Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1731ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರೂಂ ನಂ.3Sri Saraswathi Vidyamandir, Room No.3
1732ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರೂಂ ನಂ.3Sri Saraswathi Vidyamandir, Room No.3
1733ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರSri Saraswathi Vidyamandira,
1734ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆCorporation Nursery School,
1735ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,Corporation Nursery School,
1736ಬಿ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ,B M E S School,
1737ಬಿ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ,B M E S School,
1738ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,BBMP Tailoring Training Centre,
1739ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ-1BBMP Tailoring Training Centre,
17310ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರSri Saraswathi Vidyamandira,
17311ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರSri Saraswathi Vidyamandira,
17312ಎನ್‌ .ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್ .ವಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ ನಂ.114N.M.K.R.V. Women's College, Room No.114
17313ಎನ್‌.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್‌.ವಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್‌N.M.K.R.V. Women's Collage,
17314ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ,ರೂ.ನಂ.1, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ, ಉತ್ತರದ ಕಡೆ, ಬೆಂ-11Vivekananda Education Society, Room No.1, 4th Block, Jayanagar, North Side, B-11
17315ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಲಿಯೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂ.ನಂ.1,Thejaswini Nursery Primary High School and Brilliance English School, Room No.1,
17316ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಲಿಯೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ ನಂ.2,Tejaswini Nursery Primary High School and Brilliance English School, Room No.2,
17317ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಲ್‌.ಐ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಪೂರ್ವದಕಡೆ, ರೂ.ನಂ.1, ಬೆಂ-11Corporation Community Hall 2nd Cross, LIC Colony, East Side Room No.1 B-11
17318ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಎಲ್‌.ಐ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ವ ಕಡೆ ಬೆಂ-11Corporation Community Hall, Room No.2, 2nd Cross, LIC Colony, East Side, B-11
17319ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಬೆಂ-11Corporation Nursery School, 8th Main Road, Byrasandra, B-11
17320ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಬೆಂ-11Corporation Nursery School, 8th Main Road, Byrasandra, B-11
17321ಸಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಬೆಂ-11C.E.S. Nursery And Primary School, Room No.1, 8th Main Road, Byrasandra, B-11
17322ಸಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಬೆಂ-11C.E.S. Nursery And Primary School, Room No.2, 8th Main Road, Byrasandra, B-11
17323ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಲ್‌.ಐ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂ-11Corporation Community Hall, Room No 3, 2nd Cross, LIC Colony B-11
17324ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ರೂ.ನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಲ್‌ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿCorporation Community Hall, Room No.1,Western Side, 2nd Cross, LIC Colony, B-11
17325ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಪಶ್ಚಿಮದಕಡೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಎಲ್‌ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂ-11Corporation Community Hall, Room No.2, Western Side 2nd Cross, LIC Colony, B-11
17326ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-11M E S School, Room No.1 10th Main Road, 4th Block, Jayanagar, B-11
17327ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2,M.E.S. School, Room No.2,
17328ಎನ್‌ ಎಂ ಕೆ ಆರ್ ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂ.ನಂ.116, 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-11N M K R V Womens Collage, Room No.116, 22nd Cross, 3rd Block, Jayanagar, B-11
17329ಎನ್‌ ಎಂ ಕೆ ಆರ್‌ ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂ.ನಂ.117, 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-11N M K R V Womens Collage, Room No.117, 22nd Cross, 3rd Block, Jayanagar, B-11
17330ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂ.ನಂ.1, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ-11Bangalore High School, Room No.1, 11th Main Road, 4th Block, Jayanagar, B-11
17331ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ರೂ.ನಂ.3, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಜಯನಗರ ಬೆಂ-11Vivekananda Education Society, 4th Block, Jayanagar, Northern Side, B-11
17332ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂ ನಂ.4, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ, ಬೆಂ-11Vivekananda Education Society, Room No.3, 4th Block, Jayanagar, Northern Side, B-11
17333ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂ ನಂ.2, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ, ಉತ್ತರದ ಕಡೆ, ಬೆಂ-11Vivekananda Education Society, Room No.2, 4th Block, Jayanagar, Northern Side, B-11
17334ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ರೂ.ನಂ.5, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ, ಉತ್ತರದ ಕಡೆ, ಬೆಂ-11Vivekananda Education Society,Room No.5, 4th Block, Jayanagar, Northern Side B-11
17335ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.6, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ, ಬೆಂ-11Vivekananda Education Society, Room No.6 4th Block, Jayanagar, Northern Side, B-11
17336ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಡಿಸ್ಪೇನ್ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್,ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್, 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರE.S.I.Dispensary Hospital,BCC Layout, 4th T BLock, Jayanagar
17337ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಡಿಸ್ಪೇನ್ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್, 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರE.S.I.Dispensary Hospital, B.C.C.Layout, 4th T Block, Jayanagar
