Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1661ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-01, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರSt. Meera's High School, Room No.1, 2nd Main Road, Kaveripura
1662ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-02, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರSt. Meera's High School, Room no-02, 2nd Main Road, Kaveripura
1663ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-03, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರSt. Meera's High School,Room.no-03, 2nd Main Road, Kaveripura
1664ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಹಾ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.Governament Homeopathy Maha Vidhyalaya and Hospital, Dr.Siddaiah Puranika Road, Basavaeshwaranagara, Bangalore-560079.
1665ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಹಾ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Governament Homeopathy Maha Vidyalaya and Hospital, Dr.Siddaiah Puranika Road, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079
1666ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ), ಹಾವಸೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-7, 4ನೇ ‘ಬಿ’ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರಂ.ನಂ-1Sri.Maruthi Vidya Samste (R), Havanuru Public School, Nursary Praimary and High School, Nm-7, 4th 'B' Main Road, 4th Stage, 4th Block, Basaveshwara Nagar, Bangalore-560079, Room No-1
1667ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ), ಹಾವಸೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-7, 4ನೇ ‘ಬಿ’ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರಂ.ನಂ-2Sri.Maruthi Vidya Samste (R), Havanuru Public School, Nursary Praimary and High School, Nm-7, 4th 'B' Main Road, 4th Stage, 4th Block, Basaveshwara Nagar, Bangalore-560079, Room No-2
1668ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ), ಹಾವಸೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-7, 4ನೇ ‘ಬಿ’ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Sri.Maruthi Vidya Samste (R), Havanuru Public School, Nursary Praimary and High School, Nm-7, 4th 'B' Main Sri.Maruthi Vidya Samste (R), Havanuru Public School, Nursary Praimary and High School, Nm-7, 4th 'B' Main Road, 4th Stage, 4th Block, Basaveshwara
1669ಹಾವನೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ, 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079.ರಂ.ನಂ-4Havanur Public School (Maruthi Vidya Mandira Indian High school), Behind MS Building, 17th Cross, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079.Room No-4
16610ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1, 80 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುUnani Medical Govt Mahavidhyalaya Room No1, 80 Feet Road, Basaveshwara Nagar, Bangalore
16611ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾ ವಿಧ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ನಂ2, 8ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರುUnani Medical Govt Mahavidyalaya Room No2, 80 Feet Road, Siddaiah Park, Bangalore
16612ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಂ3, 80ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರUnani Medical Govt Mahavidyala Room No3, 80 Feet Road, Siddaiah Park, Basaveshwara Nagar
16613ಗುಡ್ಡಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ರಂಗನಾಥಪುರGuddanna Government Primary School,Room.no-01, 1st Main road, Ranganathapura
16614ಗುಡ್ಡಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ರಂಗನಾಥಪುರGuddanna Government Primary School,Room.no-01, 1st Main road, Ranganathapura
16615ಗುಡ್ಡಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-02, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರGuddanna Government Primary School,Room.no-02, 1st Main Road, Ranganathapura
16616ಸೆಂಟ್.ಲಾರೆನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St.Lawrance Nursery School, 5th Main Road, Ranganthapura, Bangalore-560079
16617ಸೆಂಟ್.ಲಾರೆನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079St.Lawrance Nursery School, 5th Main Road, Ranganthapura, Bangalore-560079
16618ಸೆಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌್ಸ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-01, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರSt. Larance Nursery School,Room no-01, 5th Main Road, Ranganathapura
16619ಸೆಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌್ಸ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-01, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರSt. Larance Nursery School,Room no-01, 5th Main Road, Ranganathapura
16620ಸೆಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌್ಸ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-02, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥಪುರSt. Larance Nursery School,Room no-02, 5th Main Road, Ranganathapura
16621ಗುರುರಾಜ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Gururaja Kannda Primary School, 2nd Main Road, Kaveripura, Bangalore-560079.
