Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1701ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಾಳಿದಾಸ ಲೇ ಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ-1Ever Shine English School, 1st Cross, Kalidasa Layout, Room No-1
1702ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಾಳಿದಾಸ ಲೇ ಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ-2Ever Shine English School, 1st Cross, Kalidasa Layout, Room No-2
1703ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಾಳಿದಾಸ ಲೇ ಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ-3Ever Shine English School, 1st Cross, Kalidasa Layout, Room No-3
1704ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಾಳಿದಾಸ ಲೇ ಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ-4Ever Shine English School, 1st Cross, Kalidasa Layout, Room No-4
1705ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಾಳಿದಾಸ ಲೇ ಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ-5Ever Shine English School. 1st Cross, Kalidasa Layout, Room No-5
1706ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಾಳಿದಾಸ ಲೇ ಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ-6Ever Shine English School, 1st Cross, Kalidasa Layout, Room No-6
1707ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಚನಾಲಯ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಯಮುನ ನದಿ ರಸ್ತೆ, ದೋಭಿ ಘಾಟ್,Government Library, Bhuvaneshwari Colony, Yamuna Nadi Road, Dobhi Ghat,
1708ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2, ಬೃಂದಾವನ ನಗರMother Teresa English Middle School, Room No-2, Brundavana Nagara
1709ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-3, ಬೃಂದಾವನ ನಗರMother Teresa English Middle School, Room No,3, Brundavana Nagara
17010ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಬೃಂದಾವನ ನಗರMother Teresa English Middle School, Room No-4, Brundavana Nagara
17011ಬೃಂದಾವನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿಂಧೂ ನದಿ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ-1,Brundavan Higher Primary School, Sindhu River Rd, Room No-1
17012ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ, ದೋಬಿಘಾಟ್Rajeev Gandhi Stadium, Bhuvaneshwari Colony, Dhobighat
17013ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ, ದೋಬಿಘಾಟ್Rajeev Gandhi Stadium, Bhuvaneshwari Colony, Dhobighat
17014ಬೃಂದಾವನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿಂಧೂ ನದಿ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ- 2Brindavana Higher Primary School, Sindhu River Rd, Room No-2
17015ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ, ದೋಬಿಘಾಟ್Rajeev Gandhi Stadium, Bhuvaneshwari Colony, Dhobighat
17016ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ, ದೋಬಿಘಾಟ್Rajeev Gandhi Stadium, Bhuvaneshwari Colony, Dhobighat
17017ಬೃಂದಾವನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿಂಧೂ ನದಿ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ- 3Brundhavana Higher Primary School,Brundhavana nagara Sindhu River Rd, Room No-3
17018ವಂದೇಮಾತರಂ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, (ನ್ಯೂ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ಟನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ) ರೂಂ ನಂ-1, ಕಾವೇರಿನದಿ ರಸ್ತೆVandematharam English Nursery School, (New Winnington Nursery School) Room No-1, Cauvery River Rd
17019ವಂದೇಮಾತರಂ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, (ನ್ಯೂ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ಟನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ)ರೂಂ ನಂ-2, ಕಾವೇರಿನದಿರಸ್ತೆVandematharam English Nursery School, (New Winnington Nursery School) Room No-2, Cauvery River Rd
17020ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ರೂಂ ನಂ-1, ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರುCorporation Shishuvihara, Room No-1, Opp to Gavigangadhareshwara temple
17021ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು, ರೂಂ ನಂ-2Corporation Shishuvihara, Opp to Gavigangadhareshwara temple, Room No-2
17022ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಚನಾಲಯ, ಛತ್ರ0 ಬ್ಲಾಕ್, ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು, ಗವಿಪುರಂ,Government Library, Chatram Block, Opp. to Gavi Gangadhareshwara Swamy Temple, Gavipuram
17023ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಚನಾಲಯ, ಛತ್ರ0 ಬ್ಲಾಕ್, ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು, ಗವಿಪುರಂGovernment Library, Chatram Block, Opp. to Gavi Gangadhareshwara Swamy Temple, Gavipuram
17024ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಔಷಧಾಲಯ ,ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು, ರೂಂ ನಂ-1Corporation Medical center ,Opp to Gavigangadhareshwara temple, Room No-1
17025ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು, ರೂಂ ನಂ-3Corporation Shishuvihara, Opp to Gavigangadhareshwara temple, Room No-3
17026ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು, ರೂಂ ನಂ-4Corporation Shishuvihara, Opp to Gavigangadhareshwara temple, Room No-4
17027ಕಿಡ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನO.10, ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಯಕ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Kids Convent School, No.10, H.M.Nayaka Road, Lakshmipuram, Room No-1
17028ಕಿಡ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನo.10, ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಯಕ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02Kids Convent School, No.10, H.M.Nayaka Road, Lakshmipuram, Room No-2
17029ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1Govt Model Primary School, Dasarahalli, Srinagara, Room No-1
