Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1631ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಶಾಲೆSt Joseph Indian School
1632ಬಿಷಪ್‌ ಕಾಟನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್‌ ಮಾರ್ಕ್ಸ ರಸ್ತೆBishop Cotton Girls School St Marks Road
1633ನಂ 71, ಬಿಷಪ್‌ ಕಾಟನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3,No 71 Bishop Cotton Girls School Room No 3
1634ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1St Joseph Commerce College Room No 1
1635ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, (ರೂ ನಂ 2)St Joseph Commerce College Room No 2
1636ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.3St Joseph Commerce College Room No. 3
1637ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Tamil Primary School,
1638ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Tamil Primary School,
1639ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,Corporation Nursery School
16310ಕೈರಳಿ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1Kairali Nikethan Primary School Room No. 1
16311ಕೈರಳಿ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆKairali Nikethan Primary School
1631275ನೇ ವಿಭಾಗ ವಾರ್ಡ ಕಚೇರಿ75th Part, Ward Office
16313ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Corporation Nursery School, Room No.1
16314ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆCorporation Nursery School
16315ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆCorporation Nursery School
16316ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್‌್ಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌St Ann's Convent
16317ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್‌ಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌St Ann's Convent
16318ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆCorporation Highschool
16319ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆCorporation Girls High School
16320ಕಾರ್ಪ್ರೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆCorporation Girls High School
16321ಕಾರ್ಪ್ರೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆCorporation Girls Highschool
16322ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1Ramakrishna Highschool Room No. 1
16323ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Urdu Higher Primary School
16324ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Urdu Higher Primary School
16325ಎಸ್‌. ಎಸ್‌. ಬಿ. ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂಮ್‌ ನಂ 1S.S.B. English School, Room No 1
16326ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 2S S B English School Room No 2
16327ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ Govt Higher Primary School
16328ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
16329ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1Corporation Boys High School Room No. 1
16330ಕಾರ್ಪ್ರೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2Corporation Boys High School Room No. 2
16331ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೋಡ್, ರೂಂ.ನಂ .3st. Ann's Convent, Cambridge Road, Room No.3
16332ಲೂರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,Lurdu Highschool
16333ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 2ನೇ ಹಂತDr. Ambedkar First Grade College, H A L 2nd Stage
16334ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ 2Dr. Ambedkar First Grade College, Room No2
16335ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ 3Dr. Ambedkar First Grade College, Room.No.3
16336ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ 4Dr. Ambedkar First Grade College, Room.No.4
16337ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಚ್‌.ಎ.ಎಲ್ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್,ಮೋಟಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ 4Dr Ambedkar First Grade college HAL 2nd stage,Motappanapalya Room NO 4
16338ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌ ಐ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಒ. ಕಾಲೋನಿ, Community Hall I S R O Colony
16339ಕೈರಳಿ ನಿಕೇತನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜುKairali Nikethan Composite PU College
16340ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆCorporation Nursery School
16341ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆCorporation Nursery School
16342ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಗೌತಂಪುರ ರೂಂ ನಂ-1Corporation community hall Gowthampura Room No-1.
