Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1681ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿ ಎಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಜೆ ಜೆ ನಗರ,Aganawadi Kendra Room No, V S Gardane J J Nagara,
1682ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇಲಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ 1Govt. Model Primary School, Beli Mattada Road, room No 1
1683ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇಲಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 2Govt. Model Primary School, Beli Mattada Road, Room No 2
1684ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇಲಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ,Govt. Model Tamil Primary School, Beli Mattada Road,
1685ಶಾರದ ನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ 1Sharada Nikethana English School, Devara Gudi Bedi Room No 1
1686ಶಾರದ ನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ 2Sharada Nikethana English School, Devara Gudi Bedi Room No 2
1687ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ 1BBMP Tailoring Center, Beera Devara Gudi Bedi Room No 1
1688ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ 2BBMP Tailoring Center, Beera Devara gudi beedi Room No 2
1689ಬಿ.ಬಿ. ಎಂ. ಪಿ. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರಣಾಸಿಂಗ್ ಪೇಟೆ ರೂಂ ನಂ 1B.B. M. P. Nursery School, Beera Devara temple Street Ranasingh pet Room No 1
16810ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನಂದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಜಟಕ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 1Ramakrishna Swathantrananda Higher Primary School, Cart Stand Room No 1
16811ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನಂದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಜಟಕ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 2Ramakrishna Swathantrananda Higher Primary School, Cart Stand Room No 2
16812ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನಂದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಜಟಕ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 3Ramakrishna Swathanrananda Higher Primary School, Cart Stand Room No 3
16813ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಟಕ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 4Ramakrishna Swathantrananda Higher Primary School, Cart Stand Room No 4
16814ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಡಾ. ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ. ರಾಯನ್ ರೋಡ್ , ಭಕ್ಷಿ ಗಾಡರನ್Govt. Samyuktha High School, Room No 1 Dr. T.C.M Royan Road Bakshi Garden
16815ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2, ಡಾ. ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ. ರಾಯನ್ ರೋಡ್ , ಭಕ್ಷಿ ಗಾಡರನ್Govt. Samyuktha High School Room No 2 Dr. T.C.M Royan road Bakshi Garden
16816ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಡಾ. ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ. ರಾಯನ್ ರೋಡ್ , ಭಕ್ಷಿ ಗಾಡರನ್Govt. Somyuktha High School, Room No 3 Dr. T.C.M Royan Road Bakshi Garden
16817ರಮಾಬಾಯಿ ರೀಡಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದರಥನಗರ,Ramabai Reading Center, 3rd Cross Siddarthanagara
16818ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರDr. Ambedkar Bhavan Room No 1 Venkataswamy J J R Nagar
16819ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರDr. Ambedkar Bhavan Room No 2 Venkataswamy Garden J J R Nagar
16820ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರDr. Ambedkar Bhavan Room No 3 Venkataswamy Garden J J R Nagar
16821ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರTailoring Centre, Room No 1 Venkataswamy Garden J J R Nagar
16822ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರTailoring Centre, Room No 2 Venkataswamy Garden J J R Nagar
16823ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರCommunity Hall, Room No.1, Venkataswamy Garden J J R Nagar
16824ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರCommunity Hall, Room No.2, Venkataswamy Garden J J R Nagar
16825ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರCommunity Hall, Room No.3 Venkataswamy Garden J J R Nagar
16826ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರಡನ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರCommunity Hall, Room No.4 Venkataswamy Garden J J R Nagar
16827ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರMallikarjun Kannada Higher Primary School, Room No 1 10th Main road Padarayanapura
16828ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರMallikarjun Kannada Higher Primary School Room No 2, 10th Main Road Padarayanapura
16829ವೀನಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರVinas Public School, Room No.1, 13th Cross Padarayanapura
16830ವೀನಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರVinas Public School, Room No.2 13th Cross Padarayanapura
16831ಭಾರತ್‌ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಸ್‌ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರುBharath Welfare Association, Pipe Line West Of Padarayanapura Bangalore
16832ಅಜೀಜ್‌ ಜಿನತ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರAzez Jinath Education Society, Room No 1 2nd Main Road west padarayanapura
16833ಅಜೀಜ್‌ ಜೀನತ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರAzez Jinath Education Society Room No 2 2nd Main ROad west padarayanapura
16834ಅಜೀಜ್‌ ಜೀನಾತ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ.,ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರAzez Jinath Education Society,Room No 3 2nd main road west padarayanapura
