Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1651ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganavadi Kendra
1652ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganavadi Kendra
1653ಗೌತಮ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Gowtham College
1654ಗೌತಮ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Gowtham College
1655ವಿವೇಕಾ ವರ್ಧಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆViveka Vardhini Educational Institution
1656ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿEngineering Ward Office
1657ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆHealth Ward Office
1658ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆRoyal English Primary School
1659ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆRoyal English Primary School
16510ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆRoyal English Primary School
16511ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆBright Horizon School
16512ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆBright Horizon School
16513ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆBright Horizon School
16514ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆBright Horizon School
16515ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆBright Horizon School
16516ಇಂಡಿಯಾನ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌Indian High School
16517ಬಿ ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆB B.M.P. Building ,govt Lower Primary School
16518ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ. ಕಟ್ಟಡ,ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆB.M.P. Building, Govt Lower Primary School
16519ವಿದ್ಯಾ ನಿವೇದಿತ ಸಂಘVidhya Niveditha sangha
16520ವಿದ್ಯಾ ನಿವೇದಿತ ಸಂಘVidyaniveditha sangha
16521ವಿದ್ಯಾ ನಿವೇದಿತ ಸಂಘVidya Niveditha sangha
16522ಶಿಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆShilpashree English Convent
16523ಶಿಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆShilpashree English Convent
16524ಗೌತಮ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Gowtham Collage
16525ಗೌತಮ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Gowtham Collage
16526ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಂಘ (ಕೆ. ಎಲ್‌. ಇ.)Karnataka Lingayutha Education Association (K.L.E.)
16527ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರBangalore Mahanagara Palike Tailoring Center
16528ಜ್ಯೋತಿ ಪಣ ಸಂಘJyothi Pana sangha
16529ವಿವೇಕ ವರ್ಧಿನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆVivekavardhini Educational society
16530ವಿವೇಕವರ್ಧಿನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆVivekavardhini Educational society
16531ವಿವೇಕವರ್ಧಿನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆVivekavardhini Educational Institution
16532ವಿವೇಕವರ್ಧಿನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆVivekavardhini Educational Institution
16533ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿB.B.M.P Health Ward Office
16534ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆBasaveshwara Girls High School
16535ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆIndian High School
16536ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆIndian High School
16537ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Block Primary School
16538ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Block Primary School
16539ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆPriyadarshini primary School
16540ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆPriyadarshini primary School
16541ಆರ್ . ಈ . ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್R. E. S Convent
16542ಆರ್ . ಈ . ಎಸ್. ಕಾನ್ವೆಂಟ್R . E. S. Convent
16543ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆSouthern Convent School
16544ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆSouthern Convent School
16545ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆSouthern Convent School
16546ಆರ್. ಈ . ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್R. E. S. Convent
16547ಆರ್ . ಈ. ಎಸ್. ಕಾನ್ವೆಂಟ್R. E. S. Convent
16548ರಸನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆRasana English School
16549ರಸನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆRasana English School
16550ಕಡಂಬಿ ವಿಧ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರCadambi Vidhya Kendhra
16551ಕಡಂಬಿ ವಿಧ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರCabambi Vidhya kendhra
16552ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮ ಮಠSri Siddaganga High School Jangama Matha
16553ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮ ಮಠSri Siddaganga High School Jangama Matha
16554ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮ ಮಠSri Siddaganga High School Jangama Matha
16555ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಂಗಮ ಮಠSri Siddaganga High School, Jangama Matha
16556ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಂಗಮ ಮಠSri Siddaganga High School, Jangama Matha
16557ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಂಗಮ ಮಠSri Siddaganga High School, Jangama Matha
16558ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಗಮ ಮಠSri Siddaganga High School Jagama matha
16559ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆGovt. Composite High School
16560ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆGovt Composite High School
16561ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆGovt. Composite High School
16562ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆGovt. Composite High School
16563ಜ್ಯೋತಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್Jyothi higher primary Kannada & Tamil High School
16564ಜ್ಯೋತಿ ಹ್ಯೆಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್Jyothi higher primary Kannada & Tamil High School
16565ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School,Room No-1
16566ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
16567ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt.Higher primary School
16568ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary school
16569ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt.Higer Primary School
16570ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಶಾಲೆGovt. Tamil School
16571ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆGandhi Vidya School
16572ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆGandhi Vidya School
