Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1501ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Challahalli Village
1502ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಮಾರಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room.No.1, Marasandra
1503ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಮಾರಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room.No.2, Marasandra
1504ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ನೆಲ್ಲಕುಂಟೆGovt Higher Primary School, Nellukunte
1505ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಡತನ ಮಲೆGovt Lower, Primary School, Kadathanamale
1506ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮನಹಳ್ಳಿGovt Lower, Primary School, Sriramanahalli
1507ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನಿಯೂರುGovt Lower, Primary School, Haniyur
1508ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಲಾಪುರGovt Lower, Primary School, Karlapura
1509ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಅರಕೆರೆGrama Panchayathi Office, Arakere
15010ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1 ಸುರದೇನುಪುರGovt Higher Primary School,Room No-1 Suradenpura
15011ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2 ಸುರದೇನುಪುರGovt Higher Primary School, Room No-2 Suradenpura
15012ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1 ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School,room no1 Sadenahalli
15013ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2 ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School,room No.2 Sadenahalli
15014ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Sonnenahalli
15015ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾತGovt Higher Primary School, Byata
15016ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಕೋಳುGovt Higher Primary School, Kakolu
15017ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Chokkanahalli
15018ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅದ್ದೆವಿಶ್ವನಾಥಪುರGovt Lower Primary School, Room.No.1,Addevishwanathapura
15019ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಅದ್ದೆವಿಶ್ವನಾಥಪುರGovt Lower Primary School,Room.No.2, Addevishwanathapura
15020ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ರಾಜಾನುಕುಂಟೆGovt Higher Primary School, Room.No.1, Rajanukunte
15021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ರಾಜಾನುಕುಂಟೆGovt Higher Primary School, Room.No.3, Rajanukunte
15022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ರಾಜಾನುಕುಂಟೆGovt Higher Primary School, Room.No.2, Rajanukunte
15023ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅದ್ದಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Addiganahalli
15024ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅದ್ದಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿAnganavadi Kendra, Addiganahalli
15025ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಟ್ಟಗಲ್‌ಪುರGovt Lower Primary School, Itagalpura
15026ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ದಿಬ್ಬೂರುGovt Higher Primary School, Room.No.1, Dibburu
15027ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Shyanubhoganahalli
15028ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Linganahalli
15029ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೀತಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Seethakempanahalli
15030ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ಕೂರುGovt Higher Primary School, Mathkuru
15031ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Madappanahalli
15032ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಸಿಂಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher School,old Bulding Room.No.1, Singanayakanahalli
15033ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಸಿಂಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher School,old Bulding Room.No.3, Singanayakanahalli
15034ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸಿಂಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Primary School, Old Building, Room.No.2, Singanayakanahalli
15035ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Honnenahalli
15036ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Lower Primary School, Nagadasanahalli
15037ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Gantiganahalli
15038ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Govt Lower Primary School, Avalahalli room no.1
15039ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Govt Lower Primary School, Avalahalli room no.2
15040ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅನಂತಪುರNammura Govt Lower Primary School, Room.No.1, Ananthapura
15041ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಅನಂತಪುರNammura Govt Lower Primary School, Room.No.3, Ananthapura
15042ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಅನಂತಪುರNammura Govt Lower Primary School. Room.No.2, Ananthapura
15043ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಅನಂತಪುರNammura Govt Lower Primary School. Room.No.2, Ananthapura
15044ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Mylappanahalli
15045ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಶಿವಕೋಟೆGovt Model Primary School , Room.No.1, Shivakote
15046ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಶಿವಕೋಟೆGovt Model Primary School, Room.No.2, Shivakote
15047ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾವಳ್ಳಿಪುರGovt Lower Primary School, Mavallipura
15048ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Madhugirihalli
15049ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಐವರಕಂಡಪುರGovt Higher Primary School, Room.No.1, Ivarakandapura
15050ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಐವರಕಂಡಪುರGovt Higher Primary School, Room.No.2, Ivarakandapura
15051ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಹೆಸರಘಟ್ಟH S L N Vidyasamsthe, Hesaraghatta
15052ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಹೆಸರಘಟ್ಟS L N Vidyasamsthe, Hesaraghatta
15053ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಹೆಸರಘಟ್ಟH S L N Vidyasamsthe, Room.No.3, Hesaraghatta
