Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1541ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Tamil Primary School, Room No-1
1542ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Tamil Primary School, Room No-2
1543ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt, Tamil Primary School, Room No -3
1544ಆಂಧ್ರ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Andra, Telugu Higher Primary School, Room No-1
1545ಅರ್ಚಿಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Orchid International School, Room No-1
1546ಅರ್ಚಿಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Orchid International School, Room No-2
1547ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. High School, Room No-1
1548ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. High School, Room No-2
1549ನವ್ಕೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂ-54, ರೂಂ ನಂ.1Navkis Educational Centre,No.21/1, M.S.Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-54 Room No.1
15410ನವಕಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-54, ರೂಂ ನಂ.2Navkis Educational Center, No.21/1, M.S.Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-54, Room No.2
15411ಬಿ.ಇ.ಎಲ್‌. (ಸಿ ಬಿ ಎಸ್‌ ಇ )ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1B.E.L. (C B S E) Vidyalaya,Room No-1
15412ಬಿ.ಇ.ಎಲ್‌.(ಸಿ ಬಿ ಎಸ್‌ ಇ )ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2B.E.L. (CBSE) Vidyalaya, Room No.2
15413ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Mother Theresa English Primary and High School, Room No-1
15414ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Mother Theresa English Primary and High School, Room No-2
15415ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Mother Theresa English Primary and High School, Room No-3
15416ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Mother Theresa English Primary and High School, Room No-4
15417ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Mother Theresa English Primary and High School, Room No-5
15418ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St Claret School, Room No-1
15419ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St Claret School, Room No-2
15420ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3St. Claret School, Room No-3
15421ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶಾರದಾಂಬನಗರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4St.Claret School,5th Cross, Sharadambhanagara, Jalahalli, Room No-4
15422ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5St.Claret School,Room No-5
15423ಸೆಂಟ್‌ ಕ್ಲಾರೆಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6St. Claret School, Room No-6
15424ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1H.M.T. High School, H.M.T Colony, Room No-1
15425ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2H.M.T. High School, Room No-2
15426ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3H.M.T. High School, Room No.3
15427ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4H.M.T. High School,Room No-4
15428ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5H.M.T. High School,Room No-5
15429ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌, ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1B.B.M.P. Ward Office, Ashwathkatte Road, Room No-1
15430ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌, ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2B.B.M.P. Ward Office, Ashwathkatte Road, Room No-2
15431ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Tumkur Road, Room No-1
15432ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Tumkur Road, Room No-2
15433ಶಬರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಶಬರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sabari Higher Primary School, 2nd Cross, S.M. Road, Shabrinagar, Room No-1
15434ಶಬರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಶಬರಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sabari Higher Primary School, 2nd Cross, S.M. Road, Shabarinagar, Room No-2
15435ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No 1
15436ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No-2
15437ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No- 1
15438ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No- 2
15439ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No- 3
15440ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೀಣ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 4Govt. P.U. College, New Building, Peenya, Room No- 4
15441ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Anganavadi Kendra, Room No-1
15442ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Anganavadi Kendra, Room No-2
15443ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Sri Vidya Kendra Nursery & Primary School, Room No- 1
15444ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2Sri Vidya Kendra Nursery & Primary School, Room No- 2
15445ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3Sri Vidya Kendra Nursery & Primary School, Room No- 3
15446ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೆ-4Sri Vidya Kendra Nursery & Primary School, Room No-4
15447ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Govt. Junior College, Room No- 1
15448ನವ್ಕೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂ-54, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Navkis Education Center NO.21/1, M.S.Ramaiah Road, Gokula Bangalore-54 Room No.3
15449ನವ್ಕೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂ-54, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Navkis Education Center No.21/1, M S Ramaiah Road, Gokula Bnagalore-54,Room No-4
15450ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01B.B.M.P. Nursery Schoo, Room-01
15451ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02B.B.M.P. Nursery Schoo, Room-02
15452ನವ್ಕೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಂ.21/1, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂ-54, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Navkis Education Center NO.21/1, M S Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-54, Room No.5
15453ಸಿ.ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೀ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ,10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುತ್ಯಾಲನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1C.M. National Composite Pre Univercity College, 10th Main Road, Mutyalanagara, Room No.1
15454ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Humming Bird Nursery and Primary School, Room No-1
15455ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Humming Bird Nursery and Primary School, Room No-2
