Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1561ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮುಳಗಲ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ , ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್Govt Higher Primary School , Room No 1, Mulagal Vally Harijana Colony, Nandini Layout
1562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮುಳಗಲ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ , ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್Govt Higher Primary School, Room No 2, Mulagal Vally Harijana Colony, Nandini layout
1563ಅಚಲ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ #31 ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ -1Achala Vidyanikethan #31 Kanteerava Studio Main Road Nandini Layout Room No-1
1564ಅಚಲ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ #31 ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Achala Vidyanikethan #31 Kanteerava Studio Main Road Nandini Layout Room No-02
1565ಅನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಕೆ.ಎನ್‌. ಗೀತಾ ಶಾಲೆ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ನಂ 27,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪರಿಮಳನಗರ.Anu Public School (K N Geetha School) , Room No 1, No 27, 5 th Cross, Parimala Nagar
1566ಅನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್(ಕೆ.ಎನ್‌. ಗೀತಾ ಶಾಲೆ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ನಂ 27,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪರಿಮಳನಗರ,ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್Anu public School ( K N Geetha School ) Room No-02 No-27 5th Cross Parimala Nagara nandini Layout
1567ಅನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಕೆ.ಎನ್‌. ಗೀತಾ ಶಾಲೆ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ನಂ 27,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪರಿಮಳನಗರ,Anu Public School (K N Geetha School) , Room No - 3, No27, 5th Cross, Parimala Nagar
1568ಅನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಕೆ.ಎನ್‌. ಗೀತಾ ಶಾಲೆ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ನಂ 27,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪರಿಮಳನಗರ,Anu Public School (K N Geetha School) , Room No -4, No27, 5th Cross, Parimala Nagar
1569ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ನಂ 52, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ 1,Indian National High School , No 52, 12th Main Road,4th Block Nandini Layout , Room No 1
15610ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ 2, ನಂ 52, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆIndian National High School , Room No 2 , No 52, 12th Main Road,4th Block Nandini Layout
15611ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ನಂ 52, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆIndian National High School , Room No 3 , No 52, 12th Main Road,4th Block Nandini Layout
15612ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .4, ನಂ 52, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆIndian National High School , Room No 4, No 52, 12th Main Road,4th Block Nandini Layout
15613ಶಿಕ್ಷಾನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ # 137 , 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Shikshanikathan School #137 2nd Main Road ,Rajiv Gandhi Nagara Room No-01
15614ಲುರ್ಡ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ #16 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Lourds High School #16 1st Main Road Dollors Scheme Nandini Layout Room No-01
15615ಕಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Carmel Garden School , Room No - 1
15616ಕಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Carmel Garden School , Room No - 2
15617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, ನಂ 11 ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರGovt Higher Primary School, Room No - 1, No11, B D A Building, Krishananda Nagar
15618ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, ನಂ 11 ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರGovt. Higher Primary School, Room No - 2, No11, B D A Building, Krishnanda Nagar
15619ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಸ್ಲಂGovt. Higher Primary School , Room No - 3, B D A Building, Krishnanda Nagar, Sulm
15620ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಸ್ಲಂGovt Higher Primary School , Room No 4, B D A Building, Krishnanda Nagar, Sulm
15621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಸ್ಲಂGovt Higher Primary School , Room No 5, B D A Building, Krishnanda Nagar, Sulm
15622ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 6, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಸ್ಲಂGovt Higher primary School , Room No - 6, B D A Building, Krishnanda Nagar, Sulm
15623ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಸ್ಲಂAnganavadi Shishu Vihara Kendra, Room No 1, B D A Building, Krishnanda Nagar, Sulm
15624ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಸ್ಲಂAnganavadi Shishu Vihara Kendra , Room No 2, B D A Building, Krishnanda Nagar, Sulm
15625ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಸ್ಲಂGovt High School , Room No 1, B D A Building, Krishnanda Nagar, Sulm
15626ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟಡ , ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಸ್ಲಂGovt High School , Room No 2, B D A Building, Krishnanda Nagar Sulm
15627ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಐ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌತಮ್‌ ನಗರH S I , Kannada & Tamil Higher Primary School, Goutham Nagar
15628ಠಾಗೂರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳ, ಮಾರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯTagore Memorial High School Kannada & Tamil, Marappanapalya
15629ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಸಬರ್ಬ್Bangalore Mahanagara Palike Higher Primary School , Room No 1, Indstrial Sub rab , Marappana palya
15630ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, ಮಾರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯBangalore Mahanagara Palike Higher Primary School , Room No 2, Industrial subrab, Marappanapalya
15631ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ 1,ನಂ 22, 5ನೇ ಮತ್ತು 6 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟ್‌Vivekanda Mahila Collage,Room No 1, No 22,5th and 6 th Cross, Srikanteshwara Nagar, Mahalakshmi Layout
15632ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಂ 22,5ನೇ ಮತ್ತು 6 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟ್‌Vivekanda Mahila Collage,room No 2,no 22, 5th & 6 th Cross, Srikanteshwara Nagar, Mahalakshmi Layout
