Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1621ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್Royal English School & Pre-University College Room No 1, 1st Cross Annayappa Block
1622ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್Royal English School & Pre-University College Room No 2, 1st Cross Annayappa Block
1623ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಎ. ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಆರ್ ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್. ಜೆ ಸಿ ನಗರB.B.M.P Tailoring Training Centre, Room No.1, A K Colony R k Block J C Nagar
1624ಆಲ್‌-ಮುಬರಕ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್Al-Mubarak Girls English Primary & High School Room No.1, 1st cross Kempaiah Block
1625ಆಲ್‌-ಮುಬರಕ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್Al-Mubarak Girls English Primary & High School Room No.2 1st Cross Kempaiah Block
1626ಆಲ್‌-ಮುಬರಕ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್Al-Mubarak Girls English Primary & High School Room No.3 1st Cross Kempaiah Block
1627ಬ್ಯಾಂಬಿನೂ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಂ.24, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರು-46Bambino Nursery School, Room No.1 No.24, 2nd Main Road 2nd Cross Chinnappa Garden B-46
1628ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 1ನೇ ಅಡ್ಡ. ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್Royal English School & Pre-University College Room No.1 1st Cross Annayappa Block
1629ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡ, ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್,Royal English School & Pre-University College Room No.2 1st Cross Annayappa Block
16210ಸೆಂಟ್. ಜೆ.ಜಿ.ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.19. ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆSt. J.G. Marget High School,Room No.1 No.19 Marappa Garden, Church Road
16211ಸೆಂಟ್. ಜೆ.ಜಿ.ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.19. ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆSt. J.G. Marget High School,Room No.2 No.19 Marappa Garden, Church Road
16212ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮರ್ಗ್ರೆಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ.19/1 ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆSt. J.G. Marget High School, Room NO.3 No.19/1 Marappa Garden Church Road
16213ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 1ನೇ ಅಡ್ಡ ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Urdu Model Primary School, Room No-1 1st Cross Marappa Garden J C Nagar
16214ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovernment Urdu Model Primary School,, Room No.2 1st Cross Marappa Garden J C Nagar
16215ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1ಮಾರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovt. Kannada Higher Primary School 1st Cross Room No.1 Marappa Block J C Nagar
16216ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಮಾರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆ ಸಿ ನಗರGovt. Kannada Higher Primary School 1st Cross Room No. 2 Marappa Block J C Nagar
16217ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1 ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯDr. B.R. Ambedkar Govt. Higher Primary School, Chinnappa Garden Link Road MRS palya
16218ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Govt. Urdu Primary School 1st Cross Room No.3 Marappa Garden
16219ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಮಾರಪ್ಪ ಉದ್ಯಾನವನGovt. Kannada Primary School, Room No.3 1st Cross Marappa Garden
16220ಗುಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 9ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Good Hope High School, Room No 1 9th Cross Chinnappa Garden
16221ಗುಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 9ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Good Hope Nursary School, Room No.2 9th Cross Chinnappa Gardne
16222ಗುಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 9ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Good Hope Nursery school, Room No.3 9th Cross Chinnappa Garden
16223ಗುಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 9ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Good Hope Nursery School,Room No.4 9th Cross Chinnappa Garden
16224ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappana High School,Room No.1 M R S palya Nandidurga Road
16225ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ ನರ್ಸರಿ &ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyapppan Nursery Primary & High School,Room No.2
16226ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappan Nursery Primary & High School, Room No.3 M R S Palya Nandi Durga Road
16227ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappan Nursery Primary & High School, Room No.4 M R S Palya Nandi Durga Road
16228ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆSri Ayyappan Nursery Primary & High School, Room No.5 M R S palya Nandidurga Road
16229ಗುಲಾಬಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆGulabi Higher Primary & High School, Room No.1 4th Cross Nandidurga Road
16230ಗುಲಾಬಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆGulabi Higher Primary & High School , Room No 2 4th Cross Nandi Durga road
16231ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂದಿ ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆBBMP Ward Office , Room No 1 Nandidurga Road