15456ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Humming Bird Nursery and Primary School, Room No-3
15457ಸಿ.ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೀ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ,10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುತ್ಯಾಲನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2C.M. National Composite Pre Univercity, 10th Main Road, Mutyalanagara, Room No-2
15458ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1C.M. National High School, Room No-1
15459ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2C.M. National High School, Room No-2
15460ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3C.M. National High School, Room No-3
15461ಸಿ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4C.M. National High School, Room No-4
15462ಒಪನ್‌ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Open Air Theatre, BBMP Park, Room No-1
15463ಒಪನ್‌ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Open Air Theatre,BBMP Park,Room No-2
15464ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.1B.B.M.P. Revenue Tax Collection Help Centre, Room No.1
15465ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1B.B.M.P. Engineering Ward Office,Room No-1
15466ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1St. Pauls English High School, Room No-1
15467ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಮೋದಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Dr. M C Modi School,Room No. 1
15468ಬಿ‌ಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ರಾಮಯ್ಯ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಮುತ್ಯಾಲನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3BBMP Nusery School, B.Ramaiah Harijana Colony, Muthyalanagar Room No-3
15469ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ. ಮೋದಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Dr. M.C.Modi School,Room No.2
15470ಫೈವ್ 'ಎಚ್' ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1Five 'H' Englis School, Room No.1
15471ಫೈವ್ 'ಎಚ್' ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2Five 'H' English School, Room No.2
15472ಫೈವ್ 'ಎಚ್' ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.3Five 'H' English School, Room No.3
15473ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Childrens Education Centre, Room No.1
15474ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Childrens Education centre, Room No.2
15475ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Childrens Education centre, Room No.3
15476ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2St. Pauls English High School, Room No.2
15477ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3St Paul's English High School, Room No-3
15478ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1St Paul's English High School, Room No-1
15479ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2St. Pauls English High School, Room No.2
15480ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.2B B M P Revenue Tax Collection Help Centre, Room No-2
15481ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1National Public School, Pipe Line Road, Yashawanthpur, Room No: 1
15482ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2National Public School, Pipe Line Road, Yashawanthpur, Room No- 2
15483ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3National Public School, Pipe Line Road, Yashawanthpur, Room-3
15484ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿದ್ಯ ಮಂದಿರ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1Satwik Vidya Mandir, 2nd Main Road, 2nd Block, Goraguntepalya Room No: 1
15485ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Satwik Vidya Mandira, 2nd Main Road, 2nd Block, Goraguntepalya, Room No - 2
15486ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt High School, 2nd Cross, Room No-1
15487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt High School, 2nd Cross, Goraguntepalya, Room No-2
15488ವಿನೋದಾ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vinod English School, Room No-1
15489ವಿನೋದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vinod English School, Room No-2
15490ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
15491ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
15492ಎಸ್.ವಿ.ಎನ್. ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್.ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1S.V.S. Narsury and SVS pandunranga high school 3rd Main 1st Block Goraguntepalya Room No- 1
15493ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ನರ್ಸರಿ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2SVN Nursary, Higher Primery School And SVS Panduranga High School, 3rd Main Road, 1st Block, Goraguntepalya, Room No-2
15494ವಿನೋದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vinoda English School, Room No-1
15495ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sathvik Vidya Mandira, Room No-1
15496ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sathvik Vidya Mandira, Room No-2
15497ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌B B M P Ward Office
15498ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Junior Primary School, Room No-1
15499ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Junior Primary School Room No-2
154100ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1BBMP Ward Office 5th Cross, Saibaba Nagar, Tempevary Shed,
154101ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2BBMP Ward Office 5th Cross, Saibaba Nagar, Tempevary Shed,
154102ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Veena Vidya Samsthe, Room No-3
154103ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Veena Vidya Samsthe, Room No-4
154104ಜ್ಙಾನವಾಹಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Gnanavahini Public School, Room No-1
154105ಜ್ಙಾನವಾಹಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Gnanavahini Public School, Room No-2
154106ರಘುರಾಂ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Raghuram Kannada Higher Primary School, Room NO-1
154107ರಘುರಾಂ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Raghuram Kannada Higher Primary School, Room No-2
154108ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Childrens Education centre, Room No.4
154109ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School, Vyayama Shale, Room No.1
154110ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Higher Primary School, Vyayama Shale, Room No.2
154111ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Higher Primary School, Vyayama Shale, Room No.3
154112ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 1L.C.R.English Nursery and Primary School, Room No.1
