Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1711ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕೊಠಡಿ.ನಂ.1, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovt. Kannda Higher Primary School, (New Building)Room No.1, Near Hosakerehalli Bus Stand
1712ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School, (New Building), Room No.2, Near Hosakerehalli Bus Stand
1713ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School, (New Building), Room No.2, Near Hosakerehalli Bus Stand
1714ಪಿ.ವಿ.ಟಿ.ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ನಂ.25, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆP.V.T. Public School, Room No.1, No.25, 7Th Mainroad, Hosakerehalli Layout
1715ಪಿವಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆPVT Public School (New Building) 7th Main road, Hosakerehalli Layout
1716ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School(New Building),Room No.3, Near Hosakerehalli Bus Stand
1717ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School, (New Building) Room No.4, Near Hosakerehalli Bus Stand
1718ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.5,ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರGovernment Kannada Higher Primary School,(New Building) Room No.5, Near Hosakerehalli Bus Stand
1719ಈಶ್ವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿEshwari English School, Room No.1, 2Nd Mainroad, Hosakerehalli
17110ಈಶ್ವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿEshwari English School, Room No.2, 2Nd Mainroad, Hosakerahalli
17111ಈಶ್ವರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿEshwari English School, Room No.3, 2Nd Mainroad, Hosakerehalli
17112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ), ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government Higher Primary School,(Old Building), Hosakerehalli Mainroad, Room No-1
17113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆGovernment Higher Primary School,(Old Building) Room No.2, Hosakerehalli Mainroad
17114ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha,Room No.1, No.256, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17115ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha, Room No.2, No.256, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17116ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ನಂ.256, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶ ನಗರHrishikesh Vidya Peetha, Room No.3, 1St Mainroad, Hrushikesha Nagar
17117ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಇನ್‌್ಸಟಿಟ್ಯೂಶನ್‌, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1R V S Education Institution, 100 Feet Ring Road, B S K 3Rd Stage, Room No-1
17118ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2R V S Education Institution, 100 Feet Ring Road, B S K 3Rd Stage, Room No-2
17119ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯೂಶನ್‌, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3R V S Education Institution, 100 Feet Ring Road, B S K 3Rd Stage, Room No-3
17120ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, BSK 3rd stage, Bangalore-85, Room No.1
17121ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, BSK 3rd stage, Bangalore-85, Room No.2
17122ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ರೂಂ.ನಂ-3Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, BSK 3rd stage, Bangalore-85, Room No.3
17123ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Corporation Indore Stadium, Lakshmanappa Garden, Kathriguppe, B S K 3Rd Stage, Bangalore-85, Room No-4
17124ಅಪೋಲೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ.ಯು/125/1, ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Apollo National Public School, No.U/125/1, HBCS Layout 100 Feet Ring Road, Kathriguppe, Banashankari 3Rd Stage, Bangalore-85, Room No-1
17125ಅಪೋಲೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ.ಯು/125/1, ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Apollo National Public School, No.U/125/1, HBCS Layout, 100 Feet ring road, Kathriguppe, Banashankari 3Rd Stage, Bangalore-85, Room No-2
17126ಅಪೋಲೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ.ಯು/125/1, ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Apollo National Public School, No.U/125/1, HBCS layout 100 Feet Ring road, Kathriguppe, Banashankari 3Rd Stage, Bangalore-85, Room No-3
17127ಅಪೋಲೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ.ಯು/125/1, ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Apollo National Public School, No.U/125/1, HBCS Layout 100 feet ring road, Kathriguppe, Banashankari 3Rd Stage, Room No-4
17128ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್‌ ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ 244/1,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆSri Venkateshwara Chendil Kumarans School,No.244/1, 3Rd Cross, Changaiah Layout
17129ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್‌ ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ,ನಂ.244/1,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Venkateshwara Chendil Kumarans School, No.244/1, 3Rd Cross, Changaiah Layout, Room No-2
17130ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್‌ ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ,ನಂ.244/1,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Venkateshwara Chendil Kumarans School, No.244/1, 3Rd Cross, Changaiah Layout, Room No-2
17131ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1,ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ,ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSwamy Vivekananda Nursery & Primary School.Room No.1, Swamy Vivekananda Road, Thyagaraja Nagar
17132ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ,ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSwamy Vivekananda Nursery & Primary School, Room No.2, Swamy Vivekananda Road, Thyagaraja Nagar
17133ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ),ನಂ.21,ಕೆ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇಬ್ಲಾಕ್‌ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರGovt.Primary School (Nammura Shale), No.21. K S Colony, 2Nd Cross, 2Nd Block Thyagarajanagar
17134ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ನಂ.32, ಕೆ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರAnganavadi Centre, No.32, K S Colony, 2Nd Cross, 2Nd Block Thyagarajanagar
17135ನೆಹರು ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nehru Smaraka Vidya Kendra. Room No.1
17136ನ್ಯಾಷನಲೆ ಕಾಲೇಜು.(ಬಿ.ವಿ. ಜಗದೀಶ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಮಿನರ್‌ ಹಾಲ್‌)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1National College. (B.V.Jagadish Science Centre Seminar Hall)Room No.1
