Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1721ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್‌ 63BBMP Ward Office, Bannerughatta Road, Ward 63
1722ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್‌ 63BBMP Ward Office, Bannerughatta Road, Ward 63
1723ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿV.I.P School, 4th Mainroad, Adugodi
1724ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿMuni Chinnappa Govt. Model School, Adugodi
1725ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಆಡುಗೋಡಿMuni Chinnappa Govt. Model School, Room No.2, Adugodi
1726ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿMuni Chinnappa Govt. Model School, Adugodi
1727ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿMuni Chinnappa Govt. Model School, Adugodi
1728ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt, Girls High School, Adugodi, Room No-1
1729ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಡುಗೋಡಿGovt Girls High School, Room No 2, Adugodi
17210ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಆಡುಗೋಡಿGovt. Junior College, Adugodi
17211ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಆಡುಗೋಡಿGovt. Junior College, Adugodi
17212ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಆಡುಗೋಡಿGovt. Junior Collage, Adugodi
17213ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿSri Sai English School, 2nd Mainroad, Adugodi
17214ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿSri Sai English School, 2nd Mainroad, Adugodi
17215ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆBBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi Room No 1
17216ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ-2BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi Room No 2
17217ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ-3BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi, Room No 3
17218ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿBBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi
17219ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ-5BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi, Room No 5
17220ಸೆಂಟ್‌ ಸಾರಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲSt. Sara English School, 1st Block, Rajendranagara Slum, Koramangala
17221ಸೆಂಟ್‌ ಸಾರಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲSt. Sara English School, 1st Block, Rajendranagara Slum, Koramangala
17222ಕೋರಮಂಗಲ ಕನ್ನಡ & ತಮಿಳ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಮ್Koramangala Kannada & Tamil Higher Primary School, Rajendranagara Slum
17223ಕೋರಮಂಗಲ ಕನ್ನಡ & ತಮಿಳ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಮ್Koramangala Kannada & Tamil Higher Primary School, Rajendranagara Slum
17224ಕೊರಮಂಗಲ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲKormangal Kannada & Tamil Nursery Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala
17225ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲGovt. Higher Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala
17226ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲGovt. Urdu Higher Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala
17227ಸುಂದರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಈಜೀಪುರSundari Memorial School,Room No.1, Ejipura
17228ಸುಂದರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಈಜೀಪುರSundari Memorial School, Room No.2, Ejipura
17229ಸುಂದರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಈಜೀಪುರ, ಆರ್ ಎ ರೋಡ್, ರೂಮ್ ನಂ - 3Sundari Memorial School, Ejipura, R.A. Road, Room No - 3
17230ಸತ್ಯ ಶಾಮ ಗೋಪಾಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ - 5, 1ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಈಜೀಪುರ, ರೂಮ್ ನಂ - 1Sathya Shama Gopal English School, No-5, 1st Main Road, Ejipura, Room No - 1
17231ಸತ್ಯ ಶಾಮ ಗೋಪಾಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ - 5, 1ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಈಜೀಪುರ, ರೂಮ್ ನಂ - 2Sathya Shama Gopal English School, No-5, 1st Main Road, Ejipura, Room No - 2
17232ಹೋಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, 21ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್, ಈಜೀಪುರ, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 1Holi Christ School, 21st Cross, Sri Rama Temple Road, Ejipura, Room No - 1
17233ಹೋಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, 21ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್, ಈಜೀಪುರ, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 1Holi Christ School, 21st Cross, Sri Rama Temple Road, Ejipura, Room No - 1
17234ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಈಜೀಪುರGovt. Primary School,Room No.1, Ejipura
17235ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಈಜೀಪುರGovt. Primary School, Room No.2, Ejipura
17236ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಈಜೀಪುರGovt. Primary School, Room No.3, Ejipura
17237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರGovt. Higher Primary School, Ejipura
17238ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Modren English School, Ejipura Mainroad,Room No.1
17239ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Modren English School,Ejipura Mainroad, Room No.2
17240ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Modren English School, Ejipura Mainroad, Room No.3
17241ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Modren English School, Ejipura Mainroad, Room No.4
17242ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5Modren English School, Ejipura Mainroad, Room No.5
17243ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Modren English School, Ejipura Mainroad, Room No.6
17244ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ವಿ ಜಿ ಬಡಾವಣೆ, ಈಜೀಪುರChinmaya Vidya Kendra, V G Layout, Ejipura
17245ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಈಜಿಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Modren English School, Muneshwara Swamy Layout, Ejipura, Room No.1
17246ಮಾದರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಈಜಿಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Modern English School , Muneshwara Swamy Layout, Ejipura, Room No 2
17247ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1National Games Housing Complex, P W D Office, Krishna Block, Room No 1
17248ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2National Games Housing Complex, P W D Office, Krishna Block, Room No 2
17249ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1National Games Housing Complex, K H B Office, Room No 1
17250ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2National Games Housing Complex. K H B Office, Room No 2