154113ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಆಂಗ್ಲ ನುರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .2L.C.R.English Nursery and Primary School, Room No.2
154114ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 3L.C.R.English Nursery and Primary School, Room No.3
154115ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1Rajarajeshwari English School,Room No.1
154116ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Rajarajeshwari English School,Room No-2
154117ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vidya Vaibhav School, Room No-1
154118ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ -1Sri Ananda Social Education Society,Room No-1
154119ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ -2Sri Ananda Social Education Society,Room No-2
154120ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Ananda Social Education Society,Room No-3
154121ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sri Ananda Social Education Society,Room No-4
154122ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Sri Ananda Social Education Centre,Room No-5
154123ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -6Sri. Ananda Social Education Society,Room No-6
154124ಬಿ‌ಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಿ.ಕೆ.ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1BBMp Community Hall, B.K.Nagar, Room No.1
154125ಬಿ‌ಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಿ.ಕೆ.ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2BBMP Community Hall, B.K.Nagar, Room No.2
154126ಬಿ‌ಬಿಎಂಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಿ.ಕೆ.ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3BBMP Community Hall, B.K.Nagar, Room No.3
154127ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಅಂಜುನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀದಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Govt Higher Primary School, Vyayama Shale, Anjanaya Temple Street, Yeshwanthapur Room No.4
154128ಡಿವೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Divine English School, Room No-1
154129ಡಿವೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Divine English School,Room No-2
154130ಡಿವೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Divine English School,Room No-3
154131ಮಾತಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Matha English Nursery & Primary School, Room No-1
154132ಮಾತಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Matha English Nursery & Primary School, Room No-2
154133ಮಾತಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Matha English Nursery & Primary School, Room No-3
154134ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1B B M P Ward Office,Room No-1
154135ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1B B M P Tailoring Centre,Room No-1
154136ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Government Nursery and Primary School, Room No-1
154137ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1BBMP Girls High School and Junior College,Room No-1
154138ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2BBMP Girls High School and Junior College,Room No-2
154139ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3BBMP Girls High School and Junior College,Room No-3
154140ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4BBMP Girls High School and Junior College, Room No-4
154141ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5BBMP Girls High School and Junior College,Room No-5
154142ಸರಕಾರಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Government Nursery and Primary School, Room No.2
154143ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1BBMP Nursery and Primary School, Room No-1
154144ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2BBMP Nursery and Primary School, Room No.2
154145ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Room No 1,R V S Kannada English Primary School, Room No-1
154146ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2R V S Kannada English Primary School, Room No-2
154147ಕೆ ಎನ್‌ ಗೀತಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1K N Geetha Kannada Primary School, Room No-1
154148ಕೆ ಎನ್‌ ಗೀತಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1K N Geetha Kannada Primary School, Room No-1
154149ಕೆ ಎನ್‌ ಗೀತಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2K N Geetha Kannada Primary School, Room No-2
154150ಮಾನಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Manasa Primary School, Room No-1, Preethinagara,Laggere, Bangalore-58
154151ಮಾನಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Manasa Primary School, Room No-2, Preethinagara,Laggere, Bangalore-58
154152ಮಾನಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Manasa Primary School, Room No-3 Preethinagara, Laggere, Bangalore-58
154153ಮಾನಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಪ್ರೀತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Manasa Primary School, Room No-4, Preethinagara, Laggere, Bangalore-58
154154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ-560096Govt, Junior Primary School, Room No-1, Lakshmidevinagaram, Laggere-560096
154155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560096Govt, Junior Primary School, Room No-2, Lakshmidevinagara, Laggere, Bangalore-560096
154156ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3R V S Kannada English Primary School, Room No-3
154157ಆರ್‌ ವಿ ಎಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,R V S Kannada English Primary School, Room No 4,
154158ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Holi Mother Convent English School, Room No-1
154159ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Holi Mother Convent English School, Room No-2
154160ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3Holi Mother Convent English School, Room No-3
154161ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, (ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ)Sri Maruthi Vidyalaya ( S R S Primary School)
154162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Room No-1
154163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Room No-2
154164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. Higher Primary School, Room No-3
154165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt. Higher Primary School, Room No-4
154166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt. Higher Primary School, Room No-5
154167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt. Higher Primary School, Room No-6
154168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560096Govt, Junior Primary School Room No 3, Lakshmidevinagara, Laggere, Bangalore-560096