17137ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2NSVK Room No.2
17138ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ವಿ.ಕೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3NSVK Room No-3
17139ಹೋಲಿ ಸೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Holy Saint School. Room No.3
17140ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKumarans Childrens School. Room No.1
17141ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKumarns Childrens School.Room No.2
17142ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆAthmashree Education Association.Room No.2
17143ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆAtmashree Education Association.Room No.1
17144ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌.ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Kamala Nehru Children Home.Room No.1
17145ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKamala Nehru Children Home.Room No.2
17146ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKamalanehru Children Home. Room No.4
17147ಕಮಲಾನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKamala Nehru Children Home, Room No
17148ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆVijaya High School, 14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No
17149ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆVijaya High School, 14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No
17150ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆVijaya High School,14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No
17151ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ (ವಾರ್ಡ್‌167), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Engineering (Ward167), Room No
17152ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ (ವಾರ್ಡ್‌167), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Engineering (Ward167), Room No
17153ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Nursery School And Women Tailoring Centre, Room No
17154ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Nursery School And Women Tailoring Centre, Room No
17155ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Nursery School And Woumen Tailoring Centre, Room No
17156ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಸ್ಕೊಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆKumarans Childrens School, Room No
17157ಹೋಲಿ ಸೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆHoly Saint School, Room No
17158ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School, Room No
17159ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School, Room No
17160ಆರ್‌ ಕೆ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆR K S Primary School, Room No
17161ಆರ್‌ ಕೆ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆR K S Primary School, Room No
17162ಆರ್‌ ಕೆ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆR K S Primary School, Room No
17163ಆರ್‌ ಕೆ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆR K S Primary School, Room No
17164ಆರ್‌ ಕೆ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆR K S Primary School, Room No
17165ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2N S V K , Room No-2
17166ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3N S V K , Room No-3
17167ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ, (ವಾರ್ಡ್‌56), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Ward Office, Engineering Dept. (Ward56), Room No
17168ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ, (ವಾರ್ಡ್‌56), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆB B M P Ward Office, Engineering Dept. (Ward56), Room No
17169ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತsri Aurobindo Memorial School, 22nd cross BSK 2nd stage
17170ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತSri Aurobindo memoral school, 22nd cross BSK 2nd stage
17171ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ನಂ.ಸಿ ಎ-19/21,24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂKempegowda Medical College, Room No, No.C A-19/21, 24Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, B're
17172ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ,ರೂಂ ನಂ-2,ನಂ ಸಿ ಎ-19/21,24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂ-70Kempegowda Medical College , Room No 2, No.C A-19/21, 24Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, B're-70
17173ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ,ರೂಂ.ನಂ.3, ನಂ. ಸಿ ಎ-19/21,24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು -560070Kempegowda Medical College , Room No 3, No.C A-19/21, 24Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, B're-70
17174ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ,ರೂಂ.ನಂ.3, ನಂ. ಸಿ ಎ-19/21,24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು -560070Kempegowda Medical College , Room No.4, No.C A-19/21, 24Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, B're-70
17175ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-70Sri Arabindo Memorial School , Room No-1, 22Nd Cross, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore-70
17176ಸೆಂಟ್‌ ಅನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುSt. Anns Public School , Room No 1, 3Rd Cross, Anjaneya Nagar, Ittamadu
17177ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುSt. Anns Public School , Room No 2, 3Rd Cross, Anjaneya Nagar, Ittamadu
17178ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ 183ರ ಕಚೇರಿ, 2ನೇ ಕೆ ಇ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಮಡುPublic Library at Ward No.183 BBMP Ward Office, 2nd Mainroad, KEB Road, Ittamadu
17179ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ 183ರ ಕಚೇರಿ, 2ನೇ ಕೆ ಇ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಮಡುPublic Library at Ward No.183 BBMP Ward Office, 2nd Mainroad, KEB Road, Ittamadu
17180ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೆ ಇ ಬಿ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಮಡುVishweshwaraiah Samskruthika Bhavana, 2nd Main, KEB Road, Ittamadu
17181ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Appollo Convent , Room No 1
17182ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Appollo Convent , Room No 2
17183ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Vikas Education Society , Room No 1
17184ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Vikas Education Society , Room No 1
17185ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Webster Middle & High School , Room No 1
17186ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Webster Middle & High School , Room No 2
17187ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Chowdeshwari Primary School , Room No 1