15633ಮದರ್‌ ಥೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸಂಖ್ಯೆ - 10, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರನಗರMother Theresa Kannada Primary School No -10, 6th Cross, Srikanteshwara Nagar
156342, 5th Main Road, Shankara NagarSaint Philomina Primary School , Room No - 1, 10
15635ಸೇಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, 10 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರನಗರSaint Philomina Higher Primary School , Room No - 2, 10 5th Main Road, Shankara Nagar
15636ಸೇಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3, 10 5ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರನಗರSaint Philomina Higher Primary School , Room No - 3, 10 5th Main Road, Shankara Nagar
15637ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, ಅಶೋಕಪುರಂ , ಫೇಸಿಂಗ್‌Corporation Nursery School , Room No - 1, Ashoka Puram , Facing
15638ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಶೋಕಪುರಂ ಫೇಸಿಂಗ್‌.Corporation Nursery School , Room No 2, Ashoka puram Facing
15639ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸೀಟ್ ಪಿ ಯೂ ಕಾಲೇಜ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1,ನಂ ಸಿಎ 19 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್Oxford English School And Oxford Composit P U College , Room No - 1, No CA 19 SFHS Nandini layout
15640ಲುರ್ಡ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ # 16 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Lours High School # 16 1st Main Road Dollors Scheme Nandini Layout Room No-02
15641ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸೀಟ್ ಪಿ ಯೂ ಕಾಲೇಜ್ ನಂ ಸಿ ಎ 19 ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,Oxford English School & Oxford Composit P U College , No C A 19 S F H S Nandini Layout , Room No - 2
15642ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸೀಟ್ ಪಿ ಯೂ ಕಾಲೇಜ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ನಂ ಸಿ ಎ 19 ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆOxford English School & Oxford Composit P U College , Room No- 3, No C A 19 S F H S Nandini Layout
15643ನಂದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01 ನಂ- 13, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಲೇ ಔಟ್‌Nandini Public School ,Room No-01 No 13, 10 th Main Road,4th Block Nandini Layout
15644ನಂದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 2 , ನಂ 13, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆNandini Public School , Room No2, No13, 10 th Main Road,4th Block Nandini Layout
15645ನಂದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3, ನಂ 13, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆNandini Public School , Room No - 3, No13, 10th Main Road.,4th Block Nandini Layout
15646ನಂದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4, ನಂ 13, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆNandini Public School , Room No -4, No13, 10th Main Road.,4th Block Nandini Layout
15647ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ # 52 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -04Indian National High School #52 12th Main Road 4th Block Nandini Layout Room No-04
15648ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರ್ರೀ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Rajaji Nagara Vidyodhaya Socity Acharya Sri Maha Pragna High School,Room No-01
15649ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರ್ರೀ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03Rajaji Nagara Vidyodhaya Socity Acharya Sri Maha Pragna High School,Room No-03
15650ಎಸ್‌ ಜಿ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, ನಂ 18, ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ , ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆS G International Public School , Room No - 1, No18, S G H S , Nandini Layout
15651ಎಸ್‌ ಜಿ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, ನಂ 18, ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ , ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆS.G. International Public School , Room No 2,No18, S G H S , Nandini Layout
156521,10Max Muller Public School , Room No - 1,10
156531,10Max Muller Public School , Room No - 2,no 10
15654ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಈಜುಕೊಳ ಕಟ್ಟಡ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ರೂಂ ನಂ 1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Swimmingpool Building , Room No1
15655ಬಿ ಎನ್‌ ಇ ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆB N E S Degree Collage , Room No - 1, 2nd Cross, Mahalakshmi Layout
15656ಬಿ ಎನ್‌ ಇ ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆB N E S Degree Collage , Room No - 2, 4th Main Road, Mahalakshmi Layout
15657ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, #46, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪೋಸ್‌್ಟ ಅಫೀಸ್‌ ಎದುರು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆLittle Lilly English School , Room No - 1, #46, 8th Cross, Post Office Opp, Mahalakshmi Layout
15658ಸಹಾಯ ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌, ರೂಂ ನಂ 1Help Centre , B B M P Circular Park, Room No1
15659ಕಿರಣ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, ನಂ 23, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರKiran English School , Room No - 1, No 23, 5th Cross, Saraswathipura
15660ಕಿರಣ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಂ 23, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರKiran English School , Room No 2, No 23, 5th Cross, Saraswathipura
15661ಎಸ್‌.ಜಿ. ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ ನಂ 1S.G Internation Public School , Room No1
15662ಎಸ್‌.ಜಿ. ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ ನಂ 2S.G Internation Public School Room No 2
15663ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, ನಂ201, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆLittle Lilly English School , Room No - 1, No201, 2nd Main Road, Mahalakshmi Layout
15664ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸರ್ವೀಸ್ ರೋಡ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಬೆಂ-86Asst Executive Engg Office Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Service road, Mahalakshmi Layout Enterance Bangalore 86
15665ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ , ಬೆಂ 86Govt Higher Primary School Room No - 1, Vaddarapalya, Mahalakshmi Layout, Bangalore 86
15666ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 86Govt higher Primary School , Room No - 2, Vaddarapalya, Mahalakshmi Layout, Bangalore 86
