Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಇಬ್ಜಾಲ
2142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಇಬ್ಜಾಲ
2143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹರದನಹಳ್ಳಿ
2144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೊಠಡಿ-2), ಹರದನಹಳ್ಳಿ
2145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಚ್ಛಗಣಿ
2146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಕಣೇನೂರು
2147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಕಣೇನೂರು
2148ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
2149ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕಟ್ಟಡ -1), ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21410ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕಟ್ಟಡ-2), ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21411ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1 ), ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21412ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ-3), ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21413ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21414ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21415ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಲೆ
21416ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ
21417ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ
21418ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ
21419ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಗಹಳ್ಳಿ
21420ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಬ್ಬಹಳ್ಳಿ
21421ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಳಾರು
21422ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ - 1 (ಕೊಠಡಿ-1), ದೇಬೂರು
21423ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ-1 (ಕೊಠಡಿ-2), ದೇಬೂರು
21424ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ-1(ಕೊಠಡಿ 3), ದೇಬೂರು
21425ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21426ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2), ಕತ್ವಾಡಿಪುರ
21427ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕತ್ವಾಡಿಪುರ
21428ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1), ಹಳ್ಳದಕೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌
21429ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ - 2), ಹಳ್ಳದಕೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌
21430ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಸರ್ವೆ ಶಾಖೆ), ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌
21431ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ),ರಾಜಾಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌
21432ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ (ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲೋನಿ), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್
21433ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1), ಶಾರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್
21434ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಖಜಾನೆ ಕಛೇರಿ), ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌
21435ಸರ್ಕಾರಿ ದಳವಾಯಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ-1), ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌
21436ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮಲಾಪುರ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌
21437ಸರ್ಕಾರಿ ದಳವಾಯಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌
21438ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21439ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ -2) ಶಾರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21440ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21441ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,(ಕೊಠಡಿ -1), ಶಾರದಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21442ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ-2), ಶಾರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21443ನಾಗಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21444ಗುರುಭವನ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21445ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು), (ಕೊಠಡಿ -1), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21446ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ) (ಕೊಠಡಿ -2), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21447ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು) (ಕೊಠಡಿ-3), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21448ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ (ಬಲಭಾಗ)ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21449ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಛೇರಿ,(ಎಡಭಾಗ) ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21450ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21451ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ-1) ಮುಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21452ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಮುಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21453ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ 3) ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21454ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ 1) ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21455ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ 2) ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21456ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21457ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1) ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21458ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2), ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21459ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಂಕರಪುರ (ಎಡಭಾಗ), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21460ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಂಕರಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21461ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ 1), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21462ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ 2), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21463ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21464ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ 2), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21465ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮಲಾಪುರದ ಹುಂಡಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌
21466ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೀಕಹಳ್ಳಿ
21467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಮುಳ್ಳೂರು
21468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಳ್ಳೂರು
21469ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ - 1),ಹೊರಳವಾಡಿ
21470ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ((ಕೊಠಡಿ-2) ಎಡಭಾಗ, ಹೊರಳವಾಡಿ
21471ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು
21472ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳ್ಳಂಕನಹುಂಡಿ
21473ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ವೀರದೇವನಪುರ
21474ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ವೀರೇಗೌಡನಗುಂಡಿ
21475ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಚಿನ್ನದಗುಡಿ ಹುಂಡಿ
21476ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ), ಚಿನ್ನದಗುಡಿಹುಂಡಿ
21477ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ -1 (ಬಲಭಾಗ) ಗೋಳೂರು
21478ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ-1 (ಎಡಭಾಗ) ಗೋಳೂರು
21479ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ)-2, ಗೋಳೂರು
21480ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ)-1, ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ
21481ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ-2), ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ
21482ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹೊಸೂರು
21483ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ
21484ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
21485ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
21486ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10), ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
21487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ
21488ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಒಳಗಡೆ), ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
21489ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಂಡುವಿನಹಳ್ಳಿ
21490ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಲಪುರ
21491ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಹರತಲೆ
21492ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹರತಲೆ
21493ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ), ಶಿರಮಳ್ಳಿ
21494ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ವಿಣ ಭಾಗ) ಶಿರಮಳ್ಳಿ
21495ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾರ್ಯ
21496ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕುರಿಹುಂಡಿ
21497ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕುರಿಹುಂಡಿ
21498ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ತರಗನಹಳ್ಳಿ
21499ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ತರಗನಹಳ್ಳಿ
214100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ-1) ಕಪ್ಪಸೋಗೆ
214101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ)-2 ಕಪ್ಪಸೋಗೆ
214102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದನಹಳ್ಳಿ
214103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸಾಪುರ
214104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟೂರು
214105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ
214106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರವಾಡಿ
214107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊತ್ತ
214108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನೆಲ್ಲಿತಾಳಪುರ
214109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಕಲ
214110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಾಲೇಹಳ್ಳಿ
214111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
214112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ
214113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ
214114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)ಹುಸ್ಕೂರು
214115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಹುಸ್ಕೂರು
214116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ವಳಗೆರೆ
214117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ವಳಗೆರೆ
214118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಉ. ಮಸಗೆ
214119ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕಳಲೆ
214120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕಟ್ಟಡ), ಕಳಲೆ
214121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ)-1 ಕಳಲೆ
214122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2) ಕಳಲೆ
214123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಲಮ್ಮನ ದೇವಾಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ), ಕಳಲೆ
214124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಅಲಮ್ಮನ ದೇವಾಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ), ಕಳಲೆ
214125ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಕಳಲೆ
214126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರು), ಕಳಲೆ
214127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಣತಗಾಲ
214128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಬದನವಾಳು
214129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಬದನವಾಳು
214130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಬದನವಾಳು
214131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ದೇವನೂರು
214132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದೇವನೂರು
214133ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ದೇವನೂರು
214134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಕೌಲಂದೆ
214135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವಟ್ಟಿಗೆ
214136ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೆಡತಲೆ
214137ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೆಡತಲೆ
214138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ಹೆಡತಲೆ
214139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಹೆಡತಲೆ
214140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ
214141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಾರಿಪುರ
214142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ-1) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ
214143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -2) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ
214144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಿಹುಂಡಿ
214145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ
214146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ
214147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಚಗುಂಡ್ಲ
214148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹಗಿನವಾಳು
214149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ(ಕೊಠಡಿ-2) ಹಗಿನವಾಳು
214150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹಗಿನವಾಳು
214151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ-2) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಗಿನವಾಳು
214152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ಕಡಬೂರು
214153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೂರು
214154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಅಂಬಳೆ
214155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3), ಅಂಬಳೆ
214156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಸೂರಹಳ್ಳಿ
214157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2), ಸೂರಹಳ್ಳಿ
214158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಳಾರುಹುಂಡಿ
214159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪುರ
214160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನವಿಲೂರು
214161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಪುರ
214162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕುರಹಟ್ಟಿ
214163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ
214164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ
214165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ
214166ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ
214167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭುಜಗಯ್ಯನಹುಂಡಿ
214168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ -1) (ಬಲಭಾಗ), ನೇರಳೆ
214169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -1)(ಎಡಭಾಗ) ನೇರಳೆ
214170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)(ಕಟ್ಟಡ -2), ನೇರಳೆ
214171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)(ಕಟ್ಟಡ -2) ನೇರಳೆ
214172ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ
214173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕನ್ನಡ), ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ
214174ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ
214175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ
214176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೊಠಡಿ -1) ಗಟ್ಟವಾಡಿ
214177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2)ಗಟ್ಟವಾಡಿ
214178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ), ಹಳೇಪುರ
214179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಹಳೇಪುರ
214180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹಂಪಾಪುರ
214181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
214182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ), ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
214183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೂಡ್ಲಾಪುರ
214184ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ -1) ಕೂಡ್ಲಾಪುರ
214185ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2), ಕೂಡ್ಲಾಪುರ
214186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ), ಹುಣಸನಾಳು
214187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ),ಹುಣಸನಾಳು
214188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಲಚಗೆರೆ
214189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯನಹುಂಡಿ
214190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಪುರ
214191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ
214192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2), ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ
214193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ), ಹಲ್ಲರೆ
214194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ), ಹಲ್ಲರೆ
214195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2)ಹಲ್ಲರೆ
214196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -1),(ಕೊಠಡಿ-1), ಮಲ್ಕುಂಡಿ
214197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕಟ್ಟಡ -1),(ಕೊಠಡಿ-2), ಮಲ್ಕುಂಡಿ
214198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ-3),(ಕೊಠಡಿ-1) ಮಲ್ಕುಂಡಿ
214199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ. ಕೊಂಗಳ್ಳಿ
214200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ
214201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಲಹುಂಡಿ
214202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿ
214203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಅರಿಯೂರು
214204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹಾಡ್ಯ
214205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2), ಹಾಡ್ಯ
214206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹುರ
214207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-2)ಹುರಾ
214208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಕನಪುರ
214209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಪೇಗೌಡನಪುರ
214210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಗಲೂರು
214211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ
214212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರದಲೆ
214213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಗೂರು
214214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರ
214215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರ
214216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಗನಪುರ
214217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
214218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲ್ಲೂಪುರ
214219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
214220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ಕಂದೇಗಾಲ
214221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1) ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ
214222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2) ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ
214223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ಹೊಸವೀಡು
214224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸವೀಡುಹುಂಡಿ
214225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ದೇವರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ (ಹಂಚೀಪುರ)
214226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ದೇವರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ (ಹಂಚೀಪುರ)
214227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ-1 ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ
214228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ
214229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ. 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಹೆಡಿಯಾಲ
214230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹೆಡಿಯಾಲ
214231ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹೆಡಿಯಾಲ
214232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಲಕಹಳ್ಳಿ
214233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾದನೂರು ವಡೆಯನಪುರ
214234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಬಂಕಹಳ್ಳಿ
214235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ನಾಗಣಾಪುರ
214236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2017, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.