16343ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆCorporation Nursery School
16344ಕೈರಳಿ ನಿಕೇತನ್ ಕಾಂಪೋಸೈಡ್ ಪಿ‌ಯೂ ಕಾಲೇಜು ಅರ್ಟಿಲಾರಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ -2Kairali Nikethan Composite PU College Artillary Road
16345ಕೈರಳಿ ನಿಕೇತನ್ ಕಾಂಪೋಸೈಡ್ ಪಿ‌ಯೂ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಟಿಲರಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ.3Kairali Nikethan Composite PU College Artillary Road Room No.3
16346ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎ.ಎಸ್.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ ರೂ ನಂ.1Kendriya Vidyala School, A.S.C. Centre, Victoria Road, Room No.1
16347ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎ.ಎಸ್.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ ರೂ. ನಂ.2Kendriya Vidyalaya A.S.C Center, Victoria Road, Room. No.2
16348ಬಾಲ್‌ಡ್‌ವಿನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆBaldwin Girls High School
16349ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್‌ ಪೂಲ್‌ ಚಂದ್‌ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆSri Dhanraj Poolchand Hindi Highschool
16350ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್‌ ಪೂಲ್‌ ಚಂದ್‌ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆSri Dhanraj Poolchand Hindi Highschool
16351ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್‌ ಪೂಲ್‌ ಚಂದ್‌ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆSri Dhanraj Poolchand Hindi Highschool
16352ಲೂರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆLurdu High School
16353ಲೂರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆLurdu High School,
16354ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌ ಡಿಫೆನ್‌ಸ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ಸ್‌ ವಿಭಾಗ,Community Hall Defence Accounts Dept.,
16355ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4 Corporation Nursery School, Room No. 4
16356ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌Corporation Nursery School
16357ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, Corporation Nursery School,
16358ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 Corporation Nursery School, Room No. 1
16359ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌ ಡಿಫೆನ್‌್ಸ ಅಕೌಂಟ್‌್ಸ ವಿಭಾಗCommunity Hall Defence Accounts Dept.,
16360ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂತೋಣಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಶಾಲೆ Frank Anthony Junior School
16361ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Urdu Boys Primary School
16362ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, Govt Urdu Boys Primary School
16363ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 Govt Urdu Girls Primary School Room No. 1
16364ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 Govt Urdu Girls Primary School, Room No. 2
16365ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.8 Govt Model Kannada Middle School No 8
16366ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, Govt Kannada Model Middle School
16367ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3 Govt Kannada Model Middle School Room No. 3
16368ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಇಸ್ರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌Nursery School, ISRO Compound
16369ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರGovt Of Karnataka Dept. Of Employment And Training Govt. Industrial Training Institution
16370ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರGovt. Of Karnataka Dept. Of Employment And Training Govt. Industrial Training Institution
16371ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ Govt Model Middle School
16372ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ Govt Model Middle School
16373ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ Govt Model Middle School
16374ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ Govt Model Middle School
16375ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಎಮ್.ಓ.ಎಚ್ ಆಫೀಸ್ ದೊಮ್ಮಲೂರುCorporation MOH Office Domlur
16376ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Corporation Girls Junior College
16377ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Corporation Girls Junior College
16378ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌,Social Welfare Association
16379ಬಾಲ್‌ಡ್‌ವಿನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ Baldwin Boys High School
16380ಬಾಲ್‌ಡ್‌ವಿನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ Baldwin Boys High School
16381ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಅಕ್ಕಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಲಾಂಗ್ ಫೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ-1Corportion Commuityhall Akkithimanahalli Long ford Road Room NO. 1
16382ನಿರ್ಮಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್. # 35/1, ಚರ್ಚ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ ರೂಂ ನ 1.Nirmala english higher primary school, # 35/1, Church cross road, shanthi nagar Room. 1