16835ಅಜೀಜ್‌ ಜೀನತ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರAzez Jinath Education Society Room No 4 2nd main road west padarayanapura
16836ಹೆಚ್‌. ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರHMS School, Room No 1 1st Main road 5th cross west padarayanapura
16837ಹೆಚ್‌. ಎಂ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರH. M. S. School Room No 2, 1st main road 5th cross west padarayanapura
16838ಸಾಲೋಮಾನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 15/1, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರSalomon English School, room no 1 15/1, 7th cross Vinayakanagar
16839ಸಾಲೋಮಾನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 15/1, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರSaloman English School Room No 2 15/1, 7th cross Vinayakanagar
16840ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ನಗರCorporation Community Hall Room No 1 20th Main road Devaraja arsu nagar
16841ಸನ್‌ ಶೈನ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂ 1 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರSunshine education Society, Room No 1 9th cross padarayanapura
16842ಸನ್‌ ಶೈನ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರSunshine Education Society, Room No 2 9th cross padarayanapura
16843ಆರ್‌. ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರR M Education Society,Room No 1, 9th cross padarayanapura
16844ಆರ್‌. ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂ 2 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರR.M.Education Society, Room No 2 9th cross padarayanapura
16845ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಾಚನಾಲಯ, ರೂಂ ನಂ 1 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರAmbedkar Vachanalaya Room No 1 15th cross Devaraju Arasu nagar
16846ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಾಚನಾಲಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌, ರೂಂ ನಂ 2 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರAmbedkar Vachanalaya, Room No 2 15th Cross Devaraju arasu nagar
16847ತಿಲಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರThilak School, Room No 1 15th Cross Devaraju arasu nagar
16848ತಿಲಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರThilak School, Room No 2 15th cross Devaraju arasu nagar
16849ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರNagarapalike Cammunity Hal Room No 2 20th Cross Devaraju arasu nagar
16850ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾದಿ ಕಮಿಟಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 1 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರKarnataka Shadhi Commiti Education Society, Room No 1 9th cross padarayanapura
16851ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾದಿ ಕಮಿಟಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರKarnataka Shadhi Commiti Vidya Society Room No 2 9th cross padarayanapura
16852ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 42 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent Education Society, Room 1 42, 5th cross Vinayakanagar
16853ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 42 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent English School Room No 2 42 5th cross vinayakanagar
16854ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 42 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರ.Kinto Convent Education English School Room No 3 42 5th cross vinayakanagar
16855ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರGovt Primary And Highschool Room No 1 5th Main road padarayanapura
16856ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರGovt Primary And Highschool Room No 2 5th main road padarayanapura
16857ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರGovt Primary And Highschool Room No 3 5th main road padarayanapura
16858ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರGovt Primary And Highschool Room No 4 5th main road padarayanapura
16859ಜವಹರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರJawahar Memorial English School Room No 1 5th main road padarayanapura
16860ಜವಹರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರJawahar Memorial English School Room No 2 5th main road padarayanapura
16861ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರNew Town English School, Room No 1 1st main road padarayanapura
16862ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರNewTown English School Room No 2 1st main road padarayanapura
16863ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರNew Town English School, Room No 3 1st main road Padarayanapura
16864ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರNew Town English School , Room No - 4 1st main road padarayanapura
16865ಓಪನ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಸಂಗಂ ಸರಕಲ್Open Theater Ward Office Sangam Circle
16866ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಸಂಗಂ ಸರಕಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls High School , Room No - 1 Sangam Circle JJR Nagar
16867ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಸಂಗಂ ಸರಕಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Manahanagara Palike Girls High School , Room No 2 Sangam Circle JJR Nagar
16868ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ಸಂಗಂ ಸರಕಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls High School , Room No - 3 Sangam Circle JJR Nagar
16869ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 6 ಸಂಗಂ ಸರಕಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls High School , Room No - 6 Sangam Circle JJR Nagar