17188ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Chowdeshwari Primary School , Room No 2
17189ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Chowdeshwari Primary School , Room No 2
17190ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Webster Middle & High School , Room No 3
17191ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Webster Middle & High School , Room No 4
17192ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Webster Middle & High School , Room No 4
17193ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Webster Middle & High School , Room No 5
17194ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Webster Middle & High School , Room No 5
17195ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Webster Middle & High School , Room No 6
17196ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Webster Middle & High School , Room No 6
17197ಶುಭಮಂಗಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಮಡುShubhamangala English School, 8Th Main, Ittamadu
17198ಶುಭಮಂಗಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಮಡುShubhamangala English School, 8Th Main, Ittamadu
17199ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟಮಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆSri Krishna School, Ittamadu Mainroad, 18th Cross
171100ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟಮಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆSri Krishna School, Ittamadu Mainroad, 18th Cross
171101ಆರ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಂ.126, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಟಿ ಕೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಇಟ್ಟಮಡುR T M School , Room No 2, No.126, 3Rd Cross, T K Thimmarayagowda Layout, Ittamadu
171102ಆರ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಂ.126, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಟಿ ಕೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಇಟ್ಟಮಡುR T M School , Room No 2, No.126, 3Rd Cross, T K Thimmarayagowda Layout, Ittamadu
171103ಆರ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಂ.126, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಟಿ ಕೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಇಟ್ಟಮಡುR T M School , Room No 3, No.126, 3Rd Cross, T K Thimmarayagowda Layout, Ittamadu
171104ಆರ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಂ.126, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಟಿ ಕೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಇಟ್ಟಮಡುR T M School , Room No 3, No.126, 3Rd Cross, T K Thimmarayagowda Layout, Ittamadu
171105ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುNammura Government Primary School , Room No 1, 9Th Cross, Maruthinagar, Ittamadu
171106ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಟಮಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಾರುತಿನಗರValentine Modern School, Ittamadu Mainroad, Maruthinagar
171107ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುNammura Government Primary School , Room No 3, 9Th Cross, Maruthinagar, Ittamadu
171108ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡುNammura Government Primary School , Room No 3, 9Th Cross, Maruthinagar, Ittamadu
171109ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Vikas Education Society , Room No 2
171110ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Vikas Education Society , Room No 3
171111ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Apolo Convent , Room No 1
171112ಅಪೋಲೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Apolo Convent , Room No 2
171113ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Chowdeshwari School , Room No 3
171114ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Chowdeshwari School , Room No 4
171115ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Carmel English School , Room No 2
171116ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Carmel English School , Room No - 3
171117ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1N S V K School , Room No . 1
171118ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-70B N M School , Room No 1, 27Th Cross, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore-70
171119ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 27ನೇ ಅಡ್ಡಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುB N M School , Room No 4, 27Th Cross, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171120ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-70Sri Arabindo Memorial School , Room No-2, 22Nd Cross, B S K 2Nd Stage, Bangalore-70
171121ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುB N M School , Room No 3, 27Th Cross, B S K 2Nd Stage, Bangalore
171122ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುB N M School , Room No 5, 27Th Cross, B S K 2Nd Stage, Bangalore
171123ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುB N M School , Room No 2, 27Th Cross, B S K 2Nd Stage, Bangalore
171124ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3Sri Arabindo Memorial School , Room No-3
171125ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Sri Arabindo Memorial School , Room No 4
171126ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1N S V K School , Room No 1
171127ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Kannada Primary School , Room No 1
171128ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Kannada Primary School , Room No 2
171129ಪಿ ಎಸ್‌ ಟಿ ಐ ಕಛೇರಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1PSTI Office , Room No 1
171130ಪಿ ಎಸ್‌ ಟಿ ಐ ಕಛೇರಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2PSTI Office , Room No 2
171131ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ (ನೋಂ)ಕೊಠಡಿ.ನಂ-1Sri Bhuvaneshwari Seva Samaja (R)Room No-1
171132ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ (ನೋಂ)ಕೊಠಡಿ.ನಂ-2Sri Bhuvaneshwari Seva Samaja (R)Room No-2
171133ರಿಜಿನಲ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Regional CO-Operative Management Institute , Room No 1
171134ರಿಜಿನಲ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Regional Co-Oprative Management Institute , Room No 2
171135ರಿಜಿನಲ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Regional CO-Operative Management Institute , Room No 3
171136ರಿಜಿನಲ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Regional Co-Operative Management Institute , Room No 4
171137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Kadirenahalli, Room No 1
171138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Kadirenahalli, Room No 2
171139ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ರಸ್ತೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Shyla English Medium School, 5th main, Vishnu Road, Room No 1