15054ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಹೆಸರಘಟ್ಟH S L N Vidyasamsthe, Room.No.4, Hesaraghatta
15055ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary School, Room.No.1, Hesaraghatta
15056ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary School, Room.No.5, Hesaraghatta
15057ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,; ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary School, Room.No.2, Hesaraghatta
15058ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary School,Room.No.3, Hesaraghatta
15059ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಹೆಸರಘಟ್ಟGovt Model Primary Scholl, Room.No.4, Hesaraghatta
15060ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Guddadahalli
15061ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಜಾಜಿGovt Lower Primary School, Bilijaji
15062ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Dasenahalli
15063ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Kukkanahalli
15064ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲಪುರGovt Higher Primary School, Gopalapura
15065ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲಪುರGovt Higher Primary School, Gopalapura
15066ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೋಟಗೆರೆGovt Lower Primary School, Thotagere
15067ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Hosahallipalya
15068ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೊಡಿಗೇತಿರುಮಲಾಪುರGovt Higher Primary School, Room.No.1, Kodigethirumalapura
15069ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕೊಡಿಗೇತಿರುಮಲಾಪುರGovt Higher Primary School, Room.No.2, Kodigethirumalapura
15070ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room.No.1, Nagenahalli
15071ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room.No.2, Nagenahalli
15072ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room.No.3, Nagenahalli
15073ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room.No.4, Nagenahalli
15074ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.1, ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿNammura Govt Lower Primary School, Room No.1, Kenchenahalli
15075ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿNammura Govt Lower Primary School, Room.No.1, Harohalli
15076ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.1, Ramagondanahalli
15077ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.2, Ramagondanahalli
15078ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಬ್ಯಾಲಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.1, Byalakere
15079ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ತೆ.2, ಬ್ಯಾಲಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.2, Byalakere
15080ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಕೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Pakegowdanapalya
15081ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರೆನಾಗಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Thorenagasandra
15082ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಸಂದ್ರGovt Lower Primary School, Honnasandra
15083ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಸ್ಕೂರುGovt Higher Primary School, Huskur
15084ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆತ್ತನಗೆರೆGovt Higher Primary School, Betthanagere
15085ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Govt Higher Primary School, Matthahalli room no1
15086ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Govt Higher Primary School, Matthahalli Room no.2
15087ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.1, Hurulichikkanahalli
15088ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room.No.2, Hurulichikkanahalli
15089ಸಿಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ ಕಸಘಟ್ಟಪುರSacred heart PU college Kasagattapur
15090ಸಿಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ ಕಸಘಟ್ಟಪುರSacred heart PU college Kasagattapur
15091ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Kalathammanahalli
15092ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅಟ್ಟೂರುNammura Govt Higher Primary School, Room.No.1, Attur
15093ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಅಟ್ಟೂರುNammura Govt Higher Primary School, Room.No.2, Attur
15094ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಅಟ್ಟೂರುNammura Govt Higher Primary School, Room.No.4, Attur
15095ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಅಟ್ಟೂರುNammura Govt Higher Primary School , Room No-3, Attur
15096ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ವೀರಸಾಗರGovt Lower Primary School, Room.No.1, Veerasagara
15097ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ವೀರಸಾಗರGovt Lower Primary School, Room.No.2, Veerasagara
15098ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ವೆಂಕಟಾಲGovt Lower Primary School, Room.No.1, Venkatala
15099ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ವೆಂಕಟಾಲGovt Lower Primary School, Room.No.2, Venkatala
150100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವೆಂಕಟಾಲGovt. Lower Primary School, Room No.3, Venkatala
150101ಭುವನ ವಿದ್ಯಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ,ವೆಂಕಟಾಲ ಯಲಹಂಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ 7,Bhuvana intutition School,venkatala yelahanka Room.No.1, NH7
150102ಭುವನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಾಲ ಯಲಹಂಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ 7,Bhuvana Intuition School,venkatala yalahanka Room.No.2, NH7
150103ದಿ ಲಯನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,The Lion kids pre School,Maruthinagar Room.No.1,
150104ದಿ ಲಯನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2The Lion Kids Pre School Maruthinagar Room.No.2
150105ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Ramakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-1
150106ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Ramakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-2