16622ಆರ್.ಈ.ಎಸ್.ಕಾನ್ವೆಂಟ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560079R.E.S Convent, 2nd Main Road, Kaveripura, Bangalore-560079
16623ರವಿನಂದನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ,ರೂಂ ನಂ-03, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರravinandana school, Room No-03, 2nd Main Road, Cauverypura
16624ರವಿನಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಯೆ,ರೂಂ ನಂ-04, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರRavinandana school, Room No-04, 2nd Main Road, Cauverypura
16625ನಂದಗೋಕುಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ರೂಂ ನಂ-01, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರNandagokula Vidya Samste,Room No-01, 2nd Main Road, Cauverypura
16626ನಂದಗೋಕುಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ರೂಂ ನಂ-01, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರNandagokula Vidya Samste,Room No-01, 2nd Main Road, Cauverypura
16627ನಂದಗೋಕುಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ರೂಂ ನಂ-02, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರNandagokula Vidhya Samste ,Room no-02, 2nd Main Road, Cauverypura
16628ನಂದಗೋಕುಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ರೂಂ ನಂ-03, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರNandagokula Vidyya Samste ,Room no-03, 2nd Main Road, Cauverypura
16629ನಾಡಪ್ರಭು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ (ಹಾರ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ), 4ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.Nadaprabhu Public Primary School (Harward Primary and High School), 4th Main Road, HVR Layout, Magadi Road, Bangalore.
16630ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Prashanth Nagar, Welfare Association, 3rd Main Road, Prashanthnagar,Bangalore-560079
16631ರೋನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.Roan International School (Poornananda Nursery and Primary School), KHB Colony, Magadi Main Road, Bangalore.
16632ರೋನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.Roan International School(Poornananda Nursery and Primary School), KHB Colony, Magadi Main Road, Bangalore.
16633ರೋನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ), ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.Roan International School (Poornanda Nursery and Primary School), KHB Colony, Magadi Main Road, Bangalore.
16634ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಐ.ಪಿ.ಪಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 17ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿBBMP IPP Health Centre, Room No.2, 17th C Cross, Agrahara Dasarahalli,
16635ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಐ.ಪಿ.ಪಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 17ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿBMP IPP Health Centre, 17th C Cross, Agrahara Dasarahalli,
16636ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, 13ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿVeerabhadraswamy Kannada Shishuvihara & Primary School, Room no 1, 13th D Cross, A D Halli,
16637ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, 13ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿVeerabhadra Swamy Kannada Shishu Vihara & Primary School, Room No.2, 13th D Cross, A D Halli
16638106ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿWard No-106 Engineering Ward Office, Room No1, Agrahara Dasarahalli,
16639ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 21, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಾಡ್‌ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ 2, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿWard No 21, Engineering Ward Office, Room No 2, Agrahara Dasarahalli,
16640ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನಗರಸಭಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಿಂಭಾಗ, ನಂ 1, ರಾಜಾಜಿನಗರCorporation Nursery School, Behind Corporation Community Hall, Room No 1, Rajaji Nagar
16641ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ನಗರಸಭಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಿಂಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 2, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರCorporation Nursery School, Behind Community Hall, Room No 2, 6th Block Rajaji Nagar
16642ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ 1, (ಹೆಲ್‌್ಪ ಲೇನ್‌) ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿDr. Ambedkar Stadium Samparka Kendra, Room no 1, (Help Line) A D Halli
16643ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ , ರೂಂ ನಂ 2, (ಹೆಲ್‌್ಪ ಲೈನ್‌)ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿDr. Ambedkar Stadium Samparka Kendra, Room no 2, (Help Line) A D Halli
16644ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 3, (ಹೆಲ್‌್ಪ ಲೈನ್‌)ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿDr. Ambedkar Stadium Samparka Kendra, Room no 3, (Help Line) A D Halli,
16645ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ, ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿB B M P Help Line Center, 4th Cross, A D Halli