16232ಯುನೈಟೈಡ್‌ ಟಿಯೋಲಜಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮಿಲ್ಲೆರ್ಸ್ ರಸ್ತೆUnited Theological College , Room No 1 Millers Road
16233ಕುವ್ವತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆQuwathul Islam High School , Room No 1 Bore Bank Road
16234ಕುವ್ವತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆQuwathul Islam High School , Room No 2 Bore Bank Road
16235ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಂಪಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರBBMP Contact Point Room No.1 1st Main Road Vasanthanagar
16236ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರCorporation Nursery School, Room No 1 1st Main Road Vasanthanagar
16237ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರCorporation Nursery School, Room No.2 1st Main Road Vasanthanagar
16238ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರMount Carmel College, Room No.1 Palace Road Vasanthanagar
16239ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರMount Carmel College, Room No.2 Palace Road Vasanthanagar
16240ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ 58 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರMount Carmel College, Room No.3 No.58 Palace Road Vasanthanagar
16241ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂ.6 ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆBDA Office, Room No 1 No.6 Sankey Road
16242ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಂ.6 ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆBDA Office, Room No 2 No.6 Sankey Road
16243ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಂ.6 ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆBDA Office, Room No 3 No.6 Sankey Road
16244ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.1/1 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಯ್ಯೆಂಗರ್ ಲೇಔಟ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂSt. Thomas School Room No.1 No.1/1 2nd Main Road Chakravarthy Iyengar Layout Sheshadripuram
16245ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.1/1 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಲೇಔಟ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂSaint Thomas School Room No.1 1/1 2nd Main Road Chakravarthy Iyengar Layout Shesahdripuram
16246ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರGovt Kannada Model Primary School, Room No 1, 11th Main Road Vasanthanagara
16247ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರGovt Kannada Model Primary School, Room No.2. 11th Main Road Vasanthanagar
16248ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೈಮಾರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಸಂತನಗರGovt Kannada Model primary School, Room No 3 11th Main Road Vasanthanagar
16249ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆCorporation Office, Room No 1 North East Zone Office Thimmaiah Road
16250ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಕ್ಯೆ 1Abdul Baris High School, Room No 1, No.68
16251ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.68/1 ಹೈನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಭಾರಾತಿನಗರAbdul Baris High School, Room No.2 No.68/1 Haines Road Bharathinagar
16252ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ.68/1 ಹೈನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಭಾರಾತಿನಗರAbdul Baris High School, Room No.3 No.68/1 Haines Road Bharathinagar
16253ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ.68/1 ಹೈನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಭಾರಾತಿನಗರAbdul Baris High School, Room No.4. No.68/1 Haines Road Bharathinagar
16254ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿನಗರNeharu English Primary School,St. Jhon's Church Road,Bharathinagar
16255ಕನ್ ರಾಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆConrad English Nursery And Primary School, Room No.1 St. John's Church Road
16256ಕಾರ್ನಾಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ,Conrad English Nursery and Primary School, Room No.2, St. John's Church Road,
16257ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.95, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Tamil Primary School, Room No.1, No.95, Thimmaiah Road
16258ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.95, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Model Tamil Primary School, Room No.2, No.95, Thimmaiah Road
16259ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನಂ.95, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Model Tamil Primary School,Room No.3 No.95,Thimmaiah Road
16260ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ರಸ್ತೆCorporation Girls Primary School, RoomNo.1, No.181, Narayana Pillai Road
16261ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ರಸ್ತೆCorporation Girls Primary School, Room No.2 No.181, Narayana Pillai Road
16262ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Girls Primary School, Room No.3 No.181, Narayana Pillai Street
16263ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ನಂ.181, ನಾರಾಯಣ ಪಿಳೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Girls Primary School,Room No 4 No.181, Narayana Pillai Street
16264ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Rehamania Model Urdu Boys School, Room No.1 No.198. Thimmaiah Road
16265ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Rehamania Model Urdu Higher Primary School, Room No.2 No.198. Thimmaiah Road