150107ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Ramakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-3
150108ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Ramakrishna memorial Kannada Primary and High School Maruthinagar Room No-4
150109ದಿ ಲಯನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3The Lion Kids Pre School,Maruthinagara Room.No.3
150110ದಿ ಲಯನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4The Lion Kids Pre School,Maruthinagara Room.No.4
150111ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕಾಮಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnana Bharathi Public School, Room.No.1, Kamakshamma Layout
150112ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕಾಮಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnanabharathi Public School, Room.No.2, Kamakshamma Layout
150113ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಯಲಹಂಕGovt Urdu Higher Primary School, Room.No.1, Yelahanka
150114ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಯಲಹಂಕGovt Urdu Higher Primary School, Room.No.2, Yelahanka
150115ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಯಲಹಂಕGovt Urdu Higher Primary School, Room.No.3, Yelahanka
150116ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಯಲಹಂಕGovt Urdu Higher Primary School, Room.No.4, Yelahanka
150117ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಯಲಹಂಕGood Will English High School, Tank Bund Road, Room No-1, Yelahanka
150118ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಯಲಹಂಕGood Will English High School, Room No-2, Yelahanka
150119ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಯಲಹಂಕVijaya Jyothi English School, Room.No.1, Yelahanka
150120ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,ಯಲಹಂಕVijaya Jyothi English School, Room.No.2,, Yelahanka
150121ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಯಲಹಂಕVijaya Jyothi English School, Room.No.3, Yelahanka
150122ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnana Bharathi Public School, Room.No.3, Kamakshamma Layout
150123ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnana Bharathi Public School, Room.No.4, kamakshamma Layout
150124ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆGnana Bharathi Public School, Room.No.5, Kamakshamma Layout
150125ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆSri Choudeshwari Govt.Telugu Higher School, Room No-1, Kamakshamma Layout
150126ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆSri Choudeshwari Govt. Telugu Higher School, Room No-2, Kamakshamma Layout
150127ನ್ಯೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕNew Bruhath Bengalore Mahanagara Palike Office, Yelahanka
150128ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕBBMP Help Center, Puttenahalli, Yelahanka
150129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕGovt. Lower Primary School, Room No.01, Puttenahalli, Yelahanka
150130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕGovt. Lower Primary School, Room No.02, Puttenahalli, Yelahanka
150131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕGovt. Lower Primary School, Room No.03, Puttenahalli, Yelahanka
150132ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01,ವೀಲ್ & ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದುರು, ಯಲಹಂಕSathish Chandra Smaraka Vidya Samsthe, Digvijaya High School, Room No.01, Wheel & Axle Factory Oppossite, Yelahanka
150133ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:04,ವೀಲ್ & ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದುರು, ಯಲಹಂಕSathish Chandra Smaraka Vidya Samsthe, Digvijaya High School, Room No.04, Wheel & Axle Factory Oppossite, Yelahanka
150134ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02,ವೀಲ್ & ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದುರು, ಯಲಹಂಕSathish Chandra Smaraka Vidya Samsthe, Digvijaya High School, Room No.02, Wheel & Axle Factory Oppossite, Yelahanka
150135ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03,ವೀಲ್ & ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದುರು, ಯಲಹಂಕSathish Chandra Smaraka Vidya Samsthe, Digvijaya High School, Room No.03, Wheel & Axle Factory Oppossite, Yelahanka
150136ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School, Room No.1, 4th Phase Yelahanka New town
150137ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School,Room No.2, 4th Phase Yelahanka New town
150138ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School,Room No.3, 4th Phase Yelahanka New town
150139ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School,Room No.4, 4th Phase, Yelahanka New Town
150140ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Higher Primary School,Room No.5, 4th Phase, Yelahanka New Town
150141ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, 4ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Kannada Higher Primary School,Room No.5, 4th Phase Yelahanka New Town
150142ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.1, 5th Stage, Yelahanka New Town
150143ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.2, 5th Stage Yelahanka New town
150144ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.8, 5th Stage Yelahanka New town
150145ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.3, 5th Stage Yelahanka New town
150146ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School, Room No.4, 5th Stage Yelahanka New town
150147ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.5, 5th Stage Yelahanka New town
150148ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School,Room No.6, 5th Stage Yelahanka New town
150149ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7, 5ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರG K Naidu School, Room No.7, 5th Stage Yelahanka New town
150150ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂಖ್ಯೆ.ನಂ.1, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt Lower Primary School, Room No.1, Attur Layout