17338ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಸೆಂಟರ್,Bangalore One Centre,
17339ಸಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.1, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೈರಸಂದ್ರC.E.S. Nursery & Primary School, Room No.1, 8th Main Road, Byrasandra
17340ಸಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.2, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೈರಸಂದ್ರC.E.S. Nursery And Primary School, Room No.2, 8th Main Road, Byrasandra
17341ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ.ನಂ.1, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾನಗರ, ಬೆಂ-29Excellent School, Room No.1, 4th Main, Bismillanagar, B-29
17342ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ ನಂ.2, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾನಗರ, ಬೆಂ-29Excellent School, Room No.2, 4th Main, Bismillanagar, B-29
17343ಹೋಲಿ ಮರಿಯಾಂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾನಗರ, ಬೆ-29Holly Mariyam Convent School, Room no 3, 3rd Main Road, Bismillahnagar, B-29
17344ಹೋಲಿ ಮರಿಯಾಂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾನಗರ, ಬೆ-29Holly Mariyam Convent School, Room no 4, 3rd Main Road, Bismillahnagar, B-29
17345ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಎಫ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ನಗರ ಬೆ-29Lilly Rose English School, Room no 1, F Cross, Bismillahnagar B-29
17346ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಎಫ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾನಗರ ಬೆ-29Lilly Rose English School, Room no 2, F Cross, Bismillahnagar, B-29
17347ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಎಫ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾನಗರ ಬೆ-29Lilly Rose English School, Room no 2, F Cross, Bismillahnagar, B-29
17348ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ಎಫ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾನಗರ, ಬೆ-29Lilly Rose English School, Room no 3, F Cross, Bismillahnagar, B-29
17349ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, ಎಫ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾನಗರ, ಬೆ-29Lilly Rose English School, Room no 4, F Cross, Bismillahnagar, B-29
17350ಸುದರ್ಶನ್‌ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ ನಂ 1, 4ನೇ ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರSudarshan Vidya Mandira, Room no 1, 4th T Block, Jayanagar
17351ಸುದರ್ಶನ್‌ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ,ರೂಂ ನಂ.2, 4ನೇ ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರSudarshan Vidyamandira, Room No 2, 4th T Block, Jayangar
17352ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸ್ಟೆಟಿ, ರೂಂ ನಂ 1, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Bharath Education Society, Room no 1, 16th Main 4th T Block, Jayanagar, B-41
17353ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 2, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Bharath Education Society, Room no 2, 16th Main, 4th T Block, Jayanagar, B-41
17354ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 3, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Bharath Education Society, Room no 3, 16th Main, 4th T Block, Jayanagar, B-41
17355ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 4, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Bharath Education Society, Room no 4, 16th Main, 4th T Block, Jayanagar, B-41
17356ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 5, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Bharath Education Society, Room no 5, 16th Main, 4th T Block Jayanagar B-41
17357ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 6, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Bharath Education Society, Room no 6, 16th Main, 4th T Block, Jayanagar, B-41
17358ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.1, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-11M.E.S. School, Room No.1,10th Main Road, 4th Block, Jayanagar B-11
17359ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.2, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ-11M.E.S. School, Room No.2, 10th Main Road, 4th Block, Jayanagar, B-11
17360ಗುಡ್‌ ಶೆಪರ್ಡ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರGood Shepherd Education Society, Room No, 7th Main Road, 5th Block, Jayanagar
17361ಗುಡ್‌ ಶೆಪರ್ಡ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರGood Shepherd Education Society, Room No, 7th Main Road, 5th Block, Jayanagar
17362ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರJ.S.S. High School. Room No, 1st Main Road, 8th Block, Jayanagar
17363ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರJ.S.S. High School, Room No 1st Main Road, 8th Block, Jayanagar
17364ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರJ.S.S. High School, Room No, 1st Main Road, 8th Block, Jayanagar
17365ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರJ.S.S. High School, Room No, 1st Main Road, 8th Block Jayanagar
17366ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರJ.S.S. High School, Room No, 1st Main Road, 8th Block, Jayanagar
17367ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರJ.S.S. High School, Room No, 1st Main Road, 8th Block, Jayanagar
17368ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರBangalore High School, Room no 2, 11th Main Road, 4th Block, Jayanagar
17369ಎಂ.ಇ . ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ . ಎ. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ) 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರM.E. And W.A. Nursery School (Kempegowda High School) 9th Block Jayanagar
17370ಎಂ.ಇ . ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ . ಎ. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ) 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರM.E. And W.A. Nursery School (Kempegowda High School), 9th Block Jayanagar
17371ಎಂ.ಇ . ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ . ಎ. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ) 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜಯನಗರM.E. And W.A. Nursery School (Kempegowda High School), 9th Block Jayanagar