16266ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Rehamania Model Urdu Higher Primary School, Room No.3 No.198. Thimmaiah Road
16267ಕನ್ರಾಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನರ್ಸರಿ & ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .3 ಎ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆConrad English Nursery & Primary School Room No.3 St, John's Church Road
16268ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಕೊತತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Community Hall Room No.1 Memorial Street
16269ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಕೊತತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Corporation Community Hall Room No.2 Memorial Street
16270ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ರಸ್ತೆ,Corporation Community Hall, Room No.3 Memorial Road,
16271ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ರಸ್ತೆ,Corporation Community Hall, Room No.4 Memorial Road,
16272ಸರ್ಕಾರಿ ರೆಹಮಾನಿಯ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ನಂ.198, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Rehamania Model Urdu Higher Primary School Room No.4 No. 198 Thimmaiah Road
16273ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಶ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Nursery School Room No.1 Slaughter House A Street Shivajinagar
16274ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಮದರಾಸ್‌-ಇ-ನಿಸ್ವಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ. 25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆIslamiya-Madarasa-E-Niswan High School, Room No.1 No. 25 Cockburn Road
16275ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಮದರಾಸ್‌-ಇ-ನಿಸ್ವಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಂ. 25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆIslamiya-madarasa-E-Niswan High School Room No 2 No.25 Cockburn Road
16276ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಮದರಾಸ್‌-ಇ-ನಿಸ್ವಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3ನಂ. 25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆIslamiya-madarasa-E-Niswan High School, Room No.3 No. 25 Cockburn Road
16277ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಮದರಾಸ್‌-ಇ-ನಿಸ್ವಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನಂ. 25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆIslamiya-madarasa-E-Niswan High School Room No 4 No. 25 Cockburn Road
16278ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹಫಿಜಿಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.25 ಕಾಕ್ ಬರ್ನ್ ರಸ್ತೆCorporation Hafiziya High School, Room No.1 Cockburn Road
16279ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಹಫಿಜಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ. 25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆCorporation Hafiziya High School, Room No.2 No.25 Cockburn Road
16280ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಹಫಿಜಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3 ನಂ. 55 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು.1Corporation Hafiziya High School, Room No3 ನಂ. No. 55 Cockburn Road
16281ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಹಫಿಜಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನಂ. 25 ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆCorporation Hafiziya High School, Room No 4 No.25 Cockburn Road
16282ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂ.ನಂ ಪೊನಿ ಚೆರ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆGovt. Model Tamil Primary Boys School , Room No 1 Pioneercherry Building Cockburn Road
16283ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಪೊನಿ ಚೆರ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಕ್ ಬಾರ್ನ್ ರಸ್ತೆGovt. Model Tamil Primary Boys School, Room No.2 Pioneercherry Building Cockburn Road
16284ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ರಸ್ತೆ ಶ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಸಿ ಬೀದಿCorporation Nursery School Room No 1 HKP Road Slaughter House C Street
16285ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ರಸ್ತೆ ಶ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಸಿ ಬೀದಿCorporation Nursery School Room 2 HKP Road Slaughter House C Street
16286ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Sub Health Office Room No 1 HKP Cross Road Shivajinagar
16287ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Sub Health office Room No2 H K P Road Shivajinagar
16288ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.303 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Model Urdu Higher Primary School, Room No.1 No.303. Thimmaiah Road
16289ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.303 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆGovt. Model Urdu Higher Primary School, Room No.2 No.303 Thimmaiah Road
16290ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Xavier Boys High School, Room No.1 Old Cementry Road Shivajinagar
16291ಚಿಣ್ಣರ ತಂಗುಧಾಮ ಸ್ಪರ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಆರ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಯೂ‌ಡಿ‌ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿChinnara Tangudhama Sparsha Trust (R) Room No.1 UDC Kendra Rajiv Gandhi Colony
16292ಚಿಣ್ಣರ ತಂಗುಧಾಮ ಸ್ಪರ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಆರ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಯೂ‌ಡಿ‌ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿChinnara Tangudhama Sparsha Trust (R) Room No.2 UDC Kendra Rajiv Gandhi Colony
