Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1531ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No-1
1532ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Room No-2
1533ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌Indira Education Center
1534ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿBruhath Bangalore Mahanagara Palike Office,
1535ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿBruhath Bangalore Mahanagara Palike Office,
1536ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಛೇರಿB B M P Library Office
1537ಶಿಶುವಿಹಾರShishuvihara,
1538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
1539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
15310ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School, Room No-3
15311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School, Room No-3
15312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School, Room No-4
15313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School, Room No-4
15314ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲುSiddartha Education Center,Room No-1, Doddabidarakallu
15315ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲುSiddartha Education Center,Room No-2, Doddabidarakallu
15316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Higher Primary School, Room No-5
15317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Higher Primary School, Room No-5
15318ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1.
15319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
15320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School, Room No-3
15321ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No-1,
15322ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Room No-2
15323ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Lower Primary School, Room No-3
15324ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No-1
15325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,Govt Higher Primary School, Room No-1, New Beuliding
15326ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Higher Primary School, Room No-2, New Beuliding
15327ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,Govt Higher Primary School, Room No-3, New Beuliding
15328ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,Govt Higher Primary School, Room No-3, New Beuliding
15329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,Govt Higher Primary School, Room No-1, Old Beuliding
15330ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,Govt Higher Primary School, Room No-2, Old Building
15331ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,Govt Higher Primary School, Room No-3, Old Building
15332ಕೆ ಜಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1K G Vidhya Mandira,Room No-1
15333ಕೆ ಜಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2K G Vidhya Mandira,Room No-2
15334ಕೆ ಜಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3K G Vidhya Mandira,Room No-3
15335ದೀಪಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Deepak English School, Room No-1
15336ದೀಪಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Deepak English School, Room No-2
15337ದೀಪಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Deepak English School, Room No-3
15338ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Model Primary School, Room No-1, New Building
15339ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Model Primary School, Room No-2, New Building
15340ಲ್ಯೂಮಿನರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Luminary English School, Room NO.1
15341ಲ್ಯೂಮಿನರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Luminary English School, Room NO.2
15342ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Primary School, Room No-3
15343ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Model Primary School, Room No-4
15344ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Model Primary School, Room No-5
15345ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sowndarya Sri Vidhyamanya Vidya Kendra, Room-No-1
15346ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sowndarya Sri Vidhyamanya Vidya Kendra, Room-No-2
15347ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Anupama Vidya Mandira, Room-No-2
15348ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Anupama Vidya Mandira, Room-No-2
15349ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Anupama Vidya Mandira, Room-No-3
15350ಅನುಪಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Anupama Vidya Mandira, Room-No-3
15351ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆSowndarya Sri Vidyamanya Vidya Kendra, Room-No-4
15352ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sowndarya Sri Vidyamanya Vidya Kendra, Room-No-4
15353ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆSowndarya Sri Vidyamanya Vidya Kendra, Room-No-5
15354ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Model Primary School, Room No-1
15355ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School, Room No-2
15356ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1BBMP Help Center, Room No-1
15357ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Vidya Public High School, Room No-1
15358ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Vidya Public High School, Room No-2
15359ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sunshine Public High School, Room No.3
15360ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sunshine Public High School, Room No-2
15361ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Vidya Public High School, Room No-3
15362ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary School, Room No-1
15363ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School, Room No-2
15364ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary School, Room No-1
15365ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School, Room No-2
15366ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Primary School, Room No-3
15367ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Model Primary School, Room No-4
15368ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St. Philomena Public School,Room No-1
15369ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St. Philomena Public School,Room No-2
15370ಲೋಹಿತ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Lohith School, Room No-1
15371ಲೋಹಿತ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Lohith School, Room No-2
15372ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆArunodaya High School, Room No-1
15373ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Arunodaya High School, Room No-2
15374ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Arunodaya High School, Room No-3
15375ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆArunodaya High School, Room No-4
15376ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Arunodaya High School, Room No-5
15377ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1SS Public School, Room No-1
15378ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2SS Public School, Room No-2
15379ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3SS Public School, Room No-3
15380ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4SS Public School, Room No-4
15381ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary School, Room No-1
15382ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School, Room No-2
15383ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.03Govt Model Primary School, Room No-03
15384ಸೆಂಟ್‌ ಯಶ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St Yash Public School, Room No-1
15385ಸೆಂಟ್‌ ಯಶ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St Yash Public School, Room No-2
15386ಸೆಂಟ್‌ ಯಾಶ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St Yash Public School, Room No-3
15387ಸೆಂಟ್‌ ಯಾಶ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4St Yash Public School, Room No-4
15388ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt Model Primary School, Room No-4
15389ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Nammura Govt Lower Primary School, Room No-1
15390ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Nammura Govt Lower Primary School, Room No-2
15391ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆNammura Govt Lower Primary School
15392ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4Nammura Govt Lower Primary School 4
15393ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sri Vinayaka High School, Room No-1
15394ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sri Vinayaka High School, Room No-2
15395ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sri Vinayaka High School, Room No-2
15396ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆVidyashree High School
15397ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,Vidyashree High School, Pipeline Road, Anjananagar.