16870ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸಂಗಂ ಸರಕಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls High School , Room No 4 Sangam Circle JJR Nagar
16871ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸಂಗಂ ಸರಕಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls High School , Room No 5 Sangam Circle JJR Nagar
16872ನಮೂರ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಂ ಸಕರಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Govt Model Primary School , Room No - 1 Sangam Circle J J R nagar
16873ನಮೂರ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಂ ಸಕರಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,Govt Model Primary School Sangum circle J J R Nagar room No 2
16874ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room No 2 J J R Nagar Main road
16875ನಮೂರ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಂ ಸಕರಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,Govt Model primary School Sangum circle room No 3
16876ನಮೂರ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಂ ಸಕರಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Model primary School Sangum circle J J R nagar Room 4
16877ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room No 9 J J R Nagar Main road
16878ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room No 3 J J R Nagar Main road
16879ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room No 5 J J R Nagar Main road
16880ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room No 6 J J R Nagar Main road
16881ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room NO 7 JJR Nagar main road
16882ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 8 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room No. 8 JJR Nagar Main road
16883ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 10 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room No - 10 JJR Nagar main road
16884ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls High School , Room No 11 JJR Nagar main road
16885ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರCorporation Nursery School , Room No 1 Ashwath katte JJR Nagar
16886ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರCorporation Nursery School , Room No 2 Ashwath katte JJR Nagar
16887ಐಪಿಪಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರಡನ್IPP, Health Center Room no 1 Anjanappa garden
16888ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಫ್ಲವರ್ ಗಾರಡನ್Nagara Paalike Nursery School Flower Garden
16889ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐ‌ಪಿ‌ಪಿ 8) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರಡನ್ (ಉತ್ತರ)BBMP health center (IPP 8) room no 2 Anjanappa garden (North)
16890ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐ‌ಪಿ‌ಪಿ 8)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರಡನ್ (ಉತ್ತರ)BBMP Health Center (IPP 8) room no 3 Anjanappa garden (North)
16891ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐ‌ಪಿ‌ಪಿ 8)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರಡನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)BBMP Health Center (IPP 8) room no 4 Anjanappa garden ( South side)
16892ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರಡನ್ (ಉತ್ತರ)Govt. New Model Tamil Boys School, room no 1 Anjanappa garden (north)
16893ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರಡನ್ (ದಕ್ಷಿಣ)Govt. New Model Tamil Boys School, room no 2 Anjanappa garden ( South)
16894ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರಡನ್ (ದಕ್ಷಿಣ)Govt. New Model Tamil Boys School, room no 3 Anjanappa garden ( south wing)
16895ವಿವೇಕಾನಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರಡನ್Vivekananda Laibrary, Anjanappa garden
16896ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಉತ್ತರ)Nagara Palike Nursery School, Near Maramma Temple Pensation Mohalla (North)
16897ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಉತ್ತರ)Nagara Palike Nursery School, room no 2 Near Maramma temple Pensation mohalla (North)
16898ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಉತ್ತರ)Nagara Palike Nursery School, Room no 3 near Maramma temple pensation mohalla (north
16899ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾNagara Palike Nursery School,room no 4 near Maramma temple pensation mohalla
168100ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಭಕ್ಷಿ ಗಾರಡನ್Govt. Samyuktha High School room no 1 Dr. T.C.M Rayon Road Bakshi Garden
168101ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಭಕ್ಷಿ ಗಾರಡನ್Govt. Samyuktha High School room no 2 Dr. T.C.M Rayon road bakshi garden
168102ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ)Govt. New Urdu Girls Medium School, room no 1 Dr. T.C.M Rayon road Stone Building (South)
168103ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ)Govt New Urdu Girls School room no 2 Dr. T.C.M Rayon road Stone Building ( South)
168104ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡGovt. New Urdu Girls Medium School, room no 3 Dr. T.C.M.Roayn road Stone building
168105ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡGovt. New Urdu Girls Medium School,room no 4 Dr. T.C.M Royan road stone building (east side)
168106ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆBangalore Mahanagara Palike Library, room no 1 Dr.T.C.M Royan Road
168107ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆBangalore Mahanagara Palike Library, room no 2 Dr.T.C.M Royan road