15667ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 86Govt Higher Primary School , Room No - 3, Vaddarapalya, Mahalakshmi Layout, Bangalore 86
15668ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ , ಬೆಂಗಳೂರು 86Govt Higher Primary School ,Room no 4, Vaddarapalya, Mahalakshmi Layout, Bangalore 86
15669ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 , 6ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇಹಂತ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂJagajyothi Basaveshwara High School Room No1, 6th MainRoad, 2nd Stage, Mahalakshmi Layout, Bangalore
15670ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 6ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇಹಂತ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂJagajyothi Basaveshwara High School, Room No - 2, 6th Main Road, 2nd Stage, Mahalakshmi Layout, Bang
15671ಮದರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ,ನಂ.158, 14ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Mother Public Nursery Primary and High School,No.158, 14th Mainroad, Muneshwara Block, Bangalore Room No 1
15672ಮದರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ,ನಂ.158, 14ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Mother Public Nursery Primary and High School,No.158, 14th Mainroad, Muneshwara Block, Bangalore Room No 2
15673ಮದರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ,ನಂ.158, 14ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Mother Public Nursery Primary and High School,No.158, 14th Mainroad, Muneshwara Block, Bangalore Room No 3
15674ಮದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನರ್ಸರಿ, ಪೃಮೆರಿ ಅಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ#4, # 158, 14ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ ಮುನೇಶ್ವರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560086Mother Public Nursurey,Primery and Hight School,Room No, 4, No, 158, 14th Main Road, Muneshwara Block,Bangalore-560086
15675ಸೇಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1,8ನೇ ಸಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಬೆಂಗಳೂರುSt Thomas English School , Room No - 1, 8 th C Cross Road , Gelayarabalaga, Bangalore
15676ಸೇಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,8ನೇ ಸಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಬೆಂಗಳೂರುSt Thomas English School , Room No - 2, 8 th C Cross , Gelayarabalaga, Bangalore
15677ಮದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನರ್ಸರಿ, ಪೃಮೆರಿ ಅಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ#5, # 158, 14ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ ಮುನೇಶ್ವರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560086Mother Public Nursurey,Primery and Hight School,Room No, 5, No, 158, 14th Main Road, Muneshwara Block,Bangalore-560086
15678ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ # ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್B B M P Anganavadi Kendra # Jai Maruthi Nagar Circul Nanadini Layout
15679ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಹಾಲ್ 1ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್B B M P Tailaring Hall 1st Main Road Jai Maruthi Nagara nandini Layout
15680ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಹಾಲ್ 1ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್B B M P Tailaring Hall 1st Main Road Jai Maruthi Nagara nandini Layout
15681ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆAmbika Kannada High School , Room No - 1, 3 rd Cross, Maruthinagar, Nandini Layout
15682ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆAmbika Kannada High School , Room No - 2, 3 rd Cross, Maruthinagar, Nandini Layout
15683ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆAmbika Kannada High School , Room No - 3, 3 rd Cross, Maruthinagar, Nandini Layout
15684ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇಂಬಿಡ್ಜ ಸ್ಕೂಲ್ # 55 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Indian Cambidze School # 55 6th Cross Jai Maruthi Nagara nandini Layout Room No-1
15685ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇಂಬಿಡ್ಜ ಸ್ಕೂಲ್ # 55 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Indian Cambidze School # 55 6th Cross Jai Maruthi Nagara nandini Layout Room No-2
15686ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರ್ರೀ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03Rajaji Nagara Vidyodaya Education Socity Acharya sri Maha Pragna High School Room No-03
15687ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 31ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ಜೈಮಾರುತಿನಗರCity Education Center Vidyodya Public School , Room No - 1, 31 th Main Road, Jaimaruthi Nagar
15688ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,31ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೈಮಾರುತಿನಗರCity Education Center VidyodayaPublic School , Room No - 2,31th Mainroad, Jaimaruthinagar
15689ಅಂಬಿಕಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ1 ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ , ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರAmbika Nursery And Primary high School ,Room No1 Siddaganga School Road, Jaimaruthinagar
15690ಅಂಬಿಕಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಸಿದ್ದಗಂಗಾಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಜೈಮಾರುತಿನಗರAmbika Nursery And Primary high School , Room No - 2,Siddaganga School Road, Jaimaruthinagar
15691ಅಂಬಿಕಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3,ಸಿದ್ದಗಂಗಾಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಜೈಮಾರುತಿನಗರAmbika Nursery And Primary High School , Room No - 3, Siddaganga School Road, Jaimaruthinagar
15692ಬೆಥಲ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫ್‌ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು , ರೂಂ ನಂ 1 , 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂBethal Medical Group of Nursing Science Collage , Room No1 , 3rd A cross Road, J C Nagar Banglore
15693ಬೆಥಲ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫ್‌ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು , 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂ ರೂಂ 2Bethal Medical Group of Nursing Science Collage , 3rd A cross road, J C Nagar Banglore Room 2
15694ನ್ಯೂ ಆಕ್‌್ಸಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂNew Oxford English School , Room No - 1, 1st Main Road, J C Nagar, Bangalore
15695ನ್ಯೂ ಆಕ್‌್ಸಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂNew Oxford English School , Room No,1st Main Road, J C Nagar, Bangalore