17030ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2Govt Model Primary School, Dasarahalli, Srinagara, Room No-2
17031ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3Govt Model Primary School, Dasarahalli, Srinagara, Room No-3
17032ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-4Govt Model Primary School, Dasarahalli, Srinagara, Room No-4
17033ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-5Govt Model Primary School ,Dasarahalli, Srinagara, Room No-5
17034ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-6Govt Model Primary School, Dasarahalli, Srinagara, Room No-6
17035ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1Srinidhi Vidya Mandira, Srinagara, Room No-1
17036ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2Srinidhi Vidya Mandira, Srinagara, Room No-2
17037ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3Srinidhi Vidya Mandira, Srinagara, Room No-3
17038ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-4Srinidhi Vidya Mandira, Srinagara, Room No-4
17039ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-5Srinidhi Vidya Mandira, Srinagara, Room No-5
17040ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಗರ, ರೂಂ ನಂ-6Srinidhi Vidyamandir Kannada Higher Primary School, Srinagara, Room No-6
17041ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ), ಶ್ರೀನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560050Srinidhi Education Society(R), Srinagar, Bangalore-560050
17042ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8, ಶ್ರೀನಗರSrinidhi Vidyamandir Kannada Higher Primary School, Room No.8, Shrinagara
17043ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Cambridge English School, (East), Room No.1
17044ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ), 9 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Cambridge English School (East), 9th Mainroad Srinagara, Room no.3
17045ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Cambridge English School (East), Room no.3
17046ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Cambridge English School (East), Room no.4
17047ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Cambridge English School (East), Room no.5
17048ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, (ಪಶ್ಚಿಮ), 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Cambridge English School 1st Floor, (West), 9th Mainroad Srinagara, Room no.6
17049ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ (ಕೇಂದ್ರೀಯ), 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7Cambridge English School (Central) 9th Mainroad Srinagara, Room no.7
17050ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, (ಕೇಂದ್ರಿಯ) 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8Cambridge English School (Central) 9th Mainroad Srinagara, Room no.8
17051ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ರಂಗಮಂದಿರ, ಹರ್ಷವರ್ದನ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾರ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Corporation Rangamandira, Haeshavardhana road, Room No.1
17052ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ರಂಗಮಂದಿರ, ಹರ್ಷವರ್ದನ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Corporation Rangamandira, Hrshavardhana road, Room no.2
17053ಮರಡಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಟ್ರಸ್‌್ಟ, ಶಿಶುವಿಹಾರ,ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Maradi Subbaih Trust Shishuvihar, Ramanjaneya Road, Room no.1
17054ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School, Sunkenahalli, Ramanjaneya road, Room no.1
17055ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,2Govt Higher Primary School,Sunkenahalli Ramanjaneya Road, Room No,2
17056ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,3Govt. Higher Primary School, Sunkenahalli Ramanjaneya road, Room No3
17057ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,4Govt. Higher Primary School, Sunkenahalli Ramanjaneya road,Room No,4
17058ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,5Govt.Higher Primary School, Sunkenahalli Ramanjaneya road, Room No5
17059ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ, ಹನುಮಂತನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,6Govt. Higher Primary School, Sunkenahalli Ramanjaneya road Hanumanthanagara,Room No,6
17060ಎಸ್.ವಿ.ವಿ.ಎಂ ಕವಿಕೇಶ ರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಗವೀಪುರಂ ಪಶ್ಚಿಮ ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,1S.V.V.M,Kavi Kesh raja road, Gavipuram West, Srinagara Room No,1
17061ಎಸ್.ವಿ.ವಿ.ಎಂ ಕವಿಕೇಶ ರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಗವೀಪುರಂ ಪಶ್ಚಿಮ ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,2S.V.V.M,Kavi Kesh raja road, Gavipuram West, Srinagara Room No,2
17062ಎಸ್.ವಿ.ವಿ.ಎಂ ಕವಿಕೇಶ ರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಗವೀಪುರಂ ಪಶ್ಚಿಮ ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,3S.V.V.M,Kavi Kesh raja road, Gavipuram West, Srinagara, Room No,3
17063ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,1Kumaraswamy Vidyamandira, 1st Cross, B.M.Srikantaiah Road, Hanumanthanagara, Room No,1
17064ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Kumaraswamy Vidyamandira, 1st Cross, B.M.Srikantaiah Road, Hanumanthanagara, Room No.2
17065ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Kumaraswamy Vidyamandira, 1st Cross, B.M.Srikantaiah Road, Hanumanthanagara, Room No.3
17066ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sri Manjunatha Vidyamandira, Shrinagara, Room no.1