154169ಶಾರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಎಲ್ ಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sharada Higher Primary School, Room No-2, L G Ramanna Layout, Laggere, Bangalore-560058
154170ಶಾರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಎಲ್ ಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sharada Higher Primary School, Room No-1, L G Ramanna Layout, Laggere, Bangalore-560058
154171ಶಾರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಎಲ್ ಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Sharada Higher Primary School, Room No-3, L G Ramanna Layout, Laggere, Bangalore-560058
154172ಅನಿಕೇತನ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Anikhethana Kishora Kendra, Room No-1, Muneshwara Layout, Laggere Main Road, Laggere, Bangalore-560058
154173ಅನಿಕೇತನ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Anikhethana Kishora Kendra, Room No-2, Muneshwara Layout, Laggere Main Road, Laggere, Bangalore-58
154174ಅನಿಕೇತನ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Anikhethana Kishora Kendra, Room No-3, Muneshwara Layout, Laggere Main Road, Laggere, Bangalore-58
154175ಅನಿಕೇತನ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Anikhethana Kishora Kendra, Room No-4, Muneshwara Layout, Laggere Main Road, Laggere, Bangalore-58
154176ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಎಲ್ ಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Sharada Highschool, Room No.4, L G Ramanna Layout, Laggere, Bangalore-58
154177ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಎಲ್ ಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Sharada Highschool, Room No.5 L G Ramanna Layout, Laggere, Bangalore-58
154178ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಎಲ್ ಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Sharada Highschool, Room No.6, L G Ramanna Layout, Laggere,. Bangalore-58
154179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-1, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-58
154180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-2, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-58
154181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-3, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-4, New building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-5, New building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-6, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-7, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-560058
154186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-8, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-58
154187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-9, New Building Muneshwara Layout, Laggere, Bangalore-58
154188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt. Higher Primary School, Room No-1, Rajiv Gandhinagara, Laggere, Bangalore-58
154189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt. Higher Primary School, Room No-2, Rajiv Gandhinagara, Laggere, Bangalore-58
154190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt. Higher Primary School, Room No-3, Rajiv Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154191ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Saraswathi Education Society, Room No-1, Kempegowda Nagara, Laggere, Bangalore-58
154192ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Saraswathi Education Society, Room No-2, Kempegowda Nagara, Laggere, Bangalore-58
154193ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Saraswathi Education Society, Room No-3, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-58
154194ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Saraswathi Education Society, Room No-4, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-58
154195ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Saraswathi Education Society, Room No-5, Kempegowda Layout, Laggere, Bangalore-560058
154196ವೇದಾಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Vedantha Public School, Room No-1, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154197ವೇದಾಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Vedantha Public School, Room No-2, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154198ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Rajeev Gandhi Public School, Room No-1, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-58
154199ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Rajeev Gandhi Public School,Room No-2, Rajeev Gandhi Nagar, Laggere, Bangalore-58
154200ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Rajeev Gandhi Public School,Room No-3, Rajeev Gandhi Nagar, Laggere, Bangalore-58
154201ವಿದ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Vidyapriya Kannada Primary School Room No 1, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154202ವಿದ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Vidyapriya Kannada Primary School Room No 2, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154203ವಿದ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Vidyapriya Kannada Primary School Room No-3, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-560058
154204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-4, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560058Govt Higher Primary School, Room No-5, Rajeev Gandhinagara, Laggere, Bangalore-560058
154206ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No-1, Chowdeshwarinagara,Paip Line Road, Laggere, Bangalore-58
154207ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಡು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Tempravary Sheddu opp.Saraswathi Vidya Samsthe Room No-1, Chowdeshwarinagara, Paip Line Road, Laggere, Bangalore-58
154208ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No 2, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154209ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No 3, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154210ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No 4, Chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154211ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58Saraswathi Vidya Samsthe Room No 5, chowdeshwarinagara, Laggere, Bangalore-58
154212ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರೇಮನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58BBMP Tailaring Training Center Room No-1, pipe Lane Road, Premanagara, Laggere, Bangalore-58
154213ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, 1ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರೇಮನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-58, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2BBMP Tailaring Training Center, 1st A Main Road, Pipe Lane Road, Premanagara, Laggere, Bangalore-58, room No.2,