17372ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 1, ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರCarmel Convent School, Room no 1, East End Main Road, 9th Block, Jayanagar
17373ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರCarmel Convent School, Room no 2, East End Main Road, 9th Block, Jayanagar
17374ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3 ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರCarmel Convent School, Room 3, East End Main Road, 9th Block, Jayanagar, B-41
17375ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4 ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರCarmel Convent School, Room no 4, East End Main Road, 9th Block, Jayanagar B-41
17376ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ನಂ.40 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಗುರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ. ಬೆಂ-29Motherland English High School Room No.1, No.40, 5th Main Road, New Gurappana Palya, B-29
17377ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ನಂ.40 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಗುರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ. ಬೆಂ-29Motherland English High School Room No.1, No.40, 5th Main Road, New Gurappana Palya, B-29
17378ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.70 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಗುರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ. ಬೆಂ-29Motherland English High School, No.70, 4th Main Road, New Gurappanapalya, B-29
17379ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.70 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಗುರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ. ಬೆಂ-29Motherland English High School, No.70, 4th Main Road, New Gurappanapalya, B-29
17380ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ನಂ.40 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಗುರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ. ಬೆಂ-29Motherland English High School, Room No.2, No.40, 5th Main Road, New Gurappanapalya, B-29
17381ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಂ.40 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಗುರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ. ಬೆಂ-29Motherland English High School, No.40, 5th Main Road, New Gurappanapalya, B-29
17382ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂ ನಂ.1, ಬೆಂಗಳೂರು-29Oriental Academy English School, Room No.1, Bangalore-29
17383ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂ.ನಂ.2, ಬೆಂಗಳೂರು-29Oriental Academy English School, Room No.2, Bangalore-29
17384ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂ.ನಂ.3, ಬೆಂಗಳೂರು-29Oriental Academy English School, Room No.3,Bangalore-29
17385ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-29Mother Teresa Convent School,1st Main, New Gurappana palya, Bangalore-29
17386ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-29Mother Teresa Convent School, 1st Main, New Gurappana Palya Bangalore-29
17387ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ ನಂ.1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಟಿಎಂ 1ನೇ ಹಂತ, ಹೊಸ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-29Wisdom International School, Room No.1, 1st Main, BTM 1st Stage, New Gurappana Palya, Bangalore-29
17388ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Govt. Urdu Model Primary School, Room No-2, 2nd Main, Maruthi Layout, Gurappanapalya, B-29
17389ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Govt. Urdu Model Primary School, Room No-3, 2nd Main, Maruthi Layout, Gurappanapalya B-29
17390ಎಫ್ ಜವಹರ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್,5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಟಿಎಂ 1ನೇ ಹಂತ, ಹೊಸ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29F.Javahar Nursery Primary and High School,2th Main, BTM 1st Stage, New Gurappanapalya, B-29
17391ಎಫ್ ಜವಹರ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಟಿಎಂ 1ನೇ ಹಂತ, ಹೊಸ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29F.Javahar Nursery Primary and High School, 5th Main, BTM 1st Stage, New Gurappanapalya, B-29
17392ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-5, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Govt. Urdu Model Primary School, Room No.-5, 2nd Main, Maruthi Layout, Gurappanapalya, B-29
17393ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-6, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Govt. Urdu Model Primary School, Room No-6, 2nd Main, Maruthi Layout, Gurappanapalya, B-29
17394ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-7, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Govt. Urdu Model Primary School, Room No.7, 2nd Main, Maruthi Layout, Gurappanapalya, B-29
17395ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಟಿಎಂ 1ನೇ ಹಂತ, ಹೊಸ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Wisdom International School, Room No.2, 1st Main, BTM 1st Stage, New Gurappanapalya, B-29
17396ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 1ನೇ ಹಂತ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯLittle Champs Play Home, Room No.1, 9th Main Road, BTM 1st Stage, Gurappanapalya, B-29
17397ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 1ನೇ ಹಂತ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯLittle Champs Play, Home, Room No - 2, 9th Main Road, BTM 1st Stage, Gurappanapalya, B-29
17398ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.3, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಟಿಎಂ 1ನೇ ಹಂತ, ಹೊಸ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Wisdom International School, Room No.3, 1st Main, BTM 1st Stage, New Gurappanapalya, B-29
17399ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಂ, ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ-3, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 1ನೇ ಹಂತ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯLittle Champs Play Home, Room no 3, 9th Main Road, BTM 1st Stage, Gurappanapalya, B-29
173100ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ನಂ.18-4,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29St. Thomas Aquinas English School,Room No.1. No.18-4, 4th Cross, Gurappanapalya, B-29