16573ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆCorporation Nursery School
16574ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆCorporation Nursery School
16575ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಶಿಶುವಿಹಾರB.B.M.P. Shishuvihara
16576ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Kannada Girls Middle School
16577ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Kannada Girls Middle School
16578ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ)B.B.M.P Shishuvihara New Building ( City Central Library)
16579ಕೆನಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆKenlin English School
16580ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆSouthern Convent School
16581ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆGovt. Composite High School
16582ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆGovt.Composite High School
16583ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆGovt. Composite High School
16584ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆGovt. Composite High School
16585ಶಾಂಭವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆShambhavi High School
16586ಶಾಂಭವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆShambhavi High School
16587ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆSmt Gangamma Thimmaiah Govt Primary School
16588ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆSmt. Gangamma Thimmaiah Govt. Model Primary School
16589ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆSmt. Gangamma Thimmaiah Govt. Model Primary School
16590ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆSmt. Gangamma Thimmaiah Govt. Model Primary School
16591ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆSmt.Gangamma Thimmaiah Govt. Model Primary School
16592ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆSmt. Gangamma Thimmaiah Govt. Model Primary School
16593ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ, ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆA I P Reddy School, Leva English School
16594ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ, ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆA I P Reddy School, Leva English School
16595ಸೈಂಟ್ ಮಿರಾಸ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆSt.Miras High School
16596ಸೈಂಟ್ ಮಿರಾಸ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆSt.Miras High School
16597ಸೈಂಟ್ ಮಿರಾಸ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆSt.Miras high School
16598ಸೈಂಟ್ ಮಿರಾಸ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆSt. Miras high School
16599ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿB.B.M.P Ward Office
165100ವಿ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್‌ ಶಾಲೆV.L.S Vidhya Sagar School
165101ವಿ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್‌ ಶಾಲೆV.L.S Vidhya Sagar School
165102ವಿ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್‌ ಶಾಲೆV.L.S Vidhya Sagar School
165103ವಿ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್‌ ಶಾಲೆV.L.S Vidhya Sagar School
165104ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ,ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿB.B.M.P ,Engineering Ward Office
165105ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆFlorence English School
165106ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರVani Vidhya Kendra
165107ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರVani Vidhya Kendra
165108ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Block Model Primary School
165109ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Block Model Primary School
165110ಕಡಂಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರCadambi Vidya Kendra
165111ಕಡಂಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರCadambi Vidya Kendra
165112ಕಡಂಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರCadambi Vidya Kendra
165113ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆCarmel High School
165114ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆCarmel High School
165115ಕಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆCarmal Pre-Primary School
165116ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆCarmel high School
165117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುGovt. college
165118ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt. Kannada Girls Middle School
165119ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Kannada Girls Middle School
165120ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Kannada Girsl Middle School
165121ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Kannada Girls Middle School
165122ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆGandhi Vidya School
165123ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆGandhi Vidya School
165124ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆGandhi Vidya School
165125ಕೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯCentral Library
165126ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆCorporation Engineering Department
165127ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸು ಕಾಂಪೌಂಡ್)Corporation Health Department (Ward Office Compound)
165128ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿCorporation Ward Office
165129ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆBruhath Bangalore Mahanagara Palike, Girls High School
165130ಬೃಹತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆBruhath Bangalore Mahanagara Palike, Girls High School
165131ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆBruhath Bagalore Mahanagara Palike, Girls High School
165132ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆBruhath Bagalore Mahanagara Palike, Girls High School
165133ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆCorporation Nursary School
165134ಚಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆChandra English School
165135ಚಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆChandra English School
165136ವನಿತ ಸೇವಾಮಂದಿರVanitha Seva Mandira
165137ವನಿತ ಸೇವ ಮಂದಿರVanitha Seva Mandira
165138ವನಿತ ಸೇವ ಮಂದಿರVanitha Seva Mandira
165139ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ, ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆA I P Reddy School, Leva English School
165140ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರVani Vidya Kendra