154214ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-9, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154215ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-10, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154216ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vidyaniketan English School, Sunkadakatte, Near Sollapuaradamma Tempale, Room No-1
154217ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vidyaniketan English School, Sunkadakatte, Near Sollapuradamma Temple, Room No-2
154218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primay School, Sunkadakatte, Near Sollapuradamma Temple, Room No-1
154219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primay School, Sunkadakatte, Near Sollapuradamma Temple, Room No-2
154220ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-1, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154221ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-2, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154222ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe-Room No-3, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154223ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe-Room No-4, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154224ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Dodddanna VIdya Samsthe-Room No-5, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154225ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Dodddanna VIdya Samsthe, Room No-6, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154226ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-7, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154227ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091Doddanna Vidya Samsthe, Room No-8, Magadi Main Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091
154228ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಸಜ್ಜೇಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೆಂಗಳೂರು-91Assistent.Revenue Office, Sajje Palya, Room No-1, Bangalore-91
154229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Govt.Primary School, Room No-1, Kottigepalya, Bangalore-91
154230ನೋಬೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Nobel High School, Room No-1, Kottigepalya, Bangalore-91
154231ಎಸ್.ವಿ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91S.V.Public School, Room No-1, Kottigepalya, Bangalore-91
154232ಎಸ್.ವಿ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91S.V.Public School, Room No-2, Kottigepalya Bangalore-91
154233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Govt. Primary School, Room No.2, Kottigepalya, Bangalore-91
154234ಯೂರೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಹೋಮ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-72Uro kids Play Home Room No-1, 1st Block, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore-72
154235ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಜ್ಜೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Anganavadi Kendra Room No-1, Sajjepalya, Bangalore-91
154236ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸಜ್ಜೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Anganavadi Kendra Room No-2, Sajjepalya, Bangalore-91
154237ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆಬ್ಬೆಹಳ್ಳ, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-1, Kebbehalla, Rajiv Gandhi Nagar
154238ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೆಬ್ಬೆಹಳ್ಳ, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-2, Kebbehalla, Rajiv Gandhi Nagar
154239ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೆಬ್ಬೆಹಳ್ಳ, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-2, Kebbehalla, Rajiv Gandhi Nagar
154240ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಕೆಬ್ಬೆ ಹಳ್ಳ, ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-4 Kebbehalla, Rajeevagandhinagar
154241ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಕೆಬ್ಬೆ ಹಳ್ಳ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ನಗರGovt. Primary School, Room No-5 Kebbehalla, Rajeevagandhinagar
154242ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಭೈರವೇಶ್ವರನಗರ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದಕವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91Shanthidhama P.U.College Room NO-1, Bhyraveshwaranagar, Sunkadakatte, Srigandadakaval Bangalore-91
154243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹನುಮಂತರಾಯನ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No-1, Hanumantharayana Palya
154244ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಭೈರವೇಶ್ವರನಗರ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದಕವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91Shanthidhama P.U.College Room NO-2, Bhyraveshwaranagar, Sunkadakatte, Srigandadakaval Bangalore-91
154245ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಭೈರವೇಶ್ವರನಗರ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದಕವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91Shanthidhama P.U.College Room NO-2, Bhyraveshwaranagar, Sunkadakatte, Srigandadakaval Bangalore-91
154246ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸ್ಫಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿಸಿಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರSt. Jospin Public School, Room No-1, Rajajinagar, HBCS Layout, Annapurneshwari Nagar
154247ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸ್ಫಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿಸಿಎಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರSt. Jospin Public School, Room No-2, Rajajinagar, HBCS Layout, Annapurneshwari Nagar
154248# 516,ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸ್ಫಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿ ಸಿಎಸ್‌ಬಡಾವಣೆ,ಶ್ರೀಗಂಧದಕಾವಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು-91# 516, St Josephine Public School Room No.3, Rajaji Nagar, HBCS Layout,Srigandadakaval Bangalore-91
154249# 516,ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸ್ಫಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿ ಸಿಎಸ್‌ಬಡಾವಣೆ,ಶ್ರೀಗಂಧದಕಾವಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು-91# 516, St Josephine Public School Room No.4, Rajaji Nagar, HBCS Layout,Srigandadakaval Bangalore-91
154250ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 01Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-1.
154251ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 02Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-2.
154252ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 01Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-1.