173101ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ನಂ.18-4,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29St. Thomas Aquinas English School, Room No.2, No.18-4, 4th Cross, BTM Gurappanapalya B-29
173102ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ನಂ.18-4,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29St. Thomas Aquinas English School, No.18-4, 9th Main Road, BTM 1st Stage, Gurappanapalya B-29
173103ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.18-4,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಟಿ ಎಂ 1ನೇ ಹಂತ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29St. Thomas Aquinas English School, No.-18-4, 9th Main Road, BTM 1st Stage, Gurappanapalya, B-29
173104ಕೆನಾನ್‌ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಂ.6, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Canon Christ Public School, No.6, 1st Cross, 9th Main Road, BTM 1st Stage, Gurappanapalya, B-29
173105ಕೆನಾನ್‌ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಂ.6, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Canon Christ Public School, No.6, 1st Cross, 9th Main Road, BTM 1st Stage, Gurappanapalya, B-29
173106ಕೆನಾನ್‌ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಂ.6, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂ-29Canon Christ Public School, No.6, 1st Cross, 9th Main Road, BTM 1st Stage, Gurappanapalya, B-29
173107ಕೆನಾನ್‌ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ನಂ.6, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 1ನೇ ಹಂತ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯCanon Christ Public School, No.6, 1st Cross, 9th Main Road, 1st Stage, Gurappanapalya, B-29
173108ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ ಟಿ ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-29S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room no 1, Private Layout, BTM 1st Stage, B-29
173109ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ ಟಿ ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-29S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room no 2, Private Layout, BTM 1st Stage, B-29
173110ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ ಟಿ ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-29S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room no 3, Private Layout BTM 1st Stage, B-29
173111ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ ಟಿ ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-29S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room no 4, Private Layout, BTM 1st Stage, B-29
173112ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ ಟಿ ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-29S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room no 4, Private Layout, BTM 1st Stage, B-29
173113ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ ಟಿ ಎಂ.1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-29S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room no 5, Private Layout, BTM 1st Stage, B-29
173114ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್‌ ಬಿ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆ-41Sahakari Vidya Kendra, Room No East End B Main Road, 9th Block, Jayanagar, B-41
173115ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್‌ ಬಿ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆ-41Sahakari Vidya Kendra. Room No.2, East End B Main Road, 9th Block Jayanagar, B-41
173116ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ., ರೂಂ ನಂ 3, ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್‌ ಬಿ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆ-41Sahakari Vidya Kendra, Room no 3 East End B Main Road, 9th Block, Jayanagar, B-41
173117ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ., ರೂಂ ನಂ 4 ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್‌ ಬಿ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆ-41Sahakari Vidya Kendra, Room no 4, East End B Main Road, 9th Block, Jayanagar B-41
173118ಎಮ್‌.ಇ. ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ. (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ) ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ME & WA Nursery School. (Kempegowda High School) East End Main Road, 38th Cross 9th Block
173119ಎಮ್‌.ಇ. ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ. (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ),ಈಸ್‌್ಟ ಎಂಡ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ME & WA Nursery School, (Kempegowda High School), East End Main Road, 38th Cross, 9th Block
173120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಾಲೋನಿ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Govt. Higher Secondary School, Corporation Colony, 9th Block, Jayanagar, B-41
173121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಾಲೋನಿ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Govt. Higher Secondary School, Corporation Colony, 9th Block, Jayanagar B-41
173122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಾಲೋನಿ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-41Govt. Higher Secondary School. Room No, Corporation Colony, 9th Block Jayanagar B-41
173123ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 9ನೇಬ್ಲಾಕ್‌Social Welfare Department SC/ST Students Hostel , Room No 3, 9th Block Jayanagar
173124ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌, ಬೆಂNew Holy Cross English School, Room No.1, Marenahalli Tank Bund, B.lore
173125ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌, ಬೆಂNew Holy Cross English School., Room No.2, Marenahalli Tank Bund B.lore
173126ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.3, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌, ಬೆಂNew Holy Cross English School, Room No.3, Marenahalli Tank Bund B.lore
173127ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.4, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌, ಬೆಂNew Holy Cross English School, Room No.4, Marenahalli Tank Bund B.lore