17067ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಶ್ರೀನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sri Manjunatha Vidyamandira, Shrinagara, Room No.2
17068ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನಂ 62/1, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085, ರೂಂ ನಂ-1Max Mullar English School, No.62/1, 1st Crossroad, Girinagar, Bangalore-560085, Room No 1
17069ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನಂ 62/1, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085, ರೂಂ ನಂ-2Max Mullar English School, No.62/1, 1st Crossroad, Girinagar, Bangalore-560085, Room No 2
17070ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಂ 570ಎ, 11ನೇ ''ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vijaya Bharathi Vidyalaya, No 570A, 11th 'A' Cross, Girinagara, Room No.1
17071ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಂ 570ಎ, 11ನೇ 'ಎ' ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vijaya Bharathi Vidyalaya, No 570A, 11th 'A' Cross, Girinagara, Room No.2
17072ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಂ 570ಎ, 11ನೇ ''ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Vijaya Bharathi Vidyalaya, No 570A, 11th 'A' Cross, Girinagara, Room No.3
17073ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ಶಾಲೆ, ನಂ 456, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಫೇಸ್ ಗಿರಿನಗರ,Jnanadeepthi School, No.456, 10th Cross, 2nd Phase Girinagara
17074ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ಶಾಲೆ, ನಂ 456, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಫೇಸ್ ಗಿರಿನಗರ,Jnanadeepthi School, No.456, 10th Cross, 2nd Phase Girinagara
17075ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಂ 570ಎ, 11ನೇ ''ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Vijaya Bharathi Vidyalaya, No 570A, 11th 'A' Cross, Girinagara, Room No.6
17076ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಂ 570ಎ, 11ನೇ ''ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7Vijaya Bharathi Vidyalaya, No 570A, 11th 'A' Cross, Girinagara, Room No.7
17077ವಿಜಯಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗಿರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Vijaya Bharathi Vidyalaya, girinagara, Room no.5
17078ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಲೂಥರ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Martin Lowther English School, Muneshwara block, Room No.1
17079ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಲೂಥರ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Martin Lowther English School, Muneshwara Block, Room No.2
17080ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), 50 ಅಡಿ ,ಬಿ.ಎಸ್‌.ಕೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1P.E.S. College (Old Building), BSK 1st stage, Room No.1
17081ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), 50 ಅಡಿ, ಎಸ್‌.ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2P.E.S. College (Old Building), BSK 1st Stage, Room no.2
17082ಇ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ),50 ಅಡಿ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3P.E.S. College (Old Building), 50 feet BSK 1st Stage, Room No.3
17083ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ),50 ಅಡಿ ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4P.E.S. College (Old Building), 50 feet BSK 1st Stage, Room no.4
17084ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), 50 ಅಡಿ ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5P.E.S. College (Old Building), 50 feet BSK 1st Stage, Room no.5
17085ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), 50 ಅಡಿ ಬಿ ಎಸ್‌ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6P.E.S. College (Old Building), 50 feet BSK 1st stage, Room no.6
17086ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ),50 ಅಡಿ ಬಿ ಎಸ್‌ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7P.E.S. College (Old Building), 50 feet BSK 1st Stage, Room no.7
17087ಪೀಪಲ್‌ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 50 ಅಡಿ ಬಿ ಎಸ್‌ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8People's Education Society (New Building)50 feet BSK 1st Stage, Room No,8
17088ಪೀಪಲ್‌ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 50 ಅಡಿ ಬಿ ಎಸ್‌ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9People's Education Society (New Building) 50 feet BSK 1st Stage,Room No,9
17089ಪೀಪಲ್‌ಸ್‌ ವಜುಕೇಶನ ಸೊಸೈಟಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 50 ಅಡಿ ಬಿ ಎಸ್‌ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.10People's Education Society (New Building) 50 feet BSk 1st Stage,Room No,10
17090ಕನಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನ0.01Kanaka Education Society, 7th Cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room No.01
17091ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ,Swamy Vivekananda School
17092ಭಾರತಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮೌಂಟ್‌ಜಾಯ್‌ ಸಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,1Bharatha Matha Vidyamandir Middle School, Mountjaisandra, Room No,1
17093ಭಾರತಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಮೌಂಟ್‌ಜಾಯ್‌ಸಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,2Bharathmatha Vidyamandira Middle School,Mountjaisandra, Room No,2
17094ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ , ಬಿ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,4Kumaraswamy Vidyamandira, BMS Rd, Room No 4
17095ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಬಿ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,5Kumaraswamy Vidyamandira,BMS Rd, Room No,5