15696ಬೆತ್ತಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂ-86Bethal Medical Group Of Nursing Science College Room No-03 3rd A Cross J C Nagara BLore-86
15697ಬೆತ್ತಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂ-86Bethal Medical Group Of Nursing Science College Room No-03 3rd A Cross J C Nagara BLore-86
15698ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , 16 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Nalanda English School, 16th Main, J.C.Nagar, Bangalore - 560086, Room No.4
15699ಸಂಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ – 1, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086Samhitha English Primary School , Room No - 1,17 th Main Road J C Nagar , Bangalore-560086
156100ಸಂಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ – 1, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086Samhitha English Primary School , Room No - 1,17 th Main Road J C Nagar , Bangalore-560086
156101ಸಂಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ – 3, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086Samhitha English Primary School , Room No - 3,17 th Main Road J C Nagar, Banglore-560086
156102ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01 # 71&72 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂ-86St. Anthony's High School Room No-01# 71&72 6th A Main 14th Cross J C Nagara Kurubarahalli Bangalore-86
156103ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02 # 71&72 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂ-86St. Anthony's High School Room No-02# 71&72 6th A Main 14th Cross J C Nagara Kurubarahalli Bangalore-86
156104ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03 # 71&72 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂ-86St. Anthony's High School Room No-03# 71&72 6th A Main 14th Cross J C Nagara Kurubarahalli Bangalore-86
156105ನಳಂದ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 5, 16 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086Nalanda English School , Room No 5, 16 th Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086
156106ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,16 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1,Nalanda English School ,16th Main Road, J C Nagar, Bangalore Room No - 1
156107ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , 16 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,Nalanda English School,16 th Main Road, J C Nagar, Bangalore Room No - 2
156108ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , 16 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Nalanda English School, 16 th Main Road, J C Nagar, Bangalore Room No - 3
156109ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ , ರೂಂ ನಂ 2, 15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086Athreya Vidyanikethna , Room No 2 , 16 th Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086
156110ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ , ರೂಂ ನಂ 1, 15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂAtherya Vidyakethana, Room No 1,15th Main Road, J C Nagar, Bangalore
156111ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು ) ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 11ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರNalanda Pre-University Collage , (Ambedkar Collage) , Room No 1,11th Mainroad, J C Nagar, Bangalore
156112ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, 11ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಜೆ ಸಿನಗರNalanda Pre-University Collage (Ambedkar Collage) , Room No 2, 11th Main Road, J C Nagar, Bangalore
156113ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3, 11ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆಸಿನಗರNalanda Pre-University Collage (Ambedkar Collage) , Room No -3, 11th Mainroad, JCNagar,Bangalore
156114ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಜೆ ಸಿ ನಗರNalanda Pre-University Collage (Ambedkar Collage) , Room No - 4, 11th Mainroad, J C Nagar, Bangalore
156115ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಜೆ ಸಿ ನಗರNalanda Pre-University Collage (Ambedkar Collage) , Room No - 4, 11th Mainroad, J C Nagar, Bangalore
156116ಕೆನರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಜೆ ಸಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Kanara English School , pipe line J C Nagar, Banglore, Bangalore Room No - 1
156117ಕೆನರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Kanara English School ,Pipeline Road, J C Nagar, Bangalore Room No - 2
156118ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86Jagajyothi Basaveshwara High School , Room No 3, 6 thMain Road, 2nd Stg,MahalakshmiLayout, Bangalore
156119ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86Jagajyothi Basaveshwara High School , Room No 4, 6 thMain Road, 2nd Stg,MahalakshmiLayout, Bangalore-86
156120ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86Jagajyothi Basaveshwara High School , Room No 5, 6 thMain Road, 2nd Stg,MahalakshmiLayout, Bangalore-86
156121ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86Jagajyothi Basaveshwar High School , Room No - 6, 6thMainroad, 2ndstage,MahalakshmiLayout, B-86
156122ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86Jagajyothi Basaveshwar High School , Room No 7, 6th Mainroad, 2nd Stg,Mahalakshmilayout, B-86
156123ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಗಾಂಧಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಲಕ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ,2ನೇಹಂತ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆ-86Dr. Ambedkar Memorial Society gandhi Public Boys Hostel, Room no-1, West of Card Road, 2nd Stage, BashaveshwaraNagar,B-86
156124ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಗಾಂಧಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಲಕ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ,2ನೇಹಂತ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆ-86Dr. Ambedkar Memorial Society Gandhi Public Boys Hostel , Room No - 2, West of Card Road, 2nd Stage, BashaveshwaraNagar, B-86
156125ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ , ಬೆಂ 86Karnataka Maratha Welfare Association Vidhyanikethan ,West of Chord Road, B 86
156126ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ, ಬೆಂ-86Karnataka Maratha Welfare Association Vidhyanikethan, Room No - 2, West of Chord Road, B-86