168108ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 42, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent,English School Room No.4 42, 5th cross vinayakanagar
168109ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 42, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent Engish School,Room No 5, 42, 5th cross vinayakanagar
168110ಕಿಂಟೂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6 42, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convente English School room no 6 42, 5th cross vinayakanagar
168111ಕಿಂಟೂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 42, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Canvent English School, Room No 7 42, 5th cross vinayakanagar
168112ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.1 5th cross vinayakanagar
168113ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.1 5th cross vinayakanagar
168114ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.2 5th cross vinayakanagar
168115ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.3 5th cross vinayakanagar
168116ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.4 5th cross vinayakanagar
168117ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.5 5th cross vinayakanagar
168118ಕಿಂಟೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರKinto High School Room No.5 6th cross Padarayanapura
168119ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education society,Room No.7 7th cross vinayakanagar
168120ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾದಿ ಕಮಿಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರKarnataka Shadhi Commity Education Society Room No.3 9th cross Padarayanapura
168121ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾದಿ ಕಮಿಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರKarnataka Shadhi Commity Education Society, Room No.2 9th cross Padarayanapura
168122ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.1 9th cross Devaraju Arasu nagar
168123ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ., ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.2 9th cross Devaraju arasu nagar
168124ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.3 9th cross Devaraju arasu nagar
168125ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society,Room No.4 9th cross Devaraju Arasu Nagar
168126ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.5 9th cross Dvaraju arasu nagar
168127ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society,Room No.6 9th cross Devaraju arasu nagar
168128ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.7 9th cross Devaraju arasu nagar
168129ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society,Room No.8 9th cross Devaraju arasu nagar
168130ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜನತ ಕಾಲೋನಿ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Primary School, Janatha Colony 4th cross Mysore road
16813143 ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ (ಕಂದಾಯ),ಬಿ ಬಿ ಎಮ್‌ ಪಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ43 Ward Office (Revenue),B B M P room no 1 2nd Cross Mysore road
16813243 ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ (ಕಂದಾಯ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ43 Ward Office (Revenue), room no 2 2nd cross Mysore road
168133ಹೋಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರTailoring Center, Room No.1 3rd cross padarayanapura
168134ಹೋಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರTailoring Center, Room No.2 3rd cross padarayanapura
16813543 ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ (ಆರೋಗ್ಯ) 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ43 Ward Office (Health)3rd cross padarayanapura
168136ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರAnganavadi School room no 1 2nd cross Mysore road Padarayanapura
168137ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರAnganavadi School room no 2 2nd cross mysore road padarayanapura
168138ಹೋಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೋಲಿಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆTailoring Centre Room No Police Quaters Mysore road
168139ಸಿ.ಎ.ಆರ್‌. ಪೋಲಿಸ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆC.A.R. Police Library Mysore road
168140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1 ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ಪೋಲಿಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Kannada Primary School, Room No. 1 C.A.R Police Quaters Mysore road
168141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2 ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ಪೋಲಿಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Kannada Primary School, Room No. 2 C.A.R Police quaters Mysore road
168142ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಗಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ. 1 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls School room no 1 Sulthan road Chamarajapet
168143ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಗಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ. 2 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls School room no 2 Sulthan road chamarajpet
168144ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಗಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ. 3 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls School room no 3 Sulthan road chamarajpet