171140ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ , 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ರಸ್ತೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Shyla English Medium School, 5th main, Vishnu Road, Kadirenahalli, Room No 2
171141ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ರಸ್ತೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Shyla Kannada Medium School, 5th main, Vishnu Road, Kadirenahalli, Room No 1
171142ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ರಸ್ತೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Shyla Kannada Medium School, 5th main, Vishnu Road, Kadirenahalli, Room No 2
171143ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2N S V K , Room No 2
171144ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3N S V K , Room No 3
171145ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3N S V K , Room No 3
171146ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Sahakari Vidya Kendra , Room No 3
171147ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Sahakari Vidya Kendra , Room No 4
171148ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Sahakari Vidya Kendra , Room No 4
171149ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Benaka Public School , Room No 1
171150ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Benaka Public School , Room No 1
171151ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Benaka Public School , Room No 2
171152ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Benaka Public School , Room No 3
171153ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Benaka Public School , Room No 4
171154ಬೆನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Benaka Public School , Room No 4
171155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಮಿಳು), 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School (Tamil), 13Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Room No-1
171156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಮಿಳು), 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School (Tamil), 13Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Room No-2
171157ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJnana Sagara Education Society , Room No 2, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171158ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJnana Sagara Education Society , Room No 3, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171159ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJnana Sagara Education Society , Room No 4, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171160ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJnana Sagara Education Society, Room No-1, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171161ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ.ನಂ.5, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರುJana Sagara Education Society, Room No-5, 14Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage, Bangalore
171162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಮಸೀದಿರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No.1, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171163ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No-2, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No-6, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171165ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No-3, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No-4, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ,ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತGovt. Urdu Model Primary School, Room No.5, Masidi Road, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage
171168ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆN S V K School, Room No
171169ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆTaluk Panchayat Office, Room No
171170ಪಿ ಎಸ್‌ ಟಿ ಐ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆP S T I Office, Room No
171171ಜಿಲ್ಲಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆDistrict Training Institute, (Bangalore Rural), Room No.3
171172ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿ ಡಿ ಒ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆTaluk Panchayat B D O Office, Room No
171173ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿ ಡಿ ಒ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆTaluk Panchayat B D O Office, Room No
171174ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿ ಡಿ ಒ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆTaluk Panchayat B D O Office, Room No
171175ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿ ಡಿ ಒ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆTaluk Panchayat B D O Office, Room No
171176ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವಿ ಕೆ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆN S V K School, Room No
171177ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯ,Govt. Kannada Primary School, Room No, Sarabande Palya
171178ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯ,Govt. Kannada Primary School, Room No-2, Sarabande Palya
171179ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Primary School, Room No.1, Sarabande Palya
171180ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರಬಂಡೆ ಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Primary School, Room No.2, Sarabande Palya
171181ಜಿಲ್ಲಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರDistrict Training Institute, (Bangalore Urban)
171182ಜಿಲ್ಲಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)District Training Institute, Room No.2, (Bangalore Urban)
171183ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3District Training Institute (Bangalore Urban) Room No.3
171184ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Office of the Joint Director of Agriculture, Room No.1
171185ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರೊಂ-1Nada Office
171186ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1District Training Institute, (Bangalore Rural), Room No.1
171187ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2District Training Institute (Bangalore Rural), Room No.2
171188ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, 4ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತPoorna Chandra Vidya Kendra, Teachers Colony, 4Th Mainroad, Banashankari 2Nd Stage
171189ಸುಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂSujnana Education Society, Room No.1, 11Th Cross, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage, B're
171190ಸುಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂSujnana Education Society, Room No.2, 11Th Cross, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage, B're