17251ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲPalike Nursery & Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala
17252ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲPalike Nursery and Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala
17253ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲPalike Nursery and Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala
17254ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Govt Model Primary School Room No.1, CARP Lane, Adugodi Main Road
17255ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Govt. Model Primary School, Room No.2, CARP Lane, Adugodi Main Road
17256ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Govt. Model Primary School, Room No.3, CERP Lane, Adugodi Main Road
17257ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Govt. Model Primary School, Room No.4, CERP Lane, Adugodi Main Road
17258ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Govt.Higher Primary School, Room No.5, CERP Lane, Adugodi Main Road
17259ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Govt. Model Primary School, Room No.6, CERP Lane, Adugodi Main Road
17260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School. Room No.1, Dairy Colony, Hosur Road
17261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆGovt.Higher Primary School, Room No.2, Dairy Colony, Hosur Road
17262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School.Room No.3, Dairy Colony, Hosur Road
17263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.4, Dairy Colony, Hosur Road
17264ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.1, Hosur Road
17265ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.1, Hosur Road
17266ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College,, Room No.2, Hosur Road
17267ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College,, Room No.2, Hosur Road
17268ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College. Room No 3, Hosur Road
17269ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.4, Hosur Road
17270ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College,Room No.5, Hosur Road
17271ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No 6, Hosur Road
17272ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.7, Hosur Road
17273ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.7, Hosur Road
17274ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೋರಮಂಗಲ ಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School. Room No.1, Koramangalahalli
17275ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School. Room No.2, Koramangalahalli
17276ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School. Room No.3, Koramangalahalli
17277ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ರೂಮ್ ನಂ - 1Lawerence High School, 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 1
17278ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ರೂಮ್ ನಂ - 2Lawerence High School, 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 2
17279ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School. Room No 6, Koramangalahalli
17280ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School Room No 7, Koramangalahalli
17281ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ರೂಮ್ ನಂ - 3Lawerence High School, 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 3
17282ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ರೂಮ್ ನಂ - 4Lawerence High School, 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 4
17283ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ರೂಮ್ ನಂ - 5Lawerence High School, 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 5
17284ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೋರಮಂಗಲ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,Bethany High School.Room No 1, Koramangala 6th Block
17285ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೋರಮಂಗಲ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌Bethany High School.Room No 2, Koramangala, 6th Block
17286ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೋರಮಂಗಲ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌Bethany High School.Room No 2, Koramangala, 6th Block
17287ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೋರಮಂಗಲ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌Bethany High School.Room No 3, Koramangala 6th Block
17288ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಈಜಿಪುರEverest High School, Srirama Temple Road, Ejipura
17289ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲುGovt. Lower Primary School, Srinivagilu
17290ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ವರ ಮುನೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ-1, ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲುPatriot Vidyani Kethana, Varamuneshwara Road Building-1, Srinivagilu
17291ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ವರಮುನೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ-2 ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲುPatriot Vidyani Kethana, Varamuneshwara Road Building-2 Srinivagilu
17292ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya. Room No 1, 4th Block, Koramangala
17293ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya. Room No 2, 4th Block Koramangal
17294ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya. Room No 3, 4th Block, Koramangala
17295ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya.Room No 4, 4th Block, Koramangala
17296ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲJyothinivas College.Room No 1, 5th Block, Koramangala
17297ಜ್ಯೋತಿನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲJyothinivas College , Room No - 2, 5th Block, Koramangala
17298ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಕೋರಮಂಗಲBBMP Ward Office Koramangala
17299ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲJyothinivas College , Room No 3, 5th Block, Koramangala
172100ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲJyothinivas College, Room No.4, 7th Block, Koramangala
172101ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Christ School English ICSC Syllabus Medium, 1st Main, Bharathi Layout, Room No. 1
172102ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Christ School English ICSC Syllabus Medium, 1st Main, Bharathi Layout, Room No. 2
172103ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Christ School English ICSC Syllabus Medium, 1st Main, Bharathi Layout, Room No. 3