150151ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂಖ್ಯೆ.ನಂ.1, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt Lower Primary School, Room No.1, Attur Layout
150152ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.ನಂ.2, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt.Lower Primary School, Room No.2, Attur Layout
150153ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt.Lower Primary School, Room No.3, Attur Layout
150154ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆNammura Govt. Lower School, Room No.4, Attur Layout
150155ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆRoyal Concord International School, Room No.1, Attur Layout
150156ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆRoyal Concord International School, Room No.1, Attur Layout
150157ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆRoyal Concorde International School, Room No.2, Attur Layout
150158ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆRoyal Concorde International School, Room No.3, Attur Layout
150159ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆRoyal Concorde International School, Room No.3, Attur Layout
150160ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಒ.ಎಂ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ,ಯಲಹಂಕNmmmuru Govt.Higher Primary school, Room No.1 O.M.S Road Yelahanka
150161ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಒ.ಎಂ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ,ಯಲಹಂಕNmmmuru Govt.Higher Primary school, Room No.2 O.M.S Road Yelahanka
150162ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಓ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,Nammura Govt. Higher Primary School,Room No-3, O.M.S Road, Yelahanka
150163ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಓ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,Nammura Govt. Higher Primary School,Room No-4, O.M.S Road, Yelahanka
150164ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.1, B'Sector Yelahanka Newtown
150165ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.2, B'Sector Yelahanka New town
150166ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.3, B'Sector Yelahanka Newtown
150167ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.4, B'Sector Yelahanka Newtown
150168ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna Primary School, Room No.5, B'Sector Yelahanka Newtown
150169ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಎ ಸೆಕ್ಟರ್‌ ಎನ್‌.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಛೇರಿ ಎದುರುPoorna Prajna High School, Room No.1, A Sector, Opp. NES Office
150170ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಎ ಸೆಕ್ಟರ್‌ ಎನ್‌.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಛೇರಿ ಎದುರುPoorna Prajna High School, Room No.2, A Sector,Opp NES Office
150171ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, "ಎ" ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna High School,Room.3, "A" Sector, Yelahanka New Town
150172ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, "ಎ" ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರPoorna Prajna High School,Room.4, "A" Sector, Yelahanka New Town
150173ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರGnana Jyothi Primary School,Room No.1, Yelahanka New town
150174ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟಾನ್‌Gnana Jyothi Primary School,Room No.2, Yelahanka Newtown
150175ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟಾನ್‌Gnana Jyothi Primary School,Room No.3, Yelahanka Newtown
150176ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟಾನ್‌Gnana Jyothi Primary School,Room No.4, Yelahanka Newtown
150177ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟಾನ್‌Gnana Jyothi Primary School,Room No.5, Yelahanka Newtown
150178ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.1, Near Raitha Santhe
150179ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.2, Near Raitha Santhe
150180ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.3, Near Raithara Santhe
150181ಆಕ್‌ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ರೈತರ ಸಂತೆ ಪಕ್ಕOxford English High School, Room No.4, Near Raithrara Santhe
150182ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಎನ್‌ ಇ ಎಸ್‌ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರGovt. Kannada Middle School,Room No.1, Near NES Office
150183ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಎನ್‌ ಇ ಎಸ್‌ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರGovt. Kannada Middle School,Room No.2, Near NES Office
150184ಎಮ್‌ ಇ ಸಿಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗಾಂದಿನಗರ ಯಲಹಂಕMEC School, Room No.1, Gandhinagara Yelahanka
150185ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಸುಗ್ಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆCambridge English High School,Room No.1, Suggappa Layout
150186ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸುಗ್ಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆCambridge English High School, Room No.2, Suggappa Layout
150187ಎಮ್‌ ಇ ಸಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗಾಂಧಿನಗರ ಯಲಹಂಕMEC School,Room No.2,Gandhingara Yelahanka
150188ಎಮ್‌ ಇ ಸಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಗಾಂಧಿನಗರ ಯಲಹಂಕMEC School,Room No.3,Gandhingara Yelahanka
150189ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಓ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,Nammura Govt. Higher Primary School,Room No-5, O.M.S Road, Yelahanka
150190ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಓ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,Nammura Govt. Higher Primary School,Room No-6, O.M.S Road, Yelahanka
150191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಳ್ಳಾಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 1, Allasandra
150192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಳ್ಳಾಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 2, Allasandra
150193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಅಳ್ಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 3, Allasandra