16646ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, (ಉಚಿತ ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ), 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Bruhat Bangalore Mahanagara Palike (Anganawadi), 4th Cross, 4th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079
16647ಬಿ.ಬಿ. ಎಂ. ಪಿ.ಗಣಕಯಂತ್ರ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 2, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎ ಡಿ ಹಳ್ಳಿB B M P Computer Center, Room No2, 4th Cross, A D Halli
16648ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರGovernment High School, 23rd Cross, Govindaraja Nagar
16649ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರGovernment High School, Room no 3, 23rd Cross, Govindaraja Nagar
16650ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರGovernment High School, Room no 4, 23 rd Cross, Govindaraja Nagar
16651ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರGovt High School, 23 rd Cross, Govindaraja Nagar
16652ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Govt Kannada Lower Primary School, 4th Main Road, Kaveripura, Bangalore-560079
16653ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Govt Kannda Lower Primary School, 4th Main Road, Kaveripura, Bangalore-560079
16654ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Prasanna High School, 2nd Cross, Muneshwaranagara, Bangalore-560072
16655ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Prasanna High School, 2nd Cross, Muneshwaranagara, Bangalore-560079
16656ಸೇಂಟ್‌ ಪೌಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ5, ಪಟ್ಟೇಗಾರ ಪಾಳ್ಯSt. Pauls High School, Room No 5, Pattegara Palya
16657ಸೇಂಟ್‌ ಪೌಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 6, ಪಟ್ಟೇಗಾರ ಪಾಳ್ಯSt. Pauls High School, Room No 6, Pattegara Palya
16658ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ, ಐ ಪಿ ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರೂಂನಂ.1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರB B M P, I P P Hospital, Room No.1, 1st Main Road, Prashanthanagar
16659ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ, ಐ ಪಿ ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ರೂಂ ನಂ-02, ರೂಂನಂ.1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರB B M P, I P P Hospital, Room No-02, 1st Main Road, Prashantha Nagar
16660ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್‌್ಸ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌Prashanthanagar Residents Welfare Association
16661ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovernment Samyukta High School, Agrahara Dasarahalli
16662ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovernment Samyukta High School, Agrahara Dasarahalli
16663ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovernment Samyukta High School, Agrahara Dasarahalli
16664ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿGovernment Samyukta High School, Agrahara Dasarahalli
16665ವೈಟ್ ಹಿಲ್ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Whitehill School, 7th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079
16666ವೈಟ್ ಹಿಲ್ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Whitehill School, 7th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079
16667ವೈಟ್ ಹಿಲ್ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Whitehill School, 7th Main Road, Agrahara Dasarahalli, Bangalore-560079
16668ಓರಿಯಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ನಂ-43/52, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560044, ರೂಂ ನಂ-1Oriental College of Nursing, No-43/52, 2nd Main Road, Kaigarika Nagar, Bangalore-560044, Room No-1
16669ಓರಿಯಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ನಂ-43/52, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560044, ರೂಂ ನಂ-2Oriental College of Nursing, No-43/52, 2nd Main Road, Kaigarika Nagar, Bangalore-560044, Room No-2
16670ಓರಿಯಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ನಂ-43/52, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560044, ರೂಂ ನಂ-3Oriental College of Nursing, No-43/52, 2nd Main Road, Kaigarika Nagar, Bangalore-560044, Room No-3
16671ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರGovt High School, Room No 1, Police Colony, Magadi Road, Rajajinagar
16672ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರGovt High School. Room No 2, Police Colony, Magadiroad, Rajajinagar
16673ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023, ರೂಂ ನಂ-3Govt High School, Police Quatres, Magadi Road, Bangalore-560023,Room No-3
16674ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023, ರಂ.ನಂ-4Govt High School, Police Quatres, Magadi Road, Bangalore-560023, Room No-4
16675ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ರಂ.ನಂ-1Govt High School , Room No 3, Police Colony, Magadi Road, 6 th Block, Rajajinagar, Room No-5
16676ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌,ರಾಜಾಜಿನಗರGovt Model Higher Primary School, Room No 1, Police Colony, Magadiroad, 6th Block, Rajajinagar