156127ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ, ಬೆ-86Karnataka Maratha Welfare Association Vidhyanikethan , Room No - 3, West of Chord Road, B-86
156128ಯುನಿವರ್ಸಲ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,11ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ಬೆ-86Universal Education Society High School, Room No - 1,11th Cross, West Of Chord Road.B-86
156129ಯುನಿವರ್ಸಲ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ,ಬೆ-86Universal Education Society High School, Room No 2, West of Chord Road.B-86
156130ಅನುಪಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರ ಮಠ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Anupama High School ,Shankaramata Main Road, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room no 4
156131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Govt. Higher Primary School , 3rd Cross Road, Kurubarahalli Bangalore-560079, Room No -1
156132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Govt. Higher Primary School , 3rd Cross Road, Kurubarahalli Bangalore-560079, Room No -1
156133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School ,3rd cross road, Kurubarahalli Bangalore-560079,Room No 2
156134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School , 3rd Cross Road, Kurubarahalli Bangalore-560079,Room No 3
156135ಅರುಣೋದಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086Arunodaya Kannada Higher Primary School, 21st Mainroad, J C Nagar,Bangalore-560086
156136ವ್ಯಾಲಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಫಾರ್ಮಸಿ ,21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Valley Collage Of Pharmacy ,21 st Mainroad, J C Nagar Bangalore-560086,Room No -1
156137ವ್ಯಾಲಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಫಾರ್ಮಸಿ ,21ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Valley Collage of Pharmacy ,21st Main Road, J C Nagar,Bangalore-560086,Room No - 2
156138ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ , 15 ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ 3Atherya Vidyanikethana,15 th Mainroad, J C Nagar,Bangalore-560086,Room No 3
156139ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ , 15 ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ 3Atherya Vidyanikethana,15 th Mainroad, J C Nagar,Bangalore-560086,Room No 3
156140ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ,15 ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ 4Atherya Vidyanikethana,15 th Mainroad, J C Nagar ,Bangalore-560086,Room No 4
156141ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,16ನೇ ಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ 1Oxford English School,16th D Mainroad, J C Nagar,Bangalore-560086,Room No1
156142ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,16ನೇ ಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ2Oxford English School ,16th D Main Road, J C Nagar,Bangalore-560086,Room No 2
156143ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ರೂಂ ನಂ1St Mary High School, Karanataka Layout 2nd Stage Bangalore-560079,Room No1
156144ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ರೂಂ ನಂ2St Mary High School,Karanataka Layout 2nd Stage Bangalore-560079,Room No2
156145ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ರೂಂ ನಂ 3St. Mary . High School , Karanataka Layout ,2nd Stage Bangalore-560079,Room No 3
156146ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇಹಂತ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560079,,ರೂಂ ನಂ 4St. Mary . High School,Karnataka Layout, 2 nd stage, Bangalore-560079,Room No 4
156147ಅನುಪಮ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರಮಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ 1Anupama English School , Shankramata Main Road, Kurubarahalli Bangalore-560086, Room No1
156148ಅನುಪಮ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರಮಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ 2Anupama English School , Shankramata Main Road, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room No 2
156149ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಲೇಔಟ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079Indian Public School, Sathyanarayana Layout, Basaveshwaranagar, Bangalore-560079
156150ಅನುಪಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಶಂಕರಮಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ 3Anupama High School , Shankramata Main Road,Kurubarahalli Bangalore-560086, Room No 3
156151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ-10Govt Higher & Middle School Room No 1, Kethamaranahalli 1st Block, Rajajinagar, B-10
156152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ-10Govt. Higher & Middle School, Room No.2, Kethamaranahalli, 1st Block, Rajajinagar B-10
156153ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ದ್ರುವ ಧಾಮ) 19ನೇ ಹೆಚ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ -10Vidyavardhaka Sangha Sardar Patel School (Dhruva Dhama) 19th H Mainraod, 1st Blcok, rajajinagar B-10
156154ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ದ್ರುವ ಧಾಮ) 19ನೇ ಹೆಚ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ -10Vidyavardhaka Sangha Sardar Patel School (Dhruva Dhama) 19th H Mainraod, 1st Blcok, rajajinagar B-10
156155ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ದ್ರುವ ಧಾಮ) 19ನೇ ಹೆಚ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ -10Vidyavardhaka Sangha Sardar Patel School (Dhruva Dhama) 19th H Mainraod, 1st Blcok, rajajinagar B-10
156156ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, (ಧ್ರುವಧಾಮ) 19ನೇ ಹೆಚ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10Vidyavardhaka Sangha ,sardar Patel School Room No - 1,(Dhruvadhama)19th H MainRoad, 1st Block Rajajiangar B-10
156157ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,(ಸಪ್ತರಿಷಿ ಧಾಮ) 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10Vidyavardhaka Sangha ,(Saptarisi dhama)10th Cross, 1st N Block Rajajiangar B-10
156158ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,(ಸಪ್ತರಿಷಿ ಧಾಮ) 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10Vidyavardhaka Sangha ,(Saptarisi dhama)10th Cross, 1st N Block Rajajiangar B-10
156159ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,(ಸಪ್ತರಿಷಿ ಧಾಮ) 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10Vidyavardhaka Sangha ,(Saptarisi dhama)10th Cross, 1st N Block Rajajiangar B-10
156160ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,(ಸಪ್ತರಿಷಿ ಧಾಮ) 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10Vidyavardhaka Sangha ,(Saptarisi dhama)10th Cross, 1st N Block Rajajiangar B-10