17096ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಬಿ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌, ಕೊಠಡಿ ನಂ.6Kumaraswamy Vidyamandira, BMS Rd, Room No.6
17097ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಬಿ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.7Kumaraswamy Vidyamandira, BMS Rd, Room no.7
17098ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ),ಬಿ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.8Kumaraswamy Vidyamandira, (Old Building), BMS Rd, Room no.8
17099ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಎನ್‌ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1Mahila Mandali, NR Colony, Room no.1
170100ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2Mahila Mandali, NR Colony, Room no.2
170101ಅಚಾರ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿAcharya Highschool, Room No.1, NR Colony
170102ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2Acharya Highschool, NR Colony, Room no.2
170103ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3Acharya Highschool, NR Colony, Room no.3
170104ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿAcharya Highschool, Room No.4, NR Colony
170105ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.5Acharya Highschool, NR Colony, Room no.5
170106ಬಸವನಗುಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಸಂಘ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1Basavanagudi, Sthri Samaja Sangha, Puttanna Road, Room no.1
170107ಬಸವನಗುಡಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಸಂಘ, ಫುಟ್ಟಣ್ಣ ರಸ್ತೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2Basavanagudi, Sthri Samaja Sangha, Puttanna Road, Room no.2
170108ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಎ.ಪಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ರೂಂ ನo.01BBMP Open Theatre and Playgorund, A.P.K. Road, 2nd Block Thyagarajanagara, Room NO.1
170109ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಎ.ಪಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ರೂಂ ನo.02BBMP Open Theatre and Playgorund, A.P.K. Road, 2nd Block Thyagarajanagara, Room NO.2
170110ದೇಶಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿDesiya Vyama Shale, Room no 1, NR Colony
170111ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಅಶೋಕನಗರCorporation Nursery School, Room no.1, Ashokanagara
170112ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕನಗರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2Corporation Nursery School, Room no.2, Ashokanagara
170113ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನo.1386, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶೋಕನಗರ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನo.01Venkateshwara Vidyapeeta English School, No.1386, 6th cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room No.01
170114ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶಿವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ಅಶೋಕನಗರCorporation Nursery School, Room No.4, Ashoknagara
170115ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನo.1386, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶೋಕನಗರ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನo.02Venkateshwara Vidyapeeta English School, No.1386, 6th cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room No.02
170116ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನo.01Little Champs Play Home, 5th Cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room no.01
170117ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನo.02Little Champs Play Home, 5th Cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room no.02
170118ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನo.03Little Champs Play Home, 5th Cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room no.03
170119ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತRajarajeshwari Education Society,Room no.1, BSK 1st stage
170120ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2Rajarajeshwari Education Society, Room no.2
170121ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ,, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3Rajarajeshwari Education Society, Room no.3
170122ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ,ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2Swamy Vivekananda School,BSK 1st Stage, Room no.2
170123ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.3Swamy Vivekananda Vidya School, Room no.3
170124ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560050Swamy Vivekananda Vidyashale, 3rd Cross, BSK 1st Stage, Bangalore-560050
170125ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560050Swamy Vivekananda Vidyashale, 3rd Cross, BSK 1st Stage, Bangalore-560050
170126ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಲೂಥರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌Martin Luther English School, Room no.3, Muneshwara block
170127ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಲೂಥರ್‌ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.4Martin Luther English School, Room no.4
170128ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನಂ.28, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1V.S.S. Public School, No 28, 17th Main, BSK 3rd Stage, Shrinivasanagara, Room no.1
170129ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನಂ.28, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2V.S.S. Public School, No 28, 17th Main, BSK 3rd Stage, Shrinivasanagara, Room no.2
170130ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3Vidyashankari Primary School, Shrinivasanagara, Room no.3
