Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1671ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Bharathiya Samskrutika Vidyapeeta Room No.1
1672ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Bharathiya Samskrutika Vidyapeeta, Rooma No.2
1673ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Bharathiya Samskrutika Vidyapeeta Room No.3
1674ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vasavi Vidyapeeta Room No 1
1675ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vasavi Vidyapeeta Room No 2
1676ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Adichunchanagiri Education Society, Room No.1
1677ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Srimathi Pramilabai Mane & Late Vishwanathrao Mane B M P High School, Room No.1
1678ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Srimathi Pramilabai Mane And Late Vishwanathrao Mane Highschool, Room No.2
1679ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Srimathi Pramilabai Mane & Late Vishwanathrao Mane Bangalore Mahanagara Palike, Room No.3
16710ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Srimathi Pramilabai Mane & Late Vishwanathrao Mane, B. M. P High School, Room No.4
16711ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ,12ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರPremier Kannada Higher Primary School, Room No.1, 12th Cross K P Agrahara
16712ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ.Sheshadripuram P.U. College, Room No.1, Magadi Main Road K P Agrahara
16713ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರKempegowda Vidhya Samsthe, Room No.1, 16th Cross Bhuvaneshwari Nagara
16714ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರKempegowda Vidhya Samsthe, Room No.2, 16th Cross Bhuvaneshwari Nagara
16715ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರSri Siddalingeshwar Education Society, Room No.1, 9th Cross K P Agrahara
16716ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರುGurukul International School, Room No. 1, "C" Block, Kempapura Agrahara, Bangalore
16717ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರುGurukul International School, Room No. 2, "C" Block, Kempapura Agrahara, Bangalore
16718ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರುGurukul International School, Room No. 3, "C" Block, Kempapura Agrahara, Bangalore
16719ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ4, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರುGurukul International School, Room No-4, "C" Block, Kempapura Agrahara, Bangalore
16720ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರKarnataka Vidyasamsthe Room No.1, 9th Cross C Block K P Agrahara
16721ನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರNavachetan Vidya Samsthe, 20th Cross, Room No.1, 20th Cross,Bhuvaneshwari nagara
16722ನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರNavachetan Vidya Samsthe, 20th Cross, Room No.1, 20th Cross,Bhuvaneshwari nagara
16723ನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Navachethan Vidyasamsthe Room. No. 2
16724ಜೀಸಸ್‌ ಮೆಮೊರೀಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರJesus Memorial English Higher Primary School Room No.1, 15th Cross Bhuvaneshwari Nagara
16725ಜೀಸಸ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರJesus Memorial English Higher Primary School, Room No.2, 15th Cross Bhuvaneshwari Nagara
16726ಅಪೋಲೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Apollo High School, 9th Cross, Manjunathanagara, Room No.1
16727ಅಪೋಲೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Apollo High School, 9th Cross, Manjunathanagara, Room No 2
16728ಅಪೋಲೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Apollo High School, 9th Cross, Manjunathanagara, Room No.3
16729ಅಪೋಲೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Apollo High School, 9th Cross, Manjunathanagara, Room No.3
16730ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Presidency English School & Lal Bahaddur Shastri Memorial School Room No 1
16731ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Presidency English School & Lal Bahaddur Shashtri Memorial School , Room No 2
16732ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Presidency English School & Lal Bahaddur Shstri Memorial School, Room No 3
16733ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Raghavendra English School, Room No.1
16734ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Raghavendra English School, Room No.2
16735ಮಂಜುನಾಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಂ.74 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1MANJUNATHA VIDYALAYA, NO. 74, VIDYARANYANAGAR, MAGADI ROAD, BANGALORE-560023, Room No. 1
16736ಮಂಜುನಾಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಂ.74, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560023, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2MANJUNATHA VIDYALAYA, NO. 74, VIDYARANYANAGAR, MAGADI ROAD, BANGALORE-560023, ROOM NO: 2
16737ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Urdu School, Room No.1
16738ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Urdu School, Room No 2
16739ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Urdu School, Room No 2
16740ಹೊಸ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌್ಜ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1New Cambridge English School Room No 1
16741ಹೊಸ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಬೆಂಗಳೂರು-560040New Cambridge English School Room No 1, Bangalore-560040
16742ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸೆರಿ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public School, Govt., Primary & High School
16743ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Corporation Ward Office , Room no 1
16744ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ರೂಂ ನಂ 2Corporation Ward Office , Room no 2