173128ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.5, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌, ಬೆಂNew Holy Cross English School, Room No.5, Marenhalli Tank Bund B.lore
173129ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್‌ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ರೂ ನಂ.1, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-2Social Welfare Department SC and ST Students Hostel, Room No.1, 9th Block, Jayanagar, B-2
173130ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್‌ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ರೂ ನಂ.2, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆಂ-2Social Welfare Department SC and ST Students Hostel, Room No.2, 9th Block, Jayanagar, B-2
173131ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌Corporation Nursery School, Room No.1 Marenahalli Tank Bund
173132ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ಬೆಂCorporation Nursery School, Room No.2, Marenahalli, Tank Bund B.lore
173133ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ರೂಂ ನಂ.1,Sri Lakshmi Venkateshwara Kaigarika Sahakara Sangha Niyamitha, Room No.1,
17313437-20, 10th Main RoadSri Lakshmi Venkateshwara Kaigarika Sahakara Sangha Niyamitha, Room No.2,
173135ಗೋಕುಲ್ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,Gokul Vidya Kendra,
173136128-ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿವಿದ್ದೋದೇಶ ಸಭಾಂಗಣ, ರೂ.ನಂ.2, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿBhruth Bengalore Mahanagara Palike Multipurpose Hall, Room No.2 13th Cross, Sarakki Grama
173137ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.1,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.1,
173138ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,Cauvery Educational Trust,
173139ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.2,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.2,
173140ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.3,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.1,
173141ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.4,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.4,
173142ಮೀರಾಂಬಿಕಾ ಶಾಲೆ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌, ರೂ.ನಂ.1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Meeramika School for New age, Room No.1, 9th Cross, 1st Stage, J P Nagar, B-78
173143ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1,Nammura Model Primary School, Room No.1,
173144ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2,Nammura Model Primary School, Room No.2,
173145ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2,Nammura Model Primary School, Room No.3,
173146ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಸೌತ್‌ ಎಂಡ್‌ ಎಫ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆ-78Ragigudda Prasanna Anjaneya Swamy Vidya Kendra, South End F Main Road, 9th Block, Jayanagar B-78
173147ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ರೂ ನಂ.2 ಸೌತ್‌ ಎಂಡ್‌ ಎಫ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆ-78Ragigudda Prasanna Anjaneya Swamy Vidya Kendra, Room No.2, South End F Main Road, 9th Block, Jayanagar B-78
173148ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78St. Paul's English School, Room No.1, 3rd Cross, 3rd Phase, J P Nagar, B-78
173149ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78St. Paul's English School, Room No.2, 3rd Cross, 3rd Stage, J P Nagar, B-78
173150ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.3, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78St. Pauls English School, Room No.3, 3rd Cross, 3rd Phase, J P Nagar, B-78
173151ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.1, 9th Cross, 3rd Phase, J P Nagar, B-78
173152ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.2, 9th Cross, 3rd Phase, J P Nagar, B-78
173153ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ,ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.1, 9th Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173154ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ,2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ,ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.2, 9th Cross, 2nd phase, J.P.Nagar, B-78
173155ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ,3, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.3, 9th Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173156ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.4, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.4, 9th Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173157ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.5, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.5, 9th Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173158ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Nalanda English School,Room No 1, 16th Main, 2nd Stage, J P Nagar, B-78
173159ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.4, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, 2ನೇ ಹಂತ,ಜೆ ಪಿ ನಗರNammura Model Primary School,Room No.4, 21st Main Road, Marenahalli, 2nd Phase, J P Nagar
173160ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Nalanda English School, Room No.2 16th Main Road, 2nd Stage, J P Nagar, B-78
173161ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.5, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, 2ನೇ ಹಂತ,Nammura Model Primary School, Room No.5 21st Main Road, Marenahalli, 2nd Phase
173162ಮೀರಾಂಬಿಕ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌, ರೂಂ ನಂ 2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Meerambika School for New Age, Room no 2, 9th Cross, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173163ಮೀರಾಂಬಿಕ ಶಾಲೆ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌, ರೂಂ ನಂ 3, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿನಗರ, ಬೆಂ-78Meerambika School for New Age Room no 3, 9th Cross, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173164ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ ಜೆಪಿ ನಗರGovt Model Primary School , Room No 1, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173165ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ ಜೆಪಿ ನಗರGovt. Model Primary School , Room No 2, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Phase, J P Nagar