172104ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute Primary School , Room No 1, Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172105ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute Primary School , Room No 2. Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172106ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟ್ಯೂಟ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute Primary School , Room No 3, Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172107ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute Primary School , Room No 4, Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172108ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾFranciscon Institute of Primary School , Room No 5, Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172109ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute , Room No 6, Tavarekere Main Road, Suddagunte Palya
172110ಬೆಥಾನಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ವೋಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎಸ್‌ ಟಿ ಬೆಡ್‌ ಕೋರಮಂಗಲBethany Education Board & Vocational Training Centre , Room No 1, S T Bed Koramangala
172111ಬೆಥಾನಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ವೋಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಎಸ್‌ ಟಿ ಬೆಡ್‌ ಕೋರಮಂಗಲBethany Education Board & Vocational Training Center , Room No 2, S T Bed, Koramangala
172112ಬೆಥಾನಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ವೋಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಎಸ್‌ ಟಿ ಬೆಡ್‌ ಕೋರಮಂಗಲBethany Education Board & Vocational Training Center , Room No 3, S T Bed, Koramangala
172113ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya , Room No 5, 4th Block, Koramangala
172114ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲReddy Janasangha High School , Room No 1, 3rd Block, Koramangala
172115ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲReddy Janasangha High School , Room No 2, 3rd Block, Koramangala
172116ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲReddy Janasangha High School , Room No 2, 3rd Block Koramangala
172117ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲReddy Janasangha High School , Room No 3, 3rd Block Koramangala
172118ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯGovt. Primary School , Suddaguntepalya
172119ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯGovt. Primary School , Suddaguntepalya
172120ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Christ English Medium ICSC, 1st Main, Suddaguntepalya, Bharathi Layout, Room No. 4
172121ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Christ English Medium ICSC Syllabus, 1st Main, Suddaguntepalya, Bharathi Layout, Room No. 5
172122ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯChrist Vidyalaya Kannada Medium , Room No 3, 1st Main Road, Bharathi Extension, Suddaguntepalya
172123ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯChrist Vidyalaya Kannada Medium , Room No 4, 1st Main Road, Bharathi Extension, Suddaguntepalya
172124ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯChrist Vidyalaya Kannada Medium , Room No 5, 1st Main Road, Bharathi Extension, Suddaguntepalya
172125ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯChrist Vidyalaya Kannada Medium , Room No 5, 1st Main Road, Bharathi Extension, Suddaguntepalya
172126ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Christ School English Medium State Syllabus, Chirst School road, Dharmaram College Room No . 1
172127ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Christ School English Medium State Syllabus, Christ School road, Dharmaram College Room No . 2
172128ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Christ School English Medium State Syllabus, Christ School road, Dharmaram College Room No . 3
172129ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Christ School English Medium State Syllabus, Christ School road, Dharmaram College Room No . 4
172130ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Christ School English Medium State Syllabus, Christ School road, Dharmaram College Room No . 1
172131ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಛೇರಿ , ಐ ಪಿ ಪಿ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮB M P Health Office , I P P Centre , Room No 1, 1st Cross, Tavarekere Grama
172132ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಛೇರಿ, ಐ ಪಿ ಪಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮBMP Health Office, IPP Centre, Room No.2, 1st Cross, Tavarekere Grama
172133ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮCorporation Nursery School, Room No.1, 1st Cross, Tavarekere Grama
172134ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮCorporation Nursery School, Room No.2, 1st Cross, Tavarekere Grama
172135ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮGovernment Primary School, Room No.1, 1st Cross, Tavarekere Grama
172136ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮGovernment Primary School, Room No.2, 1st Cross, Tavarekere Grama
172137ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮGovernment Primary School, Room No.3, 1st Cross, Tavarekere Grama
172138ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಭವನ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಅನೆಕ್‌್ಸ ಕಟ್ಟಡBMP Tailoring Hall, 1st Cross, Tavarekere Grama, Annex Building
172139ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆAdarsha Vidya Samsthe, Room No.1, Chacolate Factory Road, Tavarekere
172140ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆAdarsha Vidya Samsthe, Room No.2, Chocolate Factory Road, Tavarekere
172141ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No.1, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172142ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No.2, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172143ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No 3, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172144ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No.4, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172145ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳPadmavthi Primary School, Room No.1, 1st Main Road, Maruthinagar, Madivala
172146ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳPadmavathi Primary School, Room No.2, 1st Main Road, Maruthinagar, Madivala
172147ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳPadmavathi Primary School, Room No.2, 1st Main Road, Maruthinagar, Madivala
172148ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ನಂ.66, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳWard Office, No.66, Hosur Main Road, Madivala