16745ಹೊಸ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1New Cambridge English School, Room No.1
16746ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆBasaveshwar Highschool
16747ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆBasaveshwar Highschool
16748ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆBasaveshwar Highschool
16749ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆBasaveshwar Highschool
16750ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರೀ ಡೆಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಟೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರೀPublic Library Dept., City Central Library
16751ಸರ್ಕಾರಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್Government Model Primary School
16752ಸರ್ಕಾರಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್Government Model Primary School
16753ಸರ್ಕಾರಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್Government Model Primary School
16754ಸರ್ಕಾರಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್Government Model Primary School
16755ಸರ್ಕಾರಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್Government Model Primary School
16756ಸರ್ಕಾರಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್Government Model Primary School
16757ಸರ್ಕಾರಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್Government Model Primary School
16758ಸರ್ಕಾರಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್Government Model Primary School
16759ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vidyaranya Kannada Primary School, Room No.1
16760ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vidyaranya Kannada Primary School, Room No.2
16761ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Vidyaranya Kannada Primary School, Room No.3
16762ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ4Vidyaranya Kannada Primary School Room No 4
16763ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Vidyaranya Kannada Primary School Room No 5
16764ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನರ್ಸೆರಿ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public School Government Nursery Primary & High School
16765ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೀರಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊಂಟೆಸ್ಸೋರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New St.Meeras Public School Montessori Govt., Primary & High School
16766ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೀರಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊಂಟೆಸ್ಸೋರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New St.Meeras Public School Montessori Govt., Primary & High School
16767ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡಪಸ್ವಾಮಿ ಮಠ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರGovernment Kadappaswamy Mutt (New Building) HPS, Room No.1, 22nd Cross, Bhuvaneshwari Nagara
16768ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡಪಸ್ವಾಮಿ ಮಠ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.22ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರGovernment Kadappaswamy Mutt (New Building) HPS, Room No.2, 22nd Cross Bhuvaneshwari Nagara
16769ಓಂ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರOm Vidya Ganapathi Kannada Primary School, Room No.1, 2nd Main Road Bhuvaneshwari Nagara
16770ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರBhuvaneshwari St Mary's Convent Nursery School, Room No.1, 22nd Cross Bhuvaneshwari Nagara
16771ಜೀಸಸ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರJesus Memorial English School, Room No.1, 15th Cross Bhuvaneshwari Nagara
16772ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡಪಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರGovt Kadapaswamy Mutt High School, Room No.1, 20th Cross Bhuvaneshwari Nagara
16773ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡಪಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರGovt Kadapaswamy Mutt Hight School Room No. 2, 20th Cross Nagara
16774ನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 21ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರNavachethan Vidya Samsthe Room No. 1, 21st Cross Bhuvaneshwari Nagara
16775ನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 21ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರNavachethana Vidya Samsthe Room No. 2, 21st Cross Bhuvaneshwari Nagara
16776ನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, 21ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರNavachethana Vidyasamsthe Room No-3, 21st Cross Bhuvaneshwari Nagara
16777ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public Primary & High School
16778ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public Primary & High School
16779ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public Primary & High School
16780ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public Primary & High School
16781ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public Primary & High School
16782ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ ನಂ.1Telecom & Ambedkar Employees Association Building, Room No.1
16783ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Telecom & Ambedkar Employees Association Building, Room No.2
16784ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public Primary & High School
16785ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public Primary & High School
16786ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಕಡಪಸ್ವಾಮಿ ಮಠ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರGovt. Higher Primary School, Kadapaswamy Mutt (New Building), Room No.3, 22nd Cross Bhuvaneshwari Nagara
16787ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಕಡಪಸ್ವಾಮಿ ಮಠ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School Kadapaswamy mutt,New Building 22nd cross, Room No-4