168145ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಗಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ. 4 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls School room no 4 sulthan road chamarajpete
168146ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಗಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ. 5 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls School room no 5 sulthan road chamarajpet
168147ಆರ್‌.ಬಿ. ಜವರ್‌ಲಾಲ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅನಂದಪುರಂ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆRB Jawarlal Memorial Comm. centre Anandapuram Mysore road
168148ಸರ್ಕಾರಿ ಅಪ್‌ ಗ್ರೇಡ್‌ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1 ಟಿಪ್ಪುನಗರGovt. upgrade Urdu Boys School room no 1 Tippunagar
168149ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫ್‌ ಗ್ರೇಡ್‌ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2 ಟಿಪ್ಪುನಗರGovt Up Grade Urdu Boys school room no 2 Tippunagar
168150ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ. 3 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆMorarji Desai High School room no 3 5th cross chamarajpet
168151ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKasturiba Women & Children Welfare Center room no 1 Sirasi road chamarajpete
168152ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKasturiba Women & Children Welfare Center room no 2 Sirasi road chamarajpete
168153ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKasturiba Women & Children Welfare Center room no 3 sirasi road chamarajpet
168154ಮೋರಾರ್‌ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್‌ಶಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆMorarji Desai Residential School room no 1 5th cross chamarajpet
168155ಮೋರಾರ್‌ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್‌ಶಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆMorarji Desai Residential School room no 2 5th cross chamarajpet
168156ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 1 5th cross chamarajapet
168157ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 2 5th cross chamarajpet
168158ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 3 5th cross chamarajpet
168159ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 3 5th cross chamarajpet
168160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 4 5th cross chamarajpet
168161ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಹಿಂದಿ ಸೇವಾಸಮಿತಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 78, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKarnataka Mahila Hindi Sevasamithi room no 1 78 4th main road chamarajapete
168162ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಹಿಂದಿ ಸೇವಾಸಮಿತಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 78, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKarnataka Mahila Hindi Sevasamithi room no 2 78 4th main road chamarajpet
168163ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆJanatha Vidyalaya room no 1, 4, 2nd main road chamarajpet
168164ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆJanatha Vidyalaya room no 2 4, 2nd main road chamarajpet
168165ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಓಪನ್ ಥೆಯೇಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಹೋರಾಂಗಣ ಪಾರ್ಕ್‌Bangalore Mahanagara Palike, Open theater Room No 1 2nd main road chamarajpet out side park
168166ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಓಪನ್ ಥೆಯೇಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,Bangalore Mahanagara Palike,Open Theater room No 2 2nd Main Road,Chamarajpet, Horangana Park
168167ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರBangalore Mahanagara Palike Nursary room no 1 Mysore road Valmikinagar
168168ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರBangalore Mahanagara Palike Nursary room no 2 Mysore road Valmikinagar
168169ಬೆ ಮ ಪಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room No 1 Kasturiba nagar
168170ಬೃ ಬೆಂ ಮ ಪಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room No 2 Kasturi Ba nagar
168171ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room NO 3 Kasturi Ba Nagar
168172ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2A ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room No 2A Kasturi Ba nagar
168173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರGovt. Model Primary School. Room No 1 3rd cross Kasturi Ba nagar
168174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರGovt. Higher Primary School. Room No 2 3rd cross Kasturi Ba nagar
168175ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರGovt. Model Primary School. Room No 3 3rd cross Kasturi Ba nagar
168176ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರGovt. Model Primary School. Room No 4 3rd cross Kasturi Ba nagar
168177ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇವ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರLakshmi maramma temple seva samaja sangh room no 1 2nd main road Valmikinagar
168178ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇವ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರLakshmi maramma temple seva samaja sangh room no 2 2nd main road Valmikinagar
168179ರೋಷನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರRoshan English Nursery Higher Primary School 1 5th cross Valmikinagar
168180ಲೆದರ್‌ ಕ್ರಾಫ್‌ಟ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರLeather Craft Society room no 5 1st main road Valmikinagar
168181ಆಯಿಷಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರAyisha Urdu Higher Primary School Valmikinagar