150194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಅಳ್ಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 4, Allasandra
150195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಅಳ್ಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 5, Allasandra
150196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಅಳ್ಳಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Room No 6, Allasandra
150197ಜ್ಞಾನ ದೀಪಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆGnana Deepika English School, Room No 1, Judicial Layout
150198ಜ್ಞಾನ ದೀಪಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆGnana Deepika English School, Room No 1, Judicial Layout
150199ಜ್ಞಾನ ದೀಪಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆGnana Deepika English School, Room.No.2, Judicial Layout
150200ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರChaithanya Techno School, Room No 1, Yelahanka Newtown
150201ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರChaithanya Techno School, Room No 2, Yelahanka Newtown
150202ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರChaithanya Techno School, Room No 5, Yelahanka Newtown
150203ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರChaithanya Techno School, Room No 3, Yelahanka Newtown
150204ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರChaithanya Techno School, Room No 4, Yelahanka Newtown
150205ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt. Kannada Higher Primary School,. Room No-5 3rd Phase Yelahanka new town
150206ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt. Kannada Higher Primary School,. Room No-8 3rd Phase Yelahanka new town
150207ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt.Kannada Higher Primary School, Room No-6, 3rd Phase Yelahanka new town
150208ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-7, 3rd Phase Yelahanka new town
150209ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9, 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-9, 3rd Phase Yelahanka new town
150210ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Kannada Higher Primary School, 3rd Phase Yelahanka new town
150211ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Kannada Higher Primary School, Room No 2, 3rd Phase Yelahanka new town
150212ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Kannada Higher Primary School, Room No 3, 3rd Phase Yelahanka new town
150213ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 3ನೇ ಹಂತ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರNammura Govt Kannada Higher Primary School, Room No 4, 3rd Phase Yelahanka new town
150214ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room No 1, Dodda Betta Halli
150215ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room No 4, Dodda Betta Halli
150216ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room No 2, Dodda Betta Halli
150217ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room No 3, Dodda Betta Halli
150218ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Higher Primary School, Room No 5, Dodda Betta Halli
150219ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Urdu Lower Primary School Room No 1, Chikka Betta Halli
150220ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿNammura Govt Urdu Lower Primary School Room No 2, Chikka Betta Halli
150221ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿSharada Vidyanikethana Public School, Room No 1, Chikka Betta Halli
150222ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿSharada Vidyanikethana Public School, Room No 2, Chikka Betta Halli
150223ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿSharada Vidyanikethana Public School, Room No 3, Chikka Betta Halli
150224ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 1, Chikka Betta Halli
150225ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 2, Chikka Betta Halli
150226ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 4, Chikka Betta Halli
150227ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 3, Chikka Betta Halli
150228ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿOriental English School, Room No 5, Chikka Betta Halli
150229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವಡೇರ ಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆGovt Lower Primary School, Room No 1, Vadera Halli Layout
150230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವಡೇರ ಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆGovt Lower Primary School, Room No 3, Vadera Halli Layout
150231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವಡೇರ ಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ,Govt Lower School, Room No 2, Vadera Halli Layout
150232ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರGovt Urdu Primary School, Medi Agrahara
150233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರGovt Higher Primary School, Guni Agrahara
150234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರGovt Higher Primary School, Guni Agrahara
150235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕುಂಬಾರ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No 1, Kumbara Halli
150236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕುಂಬಾರ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No .2, Kumbara Halli
150237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಾಪುರGovt. Lower Primary School, Kempapura
150238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರಬನ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Tharabana Halli
150239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರಬನ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Tharabana Halli
150240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಸುವೆ ಘಟ್ಟGovt Lower Primary School, Sasuve Ghatta
150241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡೇರ ಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Vadera Halli