16383ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್, #30 ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿನಗರCambridge english higher Primary school, #30, Shanthi main road, Shanthi nagar
16384ನಿರ್ಮಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್, #35/1, ಚರ್ಚ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿನಗರ ರೂಂ ನ 2.Nirmala english higher primary school, #35/1 Church cross road, shanthi nagar Room. 2
16385ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಅಕ್ಕಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಲಾಂಗ್ ಫೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ. 2Corporation communityhall Akkithimanahalli Longford Road Room.2
16386ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ರೂಮ್‌ ನಂ.1Govt Model Tamil Primary School Room No.1
16387ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ 2Govt Model Tamil Primary School Room No. 2
16388ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3Govt Model Tamil Primary School Room No. 3
16389ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Corporation Girls Junior College
16390ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Corporation Girls Junior College
16391ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌Corporation Girls Junior College
16392ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್.ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ದೊಮ್ಮಲೂರು ಲೇಔಟ್ ರೂಂ ನಂ. 1BBMP NURSERY SCHOOL SERVICE ROAD DOMLUR LAYOUT ROOM NO.1
16393ಇಸ್ರೋ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಕಛೇರಿ. ಕಟ್ಟಡ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ,ದೊಮ್ಲಲೂರು ISRO Guest house Office Building Ringroad Domlur
16394ಇಸ್ರೋ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ISRO Guest House Office Building
16395ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೊಮ್ಮಲೂರು ಬಡಾವಣೆGovt Highschool, Domlur Layout
16396ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೊಮ್ಮಲೂರು ಬಡಾವಣೆGovt Highschool, Domlur Layout
16397ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೊಮ್ಮಲೂರು ಬಡವಾಣೆGovt Highschool,Domlur Layout
16398ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.1,ನಂ.138,ಬಿ ಡಿ ಎ ಬಡಾವಣೆ ಅಸ್ಟಿನ್‌ ಟೌನ್‌Infant Indian Nursery School Room No.1,No.138,B D A Layout,Austin Town
16399ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ನಂ.2,ನಂ.138,ಬಿ ಡಿ ಎ ಬಡಾವಣೆ ಅಸ್ಟಿನ್‌ ಟೌನ್‌Infant Indian Nursery School Room No. 2,No.138, B D A Layout,Austin Town
163100ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1,ಬಿ ಡಿ ಎ ಬಡಾವಣೆ ಅಸ್ಟಿನ್‌ ಟೌನ್‌Karnataka Vidya School Room No.1,B D A Layout, Austin Town
163101ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2,ಬಿ ಡಿ ಎ ಬಡಾವಣೆ ಅಸ್ಟಿನ್‌ ಟೌನ್‌Karnataka Vidya School Room No. 2,B D A Layout,Austin Town
163102ಆಟ್ಫಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಸ್ಟಿನ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.1Atfa Nursery & Primary School,Austin Town,Room No-1
163103ಆಟ್ಫಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2,ಅಸ್ಟಿನ್‌ ಟೌನ್‌Atva Nursery & Primary School, Room No.2,Austin Town
163104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Model Kannada Primary School,
163105ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Model Kannada Primary School,
163106ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Model Tamil Primary School,
163107ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Model Tamil Primary School
163108ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Model Kannada Primary School
163109ನಂ.80,ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ,No.80,Corporation High school Shanthinagar,
163110ನಂ.80,ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರNo.80,Corporation High School,Shanthinagar
163111ನಂ.80,ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರNo.80,Corporation High School,Shanthinagar
163112ನಂ 80 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರNo. 80 Corporation Highschool, Shanthinagar
163113ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1Saint Michel Primary School Room No. 1
163114ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2Saint Michel Primary School Room No. 2
163115ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 3Saint Michel Primary School Room No. 3
163116ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆSaint Michel Primary School
163117ಕೆ.ಎಸ್‌. ಆರ್‌. ಟಿ. ಸಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘ, ರೂ.ನಂ.1K S R T C Sports Association, Room.No.1
163118ಕೆ.ಎಸ್‌. ಆರ್‌. ಟಿ. ಸಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘ, ರೂ.ನಂ.2 K S R T C Sports Association, Room.No.2
163119ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಪಾಲಿಕೆ, ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಮ-69,ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆB B M P Ward Office W-69, Neelasandra Main Road
163120ಬೃ ಬೆ ಮ ನ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.1B B M P Higher Primary School,Neelasandra Main Road,Room No.1
163121ಬೃ ಬೆ ಮ ನ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.2B B M P Higher Primary School,Neelasandra Main Road,Room No.2