170131ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.4Vidyashankari Primary School, Shrinivasanagara, Room no.4
170132ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರVidyashankari Primary School, Room no.5, Shrinivasanagara
170133ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಲೂಥರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌Martin Luther English School Room no.5, Muneshwara block
170134ಜೆ.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇಹಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರJ.H.S. English School,, Room no.1, BSK 1St Stage, Shrinivasanagara
170135ಜೆ.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರJ.H.S. English School, Room no.2, BSK 1st Stage Shrinivasanagara
170136ಜೆ. ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರJ.H.S. English School, Room no.3, BSK 1st Stage Shrinivasanagara
170137ಜೆ. ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರJ.H.S. English School, Room no.3, BSK 1st Stage Shrinivasanagara
170138ಜೆ. ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರJ.H.S. English School, Room no.4, BSK 1st stage, Shrinivasanagara
170139ಜೆ. ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರJ.H.S. English School, Room no.5, BSK 1st stage, SHrinivasanagara
170140ಕನಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನ0.02Kanaka Education Society, 7th Cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room No.02
170141ಕನಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನ0.02Kanaka Education Society, 7th Cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room No.02
170142ಕನಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನ0.04Kanaka Education Society, 7th Cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room No.04
170143ಕನಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನ0.05Kanaka Education Society, 7th Cross, B.S.K. 1st Stage, 2nd Block, Room No.05
170144ಆಡನ್‌್ಸ್ಸ ಇನ್‌ಸಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌.ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Audens Institute of Education, BSK 3rd Satge,Room no.1
170145ಆಡನ್ಸ್ ಇನ್‌ಸಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌. ನಂ.6, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Audens Institute of Education, No 6, BSK 3rd Stage, 7th Block, Room No.2
170146ಆಡನ್ಸ್ ಇನ್‌ಸಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌. ನಂ.6, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Audens Institute of Education, No 6, BSK 3rd Stage, 7th Block, Room No.3
170147ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ನಂ1341ಎ, 8ನೇ 'ಸಿ' ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಫೇಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.,Shanthinikethana English School, No 1341A, 8th 'C' Cross, Girinagara 2nd Phase, BSK
170148ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ನಂ1341ಎ, 8ನೇ 'ಸಿ' ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಫೇಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.,Shanthinikethana English School, No 1341A, 8th 'C' Cross, Girinagara 2nd Phase, BSK
170149ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1BBMP Ward Office(Ward4), Shriramamandira rd , Room no.1
170150ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1BBMP Ward Office(Ward4), Shriramamandira rd , Room no.1
170151ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2BBMP Ward Office(Ward4), Room no.2
170152ಕಾವೇರಿ ವಿಧ್ಯಾನೀಕೆತನ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ನo.69, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ,Cauvery Vidynikethan Nursery, Primary & Higher School, No.69, 1st Cross, Katriguppe Main road, Vivekanandanagara
170153ಕಾವೇರಿ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ನo.69, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ,Cauvery Vidynikethan Nursery, Primary & Higher School, No.69, 1st Cross, Katriguppe Main road, Vivekanandanagara
170154ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರVinayaka Education Society, Room no.3, Shrinivasanagara
170155ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Vinayaka Education Society, Shrinivasanagara, Room no.4
170156ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ , ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರVinayaka Vidya Samsthe Nursery Primary School, Room No.5, Shrinivasanagara
170157ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ , ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರVinayaka Vidya Samsthe Nursery Primary School, Room No.5, Shrinivasanagara
170158ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನO.2, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1B.T.L Vidya Vahini Nursery and Primary School. #2, 3rd A Cross BSK 3rd Stage 4th Block Katriguppe Room No.1
170159ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನO.2, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2B.T.L Vidya Vahini Nursery and Primary School. #2, 3rd A Cross BSK 3rd Stage 4th Block Katriguppe, Room no.2
170160ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರVinayaka Education Society Nursery And Primary School, Room no.6, Shrinivasanagara
170161ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7Vinayaka Education Society Nursery Primary School, Shrinivasanagara, Room no.7
170162ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8Sri Vinayaka Education Society Nursery And Primary School, Shrinivasanagara, Room no.8
170163ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9Vinayaka Education Society, Shrinivasanagara, Room no.9