16677ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ , ರಾಜಾಜಿನಗರGovt Model Primary School, Police Colony, 6 th Block, Rajaji Nagar
16678ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆShree Sharada Vidya Samsthe, 5 th Main Road, Magadi Road, Chord Road, Rajajinagar
16679ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ,Sharada Education Society, 5 th Mainroad, Magadi Road, Chord Road
16680ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ,Sarvgna Nursery & Primary School, Room no 4, 5th Mainroad, Magadi Road, Chord Road
16681ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆSarvgna Nursery & Primary School, Room No.5, 5th Main Road, Magadi Road, Chord Road
16682ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ,Sarvagna Nursery & Primary School, 5th Mainroad, Magadiroad, Chordroad,
16683ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ, ಬಡಾವಣೆSarvagna Nursery & Primary School, 5 th Main Road, Magadi Road, Chord Road Layout
16684ಸರ್ವಜ್ಞ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ಲೇಔಟ್‌Sarvagna Nursery & Primary School, 5th Mainroad, Magadiroad, Chord Road Layout
16685ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರGovt Primary School, 2nd Mainroad, Thimmenahalli, Govindaraj Nagar
16686ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ,Govt Praimary School, 2nd Mainroad, Thimmenahalli, Govindaraja Nagar
16687ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರGovt Secondary High School , Timmenahalli , Govindarajnagara
16688ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರಿ ವಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Sri Maithri Vidhya Samste, 1st Main Road, Sampige Layout, Bangalore-560079
16689ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರಿ ವಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Sri Maithri Vidhya Samsthe, 1st Main Road, Sampige Layout, Bangalore-560079
16690ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುNammura Shale, 1st Main Road, Amarajyothi Nagar, Bangalore
16691ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಮರಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುNammura Shale, 1st Main Road, Amarajyothi Nagar, Bangalore
16692ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103, ಕಾವೇರಿಪುರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072BBMP Office, Ward No-103, Kaveripura, 1st Main Road, Amarajyothi Nagar, Bangalore-560072.
16693ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072
16694ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072
16695ಕಾರ್ಡಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿನ್ನಿಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆCardial English Nursery And Primary School, Binny Layout, Nagarabhavi Road
16696ಕಾರ್ಡಿಯಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಿನ್ನಿಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆCardial Nursery And Primary School, Room No.2, Binny Layout, Nagarabhavi Main Road
16697ಕಾರ್ಡಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿನ್ನಿಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆCardial English Nursery And Primary School, Binny Layout, Nagarabhavi Road
16698ಕಾರ್ಡಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿನ್ನಿಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಬಾವಿ ರಸ್ತೆCardial English Nursery And Primary School, Binny Layout, Nagarabhavi Road
16699ಪೈನ್ ವುಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-560072Pinewood English School, 1st Main Road, 1st Cross, Sampige Layout, Bangalore-560072
166100ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಕಛೇರಿ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ), ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಸೊಸೈಟಿBangalore Development Authority Office(Engineering Dept,), Chikkapet Housing Board Society
166101ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, 36ನೇ ವಾರ್ಡ, 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌Corporation Ward Office, Health Department,36th Word, 17th Cross, Chikkapet, Housing Board
166102ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ , 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆCity Central Library, 1st Cross, Magadi Road, Chord Road
166103ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿನ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Cardial English, Nursery School, Binny Layout, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072
166104ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿನ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Cardial English Nursery School, Binny Layout, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072
166105ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072
166106ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Swami Vivekananda High School, 1st Main, 1st Cross, S.V.G Nagar, Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072
166107ಮಂಜುನಾಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರManjunatha Vidya Samsthe, 3rd Cross, Srinivasa Nagar