163122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.1Govt. Model Urdu Primary Boy's School,Neelasandra Main Road,Room No-1
163123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.2Govt. Model Urdu Primary Boy's School,Neelasandra Main Road, Room No.2
163124ಬೃ ಬೆ ಮ ನ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.3B B M P Higher Primary School, Neelasandra Main Road, Room No.3
163125ಬೃ ಬೆ ಮ ನ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.4B B M P Higher Primary School, Neelasandra Main Road, Room No.4
163126ಬೃ ಬೆ ಮ ನ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.5B B M P Higher Primary School, Neelasandra Main Road, Room No.5
163127ಬೃ ಬೆ ಮ ನ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.6B B M P Higher Primary School, Neelasandra Main Road, Room No.6
163128ಬೃ ಬೆ ಮ ನ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.6B B M P Higher Primary School, Neelasandra Main Road, Room No.6
163129ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1Bangalore City Corporation Nursery School, Neelasandra Main Road, Room No.1
163130ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ನೀಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2Bangalore City Corporation nursery School, Neelasandra Main Road, Room No.2
163131ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ 1Corporation Boys Highschool, Room, No. 1
163132ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ 2Corporation Boys Highschool, Room, No. 2
163133ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,Corporation Boys Highschool
163134ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ 6Corporation Boys Highschool, Room No. 6
163135ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂCorporation Boys Highschool, Room No. 5
163136ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3Corporation Boys Highschool, Room, No. 3
163137ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟೆಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ದೊಮ್ಮಲುರ್ ಲೇಔಟ್ ನಂ.1Bangalore Montesory Engalish Primary School,Domlur Layout Room - No.1
163138ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟೆಸರಿ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ ದೊಮ್ಲಲೂರು ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ.1Bangalore Montesory Engalish Primary School,Domlur Layout Room No.1
163139ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ Govt Kannada, Telugu, Tamil Primary School
163140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು,ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ Govt Kannada, Telugu, Tamil Primary School
163141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲಗು, ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Kannada, Telugu, Tamil Primary School
163142ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Kannada, Telugu, Tamil Primary School
163143ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 3Corporation Higher Elementary Boys school Room No 3
163144ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆCorporation Higher Elementary Boys school
163145ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆCorporation Higher Elementary Boys school
163146ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 4Corporation Higher Elementary Boys school, Room No. 4
163147ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆCorporation Higher Elementary Boys school
163148ನಂ.80,ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರNo.80,Corporation Highschool,Shanthinagar
163149ನಂ.80,ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರNo.80,Corporation Highschool,Shanthinagar
163150ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Kannada Higher Primary School,
163151ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Kannada Higher Primary School,
163152ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Kannada Higher Primary School,
163153ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Kannada Higher Primary School,
163154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Kannada Higher Primary School
163155ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷಲ್‌ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್‌ (ಆರ್‌) ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ನೀಲಸಂದ್ರ , ರೂಂ ನಂ.1Goodwill Internation Association (R) School,7th A Cross, Bazar Street, Neelasandra, Room No.1
163156ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷಲ್‌ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್‌ (ಆರ್‌) ಶಾಲೆ,7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ನೀಲಸಂದ್ರ , ರೂಂ ನಂ.2Goodwill International Association (R) School, 7th A Cross, Bazar Street, Neelasandra,Room No.2
163157ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ನೀಲಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.1Shanthinikethan Nursery & Primary School,5th Cross, Bazar Street, Neelasandra, Room No.1
163158ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ನೀಲಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.2Shanthinikethan Nursery & Primary School,5th Cross, Bazar Street, Neelasandra, Room No.2