150242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಳ್ಳ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Pilla Halli
150243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಳ್ಳ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Pilla Halli
150244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರೂರುGovt Higher Primary School, Nagarura
150245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರೂರುGovt Higher Primary School, Nagarura
150246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದಾಸನ ಪುರGovt Higher Primary School Room No 1, Dasana Pura
150247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದಾಸನ ಪುರGovt Higher Primary School, Room No 2, Dasana Pura
150248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ದಾಸನ ಪುರGovt Higher Primary School, Room No 3, Dasana Pura
150249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಪುರGovt High School, Room No-1, Heggada Devana Pura
150250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಪುರGovt Lower Primary School, Room No 2, Heggada Devana Pura
150251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲೂರುGovt Higher Primary School, Aluru
150252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲೂರುGovt Higher Primary School, Aluru
150253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೋಲದೇವನ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No 1, Soladevana Halli
150254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸೋಲದೇವನ ಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No 2, Soladevana Halli
150255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರ ಕಲ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 1, Chikka Bidara Kallu
150256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 2, Chikka Bidarakallu
150257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 3, Chikka Bidarakallu
150258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt Higher Primary School, Room No 4, Chikka Bidarakallu
150259ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt. High School, Room No 1, Chikka Bidarakallu
150260ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt. High School, Room No 2, Chikka Bidarakallu
150261ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt. High School, Room No 3, Chikka Bidarakallu
150262ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ಬಿದರಕಲ್ಲುGovt. High School, Room No 4, Chikka Bidarakallu
150263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕುದುರೆ ಗೆರೆGovt Higher primary School, Room No 1, Kudure Gere
150264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕುದುರೆ ಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No.2, Kudure Gere
150265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಡಕ ಮಾರನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Adaka Maranahalli
150266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಡಕ ಮಾರನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.2, Adaka Maranahalli
150267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಅಡಕ ಮಾರನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.3, Adaka Maranahalli
150268ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Samyuktha High School Room No-1
150269ಸರ್ಕಾರಿ ಸಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮಾಕಳ್ಳಿGovt Samuktha high School Room No-2, Makalli
150270ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಮಾದನಾಯಕ ಹಳ್ಳಿGrama Panchayathi Office, Madanayaka Halli
150271ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಮಾದನಾಯಕ ಹಳ್ಳಿGrama Panchayathi Office, Madanayaka Halli
150272ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿNada Office, Madanayakana Halli
150273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Madayanayaka Halli
150274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.5, Madayanayaka Halli
150275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Madayanayaka Halli
150276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No., Madanayakana Halli
150277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Madanayakana Halli
150278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Thotada Guddada Halli
150279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Thotada Guddada Halli
150280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಮ್ಮೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Thammena Halli
150281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶ್ರೀಕಂಠಪುರGovt. High School, Room No.1, Srikantapura
150282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಶ್ರೀಕಂಠಪುರGovt Higer Primary School, Room No-2, Srikantapura
150283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.3, Srikanta Pura
150284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.4, Srikanta Pura
150285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.5, Srikanta Pura
150286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಶ್ರೀಕಂಠ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.6, Srikanta Pura
150287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿದ್ದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Siddana Hosahalli
150288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿದ್ದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. High Primary School, Room No.2, Siddana Hosahalli
150289ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಿದ್ದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Siddana Hosahalli
150290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸಿದ್ದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Siddana Hosahalli
150291ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹನುಮಂತೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯAnganawadi Kendra, Hanumanthegowdana Palya
150292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗೆಜ್ಜಗದ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Gejjagada Halli
150293ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗೆಜ್ಜಗದ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.2, Gejjagada Halli