166108ಮಂಜುನಾಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರManjunatha Vidya Samsthe, 3rd Cross, Srinivasa Nagar
166109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿGovt. Higher School, Janatha Colony
166110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚಶೀಲನಗರGovt. Higher School, Janatha Colony Panchasheela Nagar
166111ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿGovt. Primary School, Janatha Colony
166112ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿGovt. Primary School, Janatha Colony
166113ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Franck Public School, Kanakanagara, Bangalore-560072
166114ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Franck Public School, Kanakanagar, Bangalore-560072
166115ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರManasa Gangothri Vidyalaya, Tent road, Sanjivini Nagar
166116ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರManasa Gangothri Vidyalaya, Tent road, Sanjivini Nagar
166117ಎಂ ಜಿ ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರM G V Convent, Manasa Gangothri Vidyalaya, Sanjivini Nagar
166118ಎಂ ಜಿ ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರM G V Convent, Manasa Gangothri Vidyalaya, Sanjivini Nagar
166119ಪ್ರಮೀಳ ಬಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಂಚಶೀಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Prameela Bai Hospital, 1st Main road, Panchasheelanagar, Bangalore-560072
166120ಕೋಲಂಬಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರುKolimbia Edcucation Society, Cauvery Layout Bangalore
166121ಕೋಲಂಬಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆKolimbia Edcucation Society, Cauvery layout
166122ಕೊಲಂಬಿಯ ಶಾಲೆ, ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Columbia School, Cauvery Layout, Amarajyothi Nagar, Bangalore-560072
166123ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿ ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತSarvodaya Vidyalaya, 10 th Main Road, Binny Layout, 2nd Stage
166124ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿ ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತSarvodaya Vidyalaya, 10th Main Road, Binny Layout, 2nd Stage
166125ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Sarvodaya Vidyalaya, 10th Main Road, Binny Layout, Bangalore-560072
166126ಉದಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾ ಕಾ ರಸ್ತೆUdaya Nursary & Primary School, 18th Cross, 17th Mainroad, MRCR
166127ಉದಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾ ಕಾ ರಸ್ತೆUdaya Nursary & Primary School, 18th Cross, 17th Mainroad, MRCR
166128ಉದಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾ ಕಾ ರಸ್ತೆ,Udaya Nursary & Primary School, 18th Cross, 17th Main Road, MRCR
166129ಉದಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾ ಕಾ ರಸ್ತೆ,Udaya Nursary & Primary School, 18th Cross, 17th Main Road, MRCR
166130ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Standard Primary and High School, 21th Main Road, Siddeshwara Nagar, Vijayanagar, Banglore-560040
166131ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Standard Primary and High School, 21st Main Road, Siddeshwara Nagar, Vijayanagar, Bangalore-560040
166132ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Standard Primary and High School, 21s Main Road, Siddeshwara Nagar, Vijayanagar, Bangalore-560040
166133ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರೀಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆSt Mary's English Primary & High School, 2nd Mainroad, K G S Layout
166134ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರೀಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆSt Mary's English Primary & High School, 2nd Mainroad, K G S Layout
166135ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರೀಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆSt Mary's English High School, 2nd Mainroad, KGS Layout
166136ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರೀಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆSt Mary's English High School, 2nd Mainroad, KGS Layout
166137ಪ್ರೈಮರೀ ವೇಟರ್ನರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕನಕನಗರ,ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Primary Vetarnary Center, Kanakanagara, Vijayanagar, Bangalore-560040
166138ಕೆ ವಿ ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರK V V English School, 1st Main Road, Kalyana Nagar
166139ಕೆ ವಿ ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರK V V English School, 1st Main Road, Kalyana Nagar
166140ಕೆ .ವಿ .ವಿ .ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರK V V English School, 1st Main Road, Kalyana Nagar
166141ಕೆ .ವಿ .ವಿ .ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರK V V English School, 1st Main Road, Kalyana Nagar
166142ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನ ಹಳ್ಳಿNammura Primary School. Room No.1, 1st Main Road, Marenahalli