16788ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಕಡಪಸ್ವಾಮಿ ಮಠ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt Higher Primary School, Kadapaswamy Mutt,New Building 22nd Cross,Room No.5
16789ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Govt Model Primary School, Near Hosahalli Park, Vijayanagar, Bangalore-560040
16790ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸೆರಿ ಪ್ರೈಮರೀ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್New Indian Public School Government Nursery Primary & High School
16791ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ., ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. Peter English Highschool, Room No. 1,
16792ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ., ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Peter English HighSchool. Room No. 2
16793ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ವಿಧ್ಯಾಲಯ 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹಂಪಿನಗರSri Bharathi Vidhyalaya 11th Cross Hampinagara
16794ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. John High School and Pharmacy College, Room No.1
16795ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Johns Highschool and Pharmacy College, Room No.2
16796ನ್ಯೂ ಕೆಂಬ್ರೀಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ನಂ. 2087,New Cambridge English School, Room No.1, No. 2087,
16797ಹೋಲಿ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1Holy Angel's High School, Room 1
16798ಹೋಲಿ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2Holy Angels High School Room 2
16799ಹೋಲಿ ಏಂಜೆಲ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1)Holy Angel's English School (Room No 1)
167100ಹೋಲಿ ಏಂಜೆಲ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2)Holy Angel's English School,Room No 2
167101ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Karnataka Vidyavardhaka High School, Room No.1
167102ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Karnataka Vidyavardhaka High School, Room No
167103ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Karnataka Vidyavardhaka High School, Room No.3
167104ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Karnataka Vidyavardhaka Higher School, Room No.4
167105ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Karnataka Vidyavardhaka Higher School, Room No.5
167106ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Camlin English School, Room No.1
167107ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Camlin English School, Room No.2
167108ನಿವೇದಿತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Niveditha English School, Room o.1
167109ನಿವೇದಿತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Niveditha English School, Room No.2
167110ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇಂದೂರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Priyadharshini Indira Gandhi Indoor Stadium, Room No.1
167111ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇಂದೂರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Priyadharshini Indira Gandhi Indoor Stadium, Room No.2
167112ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಜುಕೊಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Bangalore Corporation Swimmingpool, Room No.1
167113ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, room no. 3Camilin English School, Room NO. 3
167114ಶ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sri Virupaksheshwar Education Society, Room No.2
167115ಶ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Sri Virupaksheshwar Education Society, Room No,.3
167116ಶ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Sri Virupaksheshwar Education Society, Room No.4
167117ಶ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Sri Virupaksheshwar Education Society, Room No.5
167118ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Siddartha Kannada Cultural Arts & Welfare Society, Room No.1
167119ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Siddartha Kannada Cultural Arts & Welfare Society, Room No.2
167120ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿCorporation Ward Office
167121ಚಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Chandra Public School, Room No.1
167122ಚಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Chandra Public School, Room No.2
167123ವಿಶ್ವಚೇತನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vishwa Chetana High School & Pre-University College Basaveshwaranagara, Room No.1
167124ವಿಶ್ವಚೇತನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vishwachethana High school & Pre- University College Basaweshwaranagara , Room No.2
167125ವಿಜಯನಗರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vijayanagara Education Society Room No. 1
167126ವಿಜಯನಗರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3Vijayanagara Education Society, Room 3
167127ವಿಜಯನಗರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ,ರೂಂ 3Vijayanagar Education Society Room 3
167128ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Nammura Kannada Model Primary School, Room No.1
167129ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Nammura Kannada Model Primary School, Room No.2
167130ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Nammura Kannada Model Primary School, Room No.3
167131ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Nammura Kannada Model Primary School, Room No. 5
167132ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಸೈಂಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1New Holy Saint High School, Room 1
167133ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Saraswathi Vidyalaya Primary & Nursary School Room No.1
167134ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Saraswathi Vidyalaya Primary & Nursery School, Room No.2
167135ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Saraswathi Vidyalaya Primary & Nursery School , Room No.3
167136ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Saraswathi Vidyalaya Primary & Nursery School , Room No.4