16293ಬ್ರಹ್ಮಾಸಮಾಜ ಅಪ್ಪು ಪಿಳೈ ಹುಡುಗಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರBrahmasamaj Appu Pilai Girls School, Room No. 1 Chinnaswamy Modaliyar Road Shivajinagar
16294ಬ್ರಹ್ಮಾಸಮಾಜ ಅಪ್ಪು ಪಿಳೈ ಹುಡುಗಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರBrahmasamaj Appu Pilai Girls School,Room No.2 Chinnaswamy Modaliyar Road, Shivajinagar
16295ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ಸ್‌ ಹುಡುಗರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Xavier's Boys High School, Room No.2 old Cementry Road, Shivajinagar
16296ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್‌ಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಿಲ್ಲರ್ ರಸ್ತೆSt Anne's Convent School ,Room No 1, Miller Road
16297ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾದಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ,ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ವBharathiya Seva dala, Room No:1, Kumara Krupa Road, K.P East
16298ಶಾರದಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆSharada Sree Samaja School,Room No.1, West Park Road,
16299ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾದಳ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ (ಈಸ್ಟ್)Bharathiya Sevadala, Room No.2, Kumara Krupa Road Kumara Park (East)
162100ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾದಳ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ (ಈಸ್ಟ್)Bharathiya Sevadala, Room NO.3, Kumara Krupa Road Kumara Park (East)
162101ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಚೆಲ್ಲರಾಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರೋಡ್Govt. Of Karnataka Ramanarayan Chellaram Commerce College , Room No 1, Palace Road
162102ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಚೆಲ್ಲರಾಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆGovt. Of Karnataka Ramanarayan Chellaram Commerce College , Room No 2, Palace Road
162103ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Xavier Boys Highs School, Room No.3, Old Cementry Road, Shivajinagar
162104ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ (ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್)St. Mary's Girls Middle School, Room No.1 Old Cementry Road, Shivajinagar (North Side)
162105ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಬಾಲಕರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಬ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸೇಮಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Mary's Boys Middle School, Room No.2 Blackpalli Old Cementary Road Shivajinagar
162106ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಬಾಲಕರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಬ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸೇಮಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರSt. Mary's Boys Middle School, Room No.3 Blackpalli Old Cementary Road Shivajinagar
162107ವಿ ಕೆ ಓಬೇದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಶಿವಾಜಿನಗರVK Obedulla Govt. Urdu Model Primary School,Room No-1 Shivajinagar
162108ವಿ ಕೆ ಓಬೇದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2VK Obedulla Govt. Urdu Model Primary School, Room No.2
162109ವಿ ಕೆ ಒಬೇದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3VK Obedulla Govt. Urdu Model Primary School,Room No-3
162110ವಿ ಕೆ ಒಬೇದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4VK Obedulla Govt. Urdu Model Primary School,Room No-4
162111ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಟಸ್ಕರ್ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Boys Nursery & High School, Room No-1 Park Road Tasker Town Shivajinagar
162112ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ನರ್ಸರಿ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಟಾಸ್ಕರ್ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Boy's Nursery & High School Room No.2, Park Road Taskar Town Shivajinagar
162113ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಟಸ್ಕರ್ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Boys Nursery & High School, Room No-3 Park Road Tasker Town Shivajinagar
162114ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕರ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಟಾಸ್ಕರ್ ಟೌನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರCorporation Boys Nursery &High School, Room No-4 Park Road Tasker Town Shivajinagar
162115ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆGovt. Kannada and Telugu Higher Primary School, Room No.1 Jumma Masjid Road
162116ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆGovt. Kannada and Telugu Higher Primary School, Room No.2 Jumma Masjid Road
162117ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆGovt. Kannada and Telugu Higher Primary School Room No,3 Jumma Masjid Road
162118ದಿಲ್ ಶದ್ ನೌಬಹಾರ್‌ ಷಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.140 ಮಕ್ಕನ್ ರಸ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್Dilshad Nowbhahar sha Nursery Primary School Room No.1 No.140 Mackan Road North Side
162119ದಿಲ್ ಶಾದ್ ನೌಬಹಾರ್‌ ಷಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.140 ಮಕ್ಕನ್ ರಸ್ತೆNowbhahar sha Nursery Primary School,Room No.2 No.140 Makan Road
162120ದಿಲ್ ಶಾದ್ ನೌಬಹಾರ್‌ ಷಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ನಂ.140 ಮಕ್ಕನ್ ರಸ್ತೆNowbhahar sha Nursery Primary School,Room No.3 No.140 Makan Road
162121ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆBlock Education Office Room No. 1 K Kamaraja Road
162122ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆBlock Education office Room No.2 K Kamaraja Road