173166ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.5 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ ಜೆಪಿ ನಗರGovt. Model Primary School, Room No.5, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Stage, J P Nagar
173167ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ.ನಂ.6 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ ಜೆಪಿ ನಗರGovt. Model Primary School, Room No.6, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Phase, J P Nagar
173168ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 9ನೇ ಡಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಎಸ್‌ ಬಿ ಐ ಕಾಲೋನಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Florence English School, Room No.1, 9th D Cross, SBI Colony, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173169ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 9ನೇ ಡಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಎಸ್‌ ಬಿ ಐ ಕಾಲೋನಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Florence English School, Room No.2, 9th D Cross, SBI Colony, 1st Phase, J P Nagar
173170ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.5,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.5,
173171ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.6,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.6,
173172ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರGovt. Model Primary School, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173173ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. High School Room No.1
173174ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. High School Room No.2
173175ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.3, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Oxford Kannada And English School,, Room No.3, 30th Cross, 1st Phase, J P Nagar B-78
173176ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆOxford Kannada And English School,
173177ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Oxford Kannada And English School, Room No.2, 30th Main Road, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173178ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.1, ನಂ.1603/ಎ, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ,ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Gyanajyothi Educational Centre, Room No.1, No.1603/A, 3rd A Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173179ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.2, ನಂ.1603/ಎ, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ,ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Gyanajyothi Educational Centre, Room No.2, No.1603/A, 3rd A Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173180ಐಕ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, ಸಿಎ -16, 6ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78EKYA School, Room No.1,CA-16, 6th B Main, 3rd Phase, J.P.Nagar, B-78
173181ಐಕ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಸಿಎ -16, 6ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78EKYA School, Room No.2, CA-16, 6th B Main, 3rd Phase, J.P.Nagar, B-78
173182ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.2,9th Cross, 3rd Phase, J.P.nagar, B-78
173183ವಿ.ಇ.ಟಿ.ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ರೂ.ನಂ.1, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78V E T Polytechnic, Room No.1, 14th Mainroad, 2nd Phase, J P Nagar, B-78
173184ವಿ ಇ ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರVET Polytechnic, Room No.2, 14th Mainroad, 2nd Phase, J.P.Nagar
173185ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1BBMP Ward Office Room No.1
173186ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.6, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Oxford Kannada and English School, Room No.6, 30th Main Road, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173187ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.6, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Govt. High School,Room No,6, 11th Cross, Sarakki, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173188ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.7, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Govt. High School,Room No.7, 11th Cross, Sarakki, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173189ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,ರೂಂ ನಂ.1, 33ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Frank English School, Room No.1, 33rd Main Road, 6th Phase, J P Nagar, B-78
173190ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 33ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Frank English School, Room No.2, 33rd Main Road, 6th Phase, J P Nagar, B-78
173191ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ.3, 33ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Frank English School, Room No.3, 33rd Main Road, 6th Phase, J P Nagar, B-78
173192ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ.4, 33ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ.78Frank English School. Room No.4, 33rd Main Road, 6th Phase, J P Nagar, B-78
173193ಎ.ವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ.-78AV Education Society. Room No.1, 16th Cross, 5th Phase, J P Nagar, B-78
173194ಎ. ವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ.78A V Education Society.Room No.2, 16th Cross, 5th Phase, J P Nagar, B-78
173195ವಿ.ಇ.ಟಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ರೂ.ನಂ.3, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78VET Polytechnic, Room No.3, 14th Main Road, 2nd Phase, J P Nagar, B-78
173196ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Clarence Public School Room No.1, 4th Cross, Dollors Layout, 4th Phase, J.P.Nagar, B-78
173197ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Clarence Public School Room No 2,4th Cross, Dollars Layout, 4th Phase, J.P.Nagar, B-78
173198ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Clarence Public School Room No 3, 4th Cross, Dollars Layout, 4th phase,J.P.Nagar, B-78
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.