156161ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ವಿಧ್ಯಮಂದಿರ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೂಂ ನಂ-1, 5ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-86sri Aravinda Vidhyamandir, Rajajinagar Education Society Room No-1, 5th A Mainroad, 2nd Stage, Basaveshwaranagar, B-86
156162ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,5 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-86Sri Aravinda Vidyamandir Rajajinagar Education Society, Room No - 2,5 th A Main Road 2nd Stage, Basaveshwaranagar B-86
156163ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,5 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-86Sri Aravinda Vidyamandir Rajajinagar Education Society, Room No - 2,5 th A Main Road 2nd Stage, Basaveshwaranagar B-86
156164ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,5 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-86Sri Aravinda Vidyamandir Rajajinagar Education Society, Room No - 2,5 th A Main Road 2nd Stage, Basaveshwaranagar B-86
156165ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಡಾವಣೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560079Indian High School, Sathyanarayana Layout, Bashaveshwaranagar Bangalore-560079
156166ರವಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Ravi English School ,6th Cross, Kurubarahalli Bangalore-560079,Room No -1
156167ರವಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Ravi English School,6 th Cross, Kurubarahalli Bangalore-560079,Room No 2
156168ರವಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಂ ನಂ 3Ravi English School, 6 th Cross, Kurubarahalli Bangalore-560079,,Room No 3
156169ರವಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079, ರೂಂ ನಂ 4Ravi English School,6 th Cross, Kurubarahalli Bangalore-560079,Room No 4
156170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, 3rd cross, Kurubarahalli Bangalore-560079 , Room No 4
156171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560079,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primary School, 3rd Cross, Kurubarahalli Bangalore-560079,Room No 5
156172209, 3rd stage, 2ne main, KEC Colony, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079Aravindo Vidya Mandira, Room No1, CA-207
156173209, 3rd stage, 2nd main, KEC Colony, Basaveshwaranagara, Room NO.1, Bangalore-560079Aravinda Vidya Mandira CA-207
156174209, 3rd stage, 2nd main, KEC Colony, Basaveshwaranagara, Room No-2, Bangalore-560079Aravinda Vidya Mandira, CA-207
156175209 3rd stage, 2nd main, KEC Colony, Basaveshwaranagara, Room NO-4, Bangalore-560079Aravinda Vidya Mandira CA207
156176ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕಮಲಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Gangadhareshwara Higher Primary School,Kasuturi Layout, Kamalanagar,Room No.1, Bangalore-560079
156177ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕಮಲಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಂಗಳೂರು -560079Gangadhareshwara Kannada Higher Primary School, Kasturi Layout, Kamalanagar,Room No.2, Bangalore-560079
156178ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Gangadhareshwara High School, Kasturi Layout, Kamalanagar, Room No.3,Bangalore-560079
156179ದೀನ ಸೇವಾ ನರ್ಸರಿ ,ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ನಂ -259,260,261, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ ರೂಂ ನಂ -1, ಬೆಂಗಳೂರು -560079Deena Seva Nursery, Kannada Higher Primary and High School, NO-259,260,261,, 1st main, kamalanagara, Bangalore-560079
156180ದೀನ ಸೇವಾ ನರ್ಸರಿ , ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ನಂ -259,260,261, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ ರೂಂ ನಂ -2 ಬೆಂಗಳೂರು -560079Deena Seva Nursary, Kannada Higher Primary and High schoo, NO-259,260,261, 1st Main, kamalanagara, Bangalore-560079
156181ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.38 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಕಮಲಾನಗರ,ರೂಂ ನಂ 1,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Jagadguru Sri Jayadeva High School,No.38,1st main, Mani Vilas Garden Road, Kamalanagar, Room No1
156182ಡಾ. ಬಿ ಅರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ,ನಂ. 363,3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ ,ರೂಂ ನಂ 1, ಬೆಂಗಳೂರು -560079Dr. B R Ambedkar Samudaya Bhavana,No.363, 3rd Mainroad, 1st Cross,Kamalanagar Room No1,Bangalore-560079
156183ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ 74, ನಂ.47, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1BBMP Engineering Ward Office, Mahalakshmipura Subdivision Ward 74, No 47 1st Main Road Kamalanagara Room No 1
156184ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ,ಕೆ ಇ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ,ಕಮಲಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಬೆಂಗಳೂರು -560079 ವಾರ್ಡ್ -75B B M P Ward Office,, KEC Colony,Kamalanagar, Room No.1 ,Bangalore-560079,Ward-75
156185ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ,ಕೆ ಇ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ,ಕಮಲಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಬೆಂಗಳೂರು -560079 ವಾರ್ಡ್ -75B B M P Ward Office,, KEC Colony,Kamalanagar, Room No.2 ,Bangalore-560079,Ward-75
156186ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ,ಕೆ ಇ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ,ಕಮಲಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಬೆಂಗಳೂರು -560079 ವಾರ್ಡ್ -75B B M P Ward Office,, KEC Colony,Kamalanagar, Room No.3 ,Bangalore-560079,Ward-75
156187ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ ,(ರಮ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ), NO-ಎಸ್ 55, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ , 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -560079 ರೂಂ ನ. 1RES Kishore Kendra(Ramya Education Society), NO-S55, Kirloskar colony, 3rd stage, 4th block, Basaveshwaranagara ,Bangalore-560079, Room no-1
156188ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ1,Maxmuller High School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-1
156189ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ1,Maxmuller High School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-1
156190ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಎಂ ವೈ ಎಚ್ ಎ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ,(ಡಿ.ಎಡ್ ) ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560079,ರೂಂ ನಂ 1Chethan Vidya Samsthe, MYHA Teachers Training College (D.Ed) Shakthiganapathinagara Bangalore-560079,Room-1