171191ಸುಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಯಾರಬ್‌ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂSujnana Vidya Mandira, Room No.3, 11Th Cross, Yarab Nagar, Banashankari 2Nd Stage, B're
171192ಸೀಕ್ಯಾಬ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ.13/2, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೇಂದ್ರೆನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Secab English Medium Nursery, Primary & High School, No.13/2, 12th cross, Bendrenagara, Room No.1
171193ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kumarans P U College, Room No.2
171194ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kumarans P U College, Room No.2
171195ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Kumarans P U College, Room No.3
171196ಸೀಕ್ಯಾಬ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ.13/2, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೇಂದ್ರೆನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Secab English Medium Nursery, Primary & High School, No.13/2, 12th cross, Bendrenagar, Room No.2
171197ಸೀಕ್ಯಾಬ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ.13/2, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೇಂದ್ರೆನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Secab English Medium Nursery, Primary & High School, No.13/2, 12th cross, Bendrenagar, Room No.3
171198ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Magnific English School, Room No.1
171199ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Magnific English School, Room No.2
171200ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Magnific English School, Room No.3
171201ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Sahakari Vidya Kendra, Room No.5
171202ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Sahakari Vidya Kendra, Room No.6
171203ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Urdu Model Primary School, Room No.1
171204ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Urdu Model Primary School, Room No
171205ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಛೇರಿ, ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯಾಲೊಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1C P W D Office, Vasudha Bhavan, Geological Survey of India, Room No.1
171206ಸಿ ಪಿ ಡಬಲ್ಲ್ಯು ಡಿ ಕಛೇರಿ, ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯಾಲೊಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2C P W D Office, Vasudha Bhavan, Geological Survey of India, Room No-2
171207ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಛೇರಿ, ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯಾಲೊಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3C P W D Office, Vasudha Bhavan, Geological Survey of India, Room No-3
171208ಬ್ಲಾಸಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 58ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Blossom High School, 58th Crosss, Kumaraswamy layout 1st stage, Room No-3
171209ಬ್ಲಾಸಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Blossoms High School, Room No-1
171210ಬ್ಲಾಸಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Blossoms High School, Room No-2
171211ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Annamma Devi Vidya Mandira, 35th Cross, Kumaraswamy Layout 1st stage, Room No-1
171212ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Annamma Devi Vidya Mandira, 35th cross, Kumaraswamy layout 1st stage, Room No-2
171213ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Vasudha Bhavana Geological Survey of India, Room No-5
171214ವಸುಧ ಭವನ, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Vasudha Bhavana Geological Survey of India, Room No-6
171215ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Kempegowda Government Higher Primary School, Room No.1
171216ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Kempegowda Government Higher Primary School, Room No.2
171217ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Kempegowda Government Higher Primary School, Room No.2
171218ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌ , ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1K.N.Guruswamy Trust, Ashrama School, Room No.1
171219ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌ , ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2K.N.Guruswamy Trust, Ashrama School, Room No.2
171220ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌ , ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆK.N.Guruswamy Trust, Ashrama School
171221ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌ , ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆK.N.Guruswamy Trust, Ashrama School
171222ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4K.N.Guruswamy Trust, Ashrama School, Room No.4
171223ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5K.N.Guruswamy Trust, Ashrama School, Room No.5
171224ಕೆ.ಎನ್‌.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್‌ಟ್‌, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5K.N.Guruswamy Trust, Ashrama School, Room No.5
171225ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ,18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರDeccan International School, 18th main Chikkallasandra
171226ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ,18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರDeccan International School, 18th main Chikkallasandra
171227ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Deccan International School, Room No1
171228ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Deccan International School, Room No.2
171229ಬ್ಲಾಸಮ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Blossoms High School, Room No.5
171230ಬ್ಲಾಸಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Blossoms High School, Room No.6
171231ಬ್ಲಾಸಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Blossoms High School, Room No.7
171232ಬ್ಲಾಸಮ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8Blossoms High School, Room No.8
171233ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sent Philomena's Education Society, Room No.1
171234ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sent Philomina's Education Society, Room No.2
171235ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Annamma Devi Vidya Mandira, 35th cross, Kumaraswamy Layout 1st stage, Room No.3
171236ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sri Annamma Devi Vidya Mandira, 35th cross, Kumaraswamy Layout 1st stage, Room No.4
171237ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Sharada Vidyaniketan, Room No.1
171238ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sri Sharada Vidyaniketan, Room No.2
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.