168182ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆCorporation Ward Office, Valmikinagar Mysore road
168183ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರB B M P Health Center Valmikinagar
168184ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಂ 2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರCambridge English School, Room No 2 no 2 5th cross Azad nagar
168185ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಂ 2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರCambridge English School, Room No 3 # 2 5th cross Azad nagar
168186ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂ 2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರCambridge English School, Room No 1 # 2 5th cross Azad nagar
168187ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರGovt. Boys Kannada Moddle Primary School room no 1 1st cross Azad nagar
168188ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರGovt. Boys Kannada Moddle Primary School Room No 2 1st cross Azad nagar
168189ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರB B M P Nursery School, Room No 1 6th cross Azad nagar
168190ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರB B M P Nursery School, Room No 2 6th cross Azad nagar
168191ಪಂಡಿತ್‌ ಜವಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆPandith Javahar Lal Nehru Memorial School room no 1 9th cross Chamarajpet
168192ಪಂಡಿತ್‌ ಜವಾಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆPandith Javahar Lal Nehru Memorial School Room No 2 9th cross chamrajpet
168193ಪಂಡಿತ್‌ ಜವಾಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆPandith Javahar Lal Nehru Memorial School, room no 3 9th cross chamarajpet
168194ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರB B M P Community Hall room no 1 7th cross Azad nagar
168195ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರB B M P Community Hall room no 2 7th cross Azad nagar
168196ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರB B M P Gym School 7th cross Azad nagar
168197ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ದೀನಾದಲಿತರ ಸಂಘ, ನಂಜಂಬ ಅಗ್ರಾಹಾರAnganavadi School deenadalithara Sangha, Nanjambha Agrahara
168198ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆBangalore Corporation Girls High School Room No.1 # 14 5th main road Chamarajpet
168199ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Rama Mandira High School room no 2 #14 5th main road chamarajpet
168200ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 1 #14 5th main road chamarajpet
168201ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 6 # 14 5th main road chamarajpet
168202ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 3 #14 5th main road chamarajpet
168203ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 4 #14 5th main road chamarajpet
168204ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 5 #14 5th main road chamarajpet
168205ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ನಂ 8 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆBharathiya Samskruthi Vidya Peeta, No.8, 4th, Main Road chamarajapet
168206ಶಾರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂ ಎ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSharada Stree Samaja Room No.1 No.39, A.V, Road Chamarajapet
168207ಶಾರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಂ 39 ಎ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSharada Stree Samaja Room No 2 No 39, AV Road Chamrajpet
168208ಶಾರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಂ 39 ಎ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSharada Womens Association room no 3 No 39, AV Road Chamrajpet
168209ಶಾರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನಂ 39 ಎ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSharada Womens Association room no 4 No 39 AV road Chamrajpet
168210ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕಛೇರಿ ಕೆಂಪ ಬುದಿ ಸ್ಮಶನ ನಂಜಂಭ ಅಗ್ರಾಹಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆCorporation Sub Health Office Kempambudi Burial Ground Nanjamba Agrahara Main Road
168211ಆಯಿಶಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿಠ್ಠಲನಗರAyisha English High School Room No - 1 Vittalnagara
168212ಆಯಿಶಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ವಿಠ್ಠಲನಗರAyisha English High School , Room No - 2 Vittalnagar
168213ಆಯಿಶಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ವಿಠ್ಠಲನಗರAyisha English High School , Room No - 3 Vittalnagar
168214ಆಯಿಶಾ ಆಂಗ್ಲ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 ವಿಠ್ಠಲನಗರAyisha English high School . Room No - 4 Vittalnagar
168215ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರGovt. Urdu Primary School , Room No - 1 pipe Line Kasthuri Bha Nagara
168216ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರGovt. Urdu Primary School , Room No - 2 Pipe Line Kasturiba nagar
168217ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , (ಗಾರ್ಡನ್‌ ಶಾಲೆ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ವಿಠ್ಠಲನಗರ, ಮುಲಕಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆgyana Bharathi High School ,(Garden School) Room No - 1 Vittal Nagara Mullkattamma Temple Road
168218ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ವಿಠ್ಠಲನಗರ, ಮುಲಕಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆGyana Bharathi High School (garden School), Room No - 2 vittalnagar mullkattamma Temple road
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.