1671377 1st Main 17th Cross GuddadahalliShifted Global English School Room No.1 26
167138ದಿ. ಏಷ್ಯನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2The Asian English School, Room No.2
167139ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಎದುರು ಏಷ್ಯನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Vacant Site Opposite to The Asian English School, Room No.3
167140ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ.ನಂ.1Government Urdu Primary English School, Room.No.1
167141ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ.ನಂ.2 ನಿಯರ್ ಬಿ ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ರೋಡ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇ ಬಿಲಾಲ್Government Urdu Primary English School Room.No.2 Near BWSSB Road Behind Masjid E Bilal
167142ವಿಶಾಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vishal English School , Room No.1
167143ವಿಶಾಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vishal English School , Room No.1
167144ವಿಶಾಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Vishal English School, Room.No.3
167145ವಿಶಾಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Vishal English School, Room.No.4
167146ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sri Venkateshwar Higher Primary School , Room No.1
167147ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sri Venkateshwar Higher Primary School , Room No.2
167148ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Srivenkateshwar Higher Primary School , Room No.3
167149ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Middle Primary School, Room No.1
167150ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Middle Primary School, Room No.2
167151ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Middle Primary School, Room No 3
167152ಜಿ.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1G S English School, Room No.1
167153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary Boys School, Room No.1
167154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Higher Primary Boys School , Room No.2
167155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Higher Primary Boys School, Room.No.3
167156ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಎಂ.ಬಿ. ನಾಯ್ಟು ರಂಗಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1BBMP M.B. Naidu Ranga Mandira, Room No.1
167157ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಎಂ.ಬಿ. ನಾಯ್ಟು ರಂಗಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2BBMP M.B. Naidu Ranga Mandira, Romm No.2
167158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt, Higher Primary Boys School, Room.No.4
167159ಲಕ್ಷ್ಮಿರಂಗನಾಥ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Lakshmi Ranganath Vidya Mandira, Room No.1
167160ಲಕ್ಷ್ಮಿರಂಗನಾಥ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Lakshmi Ranganath Vidya Mandira, Room No.2
167161ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. High School & P.U. College, Room No.1
167162ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. High School & P.U. College,Room No.2
167163ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. HIgh School & P.U. College,Room No.3
167164ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. High School & P.U. College, Room No.4
167165ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. High School & P.U. College, Room No.5
167166ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Govt. High School & P.U. College, Room No.6
167167ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7Govt. High School & P.U. College, Room No.7
167168ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8Govt. High School & P.U. College, Room No.8
167169ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9Govt. High School & P.U. College, Room No.9
167170ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.10Govt. High School & P.U. College, Room No.10
167171ಸೇಂಟ್‌ ಮೈಕೇಲ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ. 5531,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St Michael's English School, No. 5531, Room No.1
167172ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1S M S Primary School, Room No.1
167173ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2S M S Primary School, Room No.2
167174ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Mahadeva Primary And Higher Primary School, Room No.1
167175ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Mahadeva Primary And Higher Primary School, Room No.2
167176ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Mahadeva Primary And Higher Primary School, Room No.3
167177ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Mahadeva Primary And Higher Primary School, Room No.4
167178ಜಿ.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2G.S. English School, 1st Main Road,, Room no.2
167179ಜಿ.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3G.S. English School, 1st Main Road,, Room No.3
167180ಜಿ.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4G.S. English School, 1st Main Road,, Room No.4
167181ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು :560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Deputy Health Medical Officer Office, Bruhath Bangalore Mahanagara Palike,Pipe line west Kasturibanagar, Bangalore:560026, Room no.1
167182ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು:560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Deputy Health Medical Officer Office,Bruhath Bangalore Mahanagara Palike,pipe line west, Kasturibanagar, Bangalore:560026, Room No.2
167183ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ನಂ.15, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026, ರೂಂ ನಂ.1Basaveshwara Educational Institute, No.15, 3rd Main Road, Pipeline West, Kasturibanagara, Mysore Road, Bangalore-560 026