172149ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳPadmavthi Primary School, Room No.3, 1st Main Road, Maruthi Nagar, Madivala
172150ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನ೦. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1Kavery Education Society, No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 1
172151ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ,ನ೦. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kavery Education Society, No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 2
172152ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳSathyanarayana Primary School, Room No.3, Hosur Road, Madivala
172153ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನ೦. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Kavery Education Society, No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 3
172154ಸೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲSeema English Nursery Primary School, Room No.1, 1st Block, Koramangala
172155ಸೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲSeema English Nursery Primary School, Room No.2, 1st Block, Koramangala
172156ಸೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲSeema English Nursery Primary School, Room No.2, 1st Block, Koramangala
172157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.1, Jakkasandra Sarjapura Road
172158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.2, Jakkasandra, Sarjapura Road
172159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.3, Jakkasandra Sarjapura Road
172160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.4, Jakkasandra Sarjapura Road
172161ಗ್ರಾಮರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರGrammer English public School, Room No.1, Venkatapura Main Road, Venkatapura
172162ಗ್ರಾಮರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರGrammer English Public School, Room No.2, Venkatapura Main Road, Venkatapura
172163ಗ್ರಾಮರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರGrammer English Public School, Room No.3, Venkatapura Main Road, Venkatapura
172164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವೆಂಕಟಾಪುರGovt. Higher Primary School, Room No1, Venkatapura
172165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವೆಂಕಟಾಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.2, Venkatapura
172166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವೆಂಕಟಾಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.3, Venkatapur
172167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ವೆಂಕಟಾಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.4, Venkatapur
172168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ವೆಂಕಟಾಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.5, Venkatapura
172169ಕೃಪಾನಿಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್‌ಸ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರKrupanidhi Institutions, Room No.1, Sarjapura Road, Jakkasandra
172170ಕೃಪಾನಿಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್‌ಸ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರKrupanidhi Institutions, Room No.2, Sarjapura Road, Jakkasandra
172171ಕೃಪಾನಿಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್‌ಸ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರKrupanidhi Institutions, Room No.3, Sarjapura Road, Jakkasandra
172172ಕೃಪಾನಿಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್‌ಸ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರKrupanidhi Institutions Room No.4, Sarjapura Road, Jakkasandra
172173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt. Model Primary School, Room No.1 Sante Maidana Madivala
172174ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt. Model Primary School, Room No.2, Sante Maidana Madivala
172175ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt. Model Primary School, Room No.3, Sante Ground, Madivala
172176ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt. Model Primary School, Room No.4, Sante Ground, Madivala
172177ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt Model Primary School, Room No 5, Sante Ground Madivala
172178ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt Model Primary School, Room No.6, Sante Ground Madivala
172179ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt Model Primary School, Room No 7, Sante Maidana Madivala
172180ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 1Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 1
172181ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 2Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 2
172182ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 3Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 3
172183ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 4Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 4
172184ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 4Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 4
172185ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಜೈಭೀಮಾನಗರBudha Education Society, Room No.1, Jai Bheemanagar
172186ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜೈಭೀಮಾನಗರBudha Education Society, Room No.2, Jaibheemanagar
172187ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಜೈ ಭೀಮಾನಗರBudha Education Society, Room No.3, Jai Bheemanagar
172188ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಜೈಭೀಮನಗರBudha Education Society,Room No.4, Jaibheemanagar
172189ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಜೈಭೀಮಾನಗರBudha Education Society,Room No.5, Jaibheemanagar
172190ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಡಾಲರ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.1ನೇ ಹಂತSt. Miras High School, Room No.1, Dollar Scheme BTM 1st Stage
172191ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಡಾಲರ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 1ನೇ ಹಂತSt. Miras High School, Room No 2, Dollar Scheme, BTM 1st Stage
172192ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, 16ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 1BBMP Engineering Ward Office, 16th Main Road, BTM 1st Stage, Room No - 1
172193ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, 16ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 2BBMP Engineering Ward Office, 16th Main Road, BTM 1st Stage, Room No - 2
172194ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No 1, Mico Layout, BTM Layout 2nd Stage