166143ಟಿನ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕ್ ಲರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 20ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Tinny Twinklers English School, 21st Main Road, 20th B Cross, Marenahalli, Vijayanagar, Bangalore-560040
166144ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ (ಜಿಮ್ಮ್ ಸೆಂಟರ್), 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040BBMP Ward Office (Gym Center), 1st Main Road, Vinayaka Layout, 3rd Stage, Vijayanagar, Bangalore-560040
166145ವಾರ್ಡ್ 35 (126) ಕಛೇರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Ward-35(126) Office, English Section, 1st Main road, Vinayaka Layout, 3rd Stage, Bangalore-560040
166146ನಮ್ಮೂರ ವಿಧ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 20ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Nammura Vidya Mandira, 2th 'B' Main Road, Marenahalli Room No-2
166147ಕನಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿKanaka Primary School, 5th Cross, Shivananda Nagar, Nagarabhavi
166148ಕನಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿKanaka Primary School, 5th Cross, Shivananda Nagar, Nagarabhavi
166149ಕನಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿKanaka Primary School, 5th Corss, Shivananda Nagar, Nagarabhavi
166150ಕನಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿKanaka Primary School, 5th Corss, Shivananda Nagar, Nagarabhavi
166151ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Florence English School, 1st Cross, Shivananda Nagar, Bangalore-560072
166152ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560073Florence English School, 1st Cross, Shivananda Nagar, Bangalore-560073
166153ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560073Florence English School, 1st Cross, Shivananda Nagar, Bangalore-560073
166154ಜರ್ನಲಿಸ್‌್ಟ ಶಾಲೆ, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ಬೆಂJournalist School, 16th Cross, Kalyana Nagar, B'lore
166155ಜರ್ನಲಿಸ್‌್ಟ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ಬೆಂJournalist School, 3rd Cross, Kalyana Nagar, B'lore
166156ಬ್ಲ್ಯೂ ಬೆಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅನುಭವ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560072Blue Bell Convent English School, 1st Main , Anubhava Nagar, Nagarabhavi, Bangalore-560072
166157ಬ್ಲ್ಯೂ ಬೆಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅನುಭವ ನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560072Blue Bell Convent English School, 1st Main, Anubhava Nagar, Nagarabhavi Bangalore-560072
166158ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಡಾವಣೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೈಬ್ರರೀ, ಬೆಂಗಳೂರು-1, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040GKW Layout, Association Library, 6th Cross, Vijayanagar, Bangalore-560040
166159ಜಿ.ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040GKW Layout, Bangalore-1, 6th Cross, Vijayanagar, Bangalore-560040
16616035ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ,ವಿಜಯನಗರ ಬೆ 4035 th Ward Office, 1st Mainroad, Vinayaka Layout, 3rd Stage, B-40
16616135ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ,ವಿಜಯನಗರ ಬೆ 4035 th Ward Office, 1st Mainroad, Vinayaka Layout, 3rd Stage, B-40
166162ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೈಬ್ರರೀ, ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040RPFC Association Library, RPFC Layout, Vijayanagara, Bangalore-560040
166163ಶ್ರೀ ನವಜೀವನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, 20ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಮ್‌ ಆರ್‌ ಸಿ ಆರ್‌,Sri Navajeevana Vidya Mandira Primary School, 20th B Cross, MRCR
166164ಶ್ರೀ ನವಜೀವನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, 20ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಮ್‌ ಆರ್‌ ಸಿ ಆರ್‌,Sri Navajeevana Vidya Mandira Primary School, 20th B Cross, MRCR
166165ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560041BBMP Ward Office, 1st Main Road, Vinayaka Layout, 3rd Stage, Vijayanagar, Bangalore-560041
166166ಸಂಗಮಿತ್ರೆ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040Sangamithre Girls College, 2nd Main, Subbanna Garden, Vijayanagara, Bangalore-560040
166167ಸಂಗಮಿತ್ರೆ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ವಿಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560041Sangamithre Girls College, 2nd Main, Subbanna Garden, Vijayanagara, Bangalore-560041
166168ಸಂಗಮಿತ್ರೆ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ವಿಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560041Sangamithre Girls College, 2nd Main Road, Subbanna Garden, Vijayanagara, Bangalore-560041
166169ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Cauvery Education Socity, 3rd Cross, Canara Bank Colony, Bangalore-560072
166170ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Cauvery Education Socity, 3rd Cross, Canara Bank Colony, Bangalore-560072
166171ನ್ಯೂ ಬಾಲ್‌್ಡವಿನ್‌ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆNew Baldwin School, 3rd Mainroad, Kalyana Nagar, Nagarabhavi Main Road