165141ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರVani Vidya Kendra
165142ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆGems High School
165143ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆGems High School
165144ಇಂಡಿಯನ್‌ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆIndian High School
165145ಇಂಡಿಯನ್‌ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆIndian High School
165146ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ, ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆA I P Reddy School, Leva English School
165147ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆCorporation Veternary Hospital
165148ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆCorporation Veternary Hospital
165149ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆCorporation Veternary Hospital
165150ಎಸ್‌ ವಿ ಇ ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆS V E S English Nursery and Primary School
165151ಟಾಗೋರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆTagore Memorial Nursery And Primary English School
165152ಮನೋಹರ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಜಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್)Manohara Vidyalaya (John's Public School
165153ಎಂ ಇ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಟ್ಟಡM E I Polytechnic Building
165154ಎಂ ಈ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್MEI politechnic building
165155ಎಂ ಇ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಟ್ಟಡM E I Polytechnic Building
165156ಎಂ ಇ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಟ್ಟಡM E I Politechnic Building
165157ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆKarnataka Thigalara Public Education Society
165158ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿB.B.M.P.Ward Office
165159ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆkarnataka thigalara public education society
165160ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆKarnataka Thigalara Public Education Society
165161ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆKarnataka Thigalara Public Education Society
165162ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆKarnataka Thigalara Public Education Society
165163ಎಲ್ಲೆನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆEllen Public School
165164ಎಲ್ಲೆನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆEllen Public School
165165ಎಲ್ಲೆನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆEllen Public School
165166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Model Primary School
165167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Model Primary School
165168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Model Primary School
165169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Model Primary School
165170ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆSiddharath Gowtham High School
165171ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆSiddharath Gowtham High School
165172ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆSiddharath Gowtham High School
165173ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆSiddharath Gowtham High School
165174ಶಾಂತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಸಂಸ್ಥ (ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡಮಿ)Shanthi Vidya Mandira Education Society,(East West Accadami)
165175ಶಾಂತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡಮಿ)Shanthi Vidya Mandira Education Society (East West Acadamy)
165176ಶಾಂತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಎಜ್ಯೂಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ (ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ ಅಕಾಡಮಿ)Shanthi Vidya Mandira Education Society (East West Academy)
165177ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರGnana Jyothi Vidya Mandira
165178ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎಸ್‌ ಜೆ ಆರ್‌) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 1Sri Jagdhguru Renukacharya Vidya Samsthe(S J R) Primary And High School
165179ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಚಾರ್ಯ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ ಜೆ ಆರ್‌ )ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 2Sri Jagdguru Renukacharya Vidhya Samsthe (S J R) Primary And High School
165180ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ ಜೆ ಆರ್‌) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಾಂಖೈ 3Sri Jagadhguru Renukacharya Vidhya samsthe(S J R) Primary And high School
165181ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ ಜೆ ಆರ್‌) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 4Sri Jagadhguru Renukacharya Vidhya Samsthe (S J R) Primary And High School
165182ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್‌ಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆRajajinagar Parents Association High School
165183ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್‌ಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆRajajinagara Parents Association High School
165184ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್‌ಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆRajajinagara Parents Association High School
165185ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್‌ಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆRajajinagar Parents Association High School
165186ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್‌ಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆRajajinagar Parents Association High School
165187ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್‌ಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆRajajinagar Parents Association High School
165188ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆNammura Govt. Higher primary school
165189ಮ್ಯಾಕ್ಫ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಾರ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆMax Muller High School
165190ಮ್ಯಾಕ್ಫ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಾರ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆMax Muller High School
165191ಸೆಂಟ್.‌ಆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್St.Anns High School
165192ಸೆಂಟ್.‌ ಆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್St. Anns High School
165193ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್St. Anns High School
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.