172195ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No 2, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172196ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No 3, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172197ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No 3, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172198ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No.4, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172199ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No.5, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172200ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌Shanthinikethan Primary And High School, Room No 6, Mico Layout, BTM Layout
172201ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌Shanthinikethan Primary And High School, Room No 7, Mico Layout, BTM Layout
1722029-5, 1st Main Road,N.S.Palya, B.G. RoadPatel Education Society, (Shubodaya High School), No-8
1722039-5, 1st Main Road,N.S.Palya, B.G. RoadPatel Education Society, (Shubodaya High School), No-8
172204ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No 2, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172205ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No.2, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172206ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No 3, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172207ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No 4, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172208ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇಹಂತ, ಪಶ್ಚಿಮVidyajyothi High School, Room No 1, 30th Main Road, BTM 2nd Stage West
172209ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ . 2, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ 2ನೇ ಹಂತ ಪೂರ್ವVidya Jyothi Kannada Higher Primary School, Room No 2, 30th Main Road, BTM 2nd Stage East
172210ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ .3, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇ ಔಟ್‌ ಪೂರ್ವVidya Jyothi Kannada Higher Primary School, Room No 3, Tank Road, BTM Layout East
172211ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ .4, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇ ಔಟ್‌ ಪೂರ್ವVidya Jyothi Kannada Higher Primary School, Room No 4, Tank Road, BTM Layout, East
172212ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೆ ಹಂತ, ಪಶ್ಚಿಮVidya Jyothi High School, Room No 5, 30th Main Road, BTM 2nd Stage, West
172213ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ ಪಶ್ಚಿಮVidya Jyothi High School, Room No 6, 30th Main Road, BTM 2nd Stage, West
172214ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ ಪಶ್ಚಿಮVidya Jyothi High School, Room No 7, 30th Main Road, BTM 2nd Stage West
172215ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರೂಪಾನಗರ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತNew St Joseph English School, 3rd A Cross Road, Roopanagar, BTM 2nd Stage
172216ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರೂಪಾನಗರ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತNew St Joseph English School 3rd A Cross Road, Roopanagar, BTM 2nd Stage
172217ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮೌಂಟ್‌ ಜಿಯಾನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರೂಂ ನಂ.1Carmal Garden Public School, Education And Welfare Trust, Room No 1
172218ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮೌಂಟ್‌ ಜಿಯಾನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರೂಂ ನಂ.2Carmal Garden Public School, Education And Welfare Trust, Room No 2,
172219ಪೋಲಿಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆ ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ ಕೌಂಪೌಂಡ್‌, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School, Room No 1, K S R P Compound, Sajrapura Road, Koramangala
172220ಪೋಲೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School. Room No.2, KSRP Compound, Sarjapura Road, Koramangala
172221ಪೋಲೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School.Room No.3, KSRP Compound, Sarjapura Road, Koramangala
172222ಪೋಲೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೆ ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಸರ್ಜಾಪುರ ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School. Room No.4, KSRP Compound, Sarjapura Road, Koamangala
172223ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂಬರ್-30/31, (245/10), 19ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ -1Hill Side Public School, No-30/31, (245/10), 19th Cross, 7th Main Road, BTM 2nd Stage, Lecture Hall No-1
172224ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂಬರ್-30/31, (245/10), 19ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್-2Hill Side Public School, No-30/31, (245/10), 19th Cross, 7th Main Road, BTM 2nd Stage, Lecture Hall No-2
172225ಆಲಿಯಾನ್‌್ಸ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, 13ನೇ ಎ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.2ನೇಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Alians Business Academy, 13th A Main Road, N S Palya, BTM 2nd Stage, Room No.-1
172226ಆಲಿಯಾನ್‌್ಸ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, 13ನೇ ಎ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.2ನೇಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Alliance Business Academy, 13th A Main Road, N S Palya, BTM 2nd Stage
172227ಆಲಿಯಾನ್‌್ಸ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, 13ನೇ ಎ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.2ನೇಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Alliance Business Academy 13th A Main Road, N S Palya, BTM 2nd Stage, Room No.-2
172228ಆಲಿಯಾನ್‌್ಸ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, 13ನೇ ಎ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.2ನೇಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Alliance Business Academy 13th A Main Road, N S Palya, BTM 2nd Stage, Room No.2
172229ಗ್ರೀನ್‌ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGreen Pastures School. Room No 1, Nainappa Shetty Palya
172230ಗ್ರೀನ್‌ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಯೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGreen Pastures School. Room No 1, Nainappa Shetty Palya
172231ಗ್ರೀನ್‌ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGreen Pastures School. Room No 2, Nainappa Shetty Palya
172232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School. Room No 1, Nainappa Shetty Palya
172233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School. Room No 1, Nainappa Shetty Palya
172234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School. Room No 2, Nainappa Shetty Palya
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.