162123ಬಿ. ಎಂ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ರಸ್ತೆB. M. S. School, Room No.1, St. Jhon Road
162124ಬಿ. ಎಂ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ರಸ್ತೆB. M. S. School, Room No.2, St. John Road
162125ಚಿನ್ಮಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸೆಂಟ್, ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆChinmaya High School Room No1 St, John's Road
162126ಚಿನ್ಮಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆChinmaya High School Room No 2 St, john's Road
162127ಹಿಂದು ಬಾಲಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂ.105 ಧರ್ಮರಾಜ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Hindu Balika Patashala Indian School, Room No.1 No.105 Dharamaraj Temple Street
162128ಹಿಂದು ಬಾಲಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನೋ.105 ಧರ್ಮರಾಜ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Hindu Balika Patashala Indian School, Room No.2 No.105 Dharmaraj Temple Street
162129ಮಾತೋಡಿಸ್‌ಟ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂ.106 ಧರ್ಮರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Mathodist Mission High School, Room No.1 No.106 Dharamaraj Koyil Street
162130ಮಾತೋಡಿಸ್‌ಟ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಂ.106 ಧರ್ಮರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Mathodist Mission High School, Room No.2 No. 106 Dharmaraj Koyil Street
162131ಹಿಂದು ಬಾಲಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಂ.98 ಧರ್ಮರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Hindu Balika Patashala Indian High School Room No.3 No.98 Dharmaraj Koyil Street
162132ಹಿಂದು ಬಾಲಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನಂ 98, ಧರ್ಮರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್Hindu Balika Patashala, Indian High School, Room No 2 No. 98, Dharamaraj Temple Street
162133ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜುನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಾರಾಯಣ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಡಿಸ್ಪೆಂಸರಿ ರಸ್ತೆ)Corporation Girls High School and Junior Collage Room No.1 Narayana Chetty Road (Dispensary Road)
162134ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜುನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಾರಾಯಣ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಡಿಸ್ಪೆಂಸರಿ ರಸ್ತೆ)Corporation Girls High School and Junior College, Room No 2 Narayna Chetty Road (Dispensari Road)
162135ಆರ್‌ ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಗಂಗಾಧರ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆRBNMS High School Room No 1 Gangadhara Chetty Road
162136ಆರ್‌ ಬಿ ಎನ್‌ ಎಂ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2RBNMS High School Room No 2 Gangadhara chetty road
162137ಆರ್‌.ಬಿ.ಎನ್‌.ಎಮ್‌ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ,ಶಿವಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್‌RBNMS First Grade College, Room No.1, Annaswamy Modaliyar Road,Shivanna Chetty Garden
162138ಆರ್‌.ಬಿ.ಎ.ಎನ್‌.ಎಮ್‌ಸ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌,ರೂಂ ನಂ 2,ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ,ಶಿವಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್‌RBANMS First Grade College, Room No 2,Annaswamy Modaliyar Road,Shivanna Chetty Garden
162139ಆರ್‌ ಬಿ ಎ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ,ಅಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್RBANMS First Grade College, Room No.3 Annaswamy Modaliyar Road Shivan Chetty garden
162140ಮಹಿಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಜಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Womens Welfare Centre, Room No.1 Gym Building Munivenkatappa Garden
162141ಮಹಿಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಜಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Womens Welfare Centre,Room No.2 Gym Building Munivenkatappa Garden
162142ಮಹಿಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Womens Welfare Centre, Room No.1 Munivenkatappa Garden
162143ಮಹಿಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Womens Welfare Centre, Room No.2 Munivenkatappa Garden
162144ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Corporation Community Hall, Room No.1 Munivenkatappa Garden
162145ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Corporation Community Hall, Room No.1 Munivenkatappa Garden
162146ಮಹಿಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್Womens Welfare Centre Room NO. 3 Munivenkatappa Garden
162147ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಸಮುದಯ ಭವನ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಲಸೂರುCorporation Community Hall, Room No.3 Munivenkatappa Garden Halasuru
162148ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಂ.1 ಆರ್‌.ಕೆ .ಮಟ್ಟ್ ರಸ್ತೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School, Room No 1, No.1 R.K.Matt Road,2nd Cross,Halasuru
162149ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.2 ಆರ್ ಕೆ ಮುಟ್ಟ್ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School, Room No.2 No.2 Ramakrishna Matt Road, Halasuru
162150ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಂ.2 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟ್ ರಸ್ತೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School, Room No 3, No.2 Ramakrishna Matta Road,2nd Cross, Halasuru
162151ಶ್ರೀ ಯೊಗೇಶ್ವರನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನಂ.7,ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರುSri Yogeshwarananda Vidya Samsthe Room No.1 No.7, Ramakrishna Matt Road, Ulsoor
