidya Jyoti High School,16th cross Hongasandra
175253ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 1Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 1
175254ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 1Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 1
175255ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 2Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 2
175256ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 3Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 3
175257ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 4Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 4
175258ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 5Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 5
175259ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 5Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 5
175260ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 6Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 6
175261ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 6Vidhya Jyothi High School, 16th Cross, Hongasandra, Room No 6
175262ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರVidyajyoti High School , Hongasandra
175263ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯAnganavadi Centre, Bandepalya
175264ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯBBMP Ward Office,Hosuru Main Road, Bandepalya
175265ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯBBMP Ward Office, Hosuru Main Road, Bandepalya
175266ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ 1St. Maries English School, Garvebhavi Palya Room NO 1
175267ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ2St. Maries English School, Garvebhavi Palya Room NO 2
175268ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ3St. Maries English School, Garvebhavi Palya Room NO 3
175269ವಿ.ಇ.ಎಸ್ .ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರV.E.S. Convent, Garvebhavi Palya, Hongasandra
175270ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ1Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO 1
175271ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ2Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO 2
175272ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ3Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO3
175273ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ3Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO3
175274ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ4Mathas Education SocietyMunireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO 4
175275ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ4Mathas Education SocietyMunireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO 4
175276ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ5Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO 5
175277ನ್ಯೂ ಭಾರತಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಡ್ಲು ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ1New Bharathi Innternational ,Kodulgete Near Garvebhavi Palya Room NO 1
175278ಜ್ನಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ . ಬಡಾವಣೆ . ಸಿಂಗಸಂದ್ರJnana Jyothi English Convent, AECS Layout. Singasandra
175279ಸೆಂಟ ಮೇರಿನ್ಷಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt.Marina's English School, Hulimavu
175280ಸೆಂಟ ಮೆರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt.Marina's English School, Hulimavu
175281ಸೆಂಟ ಮೇರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt. Marina's English School, Hulimavu
175282ಸೆಂಟ ಮೇರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt. Marina's English School, Hulimavu
175283ಸೆಂಟ ಮೇರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt Marina's English School, Hulimavu
175284ಸೆಂಟ ಮೇರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt Marina's English School, Hulimavu
175285ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Nyanappanahalli
175286ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Nyanappanahalli
175287ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Nyanappanahalli
175288ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ) ಹುಳಿಮಾವುAnganavadi School (Govt. model Primary School), Hulimavu
175289ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ) ಹುಳಿಮಾವುAnganavadi School (Govt. model Primary School), Hulimavu
175290ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175291ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175292ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175293ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175294ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175295ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175296ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175297ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175298ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175299ಚನ್ನಕೇಶವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 1Channkeshava High School, Channakeshava Nagar Hosur Main Road, Room No 1
175300ಚನ್ನಕೇಶವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 2Channakeshava High School, Channakeshava Nagar Hosur Main Road, Room No 2
175301ಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ರೂಂ ನಂ. 1 ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar Room No.1, Hosur Main Road,
175302ಶ್ರಿಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ 2, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar, Room No. 2, Hosur Main Road,
175303ಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar, Room No.3, Hosur Main Road,
175304ಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 4 ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar Room No 4 Hosur Main Road,
175305ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 1Govt. Higher Kannada Primary School, Singasandra, Hosur Main Road, Room No1
175306ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 2Govt. Higher Kannada Primary School, Singasandra, Hosur Main Road, Room No2
175307ಸಾರನ್‌ಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ ಎದುರು ರೂಂ ನಂ 1, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರSaran's Public School, Manipal Count Opp Room No1 Manipal Count Road, Sangasandra
175308ಸಾರನ್‌್ಸ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ ಎದುರು ರೂಂ ನಂ 2, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರSaran's Public School, Manipal Count Opp Room No2 Manipal Count Road, Sangasandra
175309ಸಾರನ್‌್ಸ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ ಎದುರು ರೂಂ ನಂ 3, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರSaran's Public School, Manipal Count Opp Room No3 Manipal Count Road, Sangasandra
175310ಸಾರನ್‌್ಸ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ ಎದುರು ರೂಂ ನಂ 3, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರSaran's Public School, Manipal Count Opp Room No3 Manipal Count Road, Sangasandra
175311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ 3Govt Higher Primary School, Singasandra Hosur Main Road, Room No 3
175312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ರೂಂ ನಂ 4Govt Higher Primary School, Sigandra Hosur Main Road, Room No 4
175313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ರೂಂ ನಂ 5Govt Higher Primary School, Singasandra , Hosur Main Road, Room No5
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.