163159ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ನೀಲಸಂದ್ರ,Temporary shed Shanthinikethan Nursery & Primary School,5th Cross, Bazar Street, Neelasandra,
163160ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೇಡ್‌ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ನೀಲಸಂದ್ರ,Temprory Sheed Shanthinikethan Nursery & Primary School, 5th Cross, Bazar Street, Neelasandra
163161ಜವಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಟ್ರಸ್‌್ಟ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ,Jawaharlal Nehru Education Trust, 3rd Mainroad
163162ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಟ್ರಸ್‌್ಟJawaharlal Nehru Education Trust
163163ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆShanthinekathan Nursery and Primary School
163164ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆShanthinikethan Nursery & Primary School
163165ಅಧಿತ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಎಲ್ ಆರ್ ನಗರ,Adhithya Public school, L R Nagar
163166ಸನ್ ಶೈನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಂ. 32, ಕೋರಮಂಗಲ ಸ್ಲಮ್ ಇ ಡಬಲ್ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್sunshine primary high school, No.32 Kormangala Slum EWS Compound
163167ಶೈನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಂ. 32, ಕೋರಮಂಗಲ ಸ್ಲಮ್ ಇ ಡಬಲ್ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್sunshine primary high school, No.32 Kormangala Slum EWS Compound
163168ಸನ್ ಶೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಈಡಬಲ್ಯುಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರSun shine School, EWS Compound, Ambedkar nagar
163169ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ. 57, ಕೋರಮಂಗಲ ಸ್ಲಮ್ ಇ ಡಬಲ್ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್sunshine Public high school, No.57 Kormangala Slum EWS Compound
163170ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಆನೆ ಪಾಳ್ಯ,Crystal English School, 2nd Cross, Anepalya
163171ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಆನೆ ಪಾಳ್ಯ,Crystal English School, 2nd Cross, Anepalya,
163172ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಆನೆ ಪಾಳ್ಯ,Crystal English School,2nd Cross, Anepalya,
163173ಮೆಥೋಡಿಸ್‌ಟ್‌ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಜೇಂದ್ರನಗರMethodist School, 12th Cross,Gajendranagar
163174ಮೆಥೋಡಿಸ್‌ಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಗಜೇಂದ್ರನಗರMethodist School,Gajendranagar
163175ಮೆಥೋಡಿಸ್‌ಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 6 ಗಜೇಂದ್ರನಗರMethodist School Room No. 6, Gajendranagar
163176ಮೆಥೋಡಿಸ್‌ಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 6Methodist School Room No. 6
163177ಮೆಥೋಡಿಸ್‌ಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 6Methodist School Room No. 6
163178ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಟೈಲರಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್‌ ನಗರ ಹೊಸುರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಡೆCorporation Tailoring Centre,Lakshman Rao Nagar, Hosur Road Side
163179ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಸಿ ಏ ಲೇನ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಲ್ ಆರ್ ನಗರTemporary shed, C A Lane 1st main road, L R nagar
163180ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್,ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಂಪಿ ಐ‌ಪಿ‌ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ,Temporary Shed, BBMP IPP Hospital compound Ambedkar nagar
163181ಶ್ರೀ ಶಿವಗಂಗ ವಿದ್ಯಾಲಯ 10ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ್, ಬೆಂಗಳೂರುSree Shivaganga Vidyalaya 10th Cross, Ambedkar nagar,Bangalore
163182ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, # 805, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುSree Rajiv gandhi memorial school, # 805,5th Main road, Ambedkar nagar Bangalore
163183ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ. 57, ಕೋರಮಂಗಲ ಸ್ಲಮ್ ಇ ಡಬಲ್ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್sunshine public school, No.57 Kormangala Slum EWS Compound
163184ಐ .ಪಿ.ಪಿ.ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌I.P.P. Hospital Compound,
163185ಐ .ಪಿ.ಪಿ.ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ I.P.P. Hospital Compound,
163186ಸಿ ಇ ವಿ ಎ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ರಾವ್‌ ನಗರ,ರೂಂ ನಂ.1C E V A Kannada & Tamil Lower Primary School,1st Main Road,Lakshman Rao Nagar,Room No.1
163187ಸಿ ಇ ವಿ ಎ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ರಾವ್‌ ನಗರ,ರೂಂ ನಂ.2C E V A Kannada & Tamil Lower Primary School,1st Main Road,Lakshman Rao Nagar,Room No.2
163188ಸಿ ಇ ವಿ ಎ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ರಾವ್‌ ನಗರ,ರೂಂ ನಂ.3C E V A Kannada & Tamil Lower Primary School,1st Main Road,lakshman Rao Nagar,Room No.3
163189ಸಿ ಇ ವಿ ಎ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ರಾವ್‌ ನಗರ,ರೂಂ ನಂ.4C E V A Kannada & Tamil Lower Primary School,1st Main Road,Lakshman Rao Nagar,Room no.4
163190ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1Shanthinikethana Nursery & Primary School, Room No. 1
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.