166172ನ್ಯೂ ಬಾಲ್‌್ಡವಿನ್‌ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆNew Baldwin School, 3rd Mainroad, Kalyana Nagar, Nagarabhavi Main Road,
166173ನ್ಯೂ ಬಾಲ್‌್ಡವಿನ್‌ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆNew Baldwin School, 3rd Mainroad, Kalyana Nagar, Nagarabhavi Main Road
166174ನ್ಯೂ ಬಾಲ್‌್ಡವಿನ್‌ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆNew Baldwin School, 3rd Mainroad, Kalyana Nagar, Nagarabhavi Main Road
166175ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರBBMP High School, 9th Main Road, Bhairaweshwara Nagar
166176ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರBBMP High School, 9 th F Main Road, Bhairaveshwara Nagar
166177ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನ್‌ ವಿಲಾಸ್‌BBMP Junior College, 6 th Cross, Garden Vilas
166178ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನ್‌ ವಿಲಾಸ್‌BBMP Junior College, 6th Cross, Garden Vilas
166179ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೈರವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072BBMP High School, 9th F Main Road, Byraveshwaranagar,Bangalore-560072
166180ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಎಫ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೈರವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072BBMP High School, 9th F Main Road, Byraveshwaranagar, Bangalore-560072
16618138ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ ನಾಗರಬಾವಿ38th Ward Office, Bhairaveshwara Nagar, Nagarabhavi
16618238ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ ನಾಗರಬಾವಿ38th Ward Office, Bhairaveshwara Nagar, Nagarabhavi
16618338ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ38th Ward Office, Bhairaveshwara Nagar, Nagarbhavi
16618438ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ನಾಗರಬಾವಿ38th Ward Office, Bhairaveshwara Nagar, Nagarbhavi
166185ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ, ಕೇಂದ್ರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘ, ನಾಗರಬಾವಿNammura Shale, Kendriya Upadhyara Sangha, Nagarabhavi
166186ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ, ಕೇಂದ್ರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘ, ನಾಗರಬಾವಿNammura Shale, Kendriya Upadhyara Sangha, Nagarabhavi
166187ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರLakshmi Ranganatha Primary School,Room No.1, 14th Main Road, Maruthi Nagar
166188ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರLakshmi Ranganatha Primary School,Room No.1, 14th Mainroad, Maruthi Nagar
166189ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರLakshmi Ranganatha Praimary School, 14th Main Road, Maruthi Nagar
166190ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರLakshmi Ranganatha Praimary School, 14th Main Road, Maruthi Nagar
166191ಆಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Oxford School, English Higher Primary Nagarabhavi Main Road, Bangalore-560072
166192ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ರೂಂ ನಂ.2, ಐ ಎಸ್‌ ಇ ಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗರಬಾವಿAnganawadi Centre Room No.2, ISEC Mainroad, Nagarabhavi Main Road,
166193ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ರೂಂ ನಂ.2, ಐ ಎಸ್‌ ಇ ಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗರಬಾವಿAnganawadi Centre Room No.2, ISEC Mainroad, Nagarabhavi Main Road,
166194ಆಕ್‌್ಸಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಟೀಚಱ್‌್ಸ ಲೇ ಔಟ್‌, ನಾಗರಬಾವಿOxfard English Higher Primary School, Room No 1, Teachers Layout, Nagarabhavi
166195ಆಕ್‌್ಸಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2, ಟೀಚಱ್‌್ಸ ಲೇ ಔಟ್‌, ನಾಗರಬಾವಿOxfard English Higher Primary School,Room No 2 , Teacher`s Extn , Teachers Layout, Nagarabhavi
166196ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌Govt. Primary School Room No 1 , Arundathi Nagar, Chandra Layout
166197ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌Government Primary School, Room No 2, Arundathi Nagar, Chandra Layout
166198ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌Government. Primary School Room No 3, Arundathi Nagar, Chandra Layout
166199ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 4, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌Government Primary School Room No 4, Arundathi Nagar, Chandra Layout
166200ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 4, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌Government Primary School Room No 4, Arundathi Nagar, Chandra Layout
166201ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 5, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌Govternment Primary School Room No 5, Arundathi Nagar, Chandra Layout
166202ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರLakshmi Ranganatha Praimary School, 14th Main Road, Maruthi Nagar
166203ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 7, ಅರುಂದತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌Government Primary School Room No 7, Arundathi Nagar, Chandra Layout
166204ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Siddaganga Public School, Chandra Layout, Bangalore-560072