170164ಶ್ರೀ. ಚೈತನ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರSri Chaithanya Education Society, Kathriguppe Main, vivekanandanagara
170165ಶ್ರೀ. ಚೈತನ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರSri Chaithanya Education Society, Kathriguppe Main, vivekanandanagara
170166ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರSri Chaithanya Education Society, Kathriguppe Main, vivekanandanagara
170167ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಕತ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Poornapragna Vidyapeeta Sanskrit College, Katriguppe, Room no.3
170168ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಕಾಲೇಜು, 1ನೇಮಹಡಿ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Poornapragna Vidyapeetha Sanskrit College, 1st Floor, Katriguppe, Room no.4
170169ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಕಾಲೇಜ್‌ 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Poornapragna Vidyapeetha Sanskrit College, 1st Floor, Katriguppe, Room no.5
170170ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಕಾಲೇಜ್‌ 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Poornapragna Vidyapeeta Sanskrit College, 1st Floor, Katriguppe, Room no.6
170171ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7Poorna Pragna Vidyapeeta Sanskrit College, Katriguppe, Room no.7
170172ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7Poorna Pragna Vidyapeeta Sanskrit College, Katriguppe, Room no.7
170173ಕಮಲ ನೆಹರು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರKamala Neharu Primary & Middle School Room.1, Thyagarajanagara
170174ವ್ಯಾಯಮಾ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನ 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರVyamashala & Play Ground 7Th Mainroad, Thyagarajanagar
170175ಕಮಲ ನೆಹರು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರkamala Neharu Primary & Middle School Room No.3, Thyagarajanagara
170176ವ್ಯಾಯಮಾ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನ 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರVyamashala & Play Ground 7Th Mainroad, Thyagarajanagar
170177ಕಮಲ ನೆಹರು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರkamalaneharu Primary School & Middle School Room No.5, Thyagarajanagara
170178ಕಮಲ ನೆಹರು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರkamala Neharu Primary School & Middle School Room No.6, Thyagarajanagara
170179ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎನ್. ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Deshiya Vyayama Shale, 7th Cross N. R. Colony, Room No.2
170180ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎನ್. ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Deshiya Vyayama Shale, 7th Cross N. R. Colony, Room No.3
170181ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿMukambika Education Trust Room No 1, N R Colony
170182ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿMukambika Education Trust Room No. 2, NR Colony
170183ಸಮಾಜ ಸೇವಮಂಡಳಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1.ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSamaja Seva Mandali Nursery & Primary School Room No. 1, Thyagarajanagara
170184ಸಮಾಜ ಸೇವಾಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSamaja Seva Mandali Primary School Room No. 2, Thyagarajanagara
170185ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆBangalore Mahanagara Palike Nursery School Room No. 1, KR Rd
170186ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆBangalore Mahanagara Palike Nursery School Room No.2, KR Rd
170187ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆBangalore Mahanagara Palike Nursery School Room No.3, KR Rd
170188ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆBangalore Mahanagara Palike Nursery School Room No. 4, K R Rd
170189ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ರೂಂ ನಂ 1, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSri Gururaj Parents & Teachers Assocation , Room no 1, Thyagarajanagara
170190ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ರೂಂ ನಂ 2, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರSri Gururaj Parents & Teachers Association, Room no 2, Thyagarajanagara
170191ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಎದುರು (ಒಪನ್‌ ಸ್ಪೇಸ್‌) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರOpp. Sri Gururaj Parents & Lecturers Association (Open Space) Room No.1, Thyagarajanagara
170192ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಎದುರು (ಒಪನ್‌ ಸ್ಪೆಸ್‌ ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರOpp. Sri Gururaj Parents & Teachers Association (Open Space) Room No.2, Thyagarajanagara
170193ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ರೂಂ ನಂ 3Sri Gururaj Parents & Teachers Association, Room no 3
170194ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಸಿ ಟಿ ಬೆಡ್‌, ರೂಂ ನಂ 1S S M Public School C T Bed, Room 1
170195ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಸಿ ಟಿ ಬೆಡ್‌, ರೂಂ ನಂ 2S S M Public School C T Bed, Room no 2
170196ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಸಿ ಟಿ ಬೆಡ್‌, ರೂಂ ನಂ 3S S M Public School C T Bed, Room no 3
170197ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಸಿ ಟಿ ಬೆಡ್‌, ರೂಂ ನಂ 3S S M Public School C T Bed, Room no 3
170198ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, ಸಿ. ಟಿ ಬೆಡ್‌S S M Public School , Room no 4, CT Bed
170199ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿ, ಸಿ ಟಿ ಬೆಡ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1B B M P Office, C T Bed, Room no.1