162152ಶ್ರೀ ಯೊಗೇಶ್ವರನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಂ.7 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರುSri, Yogeshwarananda Vidya Samsthe Room No.2 No.7 Ramakrishna Mutt Road Ulsoor
162153ಶ್ರೀ ಯೊಗೇಶ್ವರನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಂ.7,ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರSri Yogeshwarananda Vidya Samsthe Room No 3,No.7,Ramakrishna Matt Road, Ulsoor
162154ಶ್ರೀ, ಯೊಗೇಶ್ವರನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ನಂ.7 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರುSri. Yogeshwarananda Vidya Samsthe Room No 4, No.7 Ramakrishna Matt Road, Halasuru
162155ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರುSri Venkateshwara Vidya Mandir, Room No 1, Palani Modaliyar Road, Ulsoor
162156ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರುSri Venkateshwara Vidya Mandir, Room No 2, Palani Modaliyar Road, Halasuru
162157ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ನಂ.2 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟ್ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರುCity Corporation Nursery School ,Room No.4 No,2.Ramakrishna mutt Road 2nd Cross, Halasuru
162158ಆರ್‌ ಬಿ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಗೋವಿಂದಮ್ಮಲ್‌ ಇಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಅಪ್ಪರಾವ್‌ ಲೇನ್ ಹಲಸೂರುRBNMS Govindammal Elementary School, Room No.1 Apparao lane Halasuru
162159ಆರ್‌ ಬಿ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಗೋವಿಂದಮ್ಮಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಅಪ್ಪರಾವ್‌ ಲೇನ್ ಹಲಸೂರುRBANMS Govindammal Primary School, Room No.2 Apparao Lane Ulsoor
162160ಆರ್‌ ಬಿ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1, ಬಜಾರ್‌ ಬೀದಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಲಸೂರುRBNMS Primary School Room No 1, Bazar Street, East Side Ulsoor
162161ಆರ್‌ ಬಿ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಬಜಾರ್‌ ಬೀದಿ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಹಲಸೂರುRBNMS Primary School,Room No.2 Bazar Street East Side, Ulsoor
162162ಆರ್‌ ಬಿ ಎನ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಬಜಾರ್‌ ಬೀದಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಲಸೂರುRBNMS Primary School, Room No.3 Bazaar Street, West Side, Ulsoor
162163ಸಿಟಿ. ವೈ. ಎಂ. ಸಿ. ಎ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,1 ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆCity. T. Y. M. C. A. Room No.1 Nrupathunag Road
162164ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪೆಟ್Sri Vinayaka Nursery School, Room No.1 4th Cross Cubbon pet
162165ದೇವಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಮುಖ್ಯ ಭವನ ) ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರDevanga Middle School, Room No.1 6th Cross 10th main road (Mukya Bhavana) Sampangiramanar
162166ದೇವಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ಭವನ್ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರ್Devanga Middle School,Room No.2 6th Cross 10th main Mukhya Bhavan Sampangiramanagar
162167ದೇವಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ಭವನ್ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರ್Devanga Middle School,Room No.3 6th Cross 10th Main Mukhya Bhavan Sampangiramanagar
162168ದೇವಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ಭವನ್ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರ್Devanga Middle School, Room No.4 6th Cross 10th main Mukhya Bhavan Sampangiramanagar
162169ದೇವಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ಭವನ್ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರ್Devanga Middle School, Room No.5 6th Cross 10th Main road Mukhya Bhavan Samapangiramanagar
162170ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಸಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDodda Appanna Chetty Srimathi Arasamma Govt. Higher Elementary Middle School Room No.1 6th main Road sampangiramanagar
162171ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಸಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDodda Appanna chetty Srimathi Arasamma Govt. Higher Elementary Middle School Room No.2 6th main Road Sampangiramanagar
162172ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರGovt. High School, Room No.1 6th Main Rod Sampangiramanagar
162173ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರGovt. High School, Room No.2 6th Main Road Sampangiramanagar
162174ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರGovt. High School, Room No.3 6th Main road sampangiramanagar
162175ಯಜಮಾನ ಅಣ್ಣೆಗೇರೆ ಆರ್‌.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರYejaman Annegere R. Venkataramaiah Corporation Nursery School Room No.1 4th Main Road Sampangiramanagar
162176ಮಿತ್ರಾಲಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನಗರMitralaya Girls High School Room No.1 Mission Road S R Nagar
162177ಮಿತ್ರಾಲಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನಗರMitralaya Girls High School Room No.2 Mission Road S R nagar
162178ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDistrict Social Welfare Office Room No.1 4th Cross Sampangiramanagar
162179ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDistrict Social Welfare Office Room No 2 4th Cross sampangiramanaar
162180ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಂಗಿರಮಾನಗರDistrict Social Welfare Office Room No.3 4th Cross sampangiramanagar
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.