154253ಚಂದನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀಗಂದದಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಕೊಠಡಿ 04Chandana Vidya Samste, Karnataka State govt D Group Employees Centerl Association Layout Srigandadakaval Bangalore-91 Room No-04
154254ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿಸ್‌ ಶಾಲೆ (ವಿಷ್ಣು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Little Lilly's School ( Vishnu Education Society), Room No-1
154255ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿಸ್‌ ಶಾಲೆ (ವಿಷ್ಣು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Little Lilly's School ( Vishnu Education Society), Room No-2
154256ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಳಗಾಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Saint josephs High School, Room No-1, Sumanahalli Kendra, Malagala Main Road,Bangalore-91
154257ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಳಗಾಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-91Saint Josephs High School, Room No-2, Sumanahalli Kendra, Malagala Main Road,Bangalore-91
154258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾಳಗಾಳು, ಬೆಂಗಳೂರು-91Govt.Primary School, Room No-1, Malagalu, Bangalore-91
154259ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾಳಗಾಳು, ಬೆಂಗಳೂರು-91Anganavadi kendra, Community Hall, Room No-1, Malagalu, Bangalore-91
154260ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-72K.L.E. Samsthe. Room No-1, Ring Road, 3rd Block, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore-72
154261ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-72K.L.E. Samsthe. Room No-2, Ring Road, 3rd Block, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore-72
154262ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72St John High School, Room No-1, Papareddy Palya, B-72
154263ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72St John High School, Room No-2, Papareddy Palya, B-72
154264ರೇಣುಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,81Renuka National Public School, 81
154265ರೇಣುಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,481Renuka National Public School,481
154266ರೇಣುಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,81Renuka National Public School, 81
154267ರೇಣುಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,481Renuka National Public School, 481
154268ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72NRI Institute, Room No-1, Papareddy B-72
154269ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72NRI Institute, Room No-2, Papareddy B-72
154270ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72NRI Institute, Room No-3, Papareddy Palya, B-72
154271ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72(NRI Institute), Room No-4, Papareddy Palya, B-72
154272ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆ-72(NRI Institute), Room No-5, Papareddy Palya, B-72
154273ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Govt.Primary School, Room No-1, Papareddypalya, Bangalore-56
154274ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Govt.Primary School, Room No-2, Papareddypalya, Bangalore-56
154275ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Govt.Primary School, Room No-3, Papareddypalya, Bangalore-56
154276ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Govt.Primary School, Room No-4, Papareddypalya, Bangalore-56
154277ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No-1, Mallathahalli, Bangalore
154278ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No-2, Mallathahalli,Bangalore
154279ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No-3, Mallathahalli,Bangalore
154280ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No-4, Mallathahalli,Bangalore
154281ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-5, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No -5, Mallathahalli, Bangalore
154282ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, -6, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುKanya Kumari High School, Room No -6, Mallathahalli, Bangalore
154283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೆಂಗಳೂರುGovt. Higher Primary School, Mallathalli, Room No-1, Bangalore
154284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರುGovt Higher Primary School, Room.No.2, Mallathahalli Bangalore
154285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3, ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.Govt Higher Primary School, Room.No 3, Mallathahalli, Bangalore
154286ಟ್ವಿಂಕಲರ್‌ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎನ್‌ ಜಿ ಇ ಎಫ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರುTwinklers Vidyanikethan, Room No 1, N G E F Layout, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore
154287ಟ್ವಿಂಕಲರ್‌ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಎನ್‌ ಜಿ ಇ ಎಫ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.Twinklers Vidyanikethan , Room No 2, N G E F Layout, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore
154288ಟ್ವಿಂಕಲರ್‌ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಎನ್‌ ಜಿ ಇ ಎಫ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.Twinklers Vidyanikethan , Room No 3, N G E F Layout, Nagarabhavi 2nd Stage, Bangalore
154289ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜ್ಞಾನಗಂಗ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.P V P High School, Room No-1, Gnana Ganga Nagar, Ring Road, Mallathahalli, Bangalore
154290ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುP V P High School, Room No-2, Gnanaganga Nagar, Ring Road, Mallatha Halli, Bangalore
154291ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುP V P High School, Room No-2, Gnanaganga Nagar, Ring Road, Mallatha Halli, Bangalore
154292ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುP V P High School, Room No-4, GnanaGanga Nagar, Ringh Road, Mallathahalli, Bangalore
154293ಪಿ ವಿ ಪಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ನಗರ, ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುP V P High School, Room No-5, GnanaGanga Nagar, Ringh Road, Mallathahalli, Bangalore
154294ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.1, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154295ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.2, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154296ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.3, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154297ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.4, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154298ಸರೋಜ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೊತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Saroja Memorial School, Room No.5, Ullala Main Road, Gnana Jyothi Nagar, Bangalore-56