170200ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿ, ಸಿ ಟಿ ಬೆಡ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2B B M P Office, CT Bed Room no.2
170201ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿ, ಸಿ ಟಿ ಬೆಡ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3B B M P Office, CT Bed Room no.3
170202ಲಾಡ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Lord Krishna International School, BSK 3rd Stage, Room no.1
170203ಲಾರ್ಡ್‌ಕೃಷ್ಣ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ,ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Lord Krishna International School, BSK 3rd Stage, Room no.2
170204ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನO.2,3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3B.T.L Vidya Vahini Nursery and Primary School. #2, 3rd A Cross BSK 3rd Stage 4th Block Katriguppe, Room no.3
170205ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನO.2, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4B.T.L Vidya Vahini Nursery and Primary School. #2, 3rd A Cross BSK 3rd Stage 4th Block Katriguppe, Room no.4
170206ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನO.2, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4B.T.L Vidya Vahini Nursery and Primary School. #2, 3rd A Cross BSK 3rd Stage 4th Block Katriguppe, Room no.4
170207ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನO.2, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6B.T.L Vidya Vahini Nursery and Primary School. #2, 3rd A Cross BSK 3rd Stage 4th Block Katriguppe, Room no.6
170208ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನO.2, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7B.T.L Vidya Vahini Nursery and Primary School. #2, 3rd A Cross BSK 3rd Stage 4th Block Katriguppe, Room no.7
170209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Katriguppe, Room no.1
170210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆGovt. Higher Primary School, Room no.2, Katriguppe
170211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆGovt. Higher Primary School, Room no.3, katriguppe
170212ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ನರ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನO.2, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8B.T.L Vidya Vahini Nursery and Primary School. #2, 3rd A Cross BSK 3rd Stage 4th Block Katriguppe, Room no.8,
170213ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಟರ್.ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಐ.ಟಿ.ಐ.ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 3ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನ0.03Lord Sri Krishna International School, I.T.I.Layout Park Road, Katriguppe Main Road, B.S.K. 3rd Stage, Room No.03
170214ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಟರ್.ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಐ.ಟಿ.ಐ.ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 3ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನ0.03Lord Sri Krishna International School, I.T.I.Layout Park Road, Katriguppe Main Road, B.S.K. 3rd Stage, Room No.03
170215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆGovt. Higher Primary School, Room no.6 Katriguppe
170216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆGovt. Higher Primary School, Room no.6 Katriguppe
170217ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ನಂ1341ಎ, 8ನೇ 'ಸಿ' ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಫೇಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.,Shanthinikethana English School, No 1341A, 8th 'C' Cross, Girinagara 2nd Phase, BSK
170218ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ನಂ1341ಎ, 8ನೇ 'ಸಿ' ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಫೇಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.,Shanthinikethana English School, No 1341A, 8th 'C' Cross, Girinagara 2nd Phase, BSK
170219ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಹಂತShanthi Nikethan English School, Room no.2, Girinagara 2nd Stage
170220ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಹಂತShanthi Nikethan English School, Room no.4, Girinagara 2nd Stage
170221ಆಡನ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಟ್ರಸ್‌್ಟ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಬಿ ಎಸ್‌ ಕೆ 3ನೇ ಹಂತAuden Education Trust, BSK 3rd Stage
170222ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್‌),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆSaraswathi Vidya Mandira (New Block), Room no.1 Chennammanakere
170223ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್‌), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆSaraswathi Vidyamandira (New Block), Room no.2, Chennammanakere
170224ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್‌),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆSaraswathi Vidya Mandira (New Block), Room no.3, Chennammanakere
170225ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ಹಳೆ ಬ್ಲಾಕ್‌)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆSaraswathi Vidya Mandira (Old Block), Room no.4, Chennammanakere
170226ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ಹಳೆ ಬ್ಲಾಕ್‌), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆSaraswathi Vidya Mandira (Old Block), Room no.5, Chennammanakere
170227ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಕ್‌), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆSaraswathi Vidya Mandira, (New Block), Room no.6, Chennammanakere
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.