166205ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Siddaganga Public School, Chandra Layout, Bangalore-560072
166206ಎಂ.ಎಂ.ಐ. ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿM.M.I. School , Room No.1, 3rd Mainroad, Gangondahalli
166207ಎಂ.ಎಂ.ಐ. ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ.2, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿM.M.I. School , Room No.2, 3rd Mainroad, Gangondahalli
166208ಎಂ.ಎಂ.ಐ. ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 3 , 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಗಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿM.M.I. School, Room No 3, 3rd Mainroad, Gangondahalli
166209ಎಂ.ಎಂ.ಐ. ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 4, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿM.M.I. School, Room No 4 , 3rd Mainroad, Gangondahalli
166210ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಅರುಂಧತಿನಗರ,Governement High School, Arundathi Nagar
166211ರೋಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039Royal English Nursary Primary and Higher School, 4th Main Road, Gangondanahalli, Bangalore-560039
166212ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 1, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿRoyal English School , Room No 1 , 4th Mainroad, Gangondahalli
166213ಎಸ್.ವಿ.ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039SV English School, 4th Main Road, Gangondanahalli, Bangalore-560039
166214ಎಸ್.ವಿ.ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039S.V.English School, 4th Main Road, Gangondanahalli, Bangalore-560039
166215ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Vidyasagar, Public School, BCC Layout, Bangalore-560072
166216ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Vidyasagar Public School, BCC Layout, Bangalore-560072
166217ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Vidhyasagar Public School, BCC Layout, Bangalore-560072
166218ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072Vidyasagar Public School, BCC Layout, Bangalore-560072
166219ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿVishwa Bharthi English School , Room No 1, 1st Mainroad, Vinayaka Extn, Nayandahalli
166220ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿVishwa Barthi English School , Room No 2, 1st Mainroad, Vinayaka Extn, Nayandahalli
166221ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿVishwa Bharthi Public School , 1st Mainroad, Vinayaka Layout, Nayandahalli
166222ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿVishwa Bharthi English School , Room no 4, 1st Mainroad, Vinayaka Extn, Nayandahalli
166223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ 1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿGovernment. Higher Primary School , Room no 1, 1st Mainroad, Nayandahalli
166224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿGovernment Higher Primary School, Room no 2, 1st Mainroad, Nayandahalli
166225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿGovernment Higher Primary School, Room no 3, 1st Mainroad, Nayandahalli
166226ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039New National School, Nursary Primary school, Nayandahalli Main Road, Mysore Road, Bangalore-560039
166227ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ವಿದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039Don Bosco Vidya Samste, Nayandahalli Main road, Mysore Road, Bangalore-560039
166228ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ವಿದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039Don Bosco Vidyasamste, Nayandahalli Main road, Mysore Road, Bangalore-560039
166229ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039New National School, Nursary Primary School, Nayandahalli Main Road, Mysore Road, Bangalore-560039
166230ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039New National School, Nursary Primary School, Nayandahalli Main Road, Mysore Road, Bangalore-560039
166231ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560039Vishwa Bharathi Public School, 1st Main Road, Vinayaka Layout, Nayandahalli, Bangalore-560039
166232ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿGovernment Primary School , Room No 3, 1st Mainroad, Nayandahalli
166233ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿGovernment Primary School , Room No 4, 1st Mainroad, Nayandahalli
166234ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 5 , 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿGovernment Primary School Room No 5 , 1st Mainrod, Nayandahalli
166235ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 6, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿGovernment Primary School , Room No 6, 1st Mainroad, Nayandanahalli
166236ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ ಕಛೇರಿ, ರೂಂ ನಂ 1 , ಪಂತರಪಾಳ್ಯB B M P Ward Office, Room No 1, Pantarapalya
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.