156191ಬಿ ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕಮಲನಗರ ಸರ್ವೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ -2 ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್, ಕಮಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೊರೆ-560079BWSSB Kamalanagar Service Station, North West-2 Sub Division, Kamalanagar, Bangalore-560079
156192ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಎಂ ವೈ ಎಚ್ ಎ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ,(ಡಿ.ಎಡ್ ) ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560079,ರೂಂ ನಂ 2Chethan Vidya Samsthe, MYHA Teachers Training College (D.Ed) Shakthiganapathinagara Bangalore-560079,Room-2
156193ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಡಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ -1Indian High School, Dr Siddaiah Puranika Road, Basaveshwara Nagar,Bangalore Room No-1
156194ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಡಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ. 2Indian High School,m, Dr Siddaiah Puranika Road, Basaveshwara Nagar,Bangalore, Room No-2
156195ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ-2,Maxmuller High School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-2
156196ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ-3,Maxmuller High School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-3
156197ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ-4,Maxmuller High School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-4
156198ಗೌತಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,2ನೇ ಹಂತ, ಕಮಲಾನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Goutham Public School,Gruha Lakhsmi layout,1st main, 2nd stage, Kamalanagar,Bangalore-560079, Room No.1,
156199ಗೌತಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,2ನೇ ಹಂತ, ಕಮಲಾನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,Goutham Public School,Gruha Lakhsmi layout,1st main, 2nd stage, Kamalanagar,Bangalore-560079, Room No.2,
156200ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ -1Gnanavahini Vidya Samsthe BEML layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079, Room no-1
156201ವಿದ್ಯಾ ಸಾದನ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ -481, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079,ರೂಂ ನಂ -1Vidyasaadana Aided Kannada Higher Primary School, No-481, 1st main, kamalanagara, Bangalore-560079, Room-1
156202ವಿದ್ಯಾಸಧನ ಅನುಧಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರVidyasadhana Anudhanita Kannada Primary School, Room No. 2, Veerabhadreshwara Theatre Road, Kamalanagar
156203ಗೌತಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,2ನೇ ಹಂತ, ಕಮಲಾನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,Goutham Public School,Gruha Lakhsmi layout,1st main, 2nd stage, Kamalanagar,Bangalore-560079, Room No.2,
156204ವಿದ್ಯಾ ಸಾದನ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ -481, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079,ರೂಂ ನಂ -2Vidyasaadana Aided Kannada Higher Primary School, No-481, 1st main, kamalanagara, Bangalore-560079, Room-2
156205ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.38 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಕಮಲಾನಗರ,ರೂಂ ನಂ-2,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Jagadguru Sri Jayadeva High School,No.38,1st main, Mani Vilas Garden Road, Kamalanagar, Room No-2, Bangalore-560079
156206ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.38 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಕಮಲಾನಗರ,ರೂಂ ನಂ -3,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Jagadguru Sri Jayadeva High School,No.38,1st main, Mani Vilas Garden Road, Kamalanagar, Room No-3, Bangalore-560079
156207ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕಮಲಾನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ -1B B M P Tailoring and Nitting Training Centre, Kamalanagara, Bangalore-560079, Room no-1
156208ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ 74, ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿನಗರ,ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1BBMP Help Centre Ward 74 Shakthi Ganapathinagara Near Shankarnag Bustand 7th Cross kamalanagara Room No 1
156209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎನ್‌ಜಿ ಓ ಕಾಲೋನಿ ,ಕಮಲಾನಗರGovt. Higher Primary School, Room No.1, N G O Colony, Kamalanagar
156210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಎನ್‌ಜಿ ಓ ಕಾಲೋನಿ ,ಕಮಲಾನಗರGovt. Higher Primary School, Room No.2, N G O Colony, Kamalanagar
156211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಎನ್‌ಜಿ ಓ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ , ಕಮಲಾನಗರGovt. Higher Primary School, Room No.3, N G O S Colony, Kamalanagar
156212ಅರ್ಚನ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಎನ್‌ಜಿ ಓ ಕಾಲೋನಿ ,ಕಮಲಾನಗರArchana Vidya Mandira Kannada Higher Primary School, Room No.1, N G O Colony, Kamalanagar
156213ಅರ್ಚನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಎನ್‌ಜಿ ಓ ಕಾಲೋನಿ , ಕಮಲಾನಗರArchana Vidya Samsthe, Room No.2, N G O Colony, Kamalanagar
156214ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ 102 ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಿ ಇ ಎಂಎಲ್‌ ಲೇಔಟ್ 1ನೇಹಂತ ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರBBMP Ward 102 Office, Room No.1, 4th Mainroad,BEML Layout, 1st Stage,Basaveshwaranagar, Vrushabavathi Nagar,
156215ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ 102 ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ ಇ ಎಂಎಲ್‌ 1ನೇಹಂತ ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರBBMP Ward 102 Office, Room No.2, 4th Mainroad, BEML Layout, 1st Stage,Basaveshwaranagar, VrushabavathiNagar,
156216ಮೌರ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ 79 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರMourya High School, No - 79 Room No.1, 4th Mainroad, Maruthinagar, Vrushabavathi Nagar
156217ಮೌರ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ವೃಷಭಾವತಿನಗರMourya High School, Room No.2, 4th Mainroad, Maruthinagar, Vrushabavathi Nagar
156218ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ 102 ಕಛೇರಿ ರೂಂ ನಂ 3, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರBBMP Ward 102 Office Room No 3, 4 th Mainroad, BEML Layout 1st Stage,Basaveshwaranagar, VrushabavathiNagar,
156219ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ 102 ಕಛೇರಿ ರೂಂ ನಂ 3, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರBBMP Ward 102 Office Room No 3, 4 th Mainroad, BEML Layout 1st Stage,Basaveshwaranagar, VrushabavathiNagar,