15398ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room No-1
15399ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Lower Primary School, Room No-2
153100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Lower Primary School, Room No.2
153101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School, Room No-1
153102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School, Room No-1
153103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Higher Primary School, Room No-3
153104ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Annibesent Convent and High School, Room No-1
153105ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Annibesent Convent and High School, Room No-2
153106ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Annibesent Convent and High School, Room No-2
153107ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Annibesent Convent and High School, Room No-4
153108ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Annibesent Convent and High School, Room No-3
153109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153110ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿVillage Panchayath Office
153111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room No-1
153112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Lower Primary School, Room No-2
153113ಸಮುದಾಯ ಭವನSamudaya Bhavana
153114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt.Higher Primary School
153118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-1,
153129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No-2,
153130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-2
153131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-3
153132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-4
153133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No-5
153134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt Higher Primary School, Room No-6
153135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.Govt Lower Primary School,
153136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.Govt Lower Primary School,
153137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1,
153138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
153139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1Govt Higher Primary School, Room No-1
153140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School,Room No.1
153141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School,Room No.2
153142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School, Room No-1
153143ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Sharada Vidya Samste Room No.1
153144ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Sharada Vidya Samste Room No.2
153145ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Sharada Vidya Samste Room No.2
153146ಶ್ರೀ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Sharada Vidya Samste Room No.3
153147ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1SVS Public High School Room No.1
153148ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2SVS Public High School Room No.2
153149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No-1
153150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No-2
153151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No-2
153152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, Room No-3
153153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, Room No-3
153154ಲಯನ್‌ಸ್‌ ಸೇವಾಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Lions Sevabharathi Vidyalaya , Kannada Higher Primary School , Room No 1
153155ಲಯನ್‌್ಸ ಸೇವಾಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Lion Sevabharathi Vidyalaya, Kannada Higher Primary School, Room No-2
153156ಲಯನ್‌್ಸ ಸೇವಾಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Lion Sevabharathi Vidyalaya, Kannada Higher Primary School, Room No-3
153157ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚುನರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Kuvempu Centunary Govt Model Primary School , Room No 1
153158ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚುನರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kuvempu Centunary Govt Model Primary School. Room No 2
153159ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚುನರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Kuvempu Centunary Govt Model Primary School. Room No 3
153160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School.
153161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,2Govt Lower Primary School.2
153162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School.,
153165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School.,
153168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School.,
153169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School.,
153170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School.,
153171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2Govt Higher Primary School.2
153172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Lower Primary School, New Building
153173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 2Govt Lower Primary School, New Building 2
153174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Lower Primary School Room No.3, New Building
153175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡGovt Lower Primary School Room No.4, New Building
153176ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Primary School, Room.No.1
153177ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Primary School, Room.No.2
153178ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2Govt Primary School, Room No-2
153179ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St. Philomina Memorial High School, Room NO.1
153180ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St. Philomina Memorial High School, Room NO.2
153181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Model Higher Primary Schoo, Room No-1
153182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Model Higher Primary Schoo, Room No-2
153183ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Model Primary School, Room No-1
153184ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Model Primary School, Room No-2
153185ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Model Higher Primary School, Room.No.3
153186ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Higher Primary School, Room.No.3
153187ರೊಟರಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1Rotary Seva Bharathi, Room No-1,
153188ರೊಟರಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2Rotary Seva Bharathi, Room No-2,
153189ರೊಟರಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2Rotary Seva Bharathi, Room No-2
153190ರೊಟರಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ3Rotary Seva Bharathi, Room No-3
153191ರೊಟರಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ3Rotary Seva Bharathi, Room No-3
153192ರೊಟರಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ4Rotary Seva Bharathi, Room No-4
153193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Higher Primary School, Room No.1
153194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No.1
153195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.,
153196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higehr Primary School
153198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No.1
153203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
153205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School. , Room No-2
153206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School. Room No-1
153208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School. Room No-2
153209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School.