150294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Govt. Higher Primary School, Hullegowdana Halli, room no.1
150295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Higher Primary School, Hullegowdana Halli, room no.2
150296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Lakkena Halli
150297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶಿವನ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.1, Shivana Pura
150298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶಿವನಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.2, Shivana Pura
150299ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಾರೋಕ್ಯಾತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Haro Kyathana Halli
150300ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹಾರೋಕ್ಯಾತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Haro Kyathana Halli
150301ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.1, Madavara
150302ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.5, Madavara
150303ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.2, Madavara
150304ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.3, Madavara
150305ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.4, Madavara
150306ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಮಾದಾವರGovt. Higher Primary School, Room No.6, Madavara
150307ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಟ್ಟಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No.1, hottappana Palya
150308ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.1, Lakshmi Pura
150309ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.2, Lakshmi Pura
150310ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೊಂಬರ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Dombara Halli
150311ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೊಂಬರ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.2, Dombara Halli
150312ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕದರನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Kadarana Halli
150313ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Kammasandra
150314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾವುತ್ತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Ravuthana Halli
150315ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಹುಣ್ಣಿಗೆರೆGovt. Lower Primary School, Hunnigere
150316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೋಂಡೆ ಕೊಪ್ಪGovt. Higher Primary School, Room No.1, Sode Koppa
150317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸೊಂಡೆ ಕೊಪ್ಪGovt. Higher Primary School, Room No.2, Sode Koppa
150318ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸೊಂಡೆ ಕೊಪ್ಪGovt. Higher Primary School, Room No.4, Sode Koppa
150319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸೊಂಡೆ ಕೊಪ್ಪGovt. Higher Primary School, Room No.3, Sode Koppa
150320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಿತ್ತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Kithana Halli
150321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಿತ್ತನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Kithana Halli
150322ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Bettahalli
150323ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಗಂಗೋಂಡನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Gangondana Halli
150324ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಗಂಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Gangondana Halli
150325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಗಂಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Gangondana Halli
150326ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆ ಜಿ ಲಕ್ಕೇನ ಹಳ್ಳಿGovti Higher Primary School, Room No.1, K G Lakkena Halli
150327ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Machohalli
150328ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ಮಾಚೊಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Machohalli Colony
150329ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ,Govt. Lower Primary School, Room No.2, Machohalli Colony
150330ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ,Govt. Lower Primary School, Room No.4, Machohalli Colony
150331ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿGovt. Lower Primary School, Room No.3, Machohalli Colony
150332ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Kachohalli
150333ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಯಂಡ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Baiyanda Halli
150334ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School, Mallasandra
150335ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿಡ್ಡೇನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Giddena Halli
150336ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಡಬಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No.1, Kadabagere
150337ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಡಬಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No.2, Kadabagere
150338ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಂಚನ ಬೆಲೆGovt. Higher Primary School, Room No.1, Manchana Bele
150339ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1, ಜನಪ್ರಿಯ ಟೌನ್ ಷೀಪ್Shanthi Dhama English School,Room No.1, Janapriya Town Ship
150340ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜನಪ್ರಿಯ ಟೌನ್ ಷೀಪ್Shanthi Dhama English School, Room No.2, Janapriya Town Ship
150341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.1, Chikka Gollara Hatti
150342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.4, Chikka Gollara Hatti
150343ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.2, Chikka Gollara Hatti
150344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.5, Chikka Gollara Hatti
150345ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿGovt. Higher Primary School, Room No.3, Chikka Gollara Hatti
150346ಆಕ್‌ಸ್‌ ಫರ್ಡ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರOxford School, Room No.1, Srinivasa Pura
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.