154299ಹೋಲಿ ಚೈಲ್‌ಡ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Holy Child Public School, Room No-1, Gnana Jyothi Nagar Mallathahalli, Bangalore-56
154300ಹೋಲಿ ಚೈಲ್‌ಡ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-56Holy Child Public School, Room No-2, Gnana Jyothi Nagar, Mallathahalli, Bangalore-56
154301ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರುGovt Higher Primary School Room No-1, Panthara palya, Bangalore
154302ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪಂತರಪಾಳ್ಯB.W.S.S.B. Quatres Office,Room.No.1, Panthara Palya
154303ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪಂತರ ಪಾಳ್ಯB.W.S.S.B. Quatres Office,Room.No.2, Pantharapalya
154304ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಭ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜವರೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುSri Sharadambha Vidya Niketan, Room No-1, Javaregowdanagar, Bangalore
154305ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಭ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜವರೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುSri Sharadambha Vidya Niketan, Room No-2, Javaregowdanagar, Bangalore
154306ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಭ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಜವರೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುSri Sharadambha Vidya Niketan, Room No-3, Javaregowdanagar, Bangalore
154307ಶಾರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪುಷ್ಪಗಿರಿನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುSharada Public School, Room No-1, Pushpagirinagar, Hosakerehalli, Bangalore
154308ಶಾರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪುಷ್ಪಗಿರಿನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರುSharada Public School, Room No-2, Pushpagirinagar, Hosakerehalli, Bangalore
154309ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-1, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154310ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-2, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154311ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮುತ್ತುರಾಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುGovt.Primary School, Room No-1, Mutturayanagar, Bangalore
154312ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-3, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154313ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ಕೆಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Rajarajeshwari Vidyasala, Room No-04, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154314ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-1, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154315ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-2, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154316ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-2, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154317ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-4, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154318ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Mount Cormel English School, Room No-5, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar Bangalore-98
154319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-1, Bangarappanagar, hosakerehalli Bangalore
154320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-2, Bangarappanagar, hosakerehalli Bangalore
154321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರುGovt. Higher Primary School, Room No-3, Bangarappanagar, Hosakerehalli Bangalore
154322ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರುGovt. Higher Primary School, Room No-4, Bangarappanagar Hosakerehalli Bangalore
154323ಬಿ.ಇ.ಟಿ. ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, 3ನೇ ಹಂತ,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98B.E.T. School, Room No-01, 3rd Stage, BEML Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154324ಬಿ.ಇ.ಟಿ. ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, 3ನೇ ಹಂತ,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98B.E.T. School, Room No-02, 3rd Stage, BEML Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154325ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding, Room No-3, BEML Layout 3rd stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154326ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding, Room No-4, BEML Layout 3rd stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154327ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-5, BEML Layout 3rd Stage rajarajeshwarinagar bangalore
154328ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-5, BEML Layout 3rd Stage rajarajeshwarinagar bangalore
154329ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-7, BEML Layout 3rd Stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154330ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-7, BEML Layout 3rd Stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154331ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-8 BEML Layout 3rd Stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154332ಬಿ ಇ ಟಿ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಹಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುB.E.T. School, Newbuilding,Room No-8 BEML Layout 3rd Stage Rajarajeshwarinagar Bangalore
154333ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154334ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154335ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154336ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154337ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154338ನ್ಯೂ ಹೊರಿಜೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 5ನೇ ಹಂತ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98New Horizon Public School, Room No-01, BEML Layout 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154339ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98BET School, BEML Layout, 3rd Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154340ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98BET School, BEML Layout, 3rd Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-1, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-1, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154343ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-03, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -04, ಹಲಗೆವಡೆರಹಳ್ಳಿ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-98Govt. Higher Primary School, Room No-04, Halagevaderahalli, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-98
154345ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No-1
154346ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No-2
154347ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No-3
154348ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higer Primary School, Room No-4
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.