153210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2Govt Lower Primary School 2
153212ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Priyadarshini Vidya Kendra, Room No 1
153213ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Priyadarshini Vidya Kendra, Room No 2
153214ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Priyadarshini Vidya Kendra, Room No 2
153215ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Priyadharshini Vidhya Kendra, Room No-3
153216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
153217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153219ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Jnanabhodini Higher Primary School, (Kannada Medium), Room No 1
153220ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Jnanabhodini Higher Primary School, (Kannada Medium), Room No 1
153221ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Radha Krishna School of Education, Room No.1
153222ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Radha Krishna School of Education, Room No.2
153223ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Radha Krishna School of Education, Room No.3
153224ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Radha Krishna School of Education, Room No.4
153225ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Jnana Bhodini Higher Primary School, (kannada Medium) Room No-6
153226ಜ್ಙಾನಭೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Jnana Bhodini Higher Primary School, (kannada Medium) Room No-6
153227ನ್ಯೂ ಹೈ ಟೆಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1New Hi tech Public School, Room No.1
153228ನ್ಯೂ ಹೈ ಟೆಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2New Hi tech Public School, Room No.2
153229ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Primary School, Pattanagere
153230ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Primary School,2
153231ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Panchasheela Primary School, Room No.1
153232ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Panchasheela Primary School, Room No.2
153233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Lower Primary School,
153234ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Primary School, Room No 1
153235ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Primary School, Room No 1
153236ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ)BEML Employees Co-Operative Society (Regd)
153237ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ)BEML Employees Co-Operative Society (Regd) (temprovery tent)
153238ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sheshadripuram Pre-University College, Room No 1
153239ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sheshadripuram Pre-University College, Room No 2
153240ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Seshadripuram Pre University College, Room No-3
153241ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Seshadripuram Pre University College, Room No-1
153242ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Seshadripuram Pre University College, Room No-2
153243ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1SJR Public School, Room No.1
153244ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2SJR Public School, Room No.2
153245ಬಂಡೆಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Bandeswamy Industrial Training Institute, Room No 1
153246ಬಂಡೆಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Bandeswamy Industrial Training Institute, Room No 2
153247ಬಂಡೇಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Bandeswamy Industrial Training Institute, Room No 2
153248ಬಂಡೇಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Bande Swamy Industrial Training Instute, Room No-3
153249ಬಂಡೆಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Bandeswamy Industrial Training Institute, Room No 4
153250ನ್ಯೂ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1New Balaji Vikram English School, Room No.1
153251ನ್ಯೂ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2New Balaji Vikram English School, Room No.2
153252ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt High School, Room No 1
153253ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt High School, Room No 2
153254ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt High School, Room No 2
153255ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt High School, Room No 3
153256ಬೆತೆಸ್ಡ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bethesda International School Room No.1
153257ಬೆತೆಸ್ಡ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bethesda International School Room No.1
153258ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt High School, Room No 2
153259ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Urdu Primary School, Room No 1
153260ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Urdu Primary School, Room No 2
153261ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Urdu Primary School, Room No 3
153262ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ರೂ ನಂ.1Govt Model School, Room No 1
153263ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ರೂ ನಂ.2Govt Model School, Room No 2
153264ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ರೂ ನಂ.3Govt Model School, Room No 3
153265ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ರೂ ನಂ.4Govt Model PrimarySchool, Room No 4
153266ಕೆಂಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Kengeri Education Trust, Room No 1
153267ಕೆಂಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kengeri Education Trust, Room No 2
153268ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St "Ann" Public High School, Room No.1
153269ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St "Ann" Public High School, Room No.2
153270ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Kengeri Education Trust, Junior College, Room.No.2
153271ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Kengeri Education Trust, Junior College, Room.No.4
153272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
153273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
153274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153277ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School,
153279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2Govt. Higher Primary School,2
153280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153282ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153284ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153285ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Lower Primary School, Room No-1
153286ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Lower Primary School, Room No-2
153287ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆSiddaganga Rural High School,
153288ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ 3Siddaganga Rural High Schoo 3,
153289ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt. Higher Primary School,
153291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,3Govt. Higher Primary School,3
153292ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Kannada Higher Primary School,Room No,1
153293ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Kannada Higher Primary School, Room No.2
153294ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Kannada Higher Primary School, Room No-3
153295ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt Kannada Higher Primary School, Room No-4
153296ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Kannada Higher Primary School, Room No-4
153297ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Model Primary School,
153298ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Model Primary School, Room No.2
153299ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Model Primary School, Room No.3
153300ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt Model Primary School, Room No-4
153301ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt Model Primary School, Room No-5
153302ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt Model Primary School, Room No-5
153303ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School
153304ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School
153305ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153306ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153307ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153308ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School,
153309ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153310ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153311ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Urdu Higher Primary School , Room No 1
153312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Urdu Primary School , Room No 2
153313ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153314ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School , Room No 1
153315ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School, Room No 2
153316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
153317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153318ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt High School , Room No 1
153319ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt High School , Room No 2
153320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt . Higher Primary School , Room No 1
153321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
153322ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153323ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 2Govt. Lower Primary School 2
153324ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153326ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt Higher Primary School,
153327ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt Lower Primary School,
153328ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School, Room No 1
153329ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School, Room No 2
153330ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt Lower Primary School,
153331ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
153332ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153333ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153334ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153335ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153336ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153337ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153338ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153339ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School,
153340ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School,
153342ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
153343ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 2Govt Lower Primary School 2
153344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153345ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
153346ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
153347ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Primary School, Room No 1
153348ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary School, Room No 2
153349ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary School, Room No 2
153350ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,Village Accountant Office,
153351ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153352ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153353ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153354ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2Govt. Lower Primary School 2
153355ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153356ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153357ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School,
153358ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153359ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153360ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
153361ನವಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆNavajyothi Higher Primary & High School,Room No-1
153362ನವ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Navajyothi Higher Primary & High School,Room No-2
153363ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿVillage Panchayath Office
153364ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
153365ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganawadi Centre
153366ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
153367ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary Schoo
153368ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.