167184ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ.15, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ಪಶ್ಚಿಮ, ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026, ರೂಂ ನಂ.2Basaveshwara Educational Institute, No.15, 3rd Main Road, Pipeline West, Kasturibanagara, Mysore Road, Bangalore-560026, Room No.2
167185ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ.15, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026, ರೂಂ ನಂ.3Basaveshwara Educational Institute, No.15, 3rd Main Road, Pipeline West, Kasturibanagara, Mysore Road, Bangalore-560026, Room No..3
167186ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Universal Convent, Room No. 1
167187ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Siddartha Vidya Samsthe, Room.No.2
167188ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Siddartha Vidya Samsthe, Room No.3
167189ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Siddartha Vidya Samsthe, Room No.4
167190ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Siddartha Vidya Samsthe, Room No.5
167191ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vivekananda Vidhya Samsthe, Kannada Higher Primary School, Room no.1
167192ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vivekananda Vidhya Samsthe, Kannada Higher Primary School,Room no.2
167193ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಟೈಲರಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ,BBMP Tailoring Center,
167194ಸೆಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St Anthony Chruch school, Room no.1
167195ಸೆಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St Anthony School, Room no.2
167196ಸೆಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St Anthony school, Room No.3
167197ಸೈಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Saint Anthony School, Room No.4
167198ಸೈಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Saint Anthony School, Room No.4
167199ಸೈಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಚರ್ಚ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Sent Anthony Chruch School, Room no.5
167200ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nammura Model Primary School, Room No. 1
167201ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Nammura Model Primary School, Room No. 2
167202ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Nammura Model Primary School , Room No. 3
167203ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Narendra Highschool. Room No 1
167204ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Narendra Highschool, Room No 2
167205ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026, ರೂಂ ನಂ.1Nammura Govt. Model Primary & High School, Byatarayanapura, Mysore Road, Bangalore-560026 Room No.1
167206ಸೊಮನಾಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಂ.5/28,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ,ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.1Somanatha English Primary School,No.5/28,4th cross,2nd main Byatarayanapura,Mysore road, Bangalore-560026,Room No.1
167207ಸೊಮನಾಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂ.5/28, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ,ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.2Somanatha English Primary School,No.5/28,4th cross, 2nd main road Byatarayanapura, Mysore Road, Bangalore-566026, Room No.2
167208ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ರೂಂ ನಂ.2Nammura Govt Model Primary and High School,Byatrayanapura, Mysore Road, Bangalore-560026 Room No 2
167209ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ,ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.3Nammura Govt Model Primary and High School, Byatrayanapura, Mysore road,Bangalore-560026 Room No 3
167210ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.4Nammura Govt Model Primary and High School, Byatrayanapura, Mysore road, Bangalore-560026 Room No.4
167211ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಹಾಲ್‌,ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೋಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಘವನಗರ, ಸಂಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.1Ambedkar Hall,Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Free Tailoring and Embroidery Training Center, Anganwadi Kendra, Raghavanagar, Sanjayanagar, Bangalore-560026, Room no.1
167212ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಹಾಲ್‌,ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೋಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಘವನಗರ, ಸಂಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.2Ambedkar Hall,Bruhath Bangalore Mahanagara Palike,Free Tailoring and Embroidery Training Center, Anganwadi kendra, Raghavanagar, Sanjanyanagar, Bangalore-560026, Room No.2
167213ಶ್ರೀನಗರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೌನ್ ಡೇಷನ್‌, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ.15, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಾಘವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-5600026, ರೂಂ ನಂ.1Sreenagar Educational Foundation, Green Capital Public school, No.15, 1st cross Raghavanagar, Bangalore-560026 Room no.1
167214ಶ್ರೀನಗರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೌನ್ ಡೇಷನ್‌, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ.15, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಾಘವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-5600026 ರೂಂ ನಂ.2Sreenagar Educational Foundation, Green Capital Public School,No.15, 1st cross Raghavanagar, Bangalore-560026, room no.2
167215ಪಟೇಲ್‌ ಗುಳ್ಳಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.27, ಜ್ಞಾನಕಾಶಿ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಆವಲಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.1Patel Gullappa High School, No. 27,Jnanakashi, Muneshwara Block, Avalahalli,Bangalore-560026 Room no.1