156220ಅಮರವಾಣಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ), ವಾಣಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಣಿವಿಲಾಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ವೃಷಭಾವತಿನಗರAmaravani Education Society(Regd), vani InterNational School, 2nd Mainroad, Manivilas Garden, Vrushabavathi Nagar,
156221ಅಮರವಾಣಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ)ವಾಣಿ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ ಲೇಔಟ್ ,1ನೇ ಹಂತ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ , ವೃಷಭಾವತಿನಗರAmaravani Education Society(Regd) Vani International School,Room No-1, 4 th Mainroad, BEML Layout,1st Stage,Basaveshwaranagar, VrushabavathiNagar
156222ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1,ನಂ52 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರSri Ragavendara Kannada Higher Primary School,Room No-1, No 52, 6 th Cross, Maruthinagar,Kamakshipalya, Vrushabhavathinagar
156223ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1,ನಂ52 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರSri Ragavendara Kannada Higher Primary School,Room nO-2, No 52, 6 th Cross, Maruthinagar,Kamakshipalya, Vrushabhavathinagar
156224ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1,ನಂ52 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರSri Raghvendra Kannada Higher Primary School, Room No.03, Nam-52, 6th Cross, Maruthinagar, kamakshipalya, Vrushabhavathinagar
156225ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2, 4ನೇ ಐ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಬಯಲು, ವೃಷಭಾವತಿನಗರNammura Govt Lower Primary School ,Room No-2, 4th I Cross,SannakkiBayalu, Vrushabavathi Nagar,
156226ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2, 4ನೇ ಐ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಬಯಲು, ವೃಷಭಾವತಿನಗರNammura Govt Lower Primary School ,Room No-2, 4th I Cross,SannakkiBayalu, Vrushabavathi Nagar,
156227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ -04, ಎನ್ ಜಿ ಓ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಮಲಾನಗರGovt Primary School, Room No-04, N.G.O.S.Colony, Kamalanagar
156228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ -04, ಎನ್ ಜಿ ಓ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಮಲಾನಗರGovt Primary School, Room No-04, N.G.O.S.Colony, Kamalanagar
156229ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 , 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರMaruthi Vidya Mandira, Room No.1, 4th Cross, Magadi Mainroad, Kamakshipalya, Vrushabhavathinagar
156230ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರMaruthi Vidya Mandira, Room No.2, 4 th Cross,Magadi Mainroad, Kamakshipalya, Vrushabavathi Nagar
156231ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರMaruthi Vidya Mandira, Room No.3, 4 th Cross,Magadi Mainroad, Kamakshipalya, Vrushabavathi Nagar
156232ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರMaruthi Vidya Mandira, Room No.4, 4th Cross, Magadi Mainroad, Kamakshipalya, Vrushabhavathinaagr
156233ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಹೊಸಕಟಡ,ಸಂಖ್ಯೆ 1, 4ನೇ ಎಲ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Maruthi Vidya Mandira,New building,No-1,4th L Cross,Magadi Mainroad,Kamakshipalya, Vrushabavathi Nagar,Room No-1
156234ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ 102 ಕಛೇರಿ ರೂಂ ನಂ. 4 4ನೇ ಮುಖ್ಯ್ರರಸ್ತೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರBBMP Ward 102 Office, Room No-4, 4th Mainroad, B.E.M.L.1st Stage, Basaveshwaranagar
156235ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ 102 ಕಛೇರಿ ರೂಂ ನಂ. 4 4ನೇ ಮುಖ್ಯ್ರರಸ್ತೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರBBMP Ward 102 Office, Room No-4, 4th Mainroad, B.E.M.L.1st Stage, Basaveshwaranagar
156236ಶೀಬಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಂ 56 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರSheeba English School, Room No 1, No56 6th Main Road, Kamakshi Palya, Vrushabavathi Nagar
156237ಶೀಬಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಂ 56 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರSheeba English School, Room No 1, No56 6th Main Road, Kamakshi Palya, Vrushabavathi Nagar
156238ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 4ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರShreyas High School, Room No.1, 4th D Mainroad, Magadi Main Road,Kamakshipalya, Vrushabavathi Nagar
156239ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ ನಂ-1, ಹಳೆ ನಂ-74, ಹೊಸ ನಂ-25, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರNew St.Merias Public School,Room No-1, Old No-74, New No-25, 2nd Cross, Maruthinagar,Kamakshipalya, Vrushabhavathinagar
156240ಶ್ರೇಯಸ್‌ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 4ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರShreyas High School, Room No.2, 4th D Cross, Magadi Main Road ,Kamakshipalya,Vrushabavathi Nagar
156241ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರRaghavendra High School , 4 th Main Road, Vinayaka Nagar,Kamakshipalya, Vrushabavathi Nagar
156242ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರRaghavendra High School , 4 th Main Road, Vinayaka Nagar,Kamakshipalya, Vrushabavathi Nagar
156243ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ ನಂ-2,ಹಳೆ ನಂ-74, ಹೊಸ ನಂ-25, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ,ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ,ವೃಷಭಾವತಿನಗರNew St Meris Public School,Room No-2, Old No-74, New No-25, 2nd Cross, Maruthinagar,Kamakshipalya, Vrushabhavathinagar
156244ಮೌರ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ-3, ನಂ-79, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ವೃಷಭಾವತಿನಗರMourya High School, Room No-3, No-79, 4th Mainroad, Maruthinagar, Vrushabhavathinagar
156245ಮೌರ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ-3, ನಂ-79, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ ವೃಷಭಾವತಿನಗರMourya High School, Room No-3, No-79, 4th Mainroad, Maruthinagar, Vrushabhavathinagar
156246ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ-03, ನಂ-56, 4ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವೃಷಭಾವತಿನಗರSheryas High School, Room No-03, No-56, 4th D Cross, Magadi Mainroad, Kamakshipalya, Vrushabhavathinagar
156247ಶೀಬಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ-02, ನಂ-56, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ವೃಷಭಾವತಿನಗರSheeba English School, Room No-02, No-56, 6th Mainroad, kamakshipalya Vrushabhavathinagara
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.