167216ಪಟೇಲ್‌ ಗುಳ್ಳಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.27, ಜ್ಞಾನಕಾಶಿ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್,ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.2Patel Gullappa High School, No. 27,Jnanakashi, Muneshwara Block, Avalahalli, Bangalore-560026,Room no.2
167217ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್‌ ಡೈರಕ್ಟರ್‌ ,ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ,ನಂ.45, ನ್ಯೂ ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ. ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.1Managing Director, Forest Industrial Department,No.45, New Timber Yard Layout, Byatarayanapura, Bangalore-560026 Room no.1
167218ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್‌ ಡೈರಕ್ಟರ್‌ ,ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ,ನಂ.45, ನ್ಯೂ ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ. ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.2Managing Director, Forest Industrial Department,No.45,New Timber Yard Layout, Byatarayanapura, Bangalore-560026 Room no.2
167219ಸೇಂಟ್‌ ಮೈಕೇಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026,ರೂಂ ನಂ.1St Michael English School, E cross, Byatarayanapura New Layout,Bangalore-566026 Room No 1
167220ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026,ರೂಂ ನಂ.1St. Lawrence High School, Avalahalli Main Road,Byatarayanapura New Layout,Bangalore-560026 Room no.1
167221ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026,ರೂಂ ನಂ.2St. Lawrence High School, Avalahalli Main Road,Byatarayanapura New Layout,Bangalore-560026,Room no.2
167222ಸೇಂಟ್‌ ಮೈಕೇಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026,ರೂಂ ನಂ.2St. Michael English School,E cross, Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560026 Room no.2
167223ಸೇಂಟ್‌ ಮೈಕೇಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026,ರೂಂ ನಂ.3St. Michael English School,E cross, Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560026 Room No.3
167224ಸೇಂಟ್‌ ಮೈಕೇಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026,ರೂಂ ನಂ.4St. Michael English School, E cross,Byatarayanapura New Layout,Bangalore-560026 Room No.4
167225ಶ್ರೀಗುರು ಶಾಂತಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1Sri Gurushanthananda Highschool, Room No.1
167226ಶ್ರೀಗುರು ಶಾಂತಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2ನಂ.2Sri Gurushanthananda Highschool, Room No.2
167227ಗುರು ಶಾಂತಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .3Sri Gurushanthananda Highschool , Room No.3
167228ಗುರು ಶಾಂತಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .3Sri Gurushanthananda Highschool , Room No.3
167229ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .5Nammura Govt.Primary & High School ,Byatarayanapura, Room No 5
167230ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೋಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Free Tailoring and Embroidery Training center, A.K.Colony,Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560026, Room no.1
167231ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೋಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560026 ರೂಂ ನಂ.2Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Free Tailoring And Embroidery Training center, A.K.Colony,Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560026, Room No.2
167232ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026,ರೂಂ ನಂ.3St. Lawrence English School,Avalahalli Main road,Byatarayanapura New layout,Bangalore-560026,Room no.3
167233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room no.1
167234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School, Room no.2
167235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Higher Primary School, Room no.3
167236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Higher Primary School, Room no.4
167237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. Higher Primary School, Room no.5
167238ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. Micheal English School,13th Mainroad Muneshwara Block Room no.1
167239ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Micheal English School,13th Mainroad Muneshwara Block Room no.2
167240ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St. Micheal English School,13th Mainroad Muneshwara Block Room no.3
167241ಆರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಿನೋಭ ಕಾಲೋನಿ, ಅವಲಹಳ್ಳಿArrow Kids Public School, 2nd Cross Road, Vinobha Colony, Avalahalli
167242ಆರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನೋಭ ಕಾಲೋನಿ ಅವಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ 2Arrow Kids Public School No.2 2nd Cross Vinobha Colony Room No.2
167243ಜ್ಞಾನದ್ಪೀಪ್ತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Jnana Deepthi English School, Room no.1
167244ಜ್ಞಾನದ್ಪೀಪ್ತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Jnana Deepthi English School, Room no.2
167245ಜ್ಞಾನದ್ಪೀಪ್ತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Jnana Deepthi English School, Room no.2
167246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School, Room no.1
167247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Lower Primary School, Room no.2
167248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Lower Primary School, Room no.3
167249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Lower Primary School, Room no.4
167250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School,, Room no.1
167251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No.2
167252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
167253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Higher Primary School, Room no.4
167254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. Higher Primary School, Room no.5
167255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt. Higher Primary School, Room No. 6,
167256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Govt. Higher Primary School